Unutulmuş Diyarlar

Halkların Yaratılışı ve Faerun’da Tanrılar

frlogo
 

Selune ve Shar’ın kavgası sırasında diğer boyutlardan gelen tanrıların işe karışması ve çocuklarının da nesiller boyu “iyi ve kötü” savaşını sürdürmesinden sonra Toril ve Faerun’da bazı hayat belirtileri görüldü ve tanrı ve tanrıçalar kendi çıkarları doğrultusunda varlıklar yarattılar.
 
Faerun üzerindeki modern bilginler yaratıcı yeteneğe sahiplerin beş büyük gruba ayrıldıklarını öne sürerler.Bu gruplardan ilkini sürüngenimsiler kapsamaktadır.Bu gruba birbiriyle alakası bile olmayan ancak aynı aileden geldikleri varsayılan bir çok varlık girer.Örnek olarak nagalar,kertentelehalk vb yaratıklar bu gruba dahil olarak var sayılmaktadırlar.Bu ırktan olanlar ilk yaratıldıklarında yeryüzünde bulunan şimdiki evlerine oranla “modern” denilebilecek şehirler ve bir medeniyet kurmuşlardır.
 
Yaratabilen ırklar içinde kuşkusuz en kudretli ve güçlüleri Ejderhalardır.Ejderhalar diğer sıradan sürüngenimsilerin yerine büyük yerlere hükmedebilecek kudrete ve tek başına, organize olmadan yaşayacak güce sahiptirler.Zaten kötü ejderhalar sahip oldukları şeyleri kendi ırktaşlarıyla bile paylaşmak istemezler.Ejderhalar dünya üzerinde büyü var olmaya başladığından beri onu en iyi kullanma gücünü kazanmış yaratıklarıdır.Daha diğer yaratıklar “weave” i kullanmaya başlamadan evvel onlar bir çok büyüyü bilir ve yaparlardı.Daha sonradan gelenler büyü yapmayı öğrendi ve bazıları hayatlarını buna adadı yinede ejderhalar hala cüsseleri ve pençelerinden çok ,büyüleri ve keskin zekalarıyla diğerlerine korku salmakta ve kendilerine saygı göstermelerini sağlamaktadırlar.
 
Diğer bir yaratıcı grup ise daha önceden denizde yaşayan şekil değiştirenler olmuştur.Bir süre sonra hem karada hem suda yaşabildiklerini fark edince yer yüzünde çıkmış ve o sırada sürüngenimsilerin bulunduğu topraklara komşu kendi medeniyetlerini kurmuşlardır.Gittikçe güçlenerek sürüngenimsilerinde medeniyetlerinin yok olmasında katıda bulunmuşlardır.Bu olaylardan sonra sürüngenimsiler başsız bölündüler ve dünyanın her yerinde medeniyetten uzak küçük gruplar halinde yaşadılar.Şekil değiştirenler sürüngenimsileri dağıtmış olmalarına rağmen kendileri de gittikçe barbarlaştılar ve ilk yarattıkları medeniyetten uzak olarak aynı sürüngenimsiler gibi yaşadılar.Bunlardan bir kısmı tekrar geldiği yere su altına döndü ve orada yaşamayı seçti ve bu şekilde evrimleşti.Bu kavime örnek olan ırklar merfolk,triton,sahuagin vb…Bir kısmı ise karada kalmayı seçti,buna göre evrimleşti ve şekil değiştirebilme özelliğini korudu.Bu gruba bir örnek ise Doppelganger’lar dır.Bu kavmin dağılması onların medeniyetlerini kaybetmesindeki en büyük etken olmuştur.
 
Hakkında en az bilgiye sahip olan yaratıcı bir grup da peri halkıdır.Genellikle orman ve ağaçlık alanlarda yaşamış ve buradaki doğal dengeyi bozmadan organize olmuşlardır. Medeniyetlerinin şeytani ve ejderimsi varlıkların yaratılmasıyla yok olduğuna inanılır.Şimdi ise bu yaratıcı ırklar Faerun’un ormanlarında veya ağaçlık güzel yerlerinde tam bir medeniyet adı altında olmasa da yaşamaktadırlar.Bu ırklara örnek olarak nympler,draydlar, vb ırklar örnek gösterilebilir.

