Unutulmuş Diyarlar

Faerun’un Tarihi Kronolojisi

frlogo
 

Faerun’un her bir köşesi ayrı bir olay, ayrı bir mücadele ayrı bir hikaye… Yine de Faerun üzerinde hayat görülmeye başladıktan sonraki önemli olayları genel bir kronoloji şeklinde bulmamız mümkün.Bu yazımda size bunu aktarmaya çalıştım.Bilmediğiniz , duymadığınız gözünüzde canlandırmadığını bir takım yaratık, şehir , ırk veya olay isimleri içerse de bu yazıyı okumak ve en azından genel olarak öğrenmek Forgotten Realms ile ( özellikle tarihiyle ilgili) bir takım başka yazıları okurken size oldukça yardımcı olacaktır.Buyrun efendim :

-30,000 Sedarine savaşları başladı.Araushnee Demonweb Pits’e kaçtı ve orada iblis tanrıça Lolth’a dönüştü.Solar Malkizid lekelendi ve Dokuz Cehenneme sürüldü.

-20000 :Elf ülkeleri olan Eiellür, Orishaar,Syorpiir ve Thearnytaar  ; Lake of Stream civarında kuruldu.Güneyde Illythiir , kuzey ve batıda ise Aryvandaar ve Illefarn ortaya çıktı.

-18,000 Bazı Ilythiiri evleri Ghaunadaur ‘u keşfetti ve gizlice ona tapmaya başladılar.İlerleyen yüz yıllarda Ilythiiri evleri başka şeytanı ilahlara döneceklerdi( Lolth gibi)

-17800 Elf ülkesi olan Keltormir , günümüzde Amn ülkesinin topraklarının olduğu yerde bulunan büyük ormanda kuruldu.

-17,600 Sundering olayı gerçekleşti.Evermeet yaratıldı.

-17,100 Üç Yaprak Savaşı başladı.Ilythiiri casusları ve suikastçileri Syorpiir , Theanytaar ve Eiellur ‘u kışkırttı ve birbirlerine düşürerek birleşmelerini engelledi

-15,300 Vyshaan klanı Coronal Ivosaar Vyshaan liderliğindeAryvandaar’da yönetimi ele geçirdiler.

-14,700 Miyeritar ve Aryvandaar arasındaki ailevi bağlar fark edildi ve Vyshaanti barışçıl yollarla Miyeritar’ı kendi yönetimine katmaya çalıştı.Miyeritar kabul etmedi.

-14000 İnsan barbar kabileleri Keltormir topraklarında dolaşmaya başladı.

-13,900 Miyeritar kültürel ve büyüsel yollardan altın çağına ulaştı

-13,200 Aryvandaar’lar Miyeritar ülkesine akınlar yapmaya ve ticaretlerini etkilemeye başladılar. -12000 Crown War başladı. Aryvandaar , Miyeritar a saldırdı ve Shantel Othreier’in de eğer sözlerini dinlemezse aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

-11,800 Aryvandaar güçleri Miyeritar güçlerini etkisiz hale getirdi.Bir grup kara ve slyan elfleri savunmayı sürdürdü.Bir çok Illrfarn elfi Miyeritar’lılar için sığnak sağladı.

-11700 İlk elf ejderha avcısı Tethir , Xaxathart’ı katletti.İnsan kabileleri Keltormir yakınlarında ejderhalar yüzünden meydana gelmiş sınırlara ve çayırlara yerleşmeye başladı. İkinci Crown War başladı.Ilythiir , Arycandaar’ın mütteği olan Orishaar’a sürpriz saldırılara başladı.

-11,600 Ilythiir, Syorpiir’i yok etti.

-11,500 Thearnytaar ve Eiellur ,kuzeyde genişlemesine engel olmak için  Ilythiir’e karşı savaş ilan etti.Lolth Wendonai’yi Ilyhiiri yönetimine peygamber ve yardımcı olarak gönderdi.Lolth kilisesi yükselmeye başladı.

-11 450 Thernytaar ve Eiellur , Ilythiir’e saldırdı.Ordularının yarısından fazlası şeytani , kara elflerin kötü büyüleriyle katledildi.

-11,400 Eiellur , Ilythiir elfleri ve hain vahşi elfler tarafından dümdüz edildi.

-11,300 Miyeritar , Aryvandaar tarafından fethedildi ve ilk Crown War sona erdi.

-11,200 Ilythiir ; Eiellür , Orishaar , Syorpiir ve Thearnytaar’ı yıktı.Daha sonra yine aynı tarihte Ilythiir , Keltormir’e akınlar yapmaya başladı.

-11,000 Underdark’ın güneyinde, Lake of Stream civarındaki Almraiven dağları altında  cüceler Deep Shanatar imparatorluğunu kurdular.

-10,900 Malkizid, düşmüş solar, Vyshaan lordlarının gizli efendisi oldu. Üçüncü Crown War başladı. Aryvandaar artık Vyshaan imparatorluğu olarak bilinmeye başlandı ve Shantel Othreier’e saldırdı.

-10,700 Bir orc ordusu Aryvandaar ve Shantel Othreier’in Tanrılar Meydanı Savaşında rol oynadı.Aryvandaar ,zafer kazanıp Othreirer’in kuzeyini işgal edene  kadar yaklaşık 7000 elf hayatını kaybetti.

-10,600 Shantel Othreier tamamen Vyshaan imparatorluğu tarafından fethedildi ve üçüncü Crown War sona erdi.Miyeritar ve Shantel Othreier’de direnç hareketleri kıvılcımlandı.

-10,500 Dark Disaster denilen felaket Miyeritar adlı elf ülkesini yerle bir etti.

-10,450 Keltormir güçlerinin kendi sınırlarına çekilmesi ve savunma durumuna geçmeleri Aryvaandar ve Illythiir ülkelerini birbirine düşürdü. Dördüncü Crown War başladı.Ilythiiri Lolth ve Ghaunadaur gibi kötü ilahlara açık açık tapmaya başladılar.

-10,300 Keltormir doğudaki güçlerini çekti ve Highland’s Edge de bir savunma hattı oluşturdu.

-10,270 Keltormir’in geri çekilmesiyle ilk defa Ilythiiri ve Vyshaan direk karşı karşıya geldiler.

-10,110 Illefarn’ın yüksek büyücü ve ruhbanları çözüm için aramaya başladılar.

-10,100 Ilythiir , Shantel Othreier’i yok etti.

-10,000 Yüksek rahipler ve büyücüler tarafından kullanılan Corellon’un büyüsü ,  Illythiir elflerini drowlara çevirdi .Daha sonradan Cormanthor adıyla anılacak olan ormanın doğu kesimlerinde Elven Court denilen bölge şekillenmeye başladı.

-9900 Vyshaantar imparatorluğu Illefarn’ı kendisine kattı.Yüksek büyücülerine ve güçlü ruhbanlarına eziyet ederek kendisi için tehdit edecek bütün etkenleri elemeye başladı.

-9800 Vyshaantar , Evermeet üzerinde kolonileşmeye başladı.

-9600 Faerun’un güney kesimlerinde, Underdark’ta ilk drow medeniyeleri kurulmaya başlandı.

-9200 Beşinci Crown War Vyshaantar’ın Elven Court’daki hükümlere karşı gelmesiyle başladı. Aryvandaarlı bir çok elf Vyshaantar’a sırtını çevirdi.Malkizid , Vyshaantar’ı terk ederek şeytanı boyutlara döndü.

-9000 Crown War sona erdi.High Forest tanrılar tarafından yenilenmesi için terk edildi.Elflerin “Wandering Years “ adıyla andıkları yeniden yerleşik hale gelmeye  çalıştıkları dönem başladı.Bir çok elf Elven Court bölgesine göç etti.Crown War’dan bozulmamış olarak çıkabilen iki imparatorluk sadece Keltormir ve Illefarn oldu.

-8600 Eiellur , Miyeritar ve Orishaar imparatorluklarından hayatta kalan elf klanları gizli bir şekilde Evereska şehrini kurdular.

-8500 Yangınlar ve bir takım diğer felaketler Keltormir Ormanını 3 orman haline getirdi ve böldü.

-8350 Imaskarlı kabileleri daha sonradan Rauvin Çölü olarak anılacak olan yere yerleşmeye başladılar.

-8123 Imaskarlı artifactçiler ilk sonsuz ara düzlemi yarattılar.Bu tarz büyülere duymaya başlandıkları hayranlıkla kısa sürede şehirlerini bu büyüsel hayranlıklarına göre dizayn etmeye başladılar.

-8100 Sekiz cüce krallığı , Shanatar imparatorluğu altında birleşti.

-7975 Imaskar ‘ın en büyük şehri olan Inupras kuruldu.İlk İmaskar imparatoru Umyatin şehri kendine adadı.

-7800 Calim adlı Djinn , günümüzde Calimport olarak bilinen şehrin bulunduğu bölgeye gelerek Calim İmparatorluğunu kurdu.

-7790 Calimport ejderha akınlarına maruz kaldı.Calim , Marching Dağlarına gitti ve ejderhaları uzaklaştırdı.

-7690 Calim , imparatorluğunun güney sınırlarındaki Agis Nehrinin kıylarındaki cüceler ve elflerle iletişime geçti.

-6800 Memnon adlı efreeti Agis nehrinin kuzeyine geldi.Memnonnar imparatorluğunu inşaa etme girişimlerine başladı.

-6500 Syorpiir ülkesinin yok oluşunda hayatta kalmış bir grup elf günümüzde Chondalwood olarak bilinen ormana yerleştirler. Skyfire çağı başlardı.Calim ve Memnon birbirlerine üstün gelmek için tam 400 yıl boyunca sürecek bir mücadeleye  başladılar..Bu süre içerisinde 22 kıyamete neden olan 22 büyük savaş yaptılar.

-6422 Imaskari şehri olan Solon kuruldu.

-6100  Skyfire çağı sona erdi.Elflerin güçlü büyüleri Calim ve Memnon’u sonsuz bir mücadele içinde başkalarına zarar veremeyecekleri bir sonsuzluğa hapsetti.Calim Çölü yaratılmış oldu.

-6060 İnsanlar cinlerin ülkelerine yerleşti.Burası Coromshan olarak bilinen bir insan ülkesi haline geldi.Calimport ve Keltar yeniden inşa edildi.

-5960 High Shanatar , Agis gölünün kıyısı boyuna cüceler tarafından kuruldu.

-5800 Chondalwood’un kuzeyinde Jhaamdath kuruldu.Jhaamdathsonunda Coramshan ile tanıştı ve aralarında bu bölgede baskın olmak için yüz yıllarca sürecek bir mücadele başladı.

-5005 Jhamdath ve Coramshan arasında ateşkes oldu ve savaş sona erdi.Ülkeler sınırlarını Lake of Steam’in ötesine ulaştırmaya başladılar.

-4700 Elfler Eaerlann’ı kurdular.

-4400 Drowlar ve duergarlar , Elven Court bölgesi ile cüce ülkesi olan Sarphil’i yok ettiler.

-4370 Garip bir hastalık Imaskar şehirlerinde ortaya çıktı.

-4366 Imaskari arfitactçıları başka bir dünyaya çift taraflı bir portal açarak yüzlerce insan köle getirdiler.Artificer’lar portala düzlemsel bir bariyer koyup kölelerin öte taraftaki tanrılarıyla iletişime geçmelerini engellediler.Daha sonradan köleler ile Imaskar’ların karışmasıyla Mulan denilen insan ırkı doğmuş oldu.

-3983 Elf ülkesi olan Cormanthry doğdu.

-3900 Cücelerin Shiled Kingdom olarak nitelendirdikleri Delzoun kuruldu.

-3891 Artificer Lord’u Omanond’un emri altında Imaskari Artificer’ları Imaskarvana denilen yedi güçlü artifact yarattılar. Böylece imparatorluğun büyüsel birikimi sonsuza kadar somut bir şekilde kaydedilmiş ve kanıtlanmış olacaktı.

-3859 Narrow denizinin kıyısındaki kasabalar ortak müdafaa için toplanıp birleştiler.Bu yeni ülkenin adına Netheril dendi.

-3830 Eaerlann’lı elfler Netheril insanlarıyla ilişki kurmaya başladılar.Sonraki on yıl içinde insanlar elflerden büyüyü öğrenmeye başladılar.

-3605 Dünyanın Omurgasından orc akınları başladı ancak elfler onları katlederek geldiklere yere gönderdiler.Daha çok genç ve acemi olarak gördükleri Netheril imparatorluğuna yardım ettiler ve onların topraklarını korumalarına aşırı derecede yardım ettiler.Orclar 19 yıl süresinde akınları sürdürmeyi denedi.

-3533 Nether Parşomenleri olarak bilinen büyülü öğretiler Aryvaandar imparatorluğunun harabelerinde insanlar tarafından bulundu.İnsanlar kısa sürede kendilerinden geçerek daha fazla güç için Parşomenleri inceleyip çalışmaya başladılar.

-3520 Kuzeydeki elfler , Netherlilerin tutsak olarak tuttukları gnome kölelerin güneye ve doğuya kaçmalarını sağladılar.

-3419 Netheril’liler Delzoun’lu cücelerle ticaret yapmak amaçlı iletişime geçitiler.Üç yıllık karar verme sürecinden sonra Underdark’ın en güvenli ve gözlenen noktalarından geçen bir ticaret yolu yaptılar.

-3234 Methwood içinde Imaskari karakolu olan Metos kuruldu.

-3095 Nether Parşomenlerinden bir tanesi Cormanthyt’li elfler tarafından çalındı ve yüksek büyücüleri tarafından saklandı.

-3000 Sword Coast’daki insanların avcıları ve balıkçı kasabaları tek bir lider altında birleştiler.İnsanlar bu yeni topluluklarına Illusk adını verdiler.

-2954 Netheril’deki ilk uçan şehir yaratıldı.

-2637 Chulth yarım adasında Ubtao , Mezro’yu kurdu.

-2600 High Shanatar’daki son cüceler Calimshan yöneticisi Tavihr Dynasty ile savaşa başladılar.Cüceler Deep Shanatar’a olan son girişi mühürleyip kapanılar.

-2550 Ulutiu , küçük bir deniz tanrısı, kendini Astral Düzleme sürgün etti.Buzdan yapılmış kolyesi Dev Buzul denilen bölgeyi yarattı.

-2489 Imaskarların kölelerinin tanrıları büyülü bariyerleri geçip inananlarına ulaşmayı başardılar.Tanrılarının desteklerini almaya başlayınca köleler efendilerine karşı ayaklanma hareketlerine başladılar.

-2488 Hours , Imaskar’ın İmparatoru Lord Artificer Yuvaraj’ı öldürdü.Böylece Imaskar İmparatorluğu yok edildi.

-2487 Imaskar’ın özgür kalan köleleri batıya doğru ilerlediler ve Alamber Denizinin kıyılarına kadar geldiler.Imaskari mültecileri ise yanlarına üçüncü Imaskarcana’yı da alarak Underdark’a kaçtılar.

-2481 Imaskari Lordu , Ilphemon Underdark’taki Earthroot bölgesinde Deep Imaskar adlı şehri kurdu.

-2381 Alimir Dağlarındaki beholderlar tehlike yaratmaya başladılar.Calimshan yöneticisi Tavihr Dynasty’i suikasta kurban gitti ve onun devri kapandı.

-2135 Kaçan kölelerlerin bazıları Skuld adlı şehri kurdular.Bu şehir Mulhorand imparatorluğunun baş kenti olacaktı.Böylece Mulhorand kuruldu.

-2103 Devler ve ogre generaller tarafından komuta  edilen orc birlikleri Illusk’u yerle bir etmeye başladılar.

-2087 Kölelerin diğer bir kısmı Unthalass denilen şehri inşa ettiler.Böylece yeni bir ülke olan Unther kuruldu.

-1967 İlk Unther – Mulhorand savaşı başladı.

-1961 Mulhorand ve Uther  Kılıçlar  Nehri’ni ortak sınır olarak kabul ettiler.

-1900 Caltazar Tepeleri Lake of Stream çevresindeki beholderlar tarafından sık sık saldırıya uğramaya başladı.

-1838 Yaşlı Kırmızı Ejderha Ylveraasahlisar Calimshan’ı fethetti ve yönetmeye başladı.

-1726 Ylveraasahlisar , soylu Cajaan ailesi tarafından katledildi.

-1700 Calishite soylu aileleri kuzeydeki ormanlardaki elfleri avlamaya başladılar.

-1500

-1570 Sıradan bir balıkçı kasabası olan Zazesspur , kuvvetli bir şehir haline geldi ve Tethry  Emirinin merkezi haline geldi.

-1428 Alimirs dağlarından çıkan beholder sürüleri Calimshan ve Iltkaazardaki bütün şehirleri ele geçirdiler.

-1402 Drakhon , Rahibe prenses Calimshan’ı yöneterek ülkeyi beholder tehlikesinden kurtardı.

-1400 Lake of Stream’deki beholderların , Caltazar Tepelerine yaptıkları saldırılar sona erdi.

-1087 Thayd adlı büyücü ve emrindeki diğer büyücüler Unther ve Mulhorand’a karşı ayaklandılar.

-1081 Thayd ve takipçileri başarısız oldular.Thayd , Mulhorand ve Unther’in aldığı kararla idam edildi.

-1075 Orcgate Savaşları günümüzde Thay olarak bilinen bölgede başladı.

-1071 Orc tanrısı Gruumsh , Mulhorand tanrısı Re’yi öldürdü.

-1069 Thay’daki orclar yenildi.Bir çoğu kuzeye veya batıya kaçtı.

-900 Narfell ve Raumathar ortaya çıktı.

-790 Night Savaşları başladı.Drowlar , Calimshan’ın merkezden uzak bölgelerine saldırmaya başladılar.

-680 Year of Creeping Thieves:Calimshan , Lake of Stream çevresinde kolonileşmeye başladı.

-553 Year of Plentiful Wine: Gölge düzlemi Netheril’li büyücüler tarafından keşfedildi.

-530 Year of Meager Means : Calimshan ve drowlar arasındaki Night Savaşları sona erdi.

-461 Year of Bold Pioneers: Phaerimms , Anauroch’u oluşturacak büyüleri yapmaya başladı.

-425 Year of Ancestral Voices: Netheril’li göçmenler Illusk’u yeniden kurdu .Yönetim sistemini de magocracy yaptı.(Magocracy : Büyü ve büyücü  ile yönetilen ülkelerdeki rejimin adı)

-387 Year of Shattered Walls: Calishite’ler tarafından yönetilen Zazesspur , Tethry’li barbarlar tarafından yağmalandı.

-354 Year of Many Maws: Sharnlar ve phaerimmler arasında kaydedilen ilk çarpışma yaşandı.

-351 Year of Glassharks : Phaerimmlerin var olan güçlerini emip tükettiklerini anlayan bazı Netheril’li büyücüler bulundukları şehirleri terk edip bilinmeyen yerlere gittiler.Halk huzursuzlanmaya başladı.

-349 Year of Bold Poachers: Netheril’li büyücü Saldrinar , West Gate’i yöneten ejderha Kisonraathiisar’ı yoketti.Böylece şehrin ilk insan kralı oldu.

-339 Year of Sundered Webs: Karsus , Netheril’in çöküşüne sebep oldu.Neredeyse bütün şehirler yere çakılarak yok oldu.Mystryl yok oldu ancak Mystra olarak yeniden doğdu.Anauria , Arsam , Hlondath ( Hayatta kalanlar tarafından kuruldu)

-288 Year of Eight Lightnings : Calimshan , Tetryr’in ve halkının bağımsızlığını tanıdı.

-286 Year of  Foul Awakenings: West Gate sıradan bir gecede bir vampir olan Orlak ve emirdeki elit savaşçılar  tarafından ele geçirildi.

-255 Year of Furious Waves : Jhaamdath’lılar fetihlere çıkma kararı alıp büyük gemiler yapmak için ormanlardaki ağaçları kesmeye başlayınca elflerin nefretleriyle karşılaştılar.Vahşi elflerin yaptığı yüksek elf büyüsü ile dev dalgalar sonucu helak oldular ve fetih planlarını unuttular.Bu dalgalar aynı zamanda Villion Reach’in günümüzdeki şeklini oluşturmuşlardır.Bu felaketten sağ kalan Chondathanlar (Jhaamdath’ı kuran insanların ırkı)  bu günkü Cormry , Sembia ,Dalelands gibi yerlere kaçtılar.

-212 Year of High Thrones : Purple Marches savaşı ikinci kez Calishite’leri , Tethyr’lilere teslim olmak durumunda bıraktı.Darrom Ithal Tethyr’in taçlı kralı oldu.

-200 Year of Stonerising: Dünyanın en büyük kütüphanesi sayılabilecek Candlekeep kuruldu.Günümüzde kullanılan Hartos takvimi kullanılmaya  başlandı.Dalelands’de ilk insanlar kuzeyden gelerek yerleşmeye başladılar.

-160 Year of The Stone Giant.Narfell ve Raumatar yok edildi.

-153 Year of the Starry Shroud :Daha sonradan Procampur o zamanlarda Proeskampalar adıyla cüceler tarafından kuruldu.Kısa sürede Westgate’in ticaret partneri oldu.

-133 Year of Silent Screams:Dev Denizde oluşan fırtınalar ve gelgitler Tethry’deki Velen kentini yuttu.Bu olay nüfusu önemli ölçüde azalttı.

-111 Year of Terible Anger :Illusk yeniden orc akınları yüzünden çöktü.

-100 Year of Black Unicorn : Delzoun , phaerimmlerin ve diğer tehlikelerin saldırıları yüzünden düştü.

-75 Year of Lether Shileds : Rashemen’in cadıları ilk defa ülkedeki Demir Efendiyi seçti.

-68 _ -65 Hin Ghostwars: Birçok lightfoot ve ghostwise halfling , Lurien ‘den ayrıldı.

-52 Year of the Choking Spores: Waterdeep bölgesinde ilk yerleşik çiftlikler kurulmaya başlandı.

-33 Year of Slowing Sands: Asram’da veda başladı ve hiç kimse hayatta kalmadı.

1 Year of Sunrise : Cormanrhry elfleri ve Dalelands halkı tarafından “Standing Stone” dikildi ve Vadi Kayıtları başlandı.(DL : DaleReckoning)

10 Year of Dreams : Netheril bölgesine Anauroch denilmeye başlandı.

20 Year of Fallen Fury : İnsanların takvimi Harptos elflerin bayramı Cinnaelos’ Cor( Corellon’un Barış Günü)’u kabul etti ve ismini Shiledmeet olarak değiştirerek o tarihten itibaren 4 yılda bir olmak üzere kutlamaya başladı.

25 Year of Many Runes : Deneir tapınağı kuruldu.

26 Year of Opening Doors: Cormry , Obarskyr ailesi tarafından kuruldu.

27 Year of Shadowed Blades:Calimshan’da Shoon çağı başladı.

37 Year of Dark Venom : 5 gelgit dalgası Calimshan kıyılarına vurarak ülkedeki 5 liman şehrinden üç tanesini yok etti.

75 Year of Clinging Death : Medeni ülkelerde veda salgını başladı.(Calimshan , Lake of Steram , Vilhon Reach ).Kahin Alaundo Candlekeep’e vardı.

111 Year of Fallen Guards: Anauria orc akınları yüzünden yok edildi.Ama aynı zamanda orc ordularını da yok etti.Böylece bu bölgedeki orc birliklerinin sayısı oldukça küçüldü.

112 Year of The Tusk : Cormyrli haritacılar Cormanthor , Cormyr ve Dalelands’in ilk haritalarını yaptılar.

168 Year of Scatted Stars :Halaster’in Kalesi , Waterdeep’deki çiftliklerin yakınına yaptıldı.Halaster , Undermountain olarak bilinen devasa zindanı yaratma hazırlıklarına başladı.

171 Year of Unking Weapons: Cormanthry’li elfler , şu anki Yulash’ın kuzeyindeki ormanda , ayakta kalmış olan Moander tapınağını yok ettiler.Bu tarihten itibaren habis tanrı Moander son tapınağının harabelerinin altında habis kaldı.

241 Year of Hippogirff’s Folly : Eliminster Aumar , Cormanthor şehrine girdi ve kendini Mystra’ya hizmet etmeye adadı.

244 Year of Elf Sands:Everaska ilk defa elf olmayanlar tarafından keşfedildi.Yine de bu sır yüzyıllar boyu Grayclock Tepelerindek insanlar tarafından gizli tutuldu.

261 Year of Soaring Stars: Cormanthor ‘un kalbindeki elf şehri , “Mythal’ın” gücü çevresinde  birleşerek Myth  Drannor adını aldı.

273 Year of Delighted Dwarves : Ammarindar ve Felbarr kalesinden gelen üç klanın yerleşmesiyle ilk cüce göçü Myrh Drannor’a ulaştı.

284 Year of Fallen Flagons: Tethyr ile Myth Drannor arasındaki portallar sayesinde yüzlerce buçukluk göç ederek şehre yerleşti.

324 Year of Freedom’s Friends:Harper adlı organizasyon Elven Court bölgesinde Dathlue Mistwinter( Lady Steel) tarafından şekillenmeye başladı.

329 Year of Clossed Scrooll:Hlondath’ın yeşil düzlükleri Anauroch’un genişlemesiyle yok oldu.Şehir boşaltıldı ve insanlar doğuya (Moonsea bölgesine) veya güneye ( Dalelans ve daha aşağılara) göç etmeye başladılar.

376 Year of Leaping Hare:Valashar’lı Ashar Tornamn Shoon İmparatorluğunun sınırlarını High Moor bölgesine kadar genişletti.Cormry’in resmi kralı 1. Azoun, Shoon güçlerinin yayılmasını engelledi.

379 Year of Seven Sisters: Her okulun uzmanı olan 7 büyücü bütün ırklara açık olan büyü okulunu Myth Drannor’da kurdu.

384 Year of Dreaming Dragons: Silverymoon Köprüsü , Rauvin Nehri üzerine yapıldı.

449 Year of Killing Ice : Silvyr Ithal , Tethyr kralı oldu.Amn ve Tethyr’in asiliği üzerine politika geliştirdi.7. Amahl Shoon  tarafından bir savaş sırasında öldürüldü.

450 Year of Crrie Fist:Tethyr’in prensi Strohm , 7. Amahl Shoon ‘u öldürerek babasının intikamını aldı.Böylece Shoon Devri sona erdi.

480 Year of Winter Sphinix: Beyaz kürklü bir androsphinix olan Lyonarth , Westgate yönetimini ele geçirdi.

482 Year of The Blighted Vine: Unther’in kuzey şehirleri , kopmaya ve bağımsız olmaya başladı.

523 Year of Trials Arcane: Kuzeydeki Three Crowns olarak bilinen Phalorm’un kuruluşu.

574 Year of Gored Griffon:Silverymoon , küçük bir ticaret kasabası olarak şekillendi.

615 Year of Lamia’s Kiss:Westgate’in  yöneticisi Beyaz Kürk , bir lamia tarafından büyülendi.Lamia Nessmara kendisini bir  gynosphinix olarak gösterdi ve ikili şehri beraberce şehri yönetmeye başladılar.Pharlom kuzeyde akınlar sonucu yok edildi.

616 Year of Ensorceled Kings: West Gate’i ziyaret eden bir grup büyücü , lamianın büyülü ilizyonlarını parçaladı.Lamia ve androsphinix birbirini öldürdü.

627 Year of Bloodcrystals:Ecamane Truesilver ve 9 yardımcısı Silverymoon’a geldiler.Burada elf büyüleri öğreten herkese açık bir büyü okulu açtılar.

640 Year of Fanged Beasts:Zhentil Kalesi çevresinde ilk ticaret ve maden çalışmaları başladı.

659 Year of Hunting Ghosts:Bir çok büyücü Silvermoon’a göç etti ve onu Myth Drannor’un kardeş şehri haline getirdiler.

668 Year of Telling Tome: Halastar Blackcloack büyülü yollarla Myth Drannor’daki büyücüleri kaçırmaya başladı.

679 Year of Scarlet Sash:Hillsfar neredeyse batıdaki Beast Marches bölgesinden gelen deepspawn kırması yaratıklar tarafından yok ediliyordu./Unther , Yuirwood ormanının güneyindeki bağımsızlık ilan eden şehirleri tanımak zorunda kaldı.

694 Year of The Ominous Oracle: Kahin Darcassan tarafından Myth Drannor’un yok olacağı ile ilgili ilk kehanet ve uzgörüler orataya konuldu.Bu bilgiler halkın panik yapmaması için halktan uzak tutuldu.

708 Year of Bound Evils: 3 tabur elf büyücüsü , Moander’in yeniden güç kazanan habis yaratıkları ve takipçileriyle , Moander’in düşmüş tapınağının yakınlarında savaştı.Üç iblis , büyülü hapishanelerinden kaçmayı başardı ve orclar , goblinler ve diğer kötü yaratıkların karışımından oluşan bir ordu hazırlamaya başladı.

710 Year of Toppled Throne : Drowlar Cormyr’e saldırdı.Bir çok soylu aile ölmeleri sanılmalarına karşın Underdark’ta köle olarak hayatlarını sürdürdü./Abbys’ten , Westgate’in şatosuna  büyülü bir portal açıldı.Kalabalık tiefling birlikleri etrafı ele geçirdi.Tieflinglerin lideri Iyachtu Xvim Baneson , Westgate yönetimini ele geçirdi.

711 Year of Despairing Elves: Sonbahar aylarının sonlarına doğru Army of Darkness( Büyülü hapislerinden kaçan üç iblisin yönettiği ordu) Moonsea’nin batısındaki madenleri ele geçirdi.Feast of Moon zamanında Wheeping Savaşı başladı.Army of Darkness Cormanthor’daki bir çok elf liderlerine saldırdı ve bir çok kasaba ve clan karakolunu yok etti.

712 Year of Lost Lance :Wheeping Savaşı bütün yıl boyunca devam etti.Bir çoğu harper olmak üzere bir çok kahramanın ölümüne sebep oldu.

713 Year of Firedrake: Savaş Myth Drannor’a da sıçradı.Müttefiklerin yardımıyla iblislerden 2 tanesi bertaraf edildi.

714 Year of Doom:Myth Drannor , Army of Darkness karşısında daha fazla dayanamadı.Sadece 200 elf ve 3000 müttefik durumdan sağ kurtulabildi.

720 Year of Dawn Rose : Dans Yeri’nde yapılan Tanrıların Toplantısı harperların yeniden yapılanması için cesaret verdi.Geçen 10 yılda hayatta kalmış 15 Harper ( Elminster ve Khelben bu gruba dahildi) yeniden organize olmaya başladılar.

734 Year of Splendid Stag: Iyachtu Xvim’in hükümdarlığı Westgate’de terslikle karşılandı ve sözü geçen tüccarlar tarafından şehirden ayrılmaya zorlandı.

756 Year of Leaning Post:Balıkçı bir halk Aglorand’da yerleşmeye başaldı.

796 Year of Gray Mists: Merrydale vampir istilasından sonra Daggerdale olarak ismini değiştirdi.

863 Year of Wondrous Sea:Chultaki şehir Mezro yok oldu.

864 Year of Broken Branch :Calimport’un altında Kara Rysellan lakaplı bir lich kendisi ve kendisi gibi undead büyü kullanıcılarının dünyayı ince planlar ve yalanlarla yönetmelerini sağlayacak Twisted Rune’ı keşfetti.

882 Year of The Curse:İblisler , daha sonraları Hellgate Keep olarak bilinecek Ascalhorn şehrini ele geçirdiler.Earlann böylece düştü.

900 Year of The Thisty Sword: Chondath’da iç savaş başladı.The Vault of the Sages , Silverymoon’da inşa edildi.

902 Year of The Queen’s Tears : Chondath’daki Rotting Savaşı ülkenin büyük bir bölümünü yok etti.Cult of Dragon ilk Dracolichi yarattı.

906 Year of the Plough :Shadowdale kuruldu.

913 Year of The Watching Raven: Sembia kuzgun bayrağı altında kuruldu.

922 Year of Spouting Fish: Thay’da Thazalhar savaşı başladı.Savaşın sonunda Red Wizardlar Thay’ın , Mulhorand’dan bağımsız olduğunu ilan ettiler.İkinci Mulhorand İmparatorluğunun sonu.

929 Year of Flashing Eyes:Chessenta , Unther’e karşı ayaklandı.

934 Year of  Fell Wizardry : İlk defa Thay , Rashemen’e akın yaptı.

937 Year of Turning Wheel:Theks , Golden Way üzerinde kuruldu.

974 Year of Haunting Harpy: Waterdeep kalesi inşa edildi.

975 Year of The Bent Coin: Telflamm , soylu şehir devleti olarak kuruldu.

976 Year of The Slaying Spells: Mulhorandi’nin Thay’a yaptığı akınlar geri püskürtüldü.

1018 Year of The Dracorage :Tchazzar’ın ölümüyle Chessenta birleşti.Mavi Sapphiraktar Calim Çölüne geldi ve Calimport ile Keltar’ı yok etti.

1021 Year of The Howling Axe:Thay Harperlara saldırdı.Harperlar ortalıktan kayboldu.

1022 Year of Wandering Wyvern : Harperlar yeniden toparlandılar.

1030 Year of Warlords:Zulkirler Thay’ın yöneticileri olarak kabul edidiler.

1032 Year od The Nightmadiens: Kuzeyin güçlü büyücülerinden Ahgharion Waterdeep’i kurtardı ve Waterdeep Lordlarını yarattı.Şehir kuzeye doğru daha da büyüdü.

1038 Year of Spreading Spring:Buzullar çekildi.Narfell , Vaasa ve Damara ‘da buzlar yok oldu.Dışarıdan bir çok göçmen buraya gelmeye başladı.Aencar kendini Dalelands’in kralı ilan etti.

1065 Year of Watching Wood:Aglorand’daki elfler ve insanlar barış yaptılar.İlk krallarını bir yarı elf olan Brindor olarak seçtiler.

1074 Year of Tightening Fist :Zulkir’ler gittikçe daha sert olmaya ve bütün asileri yok ederek ülkeyi yönetmeye devam ettiler.

1090 Year of Slaughter :Kemikler Savaşı yapıldı.Malar’ın takipçileri “Büyük Av”a başladı.

1095 Year of Dawndance: Imphras , Impiltur’u birleştirdi.

1097 Year of The Gleaming Crown : Imphras , Impiltur’un kralı oldu.

1099 Year of The Restless: Yeni ticaret yolları yapıldı.Kara-Tur ve Zakhara ile ilk modern bağlantılar kuruldu.

1117 Year of The Twelverule: Chessenta 1154’e kadar eyalet şehirlerine bölündü.

1150 Year of The Scourge: Sword Coast boyunca bir hastalık yayıldı.Loviatar ve Talona’ya tapınma sayısı arttı.Khelben Arasun Waterdeep’e geldi.

1164 Year of Long Shadows:Yenilmez lakaplı korsan Immurk , Procampur’dan gelen bir gemiden  , Cormry’in o zaman için yeni kralı 1. Palaghard’ın taç töreninde giyeceği tacı çaldı.Bu durum Inner Sea’de korsanlık olaylarının artmasına sebep olmuştur.Inner Sea bölgesindeki ülkeler korsanlığa karşı kendi savaş gemilerini yapmaya ve tüccarlarını korsanlara karşı koruma girişimlerine başlamışlardır.

1179 Year of The Stalking Satyr:Malaugrymler ,Arasun’un kulesine saldırdılar.Ancak Khelben , Elminster ve diğer Waterdeep büyücülerinin yardımıyla durduruldular ve geri gönderildiler.

1182 Year of Sinking Shileds:Malaugrymler Faerun’u keşfettiler.Harpstar Savaşı başladı.

1194 Year of The Bloody Wave:Singing Sands savaşı yaşandı.Aglorand , Thay’ı yendi.

1197 Year of Sundered Shileds:Brokenheads savaşı yapıldı.Aglorand yeniden Thay’ı yendi.

1209 Year of The Blazing Banners:Korsanlara karşı Sembia , Cormyr ve Impiltur ittifak yaptılar.

1222 Year of the Horn: Harpstar savaşı Harper King’in ölümüyle sona erdi.

1232 Year of The Weeping Wives:Sessrendale , Archendale tarafından yok edildi.

1235 Year of The Black Horde:Faerun tarihindeki en büyük orc ordusu ortaya çıktı.Kuzeyi , Sword Coast’u yerle bir etti.Waterdeep kuşatıldı.Bir çok Calishite soylusu öldü.

1237 Year of The Grotto:Thesk ve Aglorand müttefik oldu.

1241 Year of The Lost Lady: Çok hürmet edilen bir Tethyrian soylusu kadın orclar tarafından yakalandı ve öldürüldü.

1242 Year of Yellow Rose:Yellow Rose Manastırı Damara’da kuruldu.Saygıdeğer bir ejderha olan Anaglathos Turmish’e geldi.

1245 Year of Pain:Loviatar’a tapanların sayısı oldukça arttı.Kuzeyde bir çok modern tapınağı kuruldu.

1247 Year of The Purple Basillik: Anaglathos çıkan bir isyan ile Turmish tahtından inmek durumunda kaldı ve maceracılar tarafından öldürüldü.

1260 Year of The Broken Blade: Bir çok barış antlaşması bu tarihte imzalandı.Aglorand’lı Halacar ve kız kardeşi Ilione zehirlendi.Simbul’un özel öğretmeni tahta geçti.

1261 Year of Bright Dreams:Manshoon , Zhent konseyinde kendine bir türbe edindi.Aynı zamanda bu bölgede Zhentarim adında gizli bir organizasyon kurdu.

1280 Year of The Manticore:Thay , yaptığı bir akında Mulhorand’ı neredeyse işgal ediyordu.

1298 Year of Pointed Bone: Waterdeep’in Maskeli Lady’lerinden biri olan Lhestyn , Shadow Thieves organizasyonunun içine sızıp organizasyonu açığa çıkardı.1 hafta süren kanlı bir haftadan sonra hırsızlar ölerek veya kaçarak Waterdeep’i terk ettiler.

1306 Year of Thunder: Moonsea savaşı…Mulmaster diğer şehirlerin birleşmesiyle yenildi.Cormry’deki Vanderdahast War Wizards ‘ kurdu.Moradin’in Thunder Blessing’i başladı.Cüce sayısı ikiye katlandı.

1307 Year of the Mace:4 . Azoun doğdu.

1312 Year of The Griffon : Darkhold , Black Network( Zhentarim) tarafından ele geçirildi.Manshoon Lich Queeni öldürdü.Dragonmere bölgesinde Teziir kuruldu.

1316 Year of Gulagoar:Tesendale , Zhent diyarının bir parçası oldu.

1317 Year of The Wandering Wyrm: Innersea bölgesinde büyük bir hastalık baş gösterdi.Bu hastalığa aynı zamanda Dragon Hastalığı dendi.

1320 Year of Watching Cold:Simbul , Aglorand’un kraliçesi oldu.

1321 Year of Chains:Harper’lar Berdusk’da kurulan Twillight Hall’da yeniden organize oldular.

1323 Year of Dreamwebs:Thay’lı büyücüler diğerlerinin rüyalarını kontrol etmeyi planladılar ancak planları engellendi.

1333 Year of The Striking Falcon :Amn’da ticaret savaşı başladı.Council of Six’in kurulmasıyla birlik sağlandı.

1336 Year of The Hightmantle :4 .Azoun Cormyr’de tahta geçti.Zhentarim , Daggerdale’i işgal etti.

1340 Year of The Lion: Featherdale’de Sembia ve Cult of Dragon arasında River Raising savaşı yapıldı.

1344 Year of Moonfall: Elflerin Cormanthor’u terk etmeleri başladı.

1345 Year of Saddle: Sword Coast’un bir çok liman kentine güneyde Baldurs Gate’e varana değin hastalık bulaştı.

1347 Year of The Bright Blade: Zhengyi denilen Cadı Kral Vaasa’da ortaya çıktı.4. Alemander Tethyr’de öldü.Tethyrde iç savaş başladı.

1350 Year of Morning Star: Elminster , Shadowdale’e çekildi.

1352 Year of The Dragon: Ride’daki barbarlar , Glister yolundaki Zhentleri yok ettiler.

1353 Year of The Arch: Night Masklar Westgate’in gizli yöneticileri haline geldiler.

1355 Year of The Harp.Zhentil Keep , Citiadel of the Raven ‘ı kendisine aldı.Cormanthor elflerinin gidişi zirveye ulaştı.Yulash’da iç savaş başladı.Hillsfar ve Zhentil Keep askerlerini Yulash’a yönlendirdiler.

1356 Year of the Worm: Scardale’li Lashan , bütün Daleland’ı yönetimi almaya çalıştı ancak başarısız oldu.Cormry’liler Tilvertoon’u kurdu.Moonsea ve Dales’e ejderha akınları olmaya başladı.Shadow Dale’li Sylune  öldü.Mitral Hall yeniden ele geçirildi.

1357 Year of The Prince : Damara kralı Virdin ,Zhengeyi (Cadı Kral ) ile yapılan bir savaş sırasında öldü.3. Horustep (11 yaşında) Mulhorand tahtına geçti.Bozulma tanrısı Moander yanlışlıkla yattığı uykudan uyandırıldı.Kovulmadan önce çokça hasara sebep oldu.

1358 Year of Shadows: Time of Troubles dönemi.Tanrılar Toril’de yürüdü.Bane, Bhaal,Gilgeam, Ibrandul ,Myrkul, ve diğer tanrılar yok oldu.Mystra ve Cyric’in üstünlük dönemi.Wild ve dead magic bölgelerinin ortaya çıkışı.

1359 Year of The Serpent:Cadı Kral Zhengyi yok edildi.Damara , Gareth Dragonsbane tarafından toparlandı.Tuigan Ordusu Yamun Khahan tarafından toplandı.Tuigan Ordusu Thay’a saldırdı.Szass Tam orduyu ikna ederek Rashemen üzerine gönderdi.Cadılar akını durdurdular.

1360 Year of The Turret: Tuigan Orduları Faerun’a akınlar düzenlemeye devam ettiler.Tuiganlara karşı birlik oluşuturuldu.4 .Azoun, Yamun Khahan’ı öldürdü.

1361 Year of Madiens: Zhentil Keepde Bane’in ölümü yüzünden dini savaş çıktı.Buna birinci Banedeath dendi.Eski Bane inananları Cyric inananları tarafından kovuldular.Amn’li kaşifçiler Maztica’yı keşfetti.

1363 Year of The Wyvern : Mezro yeniden ortaya çıktı.

1367 Year of The Shiled:Tethyr’s Reclamation Savaşı başladı.

1368 Year of The Banner:Cyricçiler ikinci Banedeath’e başladılar.Zhentil Keep yok edildi.Hellgate Keep yok edildi.
Son yıllar üzerinde pek durmak istemedim. Şu an Fr’ın 1374. senesindeyiz.Ancak yılbaşı yaklaşıyor 1375 ‘e geçilmesi an meselesi.Umarım bu bilgiler size yardımcı olabilmiştir.

 
Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.