Unutulmuş Diyarlar

Faerun Büyücüleri

frlogo
 

Bu yazımda Faerun’da bulunan ve Büyü sanatını algılayıp, en iyi şekilde icra edebilen büyücülere yer vereceğim. Faerun’da büyünün işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak için bölümümüzde bulunan ‘’Faerun’da Büyü’’yazısını okuyabilirsiniz .Yazımın birinci bölümünde yer verdiğim büyücüler;

Szass Tam: Eskiden bir insan olan Szass Tam şimdi Lich’tir. Ancak Kalesinin sınırları dışında insan formunda dolaştığı için Thay’da Szass Tam’ın bir Lich olduğunu bilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Zamanımızda bir harabe olan Delhumide’da doğmuştur. Thay’ın kızıl büyücülerinin(Red Wizards of Thay)lideridir.En güçlü Zulkirdir(Kendi alanında uzmanlaşmış ve Thay sınırları içinde o alandaki en güçlü büyücüye verilen ünvan)

Tehlikeli ve çok zekidir. Büyük bir Büyülü eşya koleksiyonuna sahiptir.Necromancy konusunda ustalaşmış bir büyücüdür.
Szass Tam, Thay’ı tek başına yönetebilmek için büyük bir plan yapmıştır. 992 yılında yapılan Thazalhar (Thay ve Mulhorand arasında) savaşında, Thay’in yanında savaşan Tanar’ri Balor’u Eltab’ı kendi amacı için kullanmayı düşünmüştü Szass Tam.

İlgili Makaleler

Eltab, Thazalhar savaşının ardından Başkent Eltabbar’ın altında büyülü bir çembere hapsedilmiştir. Eltabbar şehrinin caddeleri, sokakları ve yolları Eltab’ı tutsak eden büyünün rünik sembolleri şeklinde yapılmıştır. Büyüyü güçlü kılan diğer unsurlar ise çemberin oluşturan dokuz rünün üzerinde dokuz insanın kurban edilmesi ve çok güçlü büyülü objelerdir. (Death moon orb, Tharkosil’s seat ,Larloch’s staff )Bu nesneleri ve büyüyü Szass Tam, çok güçlü bir lich olan Larloch (The Warlock King)’tan almıştır.

Szass Tam, rakibi olan diğer Zulkirlerin dikkatlerini Rashemen’e yapılacak saldırıya yönlendirmelerini fırsat bilir. Szass,Eltab’ı serbest bırakacak olan büyüyü oluşturmaya başlar. Amacı Eltab ile güçlerini birleştirip diğer Zulkirlerin Rashemen’de yenilmesini sağlamak ve Thay’ı tek başına yönetmekti.

Ancak durum pek Szass’ın planladığı gibi gelişmedi. Aglarond kraliçesi The Simbul ve bir kaç güçlü Harper mensubu Szass’a engel oldular. Böylece yüzyıllar geçtikçe güçsüzleşen büyü çemberinin zayıflığını bilen Eltab serbest kaldı. Szass,Eltab’ın kaçışına engel olmaya çalıştıysa da başaramadı ve Eltab kendi boyutuna kaçtı.

Szass Tam ve Samas Kul (Ticaret işleri lideri) açık açık ülkelerle savaşmayı bırakıp şehirlerde üsler kurma fikrini ortaya attılar. Başta Zulkir ve aynı zamanda Tharchion (Bölge yöneticisi) olan Aznar Thrul olmak üzere bazı Zulkirler bu fikrin işe yaramayacağını söylemişlerdir. Bu üslerde ucuza büyülü eşya satışı yaparlar ve şehir halkına dürüst görünmeye çalışırlar. Kızıl büyücüler bu strateji ile zenginliklerine zenginlik katmışlardır ve Aznar Thrul yanıldığını anlamıştır. Ancak bu üslerin kurulmasının altında başka nedenler yatar.Szass Tam, Thay’ın kötülük dolu topraklarında gezinen Undead devriyelere sahiptir. Bu devriyeleri çoğunlukla harabelerdeki gizli kalmış sırları ve hazineleri bulmaları için kullanır.