Yaratma gücüne sahip son ırk ise şu anda dünyada en baskın güç olarak bulunan insanlardır.Her düşünceye her şekle her yaşama kolayca alışabilen ve adapte olabilen bu ırkın her üyesi birbirinden oldukça farklar göstermektedir.En hızlı öğrenen ve en hızlı yükselen topluluktur .
 
İşte bu yukarıda bahsettiğim 5 yaratabilen topluluk arasında şu anda medeni olarak yaşayan ve yaratma gücü olan tek topluluk insanlardır.
 
Diğer ırkların dünyaya gelmesi ise diğer boyutlar aracılığıyla olmuştur.Bazıları başka boyutlardan direkt olarak gelirken bazıları ise başka boyutlarından gelen tanrılar tarafından sonradan yaratılmışlardır.Bu sonradan gelen ırklara örnek olarak elfler buçukluklar gnomelar treantler ilitithler vb ırklar sayılabilir.
 
Evet dünyadaki varlıkların yaratılışlarını en genel olarak bu şekilde ayırarak ifade ettikten sonra şimdi birazda Faerun’da tanrı kavramından bahsetmek istiyorum.
 
Toril birden fazla tanrının var olduğu bir dünyadır.Tanrıların buluşma mekanı Cynosure adı verilen sadece ve sadece tanrıların girip çıkabildiği bir yarı düzlemdir.Bu düzlemde yapılan görüşme ve toplantılara Ao başkanlık eder, her tanrı iyi veya kötü kuralcı veya kaosçu her türlü görüşünü saklamadan gösterebilir.
Faerun’da tek tanrıya tapmak gerekli değildir.Ruhbanlar bile tanrılarına taparken,taptıkları tanrının görüşlerine ve yönelimine ters düşmeyen başka tanrılara dua edebilir,bu iki yüzlülük olarak algılanmamalıdır.Çünkü savaşa girmeden önce savaş tanrısına dua eden bir savaşçı ticaretle ilgilendiği sırada ticaret tanrısına da dua edebilir.İnsanlar mutlaka tapacakları tanrıyı belirlemeli ve bir yolda dini görüşlerini belli etmelidirler.Hiçbir tanrıya tapmayan veya inanmayan öldüğünde hiçbir tanrının cennet veya cehennemine gidemeyeceğinden boşlukta kalarak büyük sorunlar yaşar.Tanrılar düşük tanrılar orta tanrılar ve kudretli tanrılar olmak üzere 3’e ayrılır.Birde neredeyse tanrılık mertebesine ulaşmış çok güçlü olan ancak resmi olarak Ao tarafından kabul edilmemiş olan kısmen tanrılar vardır.Tanrıların kudretliden düşük mertebeye yada düşükten kudretli mertebesine geçişi mümkündür.Bu dikey geçiş serbestliği tanrının sahip olduğu tapınan sayısına ve adının ne kadar çok anıldığına bağlıdır.
 
Bazen tanrılar birleşerek mabet denilen toplulukları oluştururlar.Örneğin tüm elf tanrıları birleşerek elf mabedini oluştururlar.Genellikle bu mabetlerdeki tanrıların görüşleri birbirine yakındır.Tatlı rekabet dışında büyük kavgalar yaşanmaz.Bu tanrılar içinde tapınanı ve rütbesi en fazla olan tanrı mabet liderliğini eline alır.
 
Her tanrının bir ilgi alanı, favori silahı, takma isimi, bulunduğu düzlem ve sembolü vardır.Şimdi burada kudretli mertebesinde bulunan tanrılara kısaca açıklayarak özelliklerimden bahsedeceğim.Daha iler ki yazılarımda düşük ve orta seviyeli genel tanrılardan da bahsedeceğim.
 
