Unutulmuş Diyarlar

Calimshan

frlogo
 

Beastlands Haritası

Başkent: Calimport
Bölge: Batı Faerun
Yönetim: Meşrutiyet
Yönetici: Syl-Pasha Ralan el Persakhal
                 Spellplague sonrası: Weave Pasha
Nüfus: 5.339.520
Irklar: İnsanlar 94%
              Half-orklar 2%
              Halflingler 2%
              Half-elfler 1%
              Diğer 1%
Dinler: Azuth, Ibrandul(artık ölü olduğu için yerini Shar aldı), Ilmater, Shar, Sharess, Talos, Tyr
İthal Ettiği Mallar: Yiyecek, köle, büyücüler
İhraç Ettiği Mallar: Zırh, kitap, değerli taşlar, deri, paralı asker, düşük seviyeli büyülü eşyalar, inci, çömlek, az bulunur şifalı bitkiler, ip, gemi, ipek, baharat, silah, şarap
Yönelimler: Lawful Neutral, Neutral, Neutral Evil

Batı Faerun’un güney köşesini kaplayan Calimshan topraklarında, Calim Desert (Calim Çölü) ve Spider Swamp (Örümcek Bataklık) bulunur. Bu toprakların yerlilerine Calishite denir. Calishiteler için “Calimite” kelimesi ağır hakaret içerir. Ayrıca Calimshan insanlarına benzeyen insanlara da Calishite denir. Coramshan’ın Halefinin bulunduğu büyük liman şehri Calimport’da, İmparator Syl-Pasha Ralan el Persakhal ve Pasha denilen zengin ve güçlü soylular yaşar. Diğer büyük şehirler Memnon ve diğer kıyı şehri Schamedar’dır.

Calishitelar için genel görüş; Sea of Fallen Stars’ın batı ve güneyinin gerçek yöneticileri olduğudur. Kuzey kültürlerine kısa yaşamlı barbarlar bakıyor olsalar da bu onlarla ticaretlerini engellemez.

Calimshan zenginliğe ve bilinmemiş büyülere takıntılı insanlarla doludur. Bu insanlar eski genie imparatorluğunun mirasçılarıdır ve genieleri yurtlarından atmışlardır(onlara karşı korkuları hala devam etmektedir.)Büyüye alışkın oldukları için, her türlü büyü sanatını öğrenebilirler. Bazıları efreet kanının hala damarlarında aktığını ve sorcererlara ateş büyülerine karşı yatkınlık verdiğini söyler.

Milliyetçilikleri, egzotik marketleri, hırsız loncaları, her türlü malın olduğu haremleri, çöl manzarası, zengin yönetim aileleri, aşırı büyük nüfusu ve köleleriyle adını duyurmuştur.

Yaşam ve Sosyal Yapı
Nüfus çoğunlukla insanlardan oluşur. Genie ve Efreetilerle geçen geçmişlerine sıkıca bağlıdırlar. Geçmişlerinden gelen bu kan bağı, onlara ateş büyüsünden güçler kazandırmıştır.

Sosyal statüleri, insanlara zenginlik ve rahat yaşam sağlar. Düşük statülere karşı hayır işleri yaptıklarına rastlanabilir.

Statülerin dışında, Underdark’la yapılan ticaret yaşamlarında büyük rol oynar. Yalan, hilekârlık ve arkadan iş çevirme gibi yetenekleri, bu ticareti kolaylaştırır.

Çoğu Calimshanlının hayatı ticarete bağlıdır. Yapılan pis ticaret, yalanı ve hilebazlığı gerekli hale getirmiştir. Şimdiki yöneticileri Syl-Pasha Ralan el Persakhal yönetime cinayet ve ihanetlerle gelmiştir. Markaya ve statüye verdikleri önem hayatlarının her noktasında öne çıkmaktadır.

Zenginliği sadece para olarak değil getirdiği rahatlık olarak görürler. Zenginliğin çok çalışmayla geldiğine inanmak yerine hile ve maceracılıkla bunu edinmeye çalışan çoktur.

Arcane büyü çok alışagelmiş bir şeydir hatta İmparatorluk korumalarının yarısı wizarddır. Her ne kadar durum böyle olsa da genielerin kullandığı evocation büyülerinden, planar büyüden, ışınlanma büyülerinden ve uçan halı gibi büyülü aletlerden sakınırlar.

