Unutulmuş Diyarlar

Akanûl

frlogo
 

Akanul Map

Başkent: Airspur
Bölge: Chessenta
Yönetim: Meritokratik yapılı Monarşi
Yönetici: Queen Arathane
Hükümetin Başı: The Four Stewards
Irklar: Ağırlıklı olarak Genasi

Bu topraklar mızrak biçiminde taş çıkıntıları, derelerin yol açtığı mağaralar ve donmuş dalga biçimindeki uçurumlarıyla karakterizedir. Havada süzülen toprak parçaları ise minyatür ormanlar, yeşillikler ve göller içerir. Havadan sürekli olarak şelaleler aşağıdaki toprakta sislerin içine dökülür. Bu vahşi diyar aslında sert genasiler için birebirdir ve bu toprakları kendilerinmiş gibi sahiplenmişlerdir. Birçok drake soyunu savaş, ticaret ve taşımacılık için eğitmişlerdir.

Akanul UlaşımAkanul’un en büyük şehri ve başkenti olan Airspur geniş bir nüfusa sahiptir. Zaten yerleşime izin veren bölgeler çok sınırlıdır. Chondathan’ın yıkık şehirlerindeki kayıp hazineler, maceracıları buraya çekmektedir. Abeir’den gelen vahşi hayvanlar aşağı diyarlarda avlanırken, açgözlü Abolethic yaratıklar bulutlarla kaplı kuzey topraklarında gizemli planları için dolaşırlar.

Akanul’de Ulaşım
Mükemmel asma köprüler, Airspur ve diğer bölgelerinde yaygındır. Bu bağlantılar bir uçurumdan bir göğü delen kule arasında hatta iki uçan toprak parçası arasında bağlantı sağlar. Yollar ve köprüler arasındaki iletişimi büyük drakeler sağlar. Normal yük arabaları ise aynı toprak parçası içinde kullanılmaktadır.

Tarihi
Spellplague sırasında Toril’in batı Chessenta’sıyla, Abeir’in bilinmeyen bir bölgesi yer değiştirdi. Değişimden önce bu Abeir toprağında Shyr diyarının genasileri yaşardı. Shyran genasileri, Karshimis adında primordial bir yöneticinin altında acı çekiyorlardı. Spellplague geldiğinde sadece Shay’ın belli bir bölümü Toril’e geldi. Yer değiştiren genasiler, yöneticilerinin sarayı Citadel of Burning Ice’ın kendileriyle gelmediğini görünce büyük sevinç gösterilerinde bulundular ve kendi yeni diyarlarını kurmaya başladılar. Akanul artık Faerun ülkelerinden biri olarak sayılır.

Akanul TarihiYaklaşık yarım yüzyıl önce ilk tehlikeleri olan Abolethic Sovereignty’le yüz yüze geldiler. Savaş sırasında ilk genasi şehri olan Brassune yıkıldı ve başıboş bir kraken tarafından nüfus çok azaltıldı. Geriye kalanlar krallığın kuzey bölgelerine kaçtı ve hala başkent olan Airspur’u kurdular. Şehir ismini aynı yerde kurulmuş olan Chondathan şehrinden alır. Bu günlerde barışı sağlayan Akanul, kuzeyde büyüyen güçlere karşı önlemler almaktadır.

High Imaskar ve Aglarond’la müttefiklik kurarken High Imaskar’la düşman olan Chessenta ile iyi ilişkiler içerisindedir. Netheril’in Airspur’da elçiliği bulunmaktadır. Cormyr krallığı ile ilişkileri limonidir. Calimshan ile hiçbir direkt bağlantıları yoktur, genasilerin köle haline getirdiği bu diyarı gökmüş ve ahlaken gerilemiş bulmaktadırlar. Akanul ve Tymanther, Abeir’den gelen diğer ülke, aralarındaki uzun geçmişli garezi korumaktadırlar ve sürekli çatışma halindedirler.

1479DR’den beri ülke, eski Chondathan ve Batı Chessenta’yı yönetimleri altına almıştır.

