Unutulmuş Diyarlar

Faerun’da Büyü

frlogo
 

Faerun’da büyüyü açıklamak için yine yaratılışa biraz dönmek istedim.Önceki yazılarımdan hatırladığınız gibi Ao dünyayı yarattıktan sonra önce Selune ve Shar daha sonra ise Chauntea doğdu.Selune Chauntea ‘nın bitkileri ve ilk canlıları için ihtiyaç duyulan ateşi getirdi.Ateş elementi boyutundan gelen ateş yaydığı ısı ve özellikle ışık yüzünden Shar-Selune savaşını kızıştırdı.Selune içindeki büyü özünü kız kardeşine fırlattı ve bu olay sonrasında bu öz Mystrl’e dönüştü.

Mystrl Toril üzerine Weave adı verilen bir sistem kurdu.Bunu bir ağ sistemi gibi düşünmek mümkündür.Gözle görülmeyen her bir cm’yi kaplayan bir sistem…Faerun’da ortaya çıkan yaratıklar –ya da buraya göç edenler(elfler gibi…)- weavei şekillendirmeyi öğrenerek büyü denilen sanata ilk adımları atmış oldular.Öncelik ejderhaların oldu.Daha sonra Faerie diyarından gelen elfler bu sırla tanıştılar.Bir çok başka ırkta büyüyü tanıdıktan sonra meraklı hızlı öğrenen ve tamahkar insanların eline de geçti.Büyü ile gelişen bir çok insan imparatorluğu bu gün tarihteki yerini almıştır.

Bunların en unutulmazları arasında olan şüphesiz Netheril imparatorluğudur.Büyü sayesinde dağlardan koparılıp havalandırılmış kara parçaları üzerine kurulmuş bu imparatorlukta çok sayıda kadim büyücü doğmuş ve yaşamını sürdürmüşlerdir.Bu kadim büyücülerden biri vardır ki tarihe adını kaos ve delilik ile yazdırmıştır.Karsus…

Karsus kendini inanılmaz bir şekilde weavee adamıştı.Ama diğer büyü kullanıcıları gibi Mystral’a bir saygı veya sevgi beslediği söylenemezdi.Tanrıçaya karşı beslediği duygular daha çok kıskançlık olarak tanımlanabilir.Weavein kontrolünü ele geçirmek ve Mystral’in yerine geçip tanrı olmak gibi uçuk ve çılgınca hayallere kapıldı.Bu hayaller hem kendisine hem Mystral’a hem de Faerun’a ağır bedeller ödetti.Kendi geliştirdiği çok ama çok güçlü bir büyü ile Mystral’ı ortadan kaldırmaya çalıştı.Büyü gerçekten çok kuvvetliydi.Ancak Karsus’un dikkate almadığı bir nokta olmalıydı…Mystral weavein kendisiydi.Mysral’e zarar vermek weave e zarar vermek demekti.Weave i kullanarak yapmış olduğu büyü ile weavei yok etmek ve daha sonrada yok olan weavein sahibi ve bir parçası olmak gibi gerçekleşemez bir hayaldi bu…Paradoksa neden oldu.Hem Mystral hem Karsus hemde weave bu büyü yüzünden yok olacaktı.Mystral kendini feda etmeseydi tabii…Kendini feda etti ve büyü tamamlanamadan weavein de bir süreliğine yok olmasını sağladı.Bu yokluk sırasında büyü ile havada duran Netheril şehirleri düşmeye başladılar.Önceden hazırlıklı olan birkaç şehir dışında her biri acı bir şekilde yok oldu, hazırlıklı olan bu şehirler gölge boyutuna sığındı.(Bu başka bir hikayenin konusudur)Karsus’da bu sırada hayatını kaybetti.Mytral daha sonra Mystra adıyla yeniden doğdu.Kimi Mystra’nın yüksek rahibelerinden biri olduğunu kimi ise Mystral’ın bizzat kendisi olduğunu söylerler.Durum her ne ise yeni tanrıçada Weave ile bir bütün olmuş ve her şey normale dönmüştür.