Underdark’la yapılan ticaret beraberinde iki şey getirir; toplumda marka ve derece. Kadınların erkeklerle eşit olduğu tek ticaret yeri Underdark’la yapılan ticaretdir.

Calishite

Marching Mountains’ın güneyindeki büyük genie imparatorluğu yıkıldığında, Calimshan’ı yöneten Genie lordlarının köleliğinden serbest kalan halktır. Shining Sea kıyılarından büyük gruplar halinde Fields of the Dead, Nelanther Isles, Lake of Steam, Lapaliiya ve The Shaar’a kadar göç ettiler. Bu göçün sonunda Calishite kültürü ve dili tüm komşu bölgeleri etkiledi

Kendilerini Sea of Fallen Stars’ın batı ve güneyindeki tüm toprakların gerçek sahipleri olarak sayarlar. Bu haklarını genieler ele geçirmişti. Calishite imparatorluğunun bin yıl geçse bile geri döneceğine inanırlar. Mulanlara karşı saygıları vardır, onları ve kendilerini topraklarında yaşayan eğitimsiz barbarlardan çok üstün görürler.

Her ne kadar diğer ırkları tembel ve bozulmuş olarak görseler de çoğu Calishite’ın rahatlık bakımından onlardan farkı yoktur. Taşınan soylu kan, onlar için başarılar kadar önemlidir. Sınıf sistemi Calishite kültürüne iyice geçmiştir ve bu şekilde büyük lükse ulaşılacağını düşünürler. Ne kadar para olursa o kadar idealarına yaklaşırlar. Başarıları, aileleri, şehirleri ve kültürleriyle büyük gurur beslerler. Aile ve yaptığın görev büyük saygınlık kazandırır.

Büyü kullanımı bollukla gözlenir, Halruaa yerlilerine ve genielere karşı bu yönden büyük saygı ve korku beslerler.

Calimshan’da yaşayan her yerliye Calishite denir. Bu etnik grup diğer insanlardan daha kısa ve incedir. Tenleri tozumsu kahverengidir. Gözlerini ve saçlarını olabildiğince kapatırlar.

Yetenekli rogue, fighter ve wizardlardır; ayrıca kanlarında akan genie kanı bol bol güçlü sorcererlar ortaya çıkartır. Dini düşkünlük tüm Calishiteler arasında çok azdır; Ilmater rahipleri dışında.

Tarihleri

Calimshan yaklaşık 9000 yıl boyunca düzensiz olarak Faerun’un güneybatısına hükmetmiştir. Sıcak ve yeşil toprakları zeytin yetiştirmeye ve hayvancılık için elverişli olmuştur. Ormanları kokulu ve yontmalık ağaçlarla doludur ve kıyıları istiridye, yengeç, yenilir balık ve madenler içeren kayalarla dolup taşar. Kısaca uğruna savaşılacak bir topraktır ve üzerinde çok savaş olmuştur.

Eski çağlarda Keltormir’in büyük ormanı bu toprakları örtmekteydi ve elfler ile devlerin yuvalarıydı. İnsanlar ağaçların arasında gizlenirdi ve cüceler, Deep Shanatar’ı kurduktan sonra, dışarıya çıkmaya başlamıştı.

Ve bir yerlerden gelen Calim adlı güçlü djinni ortaya çıktı. Arkasında köle olarak kullandığı insanlar, halflingler ve genie soydaşları vardı. Burada Calim İmparatorluğunu kurdular, Marching Mountains’in batısı ve güneyindeki ağaçları temizleyip; tüm ejderhaları kıyımdan geçirdiler. Şu an ki Calimshan coğrafyasını son haline getirdiler.

Büyük efreeti gücünden önce Calim binlerce yıl insanlarını yönetti. Yine bir yerlerden gelen Memnon, Memnonnar adlı ülkeyi kurdu. İki imparatorluk Era of Skyfire(-6500DR) süresince savaştılar. Büyük büyülü güç olan Calim ve Memnon’un savaşı bugün ki Calim Çölünü oluşturdu. Sonunda Elven High Magicini kullanan komşu elf ülkesi; Calim, Memnon ve birçok güçlü lordu Calimemnon Crystal denen büyülü taşa hapsettiler.