Bane:Kara efendi,kara el,karanlıların efendisi olarak da bilinir.Kullanmayı tercih ettiği silah adı Bane’in kara eli olarak adlandırdığı bir seher yıldızıdır.Bane’in sembolü içinden yeşil ışınlar fışkıran yumruk yapılmış bir siyah eldir.Bane’in ilgi alanları Nefret zorbalık ve korkudur.Bane Faerun’da bulunan tanrılar arasına kötülükte birinci sıradadır.Bir çok daha az güçlü kötü tanrı Bane’in etrafında toplanmışlardır.Eskiden ölümlü olan Bane üç kişiden oılşan grubuyla düşük düzlemlerde kayıp 7 tanrıdan biri olan Jergal’ı öldürmesiyle tanrılık rütbesine ulaşmıştır.Bir çok tahmahkar insan gibi istediği tek şey dünya üzerindeki en korkulan en saygı duyulan varlık olmaktır.Bane diğer tanrılardan farklı olarak kendisine tapanların başka tanrılara dua etmesini veya onlardan medet ummalarını yasaklamıştır.Bane “Kaybolmuş kıyametin boş toprakları” (Barren of doom and despair) denilen düzlemde bulunmaktadır.

 
Chauntea.Büyük anne,Tahıl tanrıçası,Toprak ana olarak ta bilinir.Geçen ay ki dünyanın yaratılışını anlatırken biraz bahsettiğim Chauntea dünyadaki en eski tanrıçalardandır.Dünyaya hayat veren bitki ağaç ve tüm floraları oluşturmuş, sonra ateş için yalvarmış ve bu vesileyle Selune’un güneşi getirmesini sağlamıştır.Sembolü tahıllar arasından yetişmiş kıpkırmızı bir güldür.İlgi alanları, çiftçiler,yaz,tarım,insan tarafından işlenmiş bitkilerdir.”Doğa evi”(House of nature) denilen düzlemde bulunur.Dogması;” Doğada yetişen ve büyüyen her şey kutsaldır.Her ne nedenle olursa olsun bitki ve tohumlara zarar vermek çok büyük günahtır.”İnananlarından doğal yaşamı korumalarını istemektedir.Favori silahı tahıl şoku adını verdiği bir oraktır.

 
Cyric:Yalanlar prensi-kara güneş-siyah güneş, olarak ya bilinir.Önceden ölümlü bir insan olan Cyric Dertler Zamanında(1358 Dertler zamanı hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğim) arkadaşları Kelemvor( o da şu anda tanrı) ve Midnight(Helm tarafından öldürülen Mystanın yerine geçti)ile birlikte dertler zamanına neden olan kader tabletlerini aramıştır.Ruhunda yalancılık ve hainlik olmasından dolayı arkadaşlarını bile arkadan vurmuştur.Bu dönemde tanrılar güçlerini kaybettiklerinden bundan faydalanan Cyric o dönemde yok olmuş olan Bane,Myrkul ve Bhall adı verilen tanrıların yerlerine geçti ve bir çok yetkilerini aldı.Cyric in ilgi alanları cinayet,yalan,yanılsama(ilizyon),entrika ve hiledir.Bane’in bir süre ortalarda yok olmasından sonra onun yetkilerini aldığını ilan eden Cyric Bane inananlarını ikiye bölmüş ve bir kısmını kendine inandırmaya bir kısmını da kendine düşman etmiştir.Cyric’e düşman olanlar Cyric’in gerçek yaşamını ilan ederek onun eskinden ölümlü olduğunu ve Bane’in güçsüzlüğünden yararlanarak bu mertebeye geldiği ilan ederler.Cyric hakkında her şeyi ne yazık ki şu anda buraya sığdıramıyorum ancak şu söylenebilir ki Faerun tarihinde en hızlı yükselen en zeki tanrılardan biridir.Kısaca dogmasına da değinecek olursak ;”Cyric’e karşı olan herkesi öldürün güçsüz olanları(Cyric inananı dahi olsa) öldürerek eleyin ve Cyric’in adına leke sürdürmeyin “diye açıklaya biliriz.Sembolü mor-siyah bir güneşin ortasındaki kurukafadır.Cyric in bulunduğu düzlem “Üstün taht”(Supreme Thorn) dır.Favori silahı Razor’un ağzı olarak adlandırdığı bir uzun kılıçtır.

 
 

Faerun Tanrıları Hakkında Daha Fazla Bilgi için Bu Dosyayı İndirebilirsiniz…
 
Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Bu İçeriğe Oy Verin

İlginizi Çekebilir  Faerun Cüceleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.