Unutulmuş Diyarlar

Aglarond

frlogo
 

Başkent: Veltalar
Yönetim: Oligarşik Magokraşi
Yönetici: Simbarch Konseyi
Nüfus: 1.270.080 (1372 DR)
Irklar:  İnsan 64%
             Yarı-Elf 30%
             Elf 5%
             Diğer 1%
Dinler: Chaunteans, Seldarinists, Selunites, Umberlants, Valkurytes
İthal Ettiği Mallar: Cam, Demir, Tekstil
İhraç Ettiği Mallar: Bakır, Değerli taşlar, Tohum, Kereste

Aglarond Haritası

Açık denizi ve derim ormanlarıyla Aglarond; insanların, elflerin ve yarı elflerin yaşadığı Sea of Fallen Stars’a uzanan bir yarımadadır. Elfler ve insanlar Aglarond’da yüzyıllar içerisinde birbirine karışmıştır. Yarı-elf’lerin bu kadar yüksek popülâsyonda olduğu başka bir yer yoktur.

İlgili Makaleler

Tarihi
Çok önceleri Yuirwood, Wood elfleri için bir yuvaydı. Güçlü büyülerde ustalardı ve etraflarını taşlarla çevirip huzur içerisinde yaşıyorlardı. Sonunda yaratıklar elf bölgesine girdi ve elfleri ormanın derinlerine göç etmek zorunda bıraktılar. İnsanlar bu bölgeye 756DR yılında geldi ve güneye yerleştiler. Daha sonra ağaçları kesip elf ve yaratıklarla savaşmaya başladılar. Maceracılar yaratıklarla savaşmak için ilerledikçe, elfler daha derine çekildi.

Zamanla insanlar elflerin bölgesine ulaştı ve bıkkın elfler sonunda barış önerdiler. İnsanlar yaratıkları yenmek için elflere yardım etti ve iki ırk arasında evlilikler başladı. Doğan yarı-elfler ormana yerleştiler. Sonunda kıyı bölgelerine gelen yarı-elfler insanlarla çekişmeye başladılar. Çünkü insanlar ormana hasar vermeye devam ediyordu. Sonunda kızgın yarı-elfler, insanlara durmalarını söyledi. İnsanlar bu öneriyi reddetti. Yarı-elfler bu cevap üzerine kıyı bölgelere yürüyüşe geçti. Direnen insanları ya öldürdüler yâda geri çekilmeye zorladılar.1065DR yılında Ingdal’s Arm Savaşı denilen savaşta iki ordu birbiriyle karşılaştı. Savaş sonunda barış sağlandı ve Aglarond halkı oluşmuş oldu. Bazı insanlar bu birleşmeyi onaylamadı ve yarımadanın sonunda Altumbel şehrini kurdular.

The SimbulAglarond birçok yarı-elf kral tarafından yönetildi ve hepsi Thayanların saldırları sırasında öldürüldü. İki krallık soyundan kız Thara ve Ulae(Gray Sisters olarak da bilinir) ağabeylerinin ölümüyle tahtı ele alıp Aglarond’u uzun süre ayakta tutdular. Belli bir zaman sonra Ulae’nın kızı kendine bir çırak seçti, bu kişi Simbul’dur. Bu çırağı tahta geçmek için eğitti. Simbul 1320DR yılında tahta geçtiği andan itibaren ülkesini Thay’a karşı savundu.

1371DR yılında, Zulkirler, Simbul’e düşmanlığın bitmesi ve ateşkes ile geldiler. Simbul bunu anlaşılabilir bir kuşkuyla kabul etti. Thayanların sözünü tuttuğunu gören Simbul dikkatini halkını tekrardan kalkındırmaya verdi.