İnsanlar ve cüceler, kalan biraz genieyi 10 yıl süren bir savaş sonunda topraklarından attılar. Coram The Warrior, genie imparatorluğunun üstüne Coramshan krallığını kurdu. Entrikalar ve soylular arasındaki çekişmelerden güçsüz düşünce bir grup kötü rahip tarafından ele geçirildi; ancak yeniden kurulmayı başardı.

Ylveraasahlisar, The Rose Dragon bir asır boyunca Calimshanı yönetti ve sonunda öldürüldüğünde yönetimi beholderlar ele geçirdi. İnsanlar beholderları topraklarından sürmeyi başardılar ama imparatorluk veba yüzünden güçsüz düşmüştü. Bu boşluğu kullanan Tethyr ve Vilhon Reach bağımsızlıklarını ilan ettiler.

İnsan gücü Shoon hanedanlığından sonra zirveye çıktı. Geçen bunca zaman içerisinde, Calimshan 1010 DR yılında Rage of Dragons’u, 1235 DR yılında orkların Black Horde’unu ve 1358 DR yılında Time Of Troubles’ı, tüm Bhaal suikastçilerinin ölmesini yaşadı.

Syl-Pasha Persakhal, Tethyr’le ittifaklık kurduğunda, aralarını düzeltip o toprakları tekrardan kendine katmayı düşünüyordu.

Spellplague Sonrası
1479DR yılında Calimshan, İkinci Era of Skyfire denilen olaylarla paramparça olmuş bir hale gelmiştir.

Spellplague sonrasında, Calimemnon Crytal, Memnon ve Calim’in hapis yattığı büyülü taş,  parçalanmıştır. İki yaratık Birinci Era of Skyfire(-6500DR)’dan kalan düşmanlıklarını devam ettirmiştir.

Calim ve Memnon’un uyanışıyla birçok Calimshan yerlisi, insan olarak sakladıkları kimliklerini değiştirip gerçek kimliklerine bürünmüş ve genasi olmuşlardır. Bu elemental güçlerin çocukları, Memnon ve Calimport’u ele geçirip; efreet ve djinnler arasındaki savaşa katılmışlardır.

1450DR yılında İkinci Era of Skyfire bitmiş; Memnon ve Calim, Elemental Chaos’a kovulmuşlardır. Arkalarında parçalanmış bir Calimshan ve saldırgan genasi lordları bırakmışlardır. Genasiler insanları köle yapmaya çalışmış ve iki toplum arasında durmak bilmeyen Calim Desert üzerinde savaş başlamıştır.

İkinci Era of Skyfire sonunda Suldolphor şehri mahvolmuş ve üzerinde gizli kalmış djiinler ve efreetler halan savaşmaktadır. Almraiven, insanların elinde kalan tek güçlü kaledir. Bir zamanlar büyü sanatının yuvası olan Almraiven, genasi yükselişine karşı ayakta kalan tek şehir olmuştur. Şehri yöneten WeavePasha, intikam almak için savaşı sürdürmekte ancak gücü gün geçtikçe azalmaktadır.

Genel Bakış
Sword Coast ve Shining Sea üzerinde tek güçlü kültür olduklarını düşünürler.7000 yıllık imparatorluğun torunları olarak, kuzeyden gelen kısa süreli barbarlar onlar için bir anlam ifade etmez. Calishitelerin kibri toplum oynadıkları rol ile iyice beslenir ve bir kişini değerini doğduğu aile gösterir. Eski imparatorluğun topraklarında yaşarlar ve kendilerinden olmayanı alt seviyede görürler. Böyle davrandıkları için Shoon İmparatorluğu yıkılmıştır. Calimshan sınırları içerisinde yaşayanlar ise kendilerini sınır dışında yaşayan kuzenlerinden de üstün görürler.

Calishitelar maceracılığa hızlı ve kolay bir şekilde para kazanıp lükse ulaşmak için atılırlar. Bu yüzden alt seviyede doğanların; yaşamlarından kurtulmak için; maceraya atıldığını görürüz. Bazıları kendilerini eski kültürlerin koruyucusu olarak görürler ve kuzeyli akınlarında kaybolan hazineleri ararlar.

