Unutulmuş Diyarlar

Faerun Tarihi – Crown Wars (Bölüm 2)

frlogo
 

DÖRDÜNCÜ CROWN WAR : THE DESCENT

Miyeritar’ın yok oluşundan sonra , Dark Disaster’dan dolayı gerçekten kimin sorumlu olduğunu bilen Ilythiiri , Aryvaandar imparatorluğuna karşı hiddetlendi.Öldürücü fırtınanın uyanmasından sonra , Ilythiiri’de bütün kadim büyü gücünü savaşa aktardı ve bunun sonunda  eşi benzeri olmayan bir harap ediş ortaya çıktı.Dark Disaster’dan 40 yıl sonra Ilythiiri , Shantel Othreier’i tamamen yok etti.(Aryvaandar’ın güçlerine en yakın karakol bu krallıktı.)”Song of the Sundered Crown” adlı şarkının sözlerinde Ilythiiri’nin kadim büyücüleri için :”gökten taşlar çağırdılar “ ve “Yer yüzünü kaynatıp ağaçlara çığlıklar attırdılar” denmektedir.Yıkılan krallık Shantel Othreier’den kaçan mültecilerin Ilythiiri’nin gaddarlıkları ve yıkımları hakkında anlattığı hikayeler Aryvaandar’ın önceki yüz yıllarda yaptıklarıyla karşılaştırılacak gibi değildi.

Bu zalim saldırılara karşı , hala ayakta kalan elf krallıkları  büyük bir konsey toplayarak bu elf ırkının ( Ilythiiri veya Dherow ) lanetlenmesine karar verdi.Bu kavim Corellon ve eski din kardeşleri tarafından terk edildiler.Seldarine tapınağının en güçlü ruhban ve büyücüleri toplanarak Ilythiiri’lerin bedenlerini , ruhlarına denk olsun diye çirkinleşip değişmesi için çok güçlü bir ritüel yaptılar.Bu ritüel sadece kötü Ilythiiri kavmini hedef alsa da Faerun’un her yerindeki kara elfler değişime uğradı.Kötü Kara elfler birleşmiş kudretli elf krallıklarının gücüyle yer altına sürüldüler.Descent olarak bilinen bu olay Lolth’un ve onun uğursuz dölünün Seldarine mabadinden kovuluşuna çok benzemektedir.Böylece yer altına sürülen uğursuz elfler Lolth ile karşılıklı çıkar ilişkisiyle onun himayesine girdiler ve ona sadık yeni bir kavim oldular.Dherow kelimesi zaman içinde Drow kelimesine dönüştü ve bu da bu uğursuz yeni ırkın yeni ismi olarak kalacaktı.

İlgili Makaleler

Neden sadece Ilythiiriler değil de tüm kara elfler değişime uğradı? Bu hala descentın varlığını koruyan gizemlerinden biridir.Bazı alçak gönüllü ilahiyatçılara göre bu kadim büyüyü kullanmaya başlayan elfler tarafından gerçekleştirilmiş istenmeyen bir sonuç , bir hatadır.Onların gözünde bu olay Evermeet’in Faerun kıtasından ayrılması , Dark Disester veya Jhaamdath krallığının düşüşü kadar kötü bir olaydır. 

BEŞİNCİ CROWN WAR : ARYVANDAAR’S FALL

Dördüncü Crown War ve Descent olayından sonra elfler manevi olarak çok güçlü sayılmayan zorunlu bir ittifak yaptılar.Corellon Larethian’ın kendi kararıyla yüzün üzerinde her elf kavminden ( drowlar dışında ) ve her mevkiden vekiller seçildi.Bu vekiller doğudaki ormanlarda mücadele ve politikadan uzakta bu zulüm ve yıkıma karşı çareler için tartışabileceklerdi.Bu yer Corellon’un ismini aldı , adelet ve yargı yeri olarak kaldı.Elven Court.

Yargı zamanı boyunca bir çok elf Crown War’ı arkasında bırakıp sözü geçen mistik , savaştan uzak elf diyarı Evermeet’i aramaya başladı.Kalplerinde hissettikleri çağrı ile batıya doğru göremedikleri ama bildikleri yoldan ilerlediler.Sahillere ulaşınca gemiler yaptılar ve bilinmez batıyı keşfe çıktılar en sonunda da Evermeet adasına ulaştılar.

En büyük sürpriz burada hali hazırda yerleşmiş elflerin yaşamakta olmasıydı.Adada yaşayan vahşi elfler bile ne kadar süredir bu adada yaşadıklarından emin değildiler.Son tahlilde Aryvandaar evinin burayı en iyi şekilde medenileştireceğine karar verildi ve yetkili birileri gelene kadar adanın yetkilerinin onların elinde olmasına karar verildi.

Yaklaşık bin yıllık müzakerelerden sonra Evlen Court Aryvandaarları  ve Vyshaan krallığını yöneten altın elf Vyshaan ailesinin Crown Wars a sebep olmuş acı ve zorbalıkların temeli olduğuna karar verdi.Vyshaan ailesi için düşünülen ceza oldukça ağırdı.Elf ırkına karşı işledikleri suçlardan dolayı ellerindeki soyluluk ve yöneticilik sıfatlarının alınmasına karar verilmişti.Ama Elven Court’da bulunan Vyshaan ajanları verdikleri karar konusunda dikkatli olmaları , clanın bu karara karşı askeri aktif bir direnç göstereceğini söylediler.

Beşinci Crown War diğer dördü gibi düşüncesizce başladı.Malkizid’in isteği ile deli kral Giilvas Vyshaan içine büyücü oğul ve kardeşlerini de katarak  kendisi karşında duran bütün büyücü ve kadim sihirbazların öldürülmesini emretti.Vyshaan askerleri ve destekçileri tamamen sadıktılar ancak arkalarında Corellon Larathian’ın bulunduğu  bütün diğer elf gruplarının birleşmesiyle bir araya gelmiş konseye karşı pek şansları olmadıklarını biliyorlardı.Malkizid bile Vyshaan için zaferin imkansız olduğunu görüp Baator’un 9 cehennemine kaçtı ve Vyshaan’ı kaderine terk etti.Bir süre sonra apaçık deliliğe kapılan yöneticileri en sadık destekçileri bir yarı yolda bıraktı.Destekleri çekilen elfler ve kendilerini terk eden şeytanı desteklerinden sonra Vyshaan yavaşça ama kaçışı olmayan bir şekilde çöktü.Söylentiler ve kara hikayeler Vyshaan’ın dört oğlunun , klanın yıkılışından sağlıklı bir şekilde batıya kaçtığını ve büyük bir hevesle dönüp Yeni Vyshaan krallığının başına geçecekleri günü beklediğini anlatır.Düşünürler ve bilgeler bunun bir kurgu olduğunu düşünmektedirler.

Böylelikle Crown War ilk olarak 3000 yıl önce kıvılcım başlatıp savaşlara sebep olan Vyshaan krallığının çöküşüyle sona ermiştir.Günümüz Faerun elfleri geçmişlerindeki bu delilik hakkında oldukça az konuşurlar ve elf olmayanlarla bu konuları açmak bile istemezler.Ama yine de bu olayın elf dilinde bazı kalıntıları olmuştur.Bu gün elf dilindeki en ağır ve kötü lanetlerden biri olan en az dherow kadar hakaret sayılan “vyshaan” kelimesi doğmuştur.

Bu yazımın da sonuna geldim.Gelecek yazımda elf gruplarını incelemeyi bitirip Faerun’daki başla olaylara bakmaya başlayacağız :)  Önceki yazımda söz verdiğim gibi Crown Wars’ın tarihi olayları için bir kronoloji:

-30,000 Sedarine savaşları başladı.Araushnee Demonweb Pits’e kaçtı ve orada iblis tanrıça Lolth’a dönüştü.Solar Malkizid lekelendi ve Dokuz Cehenneme sürüldü.

-18,000 Bazı Ilythiiri evleri Ghaunadaur ‘u keşfetti ve gizlice ona tapmaya başladılar.İlerleyen yüz yıllarda Ilythiiri evleri başka şeytanı ilahlara döneceklerdi( Lolth gibi)

-17,600 Sundering olayı gerçekleşti.Evermeet yaratıldı.

-17,100 Üç Yaprak Savaşı başladı.Ilythiiri casusları ve suikastçileri Syorpiir , Theanytaar ve Eiellur ‘u kışkırttı ve birbirlerine düşürerek birleşmelerini engelledi.

-15,300 Vyshaan klanı Coronal Ivosaar Vyshaan liderliğindeAryvandaar’da yönetimi ele geçirdiler.

-14,700 Miyeritar ve Aryvandaar arasındaki ailevi bağlar fark edildi ve Vyshaanti barışçıl yollarla Miyeritar’ı kendi yönetimine katmaya çalıştı.Miyeritar kabul etmedi.

-13,900 Miyeritar kültürel ve büyüsel yollardan altın çağına ulaştı.

-13,200 Aryvandaar’lar Miyeritar ülkesine akınlar yapmaya ve ticaretlerini etkilemeye başladılar.

-12,000 İlk Crown War başladı.Aryvandaar , Miyeritar a saldırdı ve Shantel Othreier’in de eğer sözlerini dinlemezse aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

-11,800 Aryvandaar güçleri Miyeritar güçlerini etkisiz hale getirdi.Bir grup kara ve slyan elfleri savunmayı sürdürdü.Bir çok Illrfarn elfi Miyeritar’lılar için sığnak sağladı.

-11,700 İkinci Crown War başladı.Ilythiir , Arycandaar’ın mütteği olan Orishaar’a sürpriz saldırılara başladı.

-11,600 Ilythiir , Syorpiir’i yok etti.

-11,500 Thearnytaar ve Eiellur ,kuzeyde genişlemesine engel olmak için  Ilythiir’e karşı savaş ilan etti.Lolth Wendonai’yi Ilyhiiri yönetimine peygamber ve yardımcı olarak gönderdi.Lolth kilisesi yükselmeye başladı. 

-11 450 Thernytaar ve Eiellur , Ilythiir’e saldırdı.Ordularının yarısından fazlası şeytani , kara elflerin kötü büyüleriyle katledildi.

-11,400 Eiellur , Ilythiir elfleri ve hain vahşi elfler tarafından dümdüz edildi.

-11,300 Miyeritar , Aryvandaar tarafından fethedildi ve ilk Crown War sona erdi.

-11,200 Thernytaar , Ilythiir elflerinin undead yaratıkları ve baskın iblisleri tarafından yok edildi.Ilythiir , Keltormir ile çatışmaya başladı.

-10,900 Malkizid , düşmüş solar , Vyshaan lordlarının gizli efendisi oldu.Üçüncü Crown War başladı.Aryvandaar artık Vyshaan imparatorluğu olarak bilinmeye başlandı ve Shantel Othreier’e saldırdı.

-10,700 Bir orc ordusu Aryvandaar ve Shantel Othreier’in Tanrılar Meydanı Savaşında rol oynadı.Aryvandaar ,zafer kazanıp Othreirer’in kuzeyini işgal edene  kadar yaklaşık 7000 elf hayatını kaybetti.

-10,600 Shantel Othreier tamamen Vyshaan imparatorluğu tarafından fethedildi ve üçüncü Crown War sona erdi.Miyeritar ve Shantel Othreier’de direnç hareketleri kıvılcımlandı.

-10,500 Dark Disaster felaketi Miyeritar’ı yok etti.Elfler yaptıklarını düşünene kadar Crown Wars a bir süre ara verildi.

-10,450 Dördüncü Crown War başladı.Ilythiiri Lolth ve Ghaunadaur gibi kötü ilahlara açık açık tapmaya başladılar.

-10,300 Keltormir doğudaki güçlerini çekti ve Highland’s Edge de bir savunma hattı oluşturdu.

-10,270 Keltormir’in geri çekilmesiyle ilk defa Ilythiiri ve Vyshaan direk karşı karşıya geldiler.

-10,110 Illefarn’ın yüksek büyücü ve ruhbanları çözüm için aramaya başladılar.

-10,100 Ilythiir , Shantel Othreier’i yok etti.

-10,000 Seldarine tüm ilahi ve mistik büyü gücünü Ilythiir’i yok etmek için birleştirdiler.Tüm kara elfler drowa dönüştü ve yer altına sürüldüler.Bu Dördüncü Crown Warı sona erdirdi.Seldarine tüm klanlardan elfleri bir araya toplayarak Elven Court meclisini kurdu.

-9900 Vyshaantar imparatorluğu Illefarn’ı kendisine kattı.Yüksek büyücülerine ve güçlü ruhbanlarına eziyet ederek kendisi için tehdit edecek bütün etkenleri elemeye başladı.

-9800 Vyshaantar , Evermeet üzerinde kolonileşmeye başladı.

-9600 İlk drow medeniyetleri Vyshaantar imparatorluğundaki eski düşmanlarını bezdirmek için aktivitelere başladı.

-9200 Beşinci Crown War Vyshaantar’ın Elven Court’daki hükümlere karşı gelmesiyle başladı.Aryvandaarlı bir çok elf Vyshaantar’a sırtını çevirdi.Malkizid , Vyshaantar’ı terk ederek şeytanı boyutlara döndü.

-9000 Beşinci Crown War Vyshaantar imparatorluğunun yok edilmesiyle sona erdi.Aryvandaar toprakları uzun süre boş kaldı.

 
Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.