1425DR yılında Simbul’un ortadan kaybolmasıyla yönetime Simbarch Council geçti. Daha sonrasında Thay, tam anlamıyla ölüler diyarını ayağa kaldırdı. Sürülmüş zulkirler, eski büyücü-iktidarlar, Thay etkisindeki Wizard’s Reach’e girdiler. Aglarond’a Thay isteğini kabul ettirmeye zorladılar. Thay’ın bitmek bilmez yorucu baskısı, Aglarond’un yeni kurulan Simbarch Council’ını çok yoruyordu. Sonunda halk bir ordu kurup Wizard’s Reach’teki zulkirlerin üstüne yürüdü. Savaş uzun ve şiddetliydi, Aglarond çok acı çekti. Savaş sonunda Wizard’s Reach’teki zulkirler, halkın yükselişine karşı kazandıkları zaferi ilan etmek için Thay’a döndüler. The Thayan Regent, Szass Tam, gelenleri ölümleriyle ödüllendirdi. Thay arkasında sadece Wizard’s Reach’te yöneticiler ve askerler bıraktı. Ancak liderlerinin ölümüyle kaosun ve kafa karışıklılığın içindeki bu insanlar, Aglarond’un yeni hâkimlerini açıklamasına engel olamadılar. Eski liderleri ölmüş Thayan kalıntılarının, Simbarch Council’ini tek güç olarak kabul etmek dışında yapabileceği bit şey kalmamıştı.

******Simbul******
Aglarond’un eski yöneticisinin Year of Seven Sisters(1425DR) yılında öldüğü düşünülüyor. Bazıları Simbul’un, Velsharoon’u öldürdüğü ateşin içinde yok olduğunu düşünür. Onun fedakârlığını onurlandırmak için tanrının cesedinin kötü ellere geçmemesi için korurlar. İşin gerçeği güçlü büyücü savaştan sağ kurtulmuş ve şimdi Dalelands’e yerleşmiştir(1479 DR) .

Aglarond Kronolojisi
-9800DR Crown Savaşları sonrası az sayıdaki green elf Yuirwood’a yerleşti.
-6950DR Star elfleri Yuirwood’ta toplanmaya başladılar.
-6600DR Star ve Green elfler tarafından Yuireshanyaar kuruldu.
-1076DR ile -1069DR arası The Orcgate Savaşları. The Yuir, orc saldırılarına maruz kaldı.
-900DR ile -600DR arası Narfell ve Raumathar’ın yükselişi. The Yuir’in Star elfleri, felaketi önceden görüp Sildeyuir’i yaratmaya başladılar.
-699DR Year of Moon Blades Crashing: Star elfleri Yuireshanyaar’ı terk edip Sildeyuir’e yerleştiler. Çoğu Wild elf burada kalmayı seçti.