Calishite Toplumu
Geleneksel Calishite kültürü, Calimshan sınırları dışına göçlerden dolayı çeşitliliğe uğramıştır. Tabi ki değişmeden kalanlar da vardır; sosyal sınıflarının getirdiği geleneksel sorumluluklara sıkıca bağlı kalmışlardır. Bu sınıflar şöyledir:
-Köleler
-İşçi Sınıfı
-Yetenekli İşçi Sınıfı
-Mühendis Sınıfı
-Ordu
-Müşavir Sınıfı
-Yönetici Sınıfı

Herkes doğduğu sınıfta ilerler ve büyür; diğer sınıflarla farkları herkese iyice öğretilir. Yoğun tempolu çalışma ve tutumluluk, idealarına ulaşmak için gerekli olsa da onlar bu tür davranışları pek el üstünde tutmazlar; genellikle rahatlığa “günah” işlerden ulaşmaya çalışırlar. Lüks ve sonsuz rahatlık her birey için ülküdür ve bunlara ulamak için günlük hayatlarında her şeyi yapabilirler. Calishite kültürü büyü ve yemek ile harmanlanmıştır, genellikle büyüyü işleri kolaylaştırmak için kullanırlar. Böylelikle yemek ve anlamsız büyülü eşyalar günlük hayatın en önemli parçası haline gelmiştir.

Kendi ailelerine, tanrılara yâda işçilerine duydukları saygı ve hürmetten çok fazlasını duyarlar. Erkekler bir işe girip ailelerini rahatlığa ulaştırmaya çalışırlar. Kadınlar çocuklara bakar, evdeki malzemeleri ayarlar ve evi ayakta tutmaya çalışırlar. Büyüye yeteneği olmayanlar evde eğitim görürler. Erişkin yaşına(15 yaş) gelen çocukların 5 yıl içinde evlenmesi beklenir. Sadece kadınlar kendi sosyal sınıfının üstünde biriyle evlenebilir. Evlatlar büyüklerine karşı her zaman saygılıdır, onlara düzgün bir cenaze hazırlamak için uğraşırlar.

Toplumda sosyal hamleler dikkatle incelenir. Her zaman ahlaki gelenekleri unutmadan davranmak gerekse de bazıları yalancı görünüşlerinin arkasında çok büyük oyunlar çevirebilir. Ancak bir aile toplumun gözünde yerini kaybederse bir düşük sosyal sınıfa düşürülür. Gizlilik, günlük hayatta en önemli şeydir; çünkü ancak bu şekilde bir şeyleri toplumdan gizleyebilirsin. Calishitelılar çok misafirperver bir halkdır. Misafirler kaldıkları evde asla yaralanmamalıdır; eğer böyle bir şey olursa ev sahibi toplumun gözünde yer kaybeder.

Dil ve Edebiyat

Yerli dil Midani ve Auran dillerinden bin yıl öncesinde türetilmiş Alzhedo dilidir. Alzhedo dili, Thorass( Eski Common dil) ve Common Dilin oluşmasındaki iki ana dil kökünden biridir. Çoğu Calishite Common dilini Calant ağzıyla konuşur. Underdark’la ticaret yapanlar Undercommon diline de hâkimdirler.

Genie soyuyla girdikleri uzun süreli ilişki sonunda Auran ve Ignan dillerini de öğrenmişlerdir. Diğer diller ise; Chultan, Halfling, Lantanese, Shaaran ve Tashalan’dır

Her Calishite okuryazardır.

Bölgeleri

Calishitelare Calimshan’ın dışına da göç etmişlerdir. Şu bölgelerde bolca bulunurlar:

*Lake of Steam şehirleri:
-Ankhapur : Metropolis, nüfus 33,514.
-Border Kingdoms : Özgür “krallıklar”, toplam nüfus 9,485.
-Dalelost : Yok olmuş şehir, 1372 DR yılında Bane rahipleri tarafından ele geçirilmiştir.
-Innarlith : Metropolis, nüfus 48,691.
-Mintar : Büyük şehir, nüfus 21,500.
-Saelmur : Metropolis, nüfus 25,294.
-Tulmon : Metropolis, nüfus 25,000.
-Yeshpek : Büyük şehir, nüfus 23,000.
-Yhep : Küçük şehir, nüfus 5,691.

*The Nelanther Isles
*Calimshan
*Amn
*Tethyr
*Lapaliiya
(Burada az sayıda bulunurlar)

Yönetim
Hiyerarşik bir yönetimle yönetilirler. Hükümet, başkent olan Calimport’da ikamet eder. Bu yönetimin başında Pasha bulunur. Syl-Pasha Ralan el Pesarkhal,  Calimport’daki büyük sarayında yaşayan yüce bir yöneticidir; hiçbir zaman birini dinlemez, tanrıları bile. The Grand-Vizier önemli sorunları dinleyen kişidir; ancak bu yönetimdeki en büyük hatalardan biridir. Syl-Pasha gibi diğer komşu Pashaların tek bir Vizierları vardır ve bu kişi tüm topraklardaki kanunu yöneten kişidir. Sultan ya da Prens sivil sorunları, yol, su ve bina gibi, çözmek için yetkileri başkalarına verebilir. Ancak Pasha’nın sözü sadece şehir sınırlarında geçer, çölde ve yolda yönetim haydutların elindedir.

Önemli Gruplar

Black Raiders:
Gruptaki seviyesini gösteren dövmelerle kaplı haydutlardan oluşur. Kıyafetleri sadece siyahtan oluşur ve Memnon ile Calimport arasındaki karavanlara saldırırlar. Saldırılardan tek bir yaşayan bile bırakmazlar. Ellerinde tuttukları zengin ticaret adamlarıyla Sultanların üstünde güç elde ederler.

The Twisted Rune:
Üzerinde Kelemvor’un sembolünün çarpıtılmış bir haline benzeyen işaret taşıyan cübbeler giyen bu undead büyücü grubu, uzun yıllardır Calimshan üzerindeki tüm olaylarda etkili olmuştur. Grup, güç ve eğlence için ölümlülerin yaşamlarına sürekli müdahale etmektedir. Spellplague sonrası hem Memnon hem de Calimport ile ittifaklık kurmuşlardır. Yüzlerce ajanı bulunan loncanın, Faerun’un her noktasına açılan portalları bulunmaktadır.

Önemli Coğrafi Bölgeler

The Marching Mountains:
Calimshan’ın en büyük 3 nehri buradan geçer. Bir zamanlar bu dağda High Shalantar denilen cüce krallığı bulunmaktaydı. Shield cüceleri buradaki yuvalarını bırakmış ve krallık yok olmuştur. Birçok manastır dağa yayılmıştır. Bunlardan bazıları çok tehlikeli suçluları tutmak için kullanılır. Ayrıca kendilerine Janessar diyen bir askeri birlikte burada bulunmaktadır.

Calim Desert:

Calim Desert

Calimshan, çölleriyle Arap kültürüne benzer. Tek bir parçadan oluşan bu çöl Memnon ve Calimport arasında uzanır ve iki şehrin arasındaki tek yolda içinden geçer. Bu yüzden ticaret yapan karavanlar buradan geçmek zorundadır. Calim ve Memnon’un büyü savaşıyla oluşan bu çölde hala büyük hazineler olduğu düşünülür.

Forest of Mir:
İçinde bolca tepe bulunan bu ormanda çeşitli yaratıklar bulunur. Çok sayıda goblin soyu ve küçük devler burada yaşarlar. Bir kaç önemsiz feodal lord ve güney-kuzey yolu içinden geçer. Kuzey bölümünde elflerin Myth Unnohyr çevresindeki hazineleri korumak için oluşturduğu Mythal, artık kötücül bir büyüye dönüşmüştür. Üç tane Vhaeraunian drow şehri buranın altında bulunur.

Spider Swamp:
Bu kokuşmuş, sıcak bataklık; bir great marid(Su geniesi)’in iki yavaş akan nehrin yanında öldürülmesiyle oluşmuştur. Büyük örümcekleri, araneaları(iyi ipek ve az bulunur şifalı bitki ticareti yapılır),lizardfolklarıyla uzak durulacak bir mekândır. Kuzey bölümünde araneaların yaşadığı Lost Ajhuutal bulunur. Buradaki 300 aranea, Zanassu’ya tapar ve kötücül, saldırgan tavırlarıyla bilinirler.
The Plain of Stone Spiders:
Calim Desert’ın genişlemesiyle beraber Spider Swamp, buharlaşıp kayalık bir alan haline gelmiştir. Önceden bölgede yaşayan yaratıklar, Spellplague ve elemental büyüyle değişikliğe uğramışlardır.

Önemli şehirler-Spellplague Öncesi

Almraiven(Metropolis, 43652)
Liman şehri olan bu yerleşimde ülkenin en büyük gemi tersanesi bulunur. Loncaların ve ticaretin fırtınası bir yana büyü kullanıcıları burayı ülkenin en önemli sanat evi haline getirmiştir.

Calimport(Metropolis, 192795)
Büyük nüfusu dışında bolca sezonluk işçi ve ticaret adamı içerir. Faerun’daki en eski bol nüfuslu şehirdir. Büyük saraylar ve köleleriyle ünlüdür.

Memnon(Metropolis,29101)
Efreet ordusu tarafından kurulmuştur. Ülkenin ordu merkezi, balıkçı limanı, ticaret noktası ve ikinci deniz birlikleri limanıdır. Buradaki ordu kuzeyli tehlikelere karşı savunma oluşturur. Şehrin etrafı siyah renkli sıcak bir taşla çevrilidir.

Sudolphor(Metropolis,143687)
Zengin ve merak uyandırıcı bu şehir Calimshan kanunlarına karşı neredeyse özgürlük kazanmıştır. Vergilerini bile ödemediği olmuştur. Lake of Steam ve Shining Sea arasındaki konumuyla önemli bir savunma ve ticaret bölgesidir.

Önemli şehirler-Spellplague Sonrası

Almraiven (İnsanların Kalesi, Nüfus: 38000)

Genasi yükselişinden önce, bu şehir Calimshan’ın büyü merkeziydi. Calimshan’daki tüm insanları ezen genasi ordusu, Almraiven’de yaşayan büyücüler, Spellplague bu büyücüleri diğerlerine nazaran daha az etkilemiştir, tarafından durdurulmuştur.

Almraiven’ın WeavePasha’sı, bu sonu gelmeyen ateş ve hava savaşında şehri koruyacağına yemin etmiştir. Ancak şehri ayakta tutmakta bir hayli zorlanmaktadır. Şehirde yaşayanlar durumlarının incecik bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu fark etseler, arkalarına bakmadan kaçarlardı.

WeavePasha, denizaşırı ülkelerle ticaretlerini genişletip; bu ülkelerle ittifak kurmaya çalışmaktadır. Zaman zaman WeavePasha, Calimport ya da Memnon’a provokatörler gönderip bu şehirlerde olaylar çıkmasını sağlar. Daha sonra suçu diğerinin üstüne atıp bu iki şehri sürekli bir savaş içinde tutar.

Calimport (Calim Yandaşlarının Şehri, Nüfus: 60000)

İkinci Era of Skyfire sonrası, şehir nüfusu büyük bir düşüş yaşamıştır. Calimport, burada yaşayan halkı köle haline getirip sürekli olarak Memnon şehriyle savaşan genasiler tarafından yönetilmeye başladı.

Şehirdeki büyük saraylara genasiler ve yandaşları yerleşirken, insan köleler büyük açık alanlarda yaşamaya başlamıştır. Ancak köle sayısı yıllar geçtikçe azalmaya başlamıştır. Bunun üzerine genasiler, yeni mallar getirmek için köle tacirlerini şehre çağırmaya başlamıştır. Kuzey ülkelerindeki halkın tehlikesinden dolayı köle tacirleri yeni mallarını doğu ve batıdan toplamaya başlamıştır. Bu da kuzeyden gelen kölelerin çok daha kıymetlenmesi anlamına gelmektedir.

Memnon (Memnon Yandaşlarının Şehri, Nüfus: 35000)

Bir efreet olan Memnon tarafından kurulan şehir, ismini kurucusundan almıştır. Memnon takipçisi genasiler, Calimport’a yapılan saldırılar sonucu birçok köle ele geçirmişlerdir. Bu köleleri savaşta ve en önemlisi madende, şehrin duvarlarını oluşturan siyah taşların çıkarıldığı yer, çalıştırmaktır.

 
Yazan: Ali Can “firebringer” ÜNLÜ

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.