Vampire

Vampire: Disiplinler II

 

From : “Bahadır Seyhanlı”
To : haluktemiz@olusak.org.tr
Subject : 2. kısım: Disiplinler
Date : Wed, 19 Jun 2002 05:54:51 +0000

Sayın Op. Doktor Haluk Temiz,

İlgili Makaleler

Benden istemiş olduğunuz görevin en önemli safhasına girebilmiş bulunmaktayım.
İçinde bulunduğum vampir topluluğuna kendimi kabul ettirmem bu kadar süre sonra bile oldukça zor oldu. Efendim – yani benim vampir olmama sebep olan kişi – başlarda uzun uğraşlarımız sonucu yapmış olduğumuz zihin yıkama durumunu saf dışı bırakmaya yönelik davranışlarda bulundu. Eğer ki kendisi, beni aralarına alma fikrinin zihnine başkaları tarafından işlenmiş olduğunu öğrenebilseydi bu hem benim için hem de konseyimiz ve konseyin vampirler üzerine yaptığı araştırma için çok tehlikeli bir durum oluşturacaktı.

Hemen konumuza girmek istiyorum. Vampirlerin güçleri ve de özellikle insanları etkileme konusundakiler ile ilgili araştırmam, vampir olmamın üçüncü haftasında ancak başlayabildi. Bu süre zarfı içerisinde bir önceki e-mail’ımda da bahsettiğim gibi bir takım pratik bilgiler elde ettim.

İlk öğrendiğim güçler – ki vampirler bunlara kendi aralarında disiplin diyorlar – Kudret, Metanet ve Sürat olmuştu ama bunlardan sadece Sürat ve Kudret’i kendimde geliştirebilme yeteneği buldum.

Disiplinler hakkındaki derslerimin 2. yarısı ise daha komplike – ve email’imin ana konusu – olan Varlık ve Hüküm disiplinlerini içerdi.

Bu ikisi şu anki gayelerimiz için araştırdığımız yegane iki disiplindir.

Temelde ikisi de zihin üzerinde iradenizin dışında manipülasyonlar yapmaya yarayan özellikler içerir.

Bana aktarıldığı gibi size de bunları seviyelere bölünmüş bir şekilde rapor edeceğim.

Varlık Disiplini:

Vampirin olağanüstü varlığı ve bunun bir takım gizemli etkilerini içeriyor. Soğuk beyaz bir vücudun ötesinde “izlenim” olarak zihinde karmaşalar yaratan vampir bedenlerinin neden üzerlerinde gözle görünemeyen manipülatif bir güç taşıdığının sırrı burada yatıyor.

Disiplin, çekicilik, cazibe ve korkutma konularında büyük avantaj sağladığı gibi aynı zamanda dezavantaj olarak vampirin her zaman her yerde fark edilen biri olmasına yol açıyor.
Vampir, disiplini kullanmadığı zamanlarda bile çevresindeki kişiler onun “farklılığını” anlıyorlar. Genel olarak insanların, vampirin göründüğü sosyal seviyenin en üstlerinden biri olarak addetmesi karşımıza çıkmaktadır.

Varlık, kalabalıkları idare etmede kullanışlı olduğu için gerçek kimliklerini hep saklamakta olan vampirlerin kan çıkaran “ilkel” disiplinlerinden daha çok tercih ettikleri bir silah olmaktadır.

Ayrıca Varlık, Hüküm’ün aksine insanlar tarafından karşı konulabilir bir disiplindir. Basit bir şekilde vampire, disiplini kullanırken vampire bakmıyor olmak yeterlidir fakat normal insanların genelde bu tür bir şansları – böyle bir bilgiye sahip olamadıklarından – olamıyor maalesef.

Seviye 1:

“Saygı” diye adlandırılan bu ilk seviye disiplini, kullanıldığı zaman vaziyet ne olursa olsun vampirin çevresindekilerin içlerinde ona daha yakın olma isteği uyanır.
Ayrıca bu disiplin, vampirin konuşması esnasında kullanılırsa dinleyicilerin vampirin görüşlerine doğru daha baskın eğimleri olmaya başlar.
Vampirin disiplini kullandığı bölgeyi terk etmesi veya büyük bir tehlikenin oluşması durumunda etki bozulur ve o andan itibaren etki altında kalmış olanlar nasıl hissettiklerini garip bir biçimde hatırlarlar.

Seviye 2:

“Dehşet Bakışı” diye adlandırıldığını duyduğum bu seviye disiplini, vampirin kendi doğal özelliklerini kullanarak – dişlerini gösterip tehditkar bir biçimde bağırması gibi – yaptığı korkutma çalışmasının daha efektif bir hal almasını sağlar. Kurbanlarının dehşet içinde paniklemesi, korkudan kaçışması, onları hareketsiz kılması ve hatta delirmesine sebep olan bu seviyedeki ek davranışlar her ne kadar başka bir vampir tarafından da yapıldığında korkutucu bir görünüm sergilese de, o vampirler bir Varlık kullanıcısı kadar etkili olamaz.

Seviye 3:

“Hayranlık” diye adlandırılan bu seviye disiplini başkalarını vampirin istekli uşakları haline çevirir. Hüküm’ün aksine burada etkilenmiş olanlar eski kişilik ve yaratıcılıklarından hiçbir şey yitirmezler. Zaman sınırlaması olması nedeniyle vampirlerin bu güçlerini kullandıktan sonra etkiledikleri kişiler ile kan bağı kurmaları sıklıkla görülen bir davranıştır. Böylece etkinin zamanla bitmesi halinde bile kurban vampire hala bağlı durumda kalır.

Seviye 4:

Ulaşmanın oldukça zor olan bu seviye disiplini “Çağrı” diye bilinir. Bu seviyede vampir önceden tanışmış olduğu herhangi birini yanına çağırabilme özelliğini kazanır. Çağrılan kişi tam olarak neden yol aldığını bilmeden vampire doğru gelir. Gideceği yeri her zaman için bilinç altında biliyor olur. Aradaki mesafe ve kişinin imkanları ne olursa olsun her gece düzenli olarak çağrısı yapılan kişi ne yapıp edip vampire ulaşır.

Seviye 5:

“Azamet” adıyla anılan bu efsanevi güç, kullananın varlığının binlerce kat daha etkili bir hale yükselmesini sağlar. Güzel olanın güzelliği felç edici derecede göz alıcı olur yada korkulması gerekenin hali insan hayalinin alabileceği en şeytani durumun üstünde ve zihinleri tüketecek değerde baskın olacaktır.

Olası Seviye 6:

Topladığım bilgiler ile bu seviye hakkında derleyebildiklerim oldukça sınırlı. Kurbanlar üzerinde en üst seviyede duygusal tetiklemeler yaşattığı ulaşılan sonuçlardan en belirgin olanı. Öyle ki vampirlere olan aşklarından ölen insanlar ile ilgili hikayeler göze çarpıyor.

Bu disiplin güçlerinin vampirler arasındaki etkilerini ise henüz kavrayabilmiş değilim. Yaş veya Kuşak farklarının bir şeklide etkili olduğunu biliyorum – bütün bir şehri kontrol edebilen ölümsüz ve binlerce yıl yaşamış canavarların varlığınıda – fakat etkinin somut bir varlığı ile henüz karşılaşmadım, karşılaştıysam bile fark edemedim.

Hüküm Disiplini:

Hüküm kurbanların düşünce ve hareketlerini iradeleri dışında değiştirip onları kullanmaya yarayan oldukça tehlikeli bir disiplindir.

Varlık ile kıyaslanınca “zorbalık” derecesine varan kati sınırları vardır. Hüküm özelliği gelişmiş bir vampir, kurbanlarının ruhlarını bedenden söküp kendi ruhunu nakşedebilir.
Göz teması kurulduktan sonra hükmün işlemesi için tek bir engel kalır o da kullanıcının ne demek istediğini açıklıkla kurbana anlatabiliyor olmasıdır. Yani kurban tarafından bilinmeyen bir dilde yapılan emirler geçersiz kalır.

Ayrıca vampirler arası kuşak farkı da bu disiplinin kullanımında bir takım sınırlamalar getiriyor. Kullanıcı, kendinden düşük – yani Kabil’e daha yakın, yani güçlü – kuşaktaki bir vampire hüküm disiplini uygulayamıyor.

Hüküm kullanılırken bir defada sadece bir kişiyi etkileyebiliyorsunuz ve kayıtlarda bu disiplinin sadece vampir avlayan bir takım insan örgütleri üyelerince karşı konulabildiği görülüyor.

Seviye 1:

“Emir” adıyla bilinen bu seviye disiplini Kan’ın gücünü göz teması ile kurbana yükleyen vampirin ona karşı koyamayacağı bir kelimelik emir verebilmesini sağlar.
Deneyimlerimde insan ve vampir arasındaki uçurum pek çok kez belirgin oldu. Hüküm ile insanlar neredeyse vampirler karşısında hiçbir şeyler. Eğitimim için sokak fahişeleri ile oynadığımız köşe kapmaca oyunlarında ezilen zavallı insanların zihinlerine her tecavüz edişimde kendimden yavaş yavaş parçalar kopmakta olduğunu gördüm. Zaman geçtikçe empati yeteneğimdeki belirgin düşüş ile öğrendim ki Hüküm kişide bir takım psikolojik yeteneklerin yok olmasına – veya sadizm gibi negatif etkilerin oluşmasına – yol açıyor.

Seviye 2:

“Yanlış Düşünce” adıyla bilinen bu seviye disiplini vampirin kurbanına, kendisinin belirlemiş olduğu bir takım küçük düşünce ve fikirleri sokmaya yarar. Biraz daha uzun süreli yoğun konsantrasyon ve göz teması ardından söylenen sözler kurbanın zihnine yerleşir ve bu sözler, eğer ki kendisine zarar veren bir takım şeyler içermiyorsa, kayıtsız şartsız yerine getirilir.

Seviye 3:

En basit düzeyde köle yaratıcısı seviye disiplinidir. Kurbanların zihnine girip anıları çalıp yerlerine farklı anılar yerleştirmenizi sağlar. Anıların çalınması ısırıldığını unutturmaktan hayatındaki dönüm noktalarını silmeye kadar gidebilir.
Basit düzeyde olduğu için etkisi çok belirgin olmayabilir kimi zaman. Beslendiğinizi unutturmaya çalıştığınız biri eğer gücü yeterince iradeli kullanamamışsanız beslenme anını unutsa da saldırı anını unutamayabilir.
Bu gücün diğer bir fonksiyonu ise yine aynı şekilde yok edilmiş anıların tekrar hatırlanmasını sağlamaktır.

Seviye 4:

Üst düzeyde köle yaratıcı bir seviye disiplinidir. Vampir haftalar – ve bazen aylar – boyunca kurbanının zihnini fısıltıları ile işler ve sonunda yürüyen bir ölüyü andıran ruhsuz bir köle elde eder.

Seviye 5:

“Hücre” adıyla da bilinen bu seviye disiplininde, vampir uğraşları sonucu bir vücuttan söktüğü ruhun yerine kendisi geçebilir ve o vücudu dilediğince kullanabilir. Bunun getirdiği tek dezavantaj vampirin zihni başka bir vücudu kullanırken kendi öz bedeni hareketsiz ve saldırılara açık kalıyor olmasıdır. Kurbanın ruhuna ne olduğu ise (en azından benim için) bir muammadır…
Bu noktada değinmemiz gerekir ki vampirimiz bu şekilde güneşe çıkabilme şansını yakalamış olur.

Olası seviye 6:

Toparladığım bilgiler ile, bu seviyenin vampire özgürce verilmiş sözlerin kesinlikle yerine getirilmesini sağlamakta olduğunu sanıyorum.

Sonuç:

Efendim gibi Varlık ve Hüküm üzerinde kendini geliştirmiş vampirlerin politik hamlelerinde büyük başarılar kaydettiği apaçık ortadadır.
Ne yazık ki insanlığın bizim örgütümüzün yolunu izlemek dışında bu şeytanlara karşı hiçbir şansı yoktur. Vampirlerin gözbağı, hipnoz ve bunun gibi şarlatanlıkları eminiz ki sizlere başarılı muhbirleriniz, bizler tarafından rapor edilecek, elinizdeki bilimsel güç ile bunların üstesinden geleceksinizdir.

Raporumun sonunda Ankara’da saptadığım vampir sığınakları hakkında

—-

Sayın kendinizi kurtarıcı sanan zavallı bay ve bayanlar;

Sizlere çok geç kalmış bir önerim olacaktır ki Hüküm ve Varlık’tan önce, ufak tefek muhbirleri saptamak için kullandığımız Aldatmaca disiplinini inceleyin.

Az önce boynunu kopardığım muhbiriniz de en az sizin kadar beceriksiz ise saklandığınız deliklerden çıkıp kaçmanıza salık veririm, çünkü Camarilla kendisine tehdit oluşturabilecek bir etmenin kanını emip posasını ibret-i alem olsun diye meydanlara germekten çekinmeyecektir! Camarilla’nın ne olduğunu bilmiyorsanız, bir randevu verebilir ve size Camarilla’nın en güzel güçlerini gösterebiliriz!

İyi şanslar sevgili zavallılar (tabi kanınızın kokusu burnumuzda tüterken ne kadar bulabilirseniz…)

Bu Şehrin Gerçek Sahipleri adına, Ethem

 Yazan: Can “Charon” Toraman

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.