Yönetim
Genasi ağırlıklı Akanul’un sosyal yapısı, oldukça otoriter ve meritokratiktir(yöneten yüksek zekâ sınıfı).Bir genasi yetenekliyse ve sıkı çalışırsa istediği kadar yükseğe çıkabilir. Krallığın yönetimi kanunlara bağlı bir hükümdara aittir. Şu anda başta ülkeyi yüksek bir minareden yöneten Kraliçe Arathane vardır. Akanul sosyal yaşamında kraliçe büyük bir rol oynar ve büyük saygı duyulur. Halkının iyi durumundan o sorumludur.

Büyük ve çok güçlü bir figür olsa da kraliçe sorumluluklarının bazılarını adlarına Four Stewards(Dört Vekilharç) denilen kurula paylaştırmıştır. Bu kurulun her üyesi bir elementi temsil eder. Ateş, su, toprak ve rüzgâr. Her üye yönetim adalarından kendi elementlerinin temsil ettiği olaylarla ilgilenir. Steward of Fire, Magnol Akanul’un savaş şefidir ve orduyla ilgilenir. Steward of Earth, Tradrem Kethtrod zekâ şefidir. Steward of Sea, Myxofin ülke ekonomisini yönetir. Steward of the Sky, Lehaya idari şefidir ve kanuni işleri yönetir.

Akanul İnsanları

Akanul İnsanları

Neredeyse tamamen genasilerden oluşuyor olsa da farklı ırklardan ticaret adamları ve paralı askerlerde bulunmaktadır. Ülkenin güç odağı Airspur’dur.

Halkın çoğunluğu Sea of Fallen Stars tüccarlarıyla ticaret yapar. Rahatlığı sürekli akan dışarlıklı tüccarlardan sağlarlar ve bu şekilde büyük bir orta sınıf oluşmuştur.

Abolethic Sovereignty ile düşman iken Netherese elçiliğinden dolayı Cormyr ile ilişkileri güzel değildir. Ancak her şeyden öte tüm Faerunlularla iyi geçinmeye çalışırlar.

Akanul Yerleşimleri

Yerleşimler

-Airspur(Başkent, Nüfus 30000)
Elemantel nehirleriyle Airspur, ülkenin yönetim merkezi ve marketler şehridir.3 boyutlu olan bu şehrin üst katların önemli bir Airspuryerleşim yoktur. Şehir iyi kuşanmış savaş drakeleriyle nöbet gezen genasilerle korunur.

Genel olarak genasilerin yurdudur. Diğer ırkların temsilcileri de burada yaşar; onun yanında paralı askerlerden ve zanaatkârlardan oluşan diğer ırklarda buradadır. Bu işler genellikle dışarlıklıların elinde olsa da genasiler de yönetici rolüyle bu işlerle de uğraşır. Bu şehirde genasi olmak demek asla zora düşmemek demektir. Kraliçe tüm halkının genel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

**Firestorm Cabal**
Ülke idealist bir şekilde kurulup yaşayanlar hevesli bir şekilde desteklese de fikir farklılıkları da bulunmaktadır. Abolethic tehdide ve Tymantherli dragonbornlara karşı ülke topraklarını düzgün savunamadığı için kraliçe ve The Four Steward’ı hor görmektedir.

The Firestorm Cabal, ülkenin savunma çemberinin dışında görev alırlar. Airspur’da ana karargâhları olduğu gibi krallığın her yerinde küçük evleri bulunmaktadır. Bazı köylüler Firestorm üyelerini ülke dışında aldıkları riskten dolayı kahraman olarak görürler. Akanul resmi mekanları ise onları işgal için en iyi adamlar, provokatör olarak en kötüleri olarak görürler ve sınırlarda görev yapmalarına izin verirler.

-New Breen
Bay of Akanul’un üstünde yüzen toprak parçasına kurulu bu şehirde çoğunlukla genasiler yaşar. Abeir’deki Breen şehrinin kopyası olarak kurulmuştur. Görülmeyen kaynaklardan gelen sular deniz seviyesinde yoğun sislerin içerisine dökülürler. Suların döküldüğü yerde Lower Breen denilen ada bulunmaktadır. Bu ada doğu ve batı arasında yol olarak kullanılır.