Aglarond Kronolojisi

-255DR Year of Furious Waves: Jhaamdath yıkıldı ve bazı sağ kalanlar Altumbel’e yerleştiler.
-160DR Year of the Stone Giant: Narfell ve Raumathar birbirlerini yok ediler.
-100DR ile 250DR arası İnsanlar Wizards’ Reach’e yerleştiler. Chessentan kolonileri Delthuntle ve Loathkund arasındaki kıyı şehirlerine yerleştiler.
400DR Year of the Blue Shield: Chessentanlar Wizards’ Reach’te Escalant’ı kurdular.
482DR Year of the Blighted Vine: Delthuntle ve Laothkund başkaldırıp League of Samatharı kurdular.
504DR Year of the Eclipsed Heart: Unther, şehirleri geri kazanmak için League of Samathar’a savaş açtı.
625DR Year of Torrents: Escalant yıpranmış Unther’den ayrılıp League of Samathar’a katıldı.
677DR Year of Resonant Silence: Gilgeam of Unther, asileri ezmek için büyük bir sefer hazırladı. Donanma fırtınaya yakalandığı için savaşamadan geri döndüler.
679DR Year of Scarlet Sash: Unther, League of Samathar’ı tanıdığını açıkladı. Unther bir daha toparlanamadı.
756DR Year of the Leaning Post: İnsanlar(Çoğunluğu Wizards’ Coast’dan) Aglarond’un kuzey kıyılarına yerleşmeye başladılar. Velprintalar kuruldu.
773DR Year of the Auromvorax: Velprintalar ve diğer kuzey şehirleri bir araya gelip Velprin krallığını kurdular.
870DR ile 880DR arası Velprin ve Yuir elfleri ilk defa karşılaştılar.
900DR ile 1050DR arası İnsanlar ve elfler Yuirwood’ta bir araya geldi ve yarı-elfler dünyaya geldiler.
929DR Year of the Flashing Eyes: Chesenta Unther’e karşı ayaklandı.
953DR Year of the Guiding Crow: Tchazzar of Chesenta, Wizards’ Reach şehirlerine saldırdı. League of Samanthar teker teker Tchazzar karşısında düştüler.
1018DR Year of the Dracorage: Tchazzar, bir sahuagin ile savaşırken öldü.
1033DR Year of the Dreamforging: Velprin’in Yuirwood’a doğru iyice büyümesine karşı yarı-elfler insanlara karşı baskı kurmaya başladılar.
1058DR Year of the Spider’s Daughter: Indrila Demaz,Velprin kraliçesi oldu.High Council’in baskısıyla Yuirwood’a savaş açtı.
1059DR Year of the Broken Pillar: Indrila’nın ordusu birçok yarı-elfi katledip ormanın derinliklerine ilerledi. Yuir’in savaş lideri Brindor Olossyne, kendi ordularını geri çekip yeni bir ordu kurdu.
1065DR Year of the Watching Wood: Ingdal’s Arm Savaşı. Yuir ordusu insanları yenip insanları kendilerine kattılar. Brindor, Aglarond’un yeni ülkesinin kralı oldu.
1117DR Year of the Twelverule: Chessenta güçlerini kaybetti. The Wizards’ Reach şehirleri tekrardan özgürlüklerini kazandılar.
1128DR Year of the Peryton: Brindor öldü. Oğlu Althon başa geçti ve uzun süre ülkeyi yönetti.
1189DR Year of the Lynx: Althon The Old öldü. Oğlu Elthond kral oldu.
1194DR Year of the Bloody Wave: Singing Sand Savaşı. Red Wizardların Aglarond’a ilk saldırısında Elthond öldü ve küçük kardeşi Philaspur başa geçti.
1197DR Year of the Sundered Shield: Brokenheads Savaşı. Philaspur saldırı sırasında öldürüldü. Kız kardeşleri Thara ve Ulae(Gray Sisters) tahtı paylaştılar.
1237DR Year of the Grotto: Aglarond ve Thesk ittifaklık imzaladılar.
1257DR Year of the Killing Wave: Gray Sisters öldü. Ulae’nın oğlu Halacar başa geçti.
1260DR Year of the Broken Blade: Halacar, Thay üzerine ihtiyatsız bir sefer düzenledi. Savaş tam bir felaketle sonlanıp Aglarond yenildi.
1261DR Year of the Bright Dreams: Halacar zehirlenerek öldürüldü. Kızkardeşi Ilione, güçlü bir sorcerer, kraliçe oldu.
1320DR Year of the Watching Cold: Ilione, Aglarond’un yöneten soyunun sonuncusu, öldü. Arkasında hiç çocuk bırakmadı, ancak öğrencisi Simbul’a ismini devretti.
1357DR Year of the Prince: Ateş elementleriyle ittifak kuran Thayan ordusu Escalant ve Laothkund’u aldı. Çoğu Wizards’ Reach şehri Thayan kontrolüne geçti.
1360DR Year of the Turret: The Tuigan Horde, Faerun’a saldırıya geçti. Aglarond, Thesk’e savunma için okçular yolladı. Güçlü fang ejderhası Nartheling, Umbergoth’un zirvesine yerleşti.
1365DR Year of the Sword: Thay ordusu Emmech’e yürüyüşe geçti. Griffonraiderlar ikinci bir Thay ordusunun Shyvar Pass’tan geçtiğini bildirdiler. Glarondar’daki ordu, güneydeki Thay ordusunu yendikten sonra diğer orduyu Emmech’de arkasından vurup savaşı kazandılar.
1367DR Year of the Shield: Simbul ilkbaharda 3 aylığına yok oldu. Konsey üyeleri tahta geçmek için birbirleriyle didişmeye başlamıştı. Çoğu insan yