Unutulmuş Diyarlar

Faerun Irkları

frlogo

Faerun’da ırk kavramı; Birbirleriyle aynı özellikleri taşıyan zeki yaratıklar topluluğu, olarak algılanır.Hemen hemen bir çok fantastik dünyada bulunan elfler, cüceler, buçukluklar vb ırklar yine hemen hemen benzer özelliklerle Faerun’da da bulunmaktadır.Ancak ırklar bazı etnik gruplara ayrılır ve aralarında bazı farklılıklar gösterebilir.Örneğin Faerun’da ki elfler çok çeşitlidir.Ay elfleri, Güneş elfleri, Kara elfler(Drowlar), Orman elfleri, Vahşi Elfler, Yıldız Elfleri….vb…Netice olarak ele aldığımızda hepsi elftir.Hepsinin soyu aynıdır.Kimileri arasında çok minik farklar söz konusuyken kimileri arasında ise gözle görülür büyük farklar göze çarpabilmektedir.

İnatçılıkları,zanaatlardaki ustalıkları,özenle tarayıp uzattıkları sakalları,bira ve güzel etlere duydukları ilgileriyle Faerun’un güzel mi güzel ırklarından biri olan cücelerle başlamak istiyorum.

Faerun’da kökleri eskiye dayanan ırklardan olan cüceler dünyaya geldiklerinden itibaren şimdikilerin “çok eskilerde” diye nitelendireceği zamanlarda büyük imparatorluklar kurmuşlar,yükselmişler ve geniş topraklara hükmetmişlerdir. Ancak gerek goblin soylarıyla verdikleri savaşlar gerekse devlerle ve kötü ejderhalarla yaptıkları mücadeleler bu krallıkların çoğunun gücünü tüketti ve birer birer düştüler.Şimdi ki zamanlarda ayakta kalmayı başaran pek az cüce şehri ve krallığı vardır ancak onlarda kuruldukları zaman ki kudret ve güce sahip değillerdir.

İlgili Makaleler

Yaratılışları hakkında pek çok mit vardır ancak hepsinin özünde Moradin yani cücelerin en kudretli tanrısının cücelerin ruhunu kendinden üflediğine ve cüceleri özenle yarattığı anlatılır.
İlk görüldükleri yerler ise Faerun,Kara-tur ve Zakhara kıtaları içerisinde en yüksek dağ olan Yehimal ve çevresi olduğu söylenir.Burada görülen ilk cücelerin şimdi “ Kutup Cüceleri” diye adlandırılan etnik grubu oluşturduğuna inanılıyor.

İlk en büyük ve harika krallığın ise Sharr bölgesinde Bharyden adı verilen dev mağaralarda kurulduğu söylentisi vardır.İlk bölünme ise Bharyden’in kuruluşundan on iki bin sene sonra dini görüş ayrılığı yüzünden batıya doğru olan Taark Shanat göçüyle yaşandı.Bu göçmenler şimdi Kalkan cüceleri olarak bilinen etnik grubu oluşturmuştur ve kalkan cüceleri göç ettikleri Amn ,Tethry, Calimshan ve Stream gölü çevresini kaplayan yerlerde Shanatar krallığını kurmuşlardır.

Bhaerynden krallığı ise bu sıralarda olan Crown savaşları sırasında düştü ve drowlar tarafından yok edildi.Böylece güneydeki cüceler sürgüne uğradılar.Yüz yıllar sonra yine bir değişim söz konusun oldu.Oryndoll’un Zihin gezenleri(İlithit) buradaki cüceleri köleleri haline getirdiler.Karanlık altına götürüp burada yaşamaya zorladırlar.Bu şekilde gelişen korkunç bir kadere maruz kalan cüceler değiştiler ve şimdi gri cüceler yada duergar olarak bildiğimiz karanlık altında yaşayan cüce ırkının en şereften yoksun ve kötü etnik grubu haline geldiler.

Ancak Bhaerynden krallığının yıkılmasından sonra Chult ormanlarına kaçan bir kavim ise buradaki zor yabani şartlarda yaşayarak yabanileştiler yeni bir etnik grup olan yabani cüceler oluştu.

İlk drow şehri olan Telantiwar kendi şehir içi savaşıyla kendini zayıflatında bundan yararlanan Bhaeryden’li bazı cüceler Great Rift denilen bölgeye yerleştiler ve krallıklarını kurdular.Günümüzde altın cüceler olan cüceleri oluşturdular.

KUTUP CÜCELERİ(Artic Dwarves)

Cüce dilinde kendilerine”Inugakailkurit” demektedirler.Bilindikleri yerler sınırlı ve bellidir.Faerun’un kuzeyinde Great Glacier bölgesinde köyleri ve şehirleri vardır.Bunun dışında ki bölgelerde çok nadir görünürler.Koruculuk, barbarlık ve savaşçılık yaparlar ancak bunun yanında büyüyede ilgileri ve merakları vardır.Kutup cüceleri cüce ırkı arasında Bhaeryden krallığıyla bağlantısı olmayan tek cüce türüdür.Onlar her zaman kuzeydeydiler.Ancak yine de gerek kültür, gerek ekonomi, gerekse zanaatta diğer cücelerle pek çok ortak noktaları vardır.Gerçekten uzun sayılabilcek yıllar boyunca Faerun’un kuzeyinde ki o boş bembeyaz soğuk topraklarda yaşamışlardır.(ve hala yaşamaya devam ediyorlar.)
Fiziksel olarak kısa boylu, kalın bacaklı ve sağlam yapılıdırlar.Boylarının 3 feeti geçtiği pek az görülmüştür.Gözleri parlak mavi,yanakları elma kırmızısı,derileri beyaz ve açık mavi tonları arasındadır.Saçları ve sakalları beyazdır.Diğer cüce ırklarının tersine erkeklerinde kısa sakal modadır.

Karakter özelliği olarak dostani ve dışa dönüktürler.Irk,sınıf ve klan farkıyla neredeyse hiç ilgilenmez ve kimseyi bu özelliklerle değerlendirmezler.Hayatta çok küçük şeylerden zevk alırlar ve genellikle ölmeden küçük bir servet biriktirmeyi adet edinmişlerdir.Bir kutup cücesinin hazinesinin büyüklüğü onu mutlu eden etkenlerin en başında gelebilir.Aslında sadece avlanmanın karınlarının doyurmak ve yaşamlarının sürdükmek için yeterli olduğunu bilmelerine rağmen başka şeyler için değişik mesleklerde de çalışırlar.Kendilerini oyalayacak -dışarından bakıldığında gereksiz görünen ama onların bir parçası olan- güreş,hikaye,oyun vb bir çok şeye bir çok toplumdan daha fazla zaman ayırırlar.Kutup cücelerinden çok az maceracı çıkar.Çoğu köy ve kasabalarında basiretli,sakin ve yavan bir hayatı tercih eder.Ama merak duygularının kuvvetinden dolayı nadirde olsa bu sakin ve “göreceli güzel” hayatlarını arkalarında bırakabilirler.Özellikle başka kültür ve topluluklara çok meraklı ve sıcak yaklaşırlar.Aslında bir çoğunun içinde buzdan evlerini bırakıp dünyayı keşfetmek ve egzotik yerlere gitme düşüncesi bulunsa da çok çok azı bu düşünceyi gerçekleştirmek için birşeyler yapar.Sonuçta eğer yanlışlıkla kendilerini bir maceranın içinde bulurlarsa gittikleri yerleri keşfetmek ve öğrenmek buzdan evlerini onlara unutturabilecek bir etken olabilir.

Faerun’da yaşayan hiç bir toplulukta görülmeyen bir türdeşliğe sahiptirler.

Inugakailkuritler kan davası ,klan ayırımı ve iç savaşların görülmediği bir toplumdur.Bunun en büyük nedeni diğer kültürlerden uzak bir coğrafyada minimum dışa dönük bir sosyal yapıda yaşamaları olabilir.Diğer cüce toplumlarında ki gibi bireysel başarılar klana veya aileye yüklenmez, kişisel başarının övgüsünü ve saygısını sadece o kişi alır.Nesilden nesile geçirdikleri harika bir zannat yetenekleri vardır.Ayrıca o kadar hırslı ve çok çalışırlar ki: pek az kutup cücesi hayatta kalmayı başarıya tercih eder.

Tüm cüceler gibi cüce dili kullanırlar ve Dethek alfabesini kullanırlar.

Büyünün sadece gereklilerini kullanırlar o da avlanma vb işlerde yardımcı olması içindir.Ama çoğu büyü kullanıcısı için(özelliklede mistik büyü kullanıcıları) en önemli şey-kullandıkları büyüler sayesinde- gençlere güzel hikayeler anlatabilmektir.Cüce tanrılarına tapmaya başlayıp onların kudretli ilahi büyülerini kullanmaya başladıklarından beri mistik büyüye ilgi gösteren pek azdır.Bazı kutup cüceleri arasında druidlik yolunu seçip doğayla bütünleşmeyi seçenler olmuştur.Bu cüceler genellikle düşmanlarının en çok etkilendiği türden büyüler olan ateş büyüleriyle ilgilenirler.Bu boş gibi görünen soğuk topraklarda bir çok buz devi,buz solucanı ve benzeri korkunç yaratıklar ikamet eder.

Büyülü eşya çok az kullanırlar çünkü hem büyücülerinin hem ruhbanlarının güçlerini büyülü eşya yaratmaya harcama gibi adetleri yoktur.Yine de büyüyle uğraşan kişiler bazı görünmez güvenlik sağlayan kolyeler yada hızlarını artıran büyülü botlar kullanmaktadırlar.

Great Glacier mağaralarının derinliklerinde “kerrenderit” adı verilen keskin kenarlı mücevherler yetiştirmektedirler.Bu sivri mücevherler okların uçlarına takıldığında harika birer silah olabilmektedir.Bir çoğu tarafından büyülü kabul edilirler.

Kullandıkları araç gereçlere gelince…Genellikle küçük,hafif tek elle kullanılan silahları tercih ederler ve bunların yanında savaş baltası,kısa yaylar,kısa mızraklar da kullanırlar.Bir çok kutup cücesi kutup ayılarının postundan yapılmış-çok değerli- kürkler ve deri zırhlar giyerler.Kutubun soğuk ikilimi sık sık kar gözlüğü, kar ayakkabıları ve köpek kızakları gibi eşyalar kullanılmasını gerektirir.Binek olarak yoğun ve derin karda ilerleyebilen kar köpeklerini kullandıkları sıkça görülür.Bu köpekleri genellikle kızakla kullanırlar.Aynı zamanda avlanma için kullandıkları da görülür.Önce avlarının peşine köpeklerinin takıp avlarının yorulmasını sağlar sonrada zıpkın veya benzeri aletlerle avlarını avlarlar.

ALTIN CÜCELERİ (Gold Dwarves)

Güneyde görülen en sık cüce tipi olan altın cüceler Great Rift bölgesinde yaşamaktadırlar.Great Rift bir bölge olmakla beraber sadece bir dağdan oluştuğundan aynı zamanda dağın adıdır.İşte altın cüceler bu ,bir bölge olarak sayılabilecek büyüklükteki bu, dağın içinde ve altında ki büyük krallıklarında yaşarlar.Zanaattaki ustalıklarının yanında harika savaş güçleriyle de bilinirler.Yer altından ve üzerinden gelen tüm tehlikelere karşı yüzyıllardır Great Rift cücelerin ellindedir.

Yaklaşık 4 feet uzunluğunda tüm cüceler gibi tıknazdırlar.Esmer ve kaslılardır.Ciltlerinin rengi açık kahveringine yakındır.Gözleri kahverengi ya da eladır.Hem kadın hem erkeği uzun saçlara sahiptir ve tüm erkekler(bazen kadınları da ) uzun bakımlı sakallara sahiptir.Saçları siyah kahverengi ve gri arasında değişmektedir.

Kuzeyli kuzenleri gibi gururlu,kibirli,şerefli ve inatçıdırlar.Diğer cücelerden daha fazla asilzade barındırdıklarına inanırlar.Aristokratlık altın cücelerde fazlaca bilinen bir kavramdır.
Klanlarına ,ailelerine ve kurallarına olabildiğince bağlıdırlar.Altın cüceler birbirlerinin değerlerini , sahip oldukları altın ve klan ile ölçerler.Gençlerini çok erken yaşta eğitmeye başlar ve savaşçılığa önem vererek büyük savaşçıları toplumda önemli yerlerde tutarlar.Ancak sınırlı sayıda büyü kullanıcılarına da ihtiyaçları vardır.Yinede bu büyücüler istekleri ve fiziksel yeterlilikleri doğrultusunda büyü ağının şekillendirilmesi üzerine uzmanlaşırlar.Yoksa hiç bir altın cüce çocuklarının baltalar ve kalkanlar yerine kitaplar ve asalar tutmasını istemez.Genellikle doğuştan büyü gücüne sahip cüceler altın cücelerde görülebilir.Çünkü altın cüceler yer yüzüne baktıkları kadar yer altı yani karanlık altıylada uğraşır buradaki varlıklarlada iletişime geçerler.Bu ,bazı ailelerin kanına ejderha kanı karıştığı yönünde söylentileri doğurmuştur.

Yönetim şekilleri için meşrutiyet denilebilir.Zengin ve soyluların oluşturdukları konsolun yönetimde büyük söz hakkı vardır ama tahtta oturan tek bir sözde iktidarda bulunmaktadır.
Altın cüceler eğlence,oyun vb şeylerle zaman harcamak yerine çalışmayı,üretmeyi ve zenginleşmeyi tercih ederler.Kazançlarını karınlarını doyurmak için değil “zengin” olmak yada zenginlerini korumak için elde etmeye çalışırlar.

Büyü konusunda ilahi formatta büyük kudrete sahip olabilirler.Toplum kurallarına duydukları bağlılık kadar din konusunda da bağlılıkları vardır.Ruhbanlar en az savaşçılar kadar saygı gören bir gruptur.Kullanılan büyüler genellikle savaşta kendilerine güç katacak türden yada günlük yapılan işlerde kendilerine yardım edebilecek türden büyüler olur.Kullandıkları büyülü eşyalarda yine bu amaçlara hizmet eder.

En büyük tanrı Moradin saygı duyulan ilk tanrıdır.Moradinden sonra Berronar Truesilver adındaki Moradinin Eşi olan tanrıçaya taparlar.Moradin’in dogmasında tüm cüceleri eşit görmek ve goblin soyunun kökünü kurutmak gibi maddeler bulunurken Berronar’ın daha uysal cücelere hitap eden ve ilgi alanlarına şifa,aile,ev gibi konular giren yumuşak ruhlu bir tanrıça olduğuna inanılır.Sonuçta bu çift birbirini tamamlayan ve tüm cücelerin hayatlarını etkileyen bir çifttir.

Her ne kadar Moradin cücelerin kayırılmasını ve bölünmesini istemesede altın cüceler bu kısmı yorumlamamıştır.Diğer ırklarla ilişkilerinde kendilerini üstün gördükleri gibi diğer cüce kuzenlerine bile tepeden bakarlar.Elf veya yarım elfleri önemsemezler.Sadece kara elfler onlar için önemli ve nefret edilebilir konumdadır.Zira tarihleri boyunca drowlarla mücadeleler vermiş ve huzura kavuşamamışlardır.Büyük ihtimalle diğer ırklar içinde karşıladıkları en iyi ırk gnomelardır.Derin Gnomeları sevecen bir tavırla konuk edebilirler.Ayrıca bazı gnome topuluklarıylada alışverişte bulunabilirler.Buçukluklardan cesur(Strong Hearth) denilen etnik gruba sıcak bakarlar.Her ne kadar yakın olmasalarda Lurien bölgesinden bu buçukluk türünü bilmekte ve onları kuzenlerine göre daha çalışkan ve samimi bulmaktadırlar.Bu cesur halflinglerin diğer ırkdaşlarından kat kat fazla savaşa önem vermesinden kaynaklanmaktadır.Half orclara hiç güvenmezler ve onları çözebilmiş değillerdir.Asla hoş karşılamazlar.İnsanlar ise bu cüceler için tam bir muammadır.Mümkün olduğunca insanlara güvenmez ve onlardan uzak durmaya çalışırlar.

Altın cüceler yaptıkları zanaat işlerine kendilerini adar ve yaptıkları küçük hasır bir sepet dahi olsa onun harika olması için ellerinden geleni yaparlar.Gerçekten altın cüceler tarafından yapılmış en basit eşya bile gerek görsel,gerek kullanışta normal türdeşlerinden açık farkla önde gözükür.

Kullanmayı tercih ettikleri silahlar için genel olarak menzili çok geniş olan tüm menzilli silahları ve savaşbaltaları,hafif çekiçleri,balyozları,fırlatmalık baltaları ve savaş çekiçlerini sayabiliriz.

Küçük timsah,kertenkele ve şokçu kertenkele olarak bilinen yaratıkları besledikleri sıkça görülür.Rothe denilen hayvanlardan geçimlerini sağlarlar.Binek olarak yer altlarında sürüngenleri yer yüzünde ise midilileri tercih ederler.Gökyüzü muhafızlarının ise griffon denilen efsanevi hayvanları kullandığı bilinmektedir.

Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.