İkinci Mystra 1358 dertler zamanı ya da gölgeler yılı olarak bilinen tarihte gücünü kaybetmeyen tek tanrı olan Muhafız Helm tarafından katledildi.Yerine o dönemki müridlerinden biri olan Midnight geçti.Ancak Midnight ismini Mystra olarak bırakmayı uygun gördü.

Gerek Karsus yüzünden gerek Dertler Zamanında Mystra’nın güçlerini kaybetmesinden dolayı günümüze kadar gelmiş weavedeki bozukluklar ve eksiklikler yüzünden oluşmuş iki tür bölge ortaya çıktı.Ölü büyü bölgeleri ve vahşi büyü bölgeleri…Ölü büyü bölgeleri weavein yok olduğu,uzanamadığı yerlere verilen addır.Bu bölgelerde weave kaynaklı hiçbir büyü yapılamaz,weave ile biçimlendirilmiş büyülü eşyalar parşomenler vb hiçbir şey aktif hale getirilemez.Vahşi büyü bölgeleri ise weavein hasar almış,çarpıtılmış ve tahrip olmuş bölümleridir.Vahşi büyü bölgelerinde weavei kullanmak çok tehlikelidir.Çünkü yapılması istenen büyüler çok tehlikeli veya farklı sonuçlara yol açabilir.Bu bölgelerde kaos hüküm sürer ve weave ile ilgili hiçbir kural burada geçerli olamaz.

Faerun’da elbette Mystra dışında da büyü ile ilgili tanrı ve tanrıçalar vardır.Bunlardan bahsetmek istediklerimin ilki hepinizin adını duymuş olduğu Shar’dır.Shar ilgi alanları itibariyle bizzat büyü ile ilgili olmasa da “gölge weave”i nin yaratıcısı olmasıyla büyü dünyasında ismi duyulmuş ve önemli yeri olan bir tanrıçadır.Mystral Selune’dan ayrılıp onun safında gölge ve aydınlık savaşında aydınlığı yani Selune’un tarafını seçince Shar’ın da düşmanlığını kazanmış oldu.Mystral’ın weavei yaratması üzerine Shar nefret,kin ve özellikle kıskançlıkla bu sihirli ağı keşfetmek için onun üzerinde çalışmaya başladı.Çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi ve Mystral’ın weaveinin karanlık bir kopyasını yarattı.Bu ağ aynı orijinal weave gibi Toril’in her yerine uzanacak ve Nacromency,efsun ve ilizyon büyülerinde normal weavein verdiğinden daha büyük bir destek sağlayacaktı.Gölge weaveinin en büyük avantajı ise ölü ve vahşi büyü bölgelerinin ortaya çıkmasından sonra görüldü.Shar’ın emrindeki bu bölgelerde de gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyordu.Bir büyücünün bir kere gölge weaveini seçtiğinde artık dönüşü yoktur.Weavee geçerse Shar onu ölüm ile cezalandırır.Weave kullanırken gölge weaveini kullanmaya başlayan bir büyücü ise Mystra’nın lütfundan mahrum kalır ve bir daha ömrü boyunca weave kaynaklı hiçbir büyü kullanamaz.Shar’ın gölge weaveini yaratmasında en büyük amacı ise weave kullanımını iyice azaltmak ve buna bağlı olarak Mystra (veya Mystral) tapınanın sayısını azaltarak Mystra’nın güçsüz kalmasını sağlamak ve onu bu güçsüz halindeyken yok etmektir.
Büyü ile ilgili tanrılardan biri de Azuth’dur.Eskiden bir ölümlü ve bir Mystra inananı ve kudretli bir büyücü olan bu tanrı Savras adı verilen ve yine büyü ile ilgilenen bir yarı tanrıyla mücadelelere girişmiş ve bu kanlı ve zorlu mücadelelerden sonra Savras’ı bir asaya hapsederek tanrı olmayı başarmıştır(Savras günümüzde o asadan kurtulmayı başarmıştır ve Azuth ile olan mücadelesi yer yer ateşli yer yer dingin bir şekilde sürmektedir.).Azuth Mystra gibi büyünün özü ve kendisinden çok büyü yapımı ve büyücülerle ilgilidir. Mystra’nın iyiye olan yönelimine karşı Azuth nötr olarak ortada kalmayı seçmiştir.Ama yinede bir çok konuda Mystra’nın yanında onun destekleyicisi konumundadır.

Thay denilen doğudaki çok uzak bir ülkenin kırmızı büyücüler adlı organizasyonunu lideri Szass Tam tarafından sürgüne uğrayan bir insan büyücüden bahsedeceğim şimdi.Bu büyücünün adı Velsharoon’idi.Talos denilen yıldırım ve gazap tanrısının hizmetinde 2 yıl çalışıp kendini kızıl büyücülerden belki de biraz bu yol sayesinde koruyup daha sonra Azuth ile tanışıp onun takipçisi olmuştur.(Talos’un bu olay yüzünden kendisine ne kadar kızgın olduğunu söylememize gerek yok sanırım)Velsharoon da aynı taptığı tanrısı gibi tanrılığa adım atmayı başardı ve günümüzde özellikle nacromency ve nameftler üzerine yapılan büyülerle ilgilenen bir tanrı haline geldi.

Bu sayılanların dışında elf tanrılarının mabet lideri Corellon Laretian,yine elflerin aşk sihir ve güzellik tanrıçaları Hanali Cenalil,su elflerinin tanrısı ve su altının büyücüsü Deep Sashelas,Mulhorandi denilen doğu ülkesinin iyilik nötrlük ve kötülük büyücülerinin tanrıları Isıs,Theth ve Set,Duergarların babası ve karanlıkaltının büyücüsü Ladaguer de büyü ile ilgili olan diğer tanrılardır.

Weavei kullanmaya sanat denir.Kullananlarda doğal olarak “sanatçı” olarak nitelendirilir.Weavein direkt olarak şekillendirilmesiyle yapılan büyülere mistik büyüler denir.Weavei bir kutsal güç,totem vb bir varlık aracılığıyla (yani o varlığın şekillendirmesiyle) kullanarak ortaya çıkan büyülere ilahi büyüler denir.Tanrılara tapan ruhbanlar veya doğadaki enerjiyi büyüye çeviren druidler ilahi büyü yapan gruplara örnektir.İlahi büyü kullanıcıları weavei kullanmasalar da taptıkları veya hörmet ettikleri güç(odak) Faerun üzerindeki inananına büyü gücünü bahşetmesi için Mystra’nın Weaveini kullanır.Toril dışındaki düzlemlerde veya başka gerçekliklerde varlıkların büyü yapması için weavee ihtiyacı yoktur.Başka kaynaklar bulunabilmektedir.

Şimdi de Faerun’da ki büyü yollarını ve çeşitlerini inceleyelim.Pek çok ırk , ulus veya mezhep farklı çeşit yollarla weavei biçimlendirebilirler.Şimdi bu büyü çeşitlerine göz atalım.

Element Büyüsü (Elemental Magic)
Bazı büyü kullanıcıları 4 elementin şiirimsi etkileriyle büyülerini yaparlar.Karatur veya oraya yakın uzak doğu ülkelerince odun ve metal olmak üzere iki elementin daha eklendiğini görürüz.Ana elementlerin tanrılarının müritleri bu yola baş vurabilirler.(Örneğin ateş tanrısı Kossuth’un bir ruhbanı ateş elementi büyülerini kullanabilir.)Onların dışında kalan mistik büyü kullanıcıları genelde doğa ve element ruhları aracılığıyla weavei biçimlendirirler.Bu tür büyücüler uzak doğuda görülür ve onlara Wujen denir.Wujenler dışında normal yollarla weavei kullanıpta element büyü kulanlar elbette mevcuttur.Hava elementini kullananlar genelde celbazlardır. (Conjuerer)Toprak elementini kullanların genellikle değişim okulundan olduklarını görürüz(Transmutation).Ateş elementi ise genel olarak zuhurbazların kullandığı elementtir.(Evoker)Su elementi ise geriye kalan büyü okullarının büyücülerinden kullanıcı bulabilir.

Kutlu Elf Büyüsü (Elven High Magic)
Zamanların en büyük büyücüleri olan elfler weave ile haşır neşir olurken bu büyü çeşitini yaratmışlardır.Kendi ırkdaşları arasında bile yalnızca en yaşlı ve tecrübeli kişilerin bildiği ve kuşaktan kuşağa kolayca aktarılmayan ,elf dışında hiçbir ırkın bilemeyeceği sırlarla dolu epik ve mistik bir büyü türüdür.Bu büyü ile bir anda yüzlerce hatta binlerce hedefe etki edebilen büyüler yapılabilmektedir. Örneğin bir şifa büyüsü bir anda bin kişilik ordunun tümüne yapılabilir.Bu büyü aynı zamanda bir anda yüzlerce büyülü eşya yapılması gibi yollar için de kullanılabilir.Bu kadim teknik kullanımı güç ,irade sahibi bir beden ve ruh gibi gereksinimi ve çoğu insana göre mit olan bir sırdır.

Mücevher Büyüsü (Gem Magic)
Büyülerin bazı değerli mücevfer ve taşların üzerine işlenebileceğini keşfetmiş büyü kullanıcılarından çıkma bir tekniktir.Yapılacak olan büyü bir taşa yüklenir ve tetiklendiğinde ortaya çıkar.Bu tetikleme büyüyü yapanın koyduğu bir süre veya herhangi bir eylem olabilir.Çeşitli kullanım alanları vardır.

Ay Ateşi (Moonfire)
Selune rahip ve rahibelerinin kutsal ritüelleri sonucunda ortaya çıkan esrarengiz bir büyüdür.Her yıl ayın dolunay olduğu belirli bir gün o zamanın en yüksek Selune ruhbanı önderliğinde bir ritüel yapılır.Ortada bulunan sunaktaki kaseye süt ve şarap dökülürken gereken sözler söylenir ve jestler uygulanır.Ortaya çıkan güç gerek Selune’dan birebir mesaj almaları gerek ay ateşi gücüyle büyülü eşyalar yaratmaları gerek başka işleri sağlar.

Rün Büyüsü (Rune Magic)
Genel olarak devler ve cüce kavimleri arasında yaygın olan büyü tekniğidir.Cüceler ve devler gibi büyüye uzak iki ırkın belki de büyüde buluştuları tek noktadır.Aynı mücevfer büyüsü gibi bu teknikte de büyüler rünlere işlenirler.Rünler çeşitli yollarla tetiklendiklerinde büyü ortaya çıkar ve yapımı bitmiş olur.Örneğin bir mezar taşına kazınmış bir cüce rünü.üzerinden parmakla geçildiğinde çalışacak bir büyüyü barındırıyor olabilir.Bu büyüyü kullanan kişilere rün zanaatçıları(Rune Crafter)denir.

Bunların dışında da küçük grupların daha az bilinen büyü teknikleri veya sırları elbette vardır.Faerun büyüler diyarıdır.O kadar çok bilinen bilimeyen sır vardır ki her birini keşfetmek belki de mümkün değildir.Yazıyı Waterdeep’in önemli lordlarından olan Mystra hizmetkarı yüce büyücü Khelben Arasun’un bir sözüyle bitirmek istiyorum:

”Magic,yes I know you think you know what it is ,and how it works…You Don’t…You’re an ignorant fool,just like the others.You think magic is a tool,like a hammer,something you pick up when you need it , swing it around for a while ,and put down again when you’re done with it.Not so.Magic is living thing-part of the Lady of Mysteries , a deity to whom you pay only lip service.You can’t just grap onto her when you need magic,squeeze the power out of her, and discard her when you’re done.That sort of treatment comes back to you.There’s a reason why most old mages are obsessed or insane-Mystra punishes them for their lack of respect.”
 

Khelben ”Blackstaff” Arunsun

 
Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.