-Deepspur
Akanul’daki çoğu genasi rüzgâr ruhundan gelmektedir. Diğer elementlerin ruhundan gelenler ise Deepspur’a yerleşmiştir. Şehir Akanapeaks’in darboğazındaki derin uçuruma kurulmuştur. Şehrin etrafındaki değerli taşlar ve metal içeren maden mağaraları Akanul’a büyük kazanç sağlasa da bu mağaralarda kaybolan çok insan olmuştur.

-Brassune Safehold(Firestorm Cabal’ın Dinlenme Evi)
Firestormerların en ünlü evi Brassune şehrinin eteklerinde bulunmaktadır. Brassune genasilerin Akanul’da kurdukları ilk şehirdir. Firestormerlar sislerle kaplı yıkık bir şehrin üzerinde süzülen orman parçasında ikamet ederler. Evde bulunan iki gözetleme kulesi yıkıntılardan gelen akınları görmeyi sağlar. Abolethic Sovereignty’nin hizmetkârları olan kuo-tuolar sık sık saldırırlar.

Brassune’un yıkıntılarını araştırmak isteyenler için bu ev dinlenmek için birebirdir. Evde gerekli malzemeler ve sıcak yemek sürekli bulunur. Eve gelenlerin hangi soydan olduğundan bakılmadan herkes kabul edilir.(Yine de dragonbornlar hala çekinmektedir.)

-Chondalwood(Sınır Ormanı)
Akanul Chondalwood’u sınırlarının içinde saymasa da oduncularının bu gür bitki örtüsüne girmelerine izin verirler. Bu tropik orman süzülen orman parçaları ve geçitler karmaşasıdır. Bazı orman parçaları serbestçe süzülürken bazıları da kalın sarmaşıklarla aşağıda ki toprağa bağlanmıştır. Ormandaki yaşantı inanılmaz derece de çoktur.

Büyüden korkan satyrler ve diğer periler ormana yerleşmişlerdir. Satyrler, centaur ve halflinglerinde ormanda bulunduğuyla ilgili hikâyeler anlatmaktadır. Bunların dışında birçok bitki yaratığı da ormanda yaşamaktadır.

Chondalwood, önemli sayıda elf için de yuva sayılmaktadır. Sadece Wildhome dedikleri yerde bulunmaktadırlar. Elfler yuvalarına giren her dışarlıklıyı kan davalı sayılıp öldürüleceğini açıklamışlardır.

**Magedoom**
Chondalwood’un merkezinde içleri hazinelerle dolu yıkılmış taş kuleler bulunur. Wildhome elfleri buraları temizlemeyi iyi idare etmektedir. Kuleler birçok delirmiş yaratık içerir. Horrorlar her zaman büyü kullanıcılarına saldırıp onları meşale gibi yakmayı tercih ederler.

Macera Noktaları

Akanamere Tomb
Akanamere’nin suları zamanında batı Chessenta için taze su kaynağıydı. Etrafındaki vahşi doğa zamanla tarıma elverişli hale getirilmiş ve çiftliklerle dolmuştur. Çok güçlü bir büyücünün mezarı zamanında gölün merkezinde bulunmaktayken şimdiki zamanlarda belli yerleri görünür haldedir. Bu piramit şeklindeki yapı dışarıdan girenler için büyülü olarak kapalıdır.

Dragonroost
Akanapeaks’de bir yerlerde muazzam büyüklükte bir ejderha yaşar. İsmi bilinmediği gibi kendisini çok çok az belli eder. Kendisinin gri ejderha olabileceği düşünülmektedir, bu türün huyları ve yetenekleri hala bir muammadır. Doğası ne olursa olsun genasi ve Abolethic Sovereignty’e eşit gaddarlıkla davranır.

Glass Mesa
Akanul’un vahşiliğini ortasında koca bir külçe kuartz gibi görünen yarısaydam bir plato uzanır. Mesa’nın kalbi bazen lekeliyken bazen de yok gibi görünür. Genasiler buranın Shyr’dan gelme olduğunu düşünüyorlar ve bir zamanlar bir işe yarıyorduysa da şu anda kimse ne işe yaradığından haberi yoktur. Akanul’un ilk kraliçesi buraya girişleri yasaklamıştır.

 
Yazan: Ali Can “firebringer” ÜNLÜ

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.