World of Warcraft

Druidlerin Tarihçesi

 

Druidler dünyanın koruyucuları olmakla birlikte, şekil değiştime yeteneği, canlandırma büyüleri ve hatta doğayı kısmen kontrol etme yetileri bahşedilmiş yarıtanrı Cenarius’un takipçileridir.

Taurenler, Cenarius’un önce onlara Druidizm’i öğrettiğini anlatsalar da, kendi efsaneleri ‘Ormanın Efendisi ve İlk Druidler’de de belirtildiği gibi, gerçekte ilk ölümlü Druid, Cenarius’un en büyük öğrencisi olan Malfurion Stormrage idi.

Night Elf’lere, War of the Ancients’ta ve onu takip eden uzun yıllar boyunca önderlik etti. World Tree Nordrassil in yaratılması ile kaldorei Druid’leri Ysera’ya ve onun Alemi olan Emerald Dream’deki yüzyıllar boyu süren ölümsüz yaşamlarına bağlandılar. Cenarion Circle ise, Druid’lerin yönetim topluluğu olarak, Kutsal Moonglade’te kuruldu.

Nesiller boyu süren uykularından, Burning Leigon’ın işgal tehtidi altında kalktılar. Archimond’un yenilgisinin ardından Druid’ler mahfolan toprakların yeniden yapılandırılmasına yardım etmek için uyanan dünyada kalmaya karar verdiler. Legion saldırısının doğal dengede açtığı derin yarayı iyileştirme yollarını aramaya başladılar.

Cenarion Circle’a Night Elf’lerle birlikte Taurenler de katıldı. Savaş sırasında Hamuul Runetotem ile tanışan Malfurion ona Druidizm i öğretti. Hamuul Cenarion Circle’a katılan ilk Tauren oldu ve daha sonra Tauren ırkının ArchDruid’i olarak tanındı.

Golden Eyes (Altın rengi Gözler)

Night Elf’ler arasında altın-rengi gözler, genel olarak gümüş rengi olanlara nazaran, içinde saklı Druid yeteneklerinin göstergesidir. War of the Ancients’ dan önce yaşamış sınıf-takıntılı Night Elf’ler arasında altın rengi gözlere çok nadir rastlanırdı ve gizli güçlerin göstergesi olarak kabul edilirdi. Kraliçe Azshara ve Illidan Stormrage aşırı güçlü büyücülerdir ve altın rengi gözlere sahiptirler. Night Elf’ler savaştan sonra daha çok eleyici hale geldiklerinden, altın rengi gözler daha yaygın oldu. Ek olarak da, Druidizm Night Elf’ler arasında daha yaygın hale geldiğinden, birçok Night Elf, sanatı öğrenerek doğduktan sonra da altın gözlere kavuşabildiler.

Altın rengi gözler, saklı Druid yeteneklerinin göztergesi olmasına karşın, her altın rengi gözlü Night Elf’in Druid olmasını gerektirmez. Buna karşın gümüş renklilerin de Druid olmasına engel değildir. Bizzat Malfurion Stormrage doğduğunda gümüş renkli gözlere sahipti ama Druid sanatını çalışarak zamanla altın renge kavuşmuştur.

Kurulum

Cenarius’un Üçüncü Savaşta ölümü ve Malfurion Stormrage’in Emerald Dream’de kaybolmasının ardından, Druid’ler hepsi de Cenarion Circle’ın bir parçası olmalarına karşın sürekli aralarında anlaşmazlık bulunan üç ayrı ana karakter tarafından yönetilmeye başladı:

Keeper Remulos, Cenarius’un oğlu, Nighthaven’ın hemen dışında bulunur.

ArchDruid Fandral Staghelm, Night Elf, Darnassus’ta,

ArchDruid Hamuul Runetotem, Tauren, ise Thuderbluff’ta yaşamaktadır.

Druid Mezhepleri

Geleneksel olarak Druidler belirli tek bir hayvan totemi yolunu seçerler. Burning Legion istilasının ardından, çoğu Druid devrim yaparak birçok hayvana ait büyüleri öğrenme yoluna gittiler. Bu şekilde yaşayan Druid’lere ‘Druids of the Wild’ denir.

Cenarius tüm tanrıların efendisidir. Yine de her farklı Druid grubunun kendilerine ait tanrısı vardır ve bazıları kendi tanrılarına benzeyen varlıklara dönüşme yetisine sahiptirler.

Druid Magi

İkinci savaştan önce High Elf Druidler vardı. Bu Druid Magi ler arcane ve runic büyüler kullanarak, adı daha sonradan Altar of Storms olan Caer Darrow da runestone yaratırlardı. Bir kısım en antik Druid ilmi bu druidlerden Half-elf lere geçmiş ve savageskinlerin oluşmasını saşlamıştır. Çoğu high elf Druidler yok olmasına karşın, hala varlıklarını sürdürenlerden bazıları Blood elflerin saflarına katılmıştır, bunlara örnek olarak da Tempest Keep teki Freywinn gösterilebilir. High elf Ranger lar Druid öğretilerini kullanırlar. Ancak, scorge tarafından öldürülüp tekrar diriltilenler, bir zamanlar inandıkları herşeyi unutup güçlerini kaybederek Dark Ranger haline gelmişlerdir.

Cenarion Druids

Talon Den ve Stonetalon Peak te bulunan Druidlerdir.

Centaur Druids

Cenarius’un tüm çocukları gibi centaur lar da diğer büyülerden daha çok Druid öğretilerinden faydalanırlar. Ancak Centaur lar çok da saygıduyulası Druidler değillerdir. Doğa ile dengede bir yaşamdan çok, doğayı kendi bencil arzuları için kullanırlar. Eğer bir hayvan ya da bitki centaur kurallarına uymak istemezse, kendini köle ya da genellikle yok edilmiş bulur.Night elf ya da Taurenlerin bir Centaur un doğaya verdiği zararı düzeltmesi haftalarını alır.

Might of Kalimdor Druid

Bazı Druidler Might of Kalimdor mezhebine aittirler.

Lone Druids

Bazı Druidler -özellikle night elfler arasında- alışılmış hayvan yoldaşlarını terketmişlerdir. Belki de doğal hayatın yaşayan bir üyesini zorla tehlikeli maceralara sokmanın adil olmadığını düşündüklerindendir ki yalnız olmayı seçerler. Belki de başka nedenleri vardır, bilinmez. Bu tür Druidler kalan fazla enerjilerini savaş teknikleri ve büyü güçlerini geliştirmek için kullanırlar.

Totemic Druids

Savagekin

* Önderleri: Çesitlidir (kişisel seçime dayanır)
* Değişebildiği Şekiller: Çesitlidir (seçilen öndere bağlıdır)

En ilkel Druid olan savagekin ler antik ama karmaşık bir mirasa sahiptirler. Çoğu Druid doğayı kontrolü altına almayı ya da ona bağlanmayı seçtiği halde, savagekinler doğanın içine gömülüp yaratıklarla yaşamak adına insani yönlerini terkederler. Bu role adapte olanlar kendilerini edindikleri güç karşılığında çok yüksek bir bedel ödeyerek bulurlar.

Savagekinler zamanın çoğunu hayvan şekillerinde geçirirler. Yandaş hayvanlarıyla sürü halinde dolaşırlar. Hayvan olarak güç ve ustalık kazanırlar ancak neredeyse geri dönülmez bir yabanileşmeye uğrarlar. Savagekinler sürekli içlerindeki yaratıkla savaşırlar ve geriye kalan son sezgi kırıntılarına sarılırlar.

Half elf ve Night elfler arasında yaygın olan savagekinlere, hayvan dünyasına yakın olmak isteyen insan soyundan kişiler de ilgi göstermektedir. Çoğu kişi savagekinleri sadece hayvan şeklindeki Druidler’ olarak tanımlar. Bilmezler ki, Savagekinler hayvanlara acımasızca davranan türlerden nefret ederler (genellikle ogre olan bu türlere insan ve orc ırkından da katılanlar vardır.) ve yegane hedefleri bu türleri yakalayıp yok etmektir.

Plagueshifter

* Önderleri: Bilinmiyor
* Değişebildiği Şekiller: Yoktur

Hordeların yarattığı bu yeni mezhep, plaguelandsi ele geçirmekle görevlendirilen Tauren Druidler tarafından oluşturulmuştur. Plagueshifter olmak birçok ölümcül hastalıklara ve zehirlere uyum sağlamak için risk almayı gerektirir. Çok tehlikeli olmasına karşın, başarılı olunduğunda doğaya ait tüm yaratıklara karşı büyük bir güç elde edilir.

Çoğu plagueshifter horde un üyesidir, plaguelandse yakın yaşayan orc shaman ya da Lordaerona göç eden tauren Druidler gibi… Bunlar Horde Druid mezhebinin yeni bir sınıfıdır ve ne dünyaca ne de scourge tarafından henüz tanınmamışlardır.

Plagueshifterlar kendilerine yardım etmeleri için bazı yaratıklar çağırabilmektedirler. Örneğin White hound denilen, druid in söylediği her kelimeyi anlayan ve elinden gelen tüm yetenekleriyle ona itaat eden bir yaratık çağırabilirler. Bu yaratıklar dokunarak iyileştirebildikleri gibi, ısırıkları divine büyü etkisi yapar. Water Elemental çağırabildikleri gibi büyülü bahçeler de yaratabilirler.

Druids of the Wild

* Önderleri: Ysera, Alexstrasza, Therazane the Stonemother
* Değişebildiği Şekiller: Çeşitli

Oynanabilir Druidlerin tümü Druids of the Wild mezhebindedir. Bu druidler çeşitli büyü sınıflarından ve totemlerden faydalanarak yeni bir akım oluşturmuşlardır.

Ysera Emerald Dream in sorgusuz tek hakimidir. Bu yüzden çoğu Druid için kutsaldır. Ona tapmasalar bile geri kalan Druidler de doğanın yaşayan eşsiz bir varlığı olduğunu blimektedirler. Druids of the Wild hibernate ve diğer bazı büyüleriyle emerald dream i ziyaret edebilirler. Hiçbir zararı olmayan ve barış içinde geçen bu yolculuklar hiçbir engel teşkil etmez.

Alexstrasza Druid grupları tarafından nadiren kutsal kabul edilir. Tüm Druids of the Wild mezhebi onu yüce bir varlık olarak bilse de, önem sırasında Ysera dan sonra ikincidir.

Therazane the Stonemother toprak, kum, kaya ve dağların hakimidir. Yeraltında yaşayan tüm yaratıklar ve toprak elementalleri ona sonsuz saygı gösterirler. Bazı Druids of the Wild mezhep üyeleri onu barışçıl ve sakin dünyanın somut şekli olarak kabul eder.

Epic Druids of the Wild

* Önderleri: Ysera, Alexstrasza, Therazane the Stonemother
* Değişebildiği Şekiller: Çeşitli

Epic Druid of the Wild doğayı şekillendirip değiştirebilir. Doğanın en korkunç özelliklerini kullanıp, en azımasız yaratıklarının şekillerine girebilir. Savaş sırasında onu görmek kükreyen bir fırtınanın acısını çekmek olduğu kadar, onu meditasyon yaparken izlemekse hışırdayan çimenlerin verdiği huzuru hissettirir.

Druids of the Claw

* Önderleri: Ursol ve Ursoc
* Değişebildiği Şekiller: Bear, Black Bear, Brown Bear, Polar Bear, Dire Bear, Huge Dire Bear.

Druids of the Talon

* Önderleri: Aviana
* Değişebildiği Şekiller: Storm Crow, raven, Avcı kuşlar (hawk, eagle, etc).

Druids of the Antler

* Önderleri: Malorne
* Değişebildiği Şekiller: Bilinmiyor

Druids of the Fang

* Önderleri: belirli bir önderleri olmadığı halde Emerald Dream de yaşanan sorunlar, bu mezhebin farklı güçlere sahip olmalarının nedenidir.
* Değişebildiği Şekiller: Snake, Viper, Constrictor, Dire Cobra
* Liderleri: Lord Cobrahn, Lady Anacondra, Lord Pythas, Lord Serpentis

Druids of the Grove

* Önderleri: Orman Efendisi Ivus
* Değişebildiği Şekiller: Bilinmiyor ama kuvvetle muhtemel Treant (Tree of life)
* Liderleri: Arch Druid Renferal.

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.