Unutulmuş Diyarlar

Faerun Elfleri (Bölüm 1)

frlogo
 

Elfler… Fantastik edebiyat son yıllarda sesini öyle çok duyurdu ki elfleri duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum… Bilgisayar oyunlarında,filmlerde,kitaplarda her türlü fantastik öğe içeren eserde elfleri görmemiz çok olası… Tahmin edeceğiniz gibi Faerun’da da elfler büyük yer kaplamaktadırlar. Faerun’un elflerini ayrı ayrı tanımadan genel olarak “elf ırkına” bir bakış atalım..
Elfler Toril’e çok uzun yıllar önce değişik yollarla başka bir diyardan (Faerie) gelmişlerdir.Elflerin dünya üzerinde yürümeye başladıkları zamanlar resmen onların çağı olmuştu.Yerleri,denizleri hatta gökleri bile hakimiyetleri altına aldılar.Ancak günümüzde gerek insanların gerekse diğer insanımsı medeniyetlerin baskınlıkları nedeniyle kendi bölgelerine çekilmiş halk konumundadırlar.

Elfler kolay adapte olurlar,çok uzun yaşamaları nedeniyle soğuk kanlıdırlar.Bir kararı vermede acele etmezler.Genellikle bir elfi tanımak uzun yıllar ister.Ne kolay dost olurlar ne de kolay düşman olurlar.Kendi aralarında elf olanlara Tel Quessir(Halktan olan) elf olmayanlara ise (biraz kaba olarak karşılanabiliyor..)N-Tel Quessir(Halka dahil olmayan) demektedirler.

Elfler zarif,çevik,sanata ve büyüye yatkın varlıklardır.Gerçekten çok güzellerdir.Gerek fiziksel güzellikleri gerek ruhsal olgunlukları onları saygı duyulan bir ırk haline getirmiştir.

Faerunlular 6 elf etnik grubu olduğunu söylemektedirler.En çok bilinenler Ay elfleri,Güneş elfleri ve orman elfleridir…Drowlar yani kara elfler daha az bilirler…Ve sadece yakınlarında yaşayanların veya alimlerin haberinin olduğu vahşi elfler ve deniz elfleri vardır.Ancak tüm bu grupların yanında bir de kimsenin bilmediği Avariel(Kanatlı elfler) vardı.Bu elfler kendilerini soyutlamış ve sadece kendi topraklarında yaşamaktadırlar.

Bu kadar farklı elf soyu olmasına rağmen hepsinin taşıdığı ortak özellikler vardır.Şimdi onlara değinelim:Elflerin ortak olarak paylaştıkları en büyük özelliklerinden biri büyüdür.Bir elf hangi etnik gruba dahil olursa olsun büyü ile bir seviyede ilgilenmektedir.Elflerin büyüye olan katkıları ve ilgilerini kanıtlayan en önemli şey Elven High Macig ve kendi yarattıkları artifactler olan “Mythal”lardır.Bu büyülü kudretli taşları şehirlerinde barındırarak koruma büyülerini (çok güçlü seviyelerde) üzerlerinde eksik etmemişlerdir.Tüm elfler doğuştan etkileme ve efsun türü büyülere karşı daha dirençlidirler.Sahip oldukları olgunluk onları zihinsel etkilere karşı korur.

Elflerin evlerine baktığımızda büyülü olmasa da büyüden anlamayan birinin baktığında büyülü güzellik olarak nitelendirebileceği kadar harika olduklarını görürüz.Bir dağa bakın sonra bir ağaca bakın en sonda bir elf barakasına bakın.Pek bir fark göremeyeceksiniz.Doğal ortamlara kurdukları evleri adeta doğanın bir parçası olurlar.Saf ve doğal bir güzellik elflerin vazgeçilmez ve yitip gitmez sürekli modalarıdır.Elf yapılarında özellikle kapılar çok ilginçtir.Elf olmayan biri kapıları ağaçların veya tepelerin bir parçası olduğuna yemin edebilir.Bu yüzden tüm elfler daha çocuk yaşta gizli kapıları fark etmeye eğilimlidirler.

Diğer insanımsı ırkların aksine elfler uyumazlar. Yalnızca günde 4 saat sürecek olan bir trans ve rahatlama süreci onların yaşamaları için yeterlidir.Bir çok elfin yatak odasına baktığımızda yatak değil de yerine rahat koltuk kanepe ve divanlar görürüz.

Şehirlerine baktığımızda yine garip bir özellik görürüz.Günün en işlek iş başı saatinde bile sokaklar ve şehrin içi dingin ve sessiz aynı zamanda da huzur içindedir.Bu asla elflerin tembel olmalarıyla alakalı değildir.Bunun yerine elflerin sonsuz diye nitelendirilebilecek kadar uzun bir hayata sahip olmalarıyla alakalıdır.Bir çok elf işlerini büyük bir sabır ve ustalıkla labratuarlarında evlerinde ve çalışma sahalarında geliştirirler.Elfler bir proje veya iş üzerinde ustalaşmadan o işi bırakmazlar.

Tüm elflerin tarihleri kanla dolu savaşlarla dolu olmasına rağmen elfler barışçıl ,barış işinde yaşamak isteyen bir halktır.Bu barışçıl yanları tarihlerindeki savaşlarda yaşamak zorunda kalmaları sayesinde onları savaştan uzak bir ırk yapamamıştır.Bir çok elf başta yay olmak üzere bir çok dövüş ve savaş tekniği üzerinde eğitilirler.Savaşçılık elflerde asla saldırı değil her zaman savunma olarak kullanılır.Savaşçılar evlerini korumaya yeminli kutsal askerlerdir.

Genel Irk Tarihleri
Daha öncede belirttiğim gibi elfler Toril’in doğal halklarından değillerdir.Faire diyarından tanrılarıyla beraber göç edip gelmiş kutlu bir halktır.”Peri Kestirmeleri” ve “Arkayollar” denilen büyülü ve şimdi kayıp olan geçitleri kullanmışlardır.(Faerun’un bazı bölgelerinde hala peri kestirmeleri ve arkayollar vardır ancak bunlar elfleri Faire’den getiren geçitler değildir.)Toril’e ilk gelenler Sy-tel-quessir(yeşil elfler), Ly-tel-quessir(lythari) ve Aril-tel-quessir(avariel)lerdir.Bu saydığım gruplardan sadece yeşil elfler (vahşi elfler) Faerun’da bilinen varlıklarını sürdürmektedirler.Avarieller tükenmiş olarak görülmektedir(sayıları çok ama çok az kalmıştır.)Dünyanın tehlikeli ejderhalarıyla yaptıkları savaşları onları tüketmiştir.Lythari diye bahsedilen grup ise zamanla değişime uğramışlardır ve şu zamanda artık onlara Tel-quessir demek doğru sayılmaz.Genel ikinci grup ise Ssri-tel-quessir (günümüzde ki drowlar)dir.Gelişlerinden kısa bir süre sonra ormanlarındaki büyük imparatorlukları kurmuşlardır.Aynı zamanda Ar-tel-quessir(güneş elfleri)ve Teu-tel-quassir(Ay elfleri) kuzeye geldiler.Alu-tel-quessir(Su elfleri)bu olaylardan kısa bir süre sonra Muazzam Deniz’de(Great Sea) görülmüşlerdir.Gelişleri sırasında süre gelen ejderha zamanlarını sona ermiştir.Ejderha zamanlarının sona erişiyle 5 büyük imparatorluk dönemine geçmişlerdir.Faerun’un batısında ve güneyinde imparatorluklar kurulmaya başlanmıştır.Kılıç Sahili boyunca (Sword Coast) Güneş elflerinin imparatorluğu Aryvandaar, yeşil elflerin imparatorluğu Miyeritar,Shantel Othreier ve Keltormir.Güneyde şimdi Vilion Reach olarak bilinen bölgede üç tane yeşil elf diyarı kurulmuştur.Thearnytaar,Eiellur ve Syopiir .Bunların dışında da iki tane daha sivilize olmuş kısım şimdiki Shaar topraklarında görülür:Ay elflerinin Orishaar ve Kara elflerin Ilythiir imparatorluğu…

Bu elf ülkeleri kendi yolarıyla gelişmiş ve büyümüşlerdir.Ne yazık ki bu gelişme çalışmaları yoldan çıkmış vahşi ve kanlı yöntemlerle yayılımcılık gösteren Ilythiir imparatorluğunun ve Aryvandaar ülkesinin başa geçmiş bozuk yöneticilieri(Vyshaantar ailesi)nin diğer kardeşlerine rahatsızlık vermelerine yol açmıştır..Bu ilk Crown War a sebep oldu.Savaştan sonra elf ülkeleri kendilerini toparladı ve henüz bir şeyin sonuçlanmadığını gördüler.Bu savaşın süreceğine dair bir işaretti. Savaştan en kötü etkilenenler Miyertiar krallığı ve Ilythiir’ler oldu.Ancak en büyük etki 4. Crown war da ortaya çıktı.Ilythiirler kötülüklerinin ve sapkınlıklarının seviyesini artırdılar.Yıllar önce Corellon Larathian’ın sevgilisi Araushnee (şimdi ki Lolth) kendi ırkına ve Saldarine mabedine hainlik etmiş ve sırt çevirmiştir.Corellon ve sadık dostları ise eski sevgilisini iblis ağı çukuru (Demonweb Pits) diye bilinen -cehenneme geçitlerle bağlı oradan farklı olmayan -bir düzlemde yaşamaya mahkum etmişti.Araushnee efsanesini duyan Ilyhiir’liler ona tapmaya ve Seladrine mabedine sırt çevirmeye karar verdiler.Araushnee bu mürit topluluğuna dünden razı bir şekilde sahip çıktı ve öncelikle Miyeritar kavimini yok ederek intikam almaya başladı.Bu imparatorluktan kaçan yeşil elfler doğanın hiç dokunulmamış yerlerinde kendi ırkdaşlarından bile çekinerek ve onlardan saklanarak yaşamışlardır.İşte vahşi elfleri şimdi ki gibi bir yaşama iten olay ta bu zamana dayanmaktadır.Kaçan bazı ay ve güneş elfleri ise daha ılımlı bir yol seçmiş ve orman elfleri olmuşlardır.

Ilyhiir’in ihaneti ve dönüşü ile şok olan Seladrine mabedinden Corellon eski sevgilisi ve inananlarını çok büyük bir lanete maruz bıraktı ve Ilyhiir elfleri drowlara dönüştürler.Güneşe çıkamaz oldular ve yer altına ,karanlık altına mahkum oldular.Bu olaydan sonra elf bilgeleri toplanıp son gerçekleşen olaylara karşı önlem ve karar almak için toplandılar.Bu bölgeye Elven Court adını verdiler. (Günümüzde Cormanthor ormanları içerisinde halen varlığını sürdüren bölge)Daha sonra Seldarine Vyshaantar ailesinin ve kötülüklerinden sorumlu güneş elfleri lordlarını buldu.5. Crown War da da onlar yok edildi.

Son Crown War’ın bitişinden yüzlerce yıl sonra Evermeet adasında,Everaska vadisinde, Yuirwood, High Forest ve Cormanthor gibi ormanlarda bir çok elf şehri ve imparatorluğu kurulup yıkılmıştır.Her biri kurulduğu zamanın yöneticisi lideri ve yıldızı olmuştur.İnsanların ortaya çıkışıyla beraber bir çok insan imparatorluğu elfleri aşındırmaya ve kenara itmeye başladı.(Jhaamdath,Coramshan ve Netheril bunların en bilinenleri) Çeşit çeşit görüş açıları ve politikalara sahip insan devletleri arasında kalmış elfler bu olaylardan da savaşsız çıkamayacaklarını anlayınca bir kısım ayrılıklar görülmeye başladı.Bir çok elf Faerun’u insanlara bırakıp en batıyla Evermeet adasına yerleşip burayı terk etmeyi ister olmuştu.714 deki Cormanthor ormanında bulunan elflerin en büyük imparatorluklarından biri Myth Drannor’un yıkılmasından sonra batıya göçler ufak ufak başlamışlardır.Günümüzde halen bir çok elf içlerinde gerçek evleri olarak bahsedilen Evermeet’e karşı bir çağrı duyabilmektedirler.(Özellikle 1344 DR da elf göçleri zirveye ulaşmıştır bilinmeyen bir güç tüm elfleri Evermeet’e çağırmıştır.)Evermeet göçleri günümüzde artık duracak düzeyde azalmıştır.Elfler Faerun üzerinde yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.Çünkü artık Evermeet’inde güvenli bir yer olamayacağını anlamaya başlamışlardır. Faerun’da yaşamalarına karşın bir daha asla dünyanın ilk zamanlarında ki güçlü ve ihtişamlı imparatorluklara sahip olamayacaklarının bilincindedirler.

SU ELFLERİ (Aquatic Elves)

Yer yüzünde yaşayanların çok nadir rastladığı su elfleri yerleşik şehir hayatında yaşayan,iyi kalpli ve Faerun’u çevreleyen denizlerde yaşayan bir halktır.Sea of Fallen Stars veya güneydeki Great Sea de bir çok su altı şehirleri bulunmaktadır.Ayrıca batı denizlerinde de küçüklü büyüklü bir çok yerleşim yerleri bulunmaktadır.

Fiziksel Görünmleri:
Su elfleri uzun boyutludurlar. 6 feet (180 cm) veya daha uzun olabilirler.Uzun kol ve bacaklara sahiptirler ki bu onları iyi yüzücüler yapar.Yüzücülüklerini geliştiren bir diğer detay el ve ayak parmaklarının perdeli olmasıdır.Yer yüzü kuzenleri gibi ince yapılı ve narindirler.Saçları genellikle ince yapılı ve düz olur Savaşçıları saçlarını kısa keserken savaşçı olmayan kesim uzun bırakmayı tercih eder.Great sea bölgesinde yaşayanlarının tenleri genellikle koyu yeşil olur.Arada kahverengimsi tonlar görmek mümkündür.Sea of Fallen Stars da yaşayanlarda ise mavi ve beyaz lekeler görmek mümkündür.Göz renkleri yer yüzünde yaşayan kuzenlerine benzer.(Daha çok güneş, ay ve vahşi elflerin göz renkleri).Genelde elbise giymezler çünkü edep gibi bir şeyden habersizdirler.Ancak yine de su altındaki yosun bitki vb şeylerden vücutlarını saracak bir şeyler yaptıkları görülür.Giysileri su altında bulabilecekleri bitkilere bağlı olara kahverengi ve yeşil arası renklerde olmaktadır.

Tarihleri:
Su elfleri ilk önce Great Sea’de belirdiler.5 büyük elf topluluğunun Toril’e son gelen üyeleriydiler. Yıllar boyu su altında kendi içlerine kapanık yeni sular bulmaya çalışıp güçlenerek yaşadılar.İlk Crown War savaşlarına kadar göçebe olarak yaşadılar ve bu savaşlarla beraber yerleşik hayata geçtiler.Yer yüzündeki kuzenleri arasında olan bu savaşlar su altında onları etkilemiyordu ama yine de sudaki evlerinden savaşı takip ediyor ve haberdar oluyorlardı.Buna rağmen yeryüzündeki kuzenlerine ne müttefik ne de düşman olarak yaklaşmayı düşünmemişlerdir.Ancak dördüncü Crown War sırasında Sea of Fallen Stars’daki bir çok su elfi savaşmak zorunda kalmış ve öldürülmüşlerdir.Günümüzde pek çok bölgede yaşadıkları görülürken en bilinen şehirleri Evermeet kıyılarına yakın su altında kurulmuş olan Iumathiashae(Okyanusun annesi)şehirleridir.

Kişilikleri:
Su elfleri bir çok ırkı (neredeyse kendi kuzenlerini bile) güvenilmez bulurlar.Sudan ayrılmak yapacakları son şeydir.Aslında yakın komşuları akrabaları ve dostları dışında kimseye güvenmezler.Su elfleri müttefikliğin hayatta kalmak ve bencillik ve yalnızlığın ölüm demek olduğunun bilincinde olan yaratıklardır.Sürüden ayrılanı kurt kapar felsefesini yaşayan bir halktır.Genel olarak koruculuk ve savaşçılığa yönelirler.Su altındaki bir çok şeytani ve yırtıcı ırkla savaş halinde olduklarından bu işler onlar için birer zorunluluktur.Sihirbazlık ve ruhbanlık ikinci sırada bunları takip edep mesleklerdir.Yine su altındaki elf ozanları oldukça yaygındır.Yer yüzüne taşınamayan bir çok efsane şarkı ve mit bu su altı ozanlarının belleklerindedir.

Sosyal Yaşam:
İlk zamanlar feodal yaşarlarken daha sonradan bu feodal yapı ortadan kaybolmuştur.Genel olarak soyluların yönetimi yani aristokrasi görülmektedir.Su elflerinin dişileri genel olarak ozanlık sihirbazlık gibi fizikten çok mental yetenekler isteyen işlere yönelirken erkekleri savaşçılık avcılık gibi fiziksel güç isteyen işleri yaparlar.Politik güç genel olarak bir erkeğin elinde olur.Bir bakıma her şeyleri ortaktır ve kişisel mülk yok denecek kadar azdır.Silahlar,eşyalar gerek değiş tokuş gerek satış gerekse hediye ile elden ele dolaşırlar.Bir su elfi kendi çevresinde aradığı bir objeyi çok kolay bir şekilde bulabilir.Hırsızlık denen kavram su elflerinde yoktur çünkü bir su elfi istediği bir şeyi gidip rahatlıkla isteyerek alabilir.Ama dışarıdan gelen misafir veya yabancıların hırsızlık yapabileceklerinin farkındadırlar ve temkinli davranırlar.

Dil ve Edebiyat:
Tüm su elfleri elfçe konuşur ve Espruar harfleriyle yazılan değişik bir stil kullanarak Aquan dilinde yazarlar.Sea of Fallen Star’da yaşayanları ise Inner Sea bölgesindeki toplumlarla alış veriş yaptıklarından Serusan dilini kullanırlar.Köylüler,savaşçılar ve barbarlar dışında tüm su elfleri okuma yazma bilirler.

Büyü, Büyü Kullanıcıları ve Büyülü Eşyalar:
Tüm elf etnik grupları arasında Su elfleri en az büyü ile ilgilenen gruptur.Elbette ki su elfi büyücüleri yok diyemeyiz ancak sayıları bir cüce toplumunda ki kadar diyebiliriz.Elf büyücüleri kağıt ve parşömen olarak köpek balığı vb hayvanların derilerini kullanırken mürekkep olarak ise su ile akıp gitmeyen bazı deniz altı yaratıklarından alınan mürekkebi kullanırlar.
Büyülü eşyalarda genel özellikler olarak yer yüzü kuzenlerininkinden pek farklı şeylere sahip değillerdir. Farklar yalnızca su altında olduklarından biçimsel olarak görülür.Mesela iksir yerine daha kolay kullanılabilecek katı hamurumsu maddeler kullanabilirler.Ya da metal eşyalar yerine su da zarar görmeyen daha farklı maddeler kullanabilirler.(Örneğin deniz kabuklar veya taş gibi)Genel olarak kıyafet kullanmadıklarından giysi olarak büyülü pelerinlere veya giyilen herhangi başka şeylere rastlamamız pek mümkün değildir.Yüzükler kolyeler daha olası büyülü eşyalardır.Eşyaların genel nitelikleri ise savunmalarını ,hızlarını ve çevikliklerini artırmaya yönelik olur.

Tanrı ve İnanç
Su elflerinin Seladrine mabedinden tapındıkları tek tanrıları su altı dünyasını efendisi Deep Sashelas’tır.Tapınakları neredeyse tüm su elfi yerleşim bölgelerinde bulunur.Genel olarak dini mimarinin dev deniz kabuklarına oyulmuş estetik tünel sistemlerinden oluştuğunu görürüz.

Diğer Irklarla İlişkileri:
Kişilikleri kısmında da söylediğim gibi su elfleri çok çekingen ,utangaç ve çevreyi güvenilmez bulan yaratıklardır.Buna karşılık kendileri dışında mutlak iyilikleriyle tanılan denizkızları veya tritonlar gibi ırklarla da ilişkilere girebilirler.Yer yüzündekilere her zaman temkinli yaklaşır ve casuslukla yer yüzündeki komşularını izlerler.Yakınlarındaki yer yüzü savaşları ittifakları barışları vb şeylerinden az çok haberleri vardır.Su altında yaşayıp su elflerinin mutlak ve sonsuz nefretini çekmiş olan tek ırk kanlı düşmanları shauginlerdir.Bir deniz elfinin barışçıl yapısı bir shaugin ile karşılaşana kadar sürer.O zaman sabır çekingenlik veya barışçılıktan eser kalmadığını görürüz.

Alet-Edevatları
Büyülü eşyalarda da olduğu gibi normal alet edevatlarında da suda yapısının koruyan maddeler kullanırlar.Metal ve metal gibi su da bozulan madenlerin hiç biri gözükmezken altın ve mücevherlere her zaman yer vardır.İnanılmaz altın işlerler ve mücevher biriktirirler.Bu düşkünlükleri onların belki de zaaflarından biridir.Su altında iksir içmek zor olduğundan bunu kolaylaştırmak için yapılmış deriden yapılmış torbalar kullanırlar ve sıvıyı diret olarak yüzgeçlerinden alırlar.

Silah ve Zırh
Su altı dünyası kesici ve ezici silah kullanıcıları için alehine bir sahadır.Bunun elbette ki bilincinde olan su elfleri delici silahlar kullanırlar.Tridentler en çok kullanılan favori silahları konumundadır.Onun dışında rakiplerini etkisiz hale getirecek ağır ağlarda favorileri arasında sayılabilir.Eşyaların yapımı gibi silahların yapımında da deniz kabuğu taş kullanılırken ek olarak iri hayvanların dev kılçıkları da silah yapımında kullanılabilir.Kalkanları deniz kabuklarındandır.Zırh olarak da köpek balığı derisi profesyonel savaşçıların bir numaralı tercihleri arasındadır.

Evcil Hayvanları:
Yunuslar ve benzer memeli hayvanlar su elflerinin en yakın dostlarıdır.Genel olarak yunusların yaşam bölgelerine yakın yerlerde şehirlerini kurarlar.Gerektiğinde oyun arkadaşı gerektiğinde ise yardımcıları ve habercileri olabilen yunuslar su elflerini çok severler.Bunlar dışında su elfleri büyük dev memeliler olan balinalar ve benzerlerine büyük saygı besler ve onları yaşam alanlarını kısıtlayacak olaylar olduğunda kendilerini bu hayvanların yanında savaşmaya hazır görürler.Yine bazı su elflerinin yaşam bölgelerinde deniz aslanlarının koruyuculuk yaptığı ve elflerle iletişim içinde olduğunu görürüz.Elflerin su altında yaşayıp da sevmediği hatta nefret ettiği tek hayvanlar köpekbalıklarıdır.Deniz elfleri köpek balıklarının ;can düşmanları sahuginlerin lanetledikleri ,geçmişlerinde yunuslara benzeyen balıklar olduklarına inanmaktadırlar.Sahuginlerle bağdaştırdıklarından köpekbalıklarından nefret ederler ve gördükleri yerlerde avlarlar.

Gelecek yazımda diğer elf etnik gruplarını da yakından inceleyeceğim.Sun elf(Güneş elfleri) Star elf(Yıldız elfleri) Wild elf( Vahşi elfler) Wood elf( Orman elfleri) Moon elf( Ay elfleri) Avariel( Kanatlı elfler) Drow(Kara elfler) Hepsini tek bir yazıya sığdırabilir miyim emin değilim ama yazacağım. Kendinize iyi bakın.

 
Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.