Vangerdahast: Cormyr krallığının eski Baş büyücüsüdür. Kral Azoun’a bilgeliğiyle çoğu zaman yol göstermiştir. Uzun zaman onuruyla Cormyr ve Kral Azoun’a hizmet etmiştir.

Cormyr’da büyücüler meclisin lideridir aynı zamanda da krallığın ileri gelenlerindendir. Kral Rhigaerd II tarafından gerek ekonomik gerek politik gerekse siyasal getirileri düşünülerek Büyücüler Meclisi kurulmuştur ancak Kral Rhigaerd II, monarşik sisteminde büyücülere fazla yetki vermek istememektedir. Bu sırada Vangerdahast, Prens Azoun’un yetiştirilmesiyle ilgilenmekteydi. Genç Azoun önceleri Vangerdahast’ın öğretilerini umursamasa da büyücü kısa sürede genç prensin akıl hocası ve en güvendiği dostu haline geldi.
Yıllar geçip Azoun tahta çıktığında Vangerdahast kraliyetteki en önemli kişilerden biri haline gelir ve resmi unvan (Cormyr Kraliyet Büyücüsü ve Büyücüler Meclisi Lideri) sahibi olur. Haliyle de Cormyr’in düşmanlarının üzerine korku saçan Savaş Büyücülerinin başına geçer. Savaş büyücüleri, savaşlarda Cormyr’in Mor Ejderhalarının yanında bulunup onlara büyüyle destek olurlar böylece Cormyr ordusu sihir ve çelik kombinasyonunu oluşturmuştur. Savaş büyücüleri ve büyücü meclisi Cormyr’in adeta vazgeçilmezi konumuna erişmiştir.

Vangerdahast, gölge büyücüleri ile yapılan bir savaştan sonra Baş Büyücülükten ayrılmıştır. Vangerdahast’ın mevkisine aslen Turmish’li olan Caladnei getirilmiştir. Ama Vangerdahast’ın amacı dünyevi işlerden elini tamamen çekmek değildir. Sadece Elminster ve bir kaç kişi tarafından bilinen bir yerde Cormyr topraklarını daha güvenli ve korunaklı bir hale getirmek üzere hazırlanan önemli bir proje üstünde çalışmaktadır.

Jalynfein ”Spider Mage”: Drow ırkındandır. Menzoberranzan’da yaşamıştır. Jalynfein, Menzoberranzan tarihindeki en güçlü başbüyücüdür. Genelde Örümcek Büyücü (Spider Mage) olarak tanınır. Bu ismi almasının nedeni;

Menzoberranzan’a ve Leydi Lolth’a verdiği muazzam hizmetler (Lolth tarafından Baenre Evi’ne bahşedilen örümcek ağı biçimindeki koruyucu engelin geliştirilmesinde Tanrıça’ya hizmet vermesi, Goblin ve Kobold’ların köleleştirilmesinde yardımcı olması, Narbondel’in büyüsünü pekiştirmesi vs…) karşılığında Örümcek Kraliçe Lolth (Spider Queen) Jalynfein’i ödüllendirmeye karar verir.
Jalynfein’i bir gün Lolth’un hizmetkarlarından bir Yochlol (görüntüsü erimiş muma benzeyen, düzlemler arası yolculuk yapabilen şeytani bir ırk) ziyaret eder. Yochlol, Lolth adına büyücüye Örümcek Yaratma (Spider Summoning) özelliğini bahşeder. Drowlar arasında bu büyük bir şereftir hele ki bu şerefe nail olan drow bir erkekse, Lolth’un erkek drowları takdir etmesi veya ödüllendirmesi yok denebilecek kadar azdır. Jalynfein bu büyüyü yaptığında büyücünün bedeni Peri Ateşi (Faerie Fire) ile sarılır. Bu da zaten korkunç olan görüntüsünü daha da bir pekiştirir. Çeşitli parmak varyasyonlarıyla büyüleri şekillendirmesiyle ünlüdür.

Spider Mage’in yüzü yanıklarla kaplıdır ve yüzünü siyah kumaş bir maskeyle gizler. Bu yanıkların sebebi Davina Dyrr adlı matrondur. Davina ve Jalynfein arasında çıkan bir tartışmada Matron Davina Jalynfein’in küstahlığına sinirlenip büyücünün suratını yakmıştır. Bu olay Jalynfein Spider Mage ilan edilmeden önce büyücünün gençliğinde yaşanmıştır. Yaşlılıktan ölen nadir drowlardan birisidir. (Drowların çoğu savaşarak yada bir komploya kurban giderek can verir. Yaşlılıktan ölen drowlar şanslı sayılır.)

Manshoon: İnsan ırkındandır. Zhentil Kalesi’nde doğmuştur ve halen burada yaşar. Son derece tehlikeli ve şeytani bir büyücüdür. Zhentarim’in lideridir. Kara Şebeke (Black Network), Tanrı Bane’in ölümünden sonra karışıklıklar yaşamıştır. Bir kısmı yeni Tanrı olan ve Bane’in gücünün bir kısmını ele geçiren Cyric’in emri altına girmiştir. Cyric inananları ile Cyric’e karşı olanlar arasında çekişmeler yaşanmıştır bu da Zhentarim içinde çatışmalara neden olmuştur. Zhentarim’de liderlik savaşı da yaşanır. Manshoon, Bane rahibi Fzoul Chamberly ile çekişmektedir.

Manshoon, üzerinde rünlerin kazılı olduğu siyah bir maske takar. Çok iyi kamufle olabilir. Halkın arasında tanınmadan, sanki kendi halinde bir köylüymüşçesine dolaşır. Zhent kalesine tamamen hakimdir. Zhentil halkı Lord Manshoon’un aleyhinde tek bir cümle söylemeye cüret edemez-eğer cüret ederlerse başlarına nelerin gelebileceğini az çok kestirirler-. Manshoon’un nefesini her an enselerinde hissederler. Zhentil halkının korkulu rüyasıdır. Faerun üzerinde Manshoon’un kendi oluşturduğu kopyaları da gezinmektedir. Bu kopyaları kullanarak Manshoon çeşitli örgütlerin içerisine sızmaktadır.

Bir işe başladıysa mutlaka onu bitirmesi gerektiğini düşünür. Kendisine engel olabilecek kişileri-ne pahasına olursa olsun-ortadan kaldırmasıyla nam salmıştır. Darkhold’lu Sememmon gibi güçlü bir büyücü yetiştirmiştir. Karanlık Vadili (Shadow Dale) Elminster en nefret ettiği düşmanıdır.

Sylune: Gizemler Leydisi Mystra’nın seçilmişlerinden olan yedi kız kardeşten biridir. (Yedi Kız Kardeş hakkında gelecek yazımda daha ayrıntılı bilgi vereceğim.) Diğer kardeşleri gibi gümüş saçlara ve keskin bir zekaya sahiptir. Shadowdale’de yaşamaktadır. Sylune, Shadowdale’e saldıran bir kırmızı ejderha ile savaşırken yaşamını yitirmiştir ancak bu olaydan sonra kendisi Spektral bir formda halen Shadowdale’de bulunmaktadır. Kız kardeşi ve bir Harper ozanı olan Storm Silverhand’in evini ve Shadowdale’i korumaya devam eder. Sylune öldükten sonra evinden alınan taş parçaları sayesinde taşların bulunduğu bölgelerde Sylune rahatça dolaşabilmektedir. Kız kardeşi Storm bu taşları Yedi kız kardeşe ve bir kaç Harper üyesine vermiştir. Farklı bölgelerde yaşayan bu Harper üyeleri, kız kardeşler ve büyülü taşları sayesinde Sylune bir çok şehre (Silverymoon, Aglarond, Suzail, Waterdeep) gidebilmektedir.

Sylune Tanrı Azuth tarafından dikkatle korunmaktadır. Azuth’u buna iten neden Mystra’ya duyduğu saygı mı yoksa Sylune’a karşı özel bir ilgi midir bilinmez. Her kim ki Sylune’u yok etmeye çalışırsa Azuth’un gazabına uğrar. Azuth, Tanrı olabilmek için kendisi gibi bir büyücü olan Yarı-Tanrı Savras ile savaşmıştır. Savaşın sonunda Azuth, Savras’ı asasına hapsetmiş ve Tanrılıkla ödüllendirilmiştir. Azuth sonradan bu asayı saklaması ve korumasını söyleyerek Sylune’a teslim etmiştir. Sylune uzun bir süre asayı taşıdıktan sonra Azuth asayı geri almıştır. Bir nedenden ötürü Savras serbest kalmış ve Azuth’la olan savaşları eski şiddetiyle kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır.

Rashemen Cadıları Sylune’a Shadowlade Cadısı ünvanını vermişlerdir. Rashemen Cadıları kendi vatandaşları dışında pek az kişiyi bu ünvana layık görürler. Sylune’u aralarından biri olarak görürler.

Sylune eskiden Shadowdale lordlarından Aumry ile evliydi. Barışçıl bir adam olan Aumry uzun seneler komşu ülkeler, vadiler ve elf halkıyla iyi ilişkiler kurmaya çabaladı. Lord Aumry’in barışa yönelik çabaları Zhentarim yöneticilerini kışkırtmaya yetti. Politik açıdan Lord Aumry Kara Şebeke’nin planlarının önündeki bir engeldi. Zhentarim bir suikast düzenledi ve Aumyr trajik bir şekilde can verdi. Yeni Lord sinsi ve şeytani bir adam olan Jyordhan oldu. Sylune, yeni Lord Jyordhan’a elinden geldiğince engel oldu. Jyordhan bir süre sonra Waterdeep Baş Büyücüsü Khelben ”Blackstaff” Arunsun tarafından öldürüldü. (Bu meselenin ayrıntılarına gelecek yazımda Khelben Arunsun’u anlatırken değineceğim.)

Halaster Blackcloak: Asıl adı Hilather’dir ama pek kimse bu ismini bilmez. Deli ve şeytani bir büyücüdür. Tanrıça Shar’ın oluşturduğu Shadow Weave’in (Mystra’nın Ağına (Weave)) karşılık olarak Shar tarafından yaratılmıştır. Shar bu Ağın sırlarını kendi müritleri arasında bile çok az kişiyle paylaşır. Ağın sırlarını çözüp kullanmaya çalışan ölümlüler akli dengelerini yitirirler.) sırlarını çözmeye çalışırken aklının bir kısmını yitirdiği söylenir. Ancak neredeyse Shar’ın seçilmişi haline gelmiştir. Eskiden bir Netheril büyücüsü olan Halaster, Netheril’in düşüşünden sonra kendisine sadık kalan yedi çırağı ile Waterdeep bölgesine gelmiştir.

Halaster bir gün Glaunun ve Melairkyn klanlarının açtığı geçitleri keşfeder. Köleleştirdiği drowlarla burada deneyler yapmaya başlar. Çırakları ortada görünmeyen Ustalarının kaybolduğu zannederler ve tünellere inerler ancak Halaster’in yeni yaratısı olan dehşet dolu tünellerde onları deneyeceği çırakların aklının ucundan bile geçmez. Yedi çıraktan geriye sadece Jhesiyra Kestellharp kalmıştır ve o da bu olaydan sonra Myth Drannor’a gitmiştir.

Halaster halen Waterdeep şehrinin altında bulunan zindanlar, mağaralar ve tüneller ağı Undermountain’ın efendisidir. Halaster, Undermountain’ın büyük kısmının kendisi tasarlamış ve habis yaratıklarla doldurmuştur. Undermountain’ın bir bölümü de eskiden cüce, drow ve duergarların ev sahipliği yaptığı Underhalls’tur. Eskiden burada bulunan cüceler (Glaunun ve Melairkyn klanları), drow ve duergar saldırılarında ağır kayıplar vermişler ve sonunda da tünelleri terk etmişlerdir.(geride mithril madenleri bırakmak pahasına). Duergarlar ise Mithril’in tükenmesiyle birlikte buradan ayrılmışlardır. Tünellerde kalan drowlar’ın bir kısmı yukarda da anlattığım gibi Halaster tarafından köleleştirilmiş geri kalanlar ise kaçmışlardır.

Ve Halaster bu bölgeyi de ele geçirmiştir. Halaster, Calimshan ve Tethyr’de faaliyet gösteren habis örgüt Twisted Rune (Lichler ve Vampirlerin yönetimi altındadır.) tarafından kaçırılmıştır. Twisted Rune üyelerinden Priamon ”Frostrune” Rakesk adlı bir lich ve iki adamı (Ralayn the Occultacle ve Aurangaul) yalnızca Halaster’in bildiği Stardock (başka bir boyuta açılan kapı) ‘un sırlarını öğrenip bunu nefret ettikleri rakipleri Thay’ın Kızıl büyücülerine karşı kullanmak üzere Undermountain’a gelirler ve Halaster’i alıkoyarlar. Ancak örgüt Halaster’i elinde uzun süre tutamaz ve başarısız olurlar. Şimdiki zamanda Waterdeep gizli lordlarından biri olarak gösterilen Açık Kapı (The Yawning Portal) hanının sahibi savaşçı Durnan ve eski bir korsan olan Mirt (Mirt’in de gizli lordlardan biri olduğu söylenir.) Undermountain’a inip hayatlarını tehlikeye atmışlardır ama cesaretlerinin sonucunda büyük hazineler keşfetmişlerdir. Durnan’ın işlettiği Açık Kapı’da Undermountain’a inen gizli bir kuyu bulunmaktadır. Buraya birçok maceracı gitmektedir ama çoğu Durnan ve Mirt kadar şanslı değildir.

Gromph Baenre: Drow ırkındandır. Kibirli ve zalim bir adam olarak tanınmaktadır. Karanlıkaltı (Underdark)’nın kuzey batısında ve Lolth inananlarının bulunduğu bir drow şehri olan Menzoberranzan’da yaşar.

İlk ve yönetici ev olan Baenre Evi’nin en büyük oğludur. Şehrin Başbüyücüsü ve Sorcery (Büyü okulu)’nin ustasıdır. Menzoberranzan’da yaşamış olan en kudretli büyücülerden biridir. Lolth ve rahibelerinden nefret eder ama her erkek drow gibi onlara karşı gelemez.
Şehirde erkek bir drowun gelebileceği en yüksek mertebelerden birindedir. Şehrin tek ışık kaynağı Narbondel’in ateşleyicisidir. Narbondel aynı zamanda saat kulesi görevi görür. Başbüyücünün dikilitaşa yaptığı büyü her gece yarısı sona erer, başbüyücü her gece yarısı gidip büyüyü tekrarlar ve Narbondel’e bir günlük süreyle yetecek olan enerjiyi vermiş olur. Bu başbüyücünün görevlerinden sadece biridir.

Liriel adında bir kızı vardır. Bu kız diğer drow çocuklarının aksine annesinin değil babasının soyadını taşır. Gromph, Liriel’in büyüye olan yatkınlığını görmüştür ve şehrin son Evi Vandree evine mensup olan Liriel’in annesini öldürtmüştür ardından kızı kendi himayesine almıştır. Mitril Salonu (Mithril Hall) savaşında annesi Matron Yvonnel Baenre’nin ölümünden sonra tahta geçen kardeşi Triel’in zayıflığından yararlanarak aileyi -dolayısıyla da Menzoberranzan’ı- gizlice yönetmeyi planlar. Ayrıca Bregan D’aerthe adlı toplum dışı erkek drowlardan oluşan büyük bir çete ile gizli bağlantıları vardır.

En önemli sihirli eşyaları sürekli genç kalmasını sağlayan bir broş ve Baenre Evinin büyülü engeline (bu engelin bizzat Leydi Lolth tarafından Ev’e hediye edildiği söylenmektedir.) takılmadan geçmesini sağlayan örümcek şeklindeki maskedir.

Yazımın ikinci bölümünde daha bir çok büyücüye yer vereceğim. En kısa zamanda görüşmek üzere…

 
Yazan: K. Dağhan “Audric” Soykan

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.