Vampire

Vampire: Camarilla, Sabbat ve Inconnu

 

The Camarilla, The Sabbat ve The Inconnu

World of Darkness – Vampire’da üç ana order bulunmaktadır. Bunlar The Camarilla, The Sabbat ve The Inconnu. Şimdi bunların yapısına ve birbirleri arasındaki ilişkilere girelim.

The Camarilla Camarilla üyeleri için her şey ya siyahtır ya da beyaz. Bütün canlıların onların bünyesinde olduklarını ve hayatın çok değerli bir olgu olduğunu kabullenirler. Kurallarına son derece bağlıdırlar. Kurallara uymayan üyeler topluluktan çıkarılır veya ölümü ya da Sabbat’a katılmayı seçmek zorunda kalırlar.Ama genellikle Sabbat’a geçemeden öldürülürler.

Camarilla vampirleri için 6 tane değişmez kural vardır.Bunlara Legendary Six Traditions of Caine derler ve her Camarilla üyesi bunlara uymak, bunları korumak ve bunları tamamıyla benimsemek zorundadır.Bunlar;

The First Traditions: The Masquarede: Kanını asla doğada yaşayanlara bahşetmemelisin.Ta ki onlardan biri senden bunu isteyinceye kadar.Yeni bir vampirin doğumu ancak onun isteğiyle olabilir.

The Second Traditions: The Domain: Kendine ait bir bölgen vardır. Bu bölgenin tüm sorumlulukları sana aittir. Senin dışında bir kişi senden izin almadan bu bölgeye giremez ve sana karşı gelemez. Bölgen dışında avlanamazsın ve kanını içtiğin hiçbir canlıyı öldürmemelisin. Onsekiz yaşından küçüklerle beslenemezsin.

The Third Traditions: The Progency: Senin hayatından ve senin çocuklarının hayatından senin klanının elderları sorumludurlar.Eğer sana ya da çocuklarının başına bir şey gelirse Elder’ların cezasını verecektir.

The Fourth Traditions: The Accounting: Kanını bahşettiğin her canlı senin çocuğundur.Onların hareketleri ve davranışlarından tamamen sen sorumlusun ve onlara emretme yetkisine sahipsin. Sana saygı duymak zorundadırlar.

The Fifth Traditions: The Hospitality: Bölgen dışındaki bir yere gittiğinde oranın konsülündeki en yüksek rütbeli ya da en yaşlısına kendini tanıtman ve sunman gereklidir.Bulunduğun sürece onun emrinde olmak zorundasın.

The Sixth Traditions: The Destruction: Senin türünden birini öldürmen, saldırman kesinlikle yasaklanmıştır.Bunun olabilmesi için sadece yaşlıların onayı ya da emri gereklidir.Kan avı başlatılmadan bir vampir öldürülemez.

Camarilla Six Tradition’ın korunması ve kendi içerisinde bir hiyerarşi oluşturabilmek için bürokratik bir sistem yaratmıştır.Bu sistemi şöyle inceleriz;

The Prince ( Prens)

Camarilla’nın elinde tuttuğu bölgelerdeki en üst rütbedeki kişidir.Çok güçlü bir vampir olması gerekmektedir ve genellikle Ventrue veya Toreador klanına mensuplardan olur.Brujah, Nosferatu veya Malkavian prensler hiç görülmemiştir. Prens gücünü yönetmek, yargılamak ve yeni alanları ele geçirmek için kullanabilir. Diğer vampirlerin yaşam alanlarını belirler. Elysium (Tarafsız Kutsal Alanlar) ‘ları ele geçirme hakkına sahiptir.Six Tradition’ı tanımayan ya da ihlal edenler için kan avı başlatma yetkisine sahiptir.Genellikle bir şehrin kontrolünden sorumludurlar.Örn: Prince of Paris, Prince of Athena gibi.Ama bazen de büyük bir coğrafi bölgeninde sorunlusu olabilirler.Prince of Siberia gibi.

The Primogen (Konsül)

Prens daima yönetimi ve kararlarında önemli klanların Elder’larında oluşan bu konsüle başvurmaktadır.Konsül prensin kararlarında Camarilla’nın çıkarlarına ya da kurallarına karşı bir düşmanlık veya girişim olduğunu bulurlarsa onu öldürme hakkına sahiptir.

The Elders ( Yaşlılar)

Bu vampirler 300 yaşından büyük olup bir çok özel güç ve yeteneklerini geliştirmişlerdir.Genellikle yaşadıkları bölgedeki klanların liderleri, prensi ya da konsülün bir üyesi olmaktadırlar.Kendi klanındaki tüm diğer vampirler onun emri altındadır ve onları yargılama hakkına sahiptirler.Ayrıca dünya üzerinde Justicar denilen yargıçlar vardır.Bunlar çok yaşlı olup Antedulivian’ların torunları veya çocuklarıdır.Tüm vampirleri yargılama ve cezalandırma yetkilerine sahiptirler.

The Ancillae

Bu vampirler 100 ile 300 yıl yaşında olanlardır.Bunlar genellikle Elder’lık eğitimi almaya başlamış klanlarında yetkileri olan vampirlerdir.Elder’ların danışmanlığı görevleri vardır.

The Neonates

Bunlar yeni doğmuş vampirlerdir.En fazla 80-100 yaşında olabilirler.Elder’ların ve yaratıcılarına bağlıdırlar.Güçleri ve yetenekleri henüz en alt seviyede olduğu için basit görevlerle tecrübe kazanmaları ve bilgilerini arttırmaları beklenir.

The Sabbat

Sabbat, vampirlerin insanlık için bir tanrı olarak gönderildiğini benimser.İnsanlar onlar için sadece açlık gidermek için gerekli basit ve zayıf canlılardır.Camarilla gibi kuralları yoktur ve anarşiyi benimserler.Camarilla’nın baş düşmanlarıdırlar. Lasombra klanı en güçlü ve itibarlı klanıdır.Genellikle bütün yüksek görevlerde bu klan yer almaktadır.

Sabbat’ın benimsediği ve iddia ettiği bazı önemli savlar;

*Anarşi Sabbat’ın bünyesinde yer alan ve ajan olarak düşmanlarına karşı kullandığı bir girişimdir.

*Sabbat Caine tarafından yaratılmıştır.Camarilla Antediluvian’lar tarafından yaratılmıştır.

*Diablerie ( Bir vampirin kanının kurutulması) Sabbat için bir gerçektir.Camarilla’nın bütün kanının yok edilmesi gerekir.

*Bazı güçlü Sabbat vampirleri bilinen eski bir ritüelle birkaç saatliğine rahatça gün ışığında yürüyebilmektedirler.

*Hiçbir Sabbat vampiri Sabbat dışında bir vampirin kanına sahip değildir.Sabbat olabilmek için bir yeniden doğuş ritüeli vardır.Bu ritüelde sadece Sabbat vampirlerin kanı kullanılır.

* Sabbat kan bağı açısından Tremere klanına benzemektedir.Sabbat olabilmek için Elder’ların kanı gereklidir.

*Sabbat vampirleri için her şeyden önce birlik gelir.Klanları ondan sonra gelir.

*Sabbat ritüellerinden birisi ateşte yürümektir ve bazı Sabbat vampirlerinin alevlere karşı bağışıklığı vardır.

*Assamite klanı Sabbat içinde yer alır ve Elder’lar için assasination ( kiralık katillik ) yaparlar.

*The Black Hand Sabbat’ın diğer adıdır.

*Sabbat, bünyesine yeni katılan bir vampiri bir asker olarak yetiştirmektedir.Kehanette sözü edilen Antediluvian’ların uyandığında onlara ve Camarilla’ya karşı duracak tek birliğin onlar olduğunu söylemektedirler.Kehanet yerine gelinceye kadar tek görevleri Camarilla Elderları’nı ve Methuselashları yok etmektir.

Methuselash:

Bir insana en korkunç canlı ne diye sorduğumuzda genellikle aslan, kaplan ,nil timsahı ya da büyük beyaz köpekbalığı gibi cevaplar alırız.Ama bir vampire sorduğumuzda cevabı Methuselash’dır.Bunlar yaşlı vampirler olup sadece milenyum başlarında uyanırlar.Kalan zaman boyunca uyku halindedirler.Çoğu vampir bunların hikaye olduğunu inansa da The Sabbat inanır çünkü karşılaşmıştır.Bazıları bunların Antediluvian’ların sadık çocukları olduğuna inanırlar ve en az onlar kadar güçlü olduklarını bilirler.

Sabbat Darwin’in teorisini benimsemektedir.Bütün yeni Sabbat vampirleri çok güçlü, mantıklı ve zeki olmak zorundadırlar.Onlar Caine’nin gerçek çocuklarıdır ve zamanı geldiğinde Camarilla’yı ortadan kaldıracaklardır.Bütün Sabbat’lar kanlarıyla birbirine bağlıdırlar ve hepsi tamamen fanatik olarak Sabbat birliğine bağlıdır.

Sabbat için Sabbat olmayanlar hiç önemli değildir.Bunlar ister vampir, ister ölümsüz ,ister ölümlü ne olursa olsun birlikle bir ilişkisi olamaz.Sadece ve sadece birliğin çıkarlarına yardımı olacak kısıtlı ve az sayıda bağlantıları olabilir.

Sabbat klanlarının başında Lasombra ve Tzimisce gelir. Bunların dışında Assamite, Brujah, Gangrel Malkavian, Toreador, Tremere ve Ventrue ‘de Sabbat bünyesinde yer almaktadır.

Sabbat Seviyeleri

Camarilla’dan farklı olarak Sabbat’ta bir seviye ve pozisyon sistemi yoktur.Lider vardır ama lider kural koyucu ya da koruyucu değildir.

Regent:

Sabbat içindeki en üst rütbedir.Caine geri dönünceye kadar Caine’nin çocuklarını gözetme ve koruma görevindedir. Bir otoritesi yoktur ancak konuşmaları genellikle yaptırım kabul edilir. Sabbat tarihinde dört tane olmuştur. Üçü Lasombra biri Tzimisce olmuştur.

*Barış yapmak, bozmak ve savaş ilan etme yetkisi vardır.
*Her hangi birine ölümsüzlüğü verme ya da alma hakkına sahiptir.
*Inner Circle’ın bir üyesidir ve tam oy yetkisine sahiptir.

Cardinals:

Regent’ların asistanlarıdır.Büyük coğrafi bölgelerin yöneticileridir.Sabbat için yaptıkları her harekette Regent’lara hesap vermek ve Prisci ‘lere danışmak zorundadırlar.Yönettikleri alandaki bütün Sabbat etkinliklerini yönetmek,planlamak ve iptal etme yetkisine sahiptirler.Bilinen 13 Cardinal vardır ve bunların hiç biri klan mensubu değildir.

*Regent’’ın danışmanıdır.
*Arch-Bishop ve Bishop ‘ların kontrolünde olmayan birden fazla klanın yönetimini üstlenebilirler.
*Barış yapmak, bozmak ve savaş ilan etme yetkisi vardır.
*Her hangi birine ölümsüzlüğü verme ya da alma hakkına sahiptir.
*Inner Circle’ın bir üyesidir ve tam oy yetkisine sahiptir.

Prisci:

Cardinal’lerden sonra gelen güçtür.Regent’lerin yönetim elemanlarıdır.Camarilla şehirlerindeki Primogen konsüle benzeyen görevleri vardır.Cardinal’lere rapor vermek zorundadırlar ama direkt olarak Regent’a bağlıdırlar.Çoğunluğu Elder’lardan ya da güçlü Ancillae’lardan oluşur.13 kişidirler ve her klandan bir seçilmişten oluşurlar.

*Cardinal ve Regent’a danışmanlık yaparlar.
*Barış yapmak, bozmak ve savaş ilan etme yetkisi vardır.
*Her hangi birine ölümsüzlük veremezler ama alma hakkına sahiptir.
*Inner Circle’ın bir üyesidir ve tam oy yetkisine sahiptir.

Arch-Bishop:

Cardinal’lerin yardımcılarıdırlar.Camarilla’daki Prince’in yetkilerine benzer yetkilere sahiptirler.Küçük şehir ya da bölgeleri yönetirler.Bu rütbeye gelmelerine onayı Cardinal’ler verir.

*Bir klanın bütün olaylarıyla ilgilenirler ve onu yönetirler.
*Cardinal’e danışmanlık yaparlar.
*Klanın üyelerini yargılama hakkına sahiptirler.
*Her hangi birine ölümsüzlüğü verme hakkına sahiptirler ama alma yetkileri yoktur.

Bishop:

Arch-Bishop’un bir alt seviyesidir.Şehirdeki bölgelerin kontrolleriyle ilgilenirler.

*Arch-Bishop’un danışmanlığını yaparlar.
*Arch-Bishop’un klan işlerine asistanlık yaparlar.
*Barış yapmak, bozmak ve savaş ilan etme yetkisi vardır.
*Her hangi birine ölümsüzlüğü verme ya da alma hakkına sahiptir.

Priest:

Bishop’ların alt seviyesidir.Sabbat’ın kurallarını,ritüellerini ve seremonilerinden sorumludurlar.Sabbat için önemli bir konuda direkt olarak Bishop, Arch-Bishop, Prisci, Cardinal ya da Regent’la özel görüşme yetkisi vardır.

Paladin:

Sabbat’ın koruyucularıdırlar.Black Hand’in korkusunu ve heybetini yaymakla ve hissettirmekle görevlidirler.Sabbat’ın bölge liderini ya da Regent’ı çağırma yetkisi vardır.Bishop’dan itibaren bütün üst rütbelerin en az bir Templar bodyguardı vardır.Regent ‘ta bu sayı 30 kişiye varır.

Sabbat’ın kendisini ve üyelerini kontrol etmek ve yargılamak için oluşturduğu bir konsey vardır.Bu konsey Inner Circle üyelerinden ve Arch-Bishop’lardan oluşturulur.Üyelerinin en az Cardinal seviyesinde olmaları gerekmektedir.Sabbat kurallarını benimserler.

The Inconnu

Inconnu ise Ventrue , Lasombra ve Malkavian klanlarının Elder’larından ve gerçek Brujah klanına mensuplardan oluşmaktadır.Roma İmparatorluğu’nun parlak yıllarında gayet aktif olan bu topluluk ancak Cappadocian’ların yok edilmesiyle sessizliğe gömülmüşlerdir.Sabbat ve Camarilla ile hiçbir şekilde bağlantı kurmamışlardır.

Herhangi bir vampirin Inconnu’ya katılımı söz konusu değildir.Ancak buna Inconnu karar verir ve haberini ulaştırır.Eğer Diablerie yoluyla Inconnu ‘dan bir vampir öldürüldüyse bunu yapan kişinin Inconnu’ya girmesinde bir sakınca yoktur.Ancak topluluk içinde kendisi hor görülür ve daima en alt rütbede bırakılır.Bütün üyelerinin en az 400 yaşında olması gerekmektedir.Merkezleri Hunedoara Castlle diye bilinen bir kaledir.Bilindiği kadarıyla Türk topraklarında bulunmaktadır.

Tüm yönetimleri Council Of Twelve denilen bir konseye bağlıdır.Grubun bütün kararlarını bu konsey vermektedir. Konsey bir gözetici Tremere ve 11 diğer vampirden oluşmaktadır.Konsey üyeleri ölüm ya da istifa edinceye kadar görevlerinde kalırlar.Yeni üyelere pek sıcak bakılmaz ama konseyin oylarıyla ve mutlaka yaşlı olan bir vampir konseye katılabilir.

Tıpkı konseyde olduğu gibi her şehirde bir tane gözetmenlik görevi olan bir vampir atanmıştır ve görevi her şeyi incelemek,izlemek ama asla müdahale etmemektir.Tüm raporlarını konseye vermektedir.

Bilindiği kadarıyla bazı Methuselahlar topluluğa katılmak için büyük çabalar içine girmiş ama topluluk tarafsızlığını korumuş ve hiçbir şekilde ne Sabbat’a ne de Camarilla’ya karşı bir yakınlık göstermiştir.

Topluluğun üyelerinin isimlerini ve yerlerini sadece ve sadece konsey bilmektedir.Bunları klanlara göre sınıflandırırsak;

Tremere : Bu klanın hiçbir üyesi toplulukta yer almamaktadır.( Konseydeki gözetmen hariç.)

Assamites : Sadece birkaç tanesi topluluk bünyesindedir.Bunların hepside en az 500 yaşındadır ve artık yaratık gözüyle bakılırlar.

Brujah : Tarihte Chartage’nın yıkımından sorumlu tutulan bu klan her ne kadar halen tehdit unsuru olsa da bazı üyeleri topluluğa katılmıştır.

Cappadocians : Bilindiği kadarıyla Giovanni’ler tarafından yok edilmişlerdir.Fakat Inconnu onlar için tam bir gizlenme yeridir.

Followers Of Set: Birkaç tane yaşamayı başaran vampirde bilindiği kadarıyla Inconnu bünyesindedir.

Gangrel : Vahşi hayata olan aşkları ve doğaya olan saygılarından dolayı büyük bir grubun üyeleridir.

Gargoyles : Yaratılmış ilk gargoyle kesinlikle Inconnu bünyesindedir.Ancak düşük seviyeli hiçbir üye onu görmemiştir.

Lasombra : Klanın kurucuları tarafından savunulan yıkımı kabul etmeyen bir çok vampir Inconnu bünyesine katılmıştır.Bunlara eski gardiyanlar da denmektedir.

Malkavian : Bunlar sadece bilgeleri ve yetenekleri sayesinde Inconnu’ya kabul edilmişlerdir.

Nosferatu : Inconnu onları resmen bağrına basmış ve mutlulukla kabul etmiştir.

Toreador : Çok az bir kısmı Inconnu bünyesine kabul edilmişlerdir.Sadece sanatlarını politikalarına yardımı dokunabilecek olanlar bulunmaktadır.

Tzimisce : Çok az bir payları vardır topluluk içinde.Çoğu Sabbat’taki yüksek rütbeler ve Sabbat görüşlerini benimsedikleri için tehlikelidirler.

Ventrue : Güçlerini genellikle yönetmek için kullanmaları ve bürokrasiye önem vermeleri ile bilindikleri için nadiren Inconnu bünyesinde yer alırlar.

Bilinen Inconnu üyeleri;

Bartholemew : Nosferatu klanından 5. nesil bir vampirdir.

Cassius : Giovanni klanından 5. nesil 1500 yaşında bir vampirdir.Bilindiği kadarıyla Hong Kong yakınlarına saklanmaktadır.

Cret : Ventrue klanından ve Second City ‘de vampir olmuş Lamech kadar güçlü olduğu sanılan çok güçlü bir büyücüdür.

Dondinni : 6. nesil bir vampirdir ve bilindiği kadarıyla Genoa ‘nın gözetmenidir.

Elijah : 5. nesil bir Gangreldir.

Guilliame : İsviçre Prensidir.Topluluktan konseye karşı olan görüşleri yüzünden çıkarılmıştır.

Mahatma : Diğer adıyla Nefer-Meri-Isis. 4. nesil Ventrue klanından bir vampirdir ve İstanbul gözetmenidir.Aynı zamanda Set yanlılarının koruyucusudur.

Rebekah : Chicago gözetmenidir.

Vlad Tepes : 6. nesil Tzimisce klanından bir vampirdir.Camarilla içinde casusluk görevi yapmıştır.Ancak yaptığı çift taraflı oyunda Camarilla’nın yanını tutunca topluluktan çıkarılmış ve konsey tarafından yakınen izlenmeye başlanmıştır.

Bu orderlar hakkındaki açıklamalarımızdan sonra vampirlerin diğer ölümsüzler hakkındaki görüşlerine yer vermeyi düşündüm:

Mages : Büyücüleri ciddiye al, çünkü büyünün bu dünya dışından gelen bir gücü var; ama insan olduklarını unutma sadece insan…

Werewolves : Köpeciklerle karşılaşıp da yaşayan vampir pek sık görünmüyor.Onlar bizi sevmiyorlar biz de onları ve o pis kokularını.Kurt adamları ormanlarına bırak ve yüz yüze gelirsen ilk önce kaçmayı düşün…

Wraiths : Ölülerin iki dünya arasında sıkışmış ruhları.Kullanışlı müttefikleri olabilirler; ama onlar yüzünden denmemiş mi : “Yerin kulağı vardır” diye…

Diabolistler : Zaten tanrı olan biri neden şeytana tapsın? Saçma !!

Changelings/Faeries : Periler…. Kanlarının ilham olduğu söylenir.Ama söylenir.Bir söylencedir periler…

İnsanlar : Kısa ömürlü narin canlılardır.Besin kaynağımızdır…

Hunterlar : Vampir avcıları.Hahahaahhahahahh!!!

Cappadocianlar : Necromancy ve benzeri karanlık sanatlarla yakından ilgili vampir klanı.14. ve 15. yüzyıllarda Giovanni ailesi tarafından yok edildi ve onların yerine Giovanni klanı geçti.Halen dünyada birkaç tane bulunduğu rivayet ediliyor.

 
Yazan: Alper “Elesvianal” Zungur

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bna gercek gibi geldi. Vampirlerin gercekten varolma ihtimali var mi? Varsa camarilla mi yoksa sabbat mi daha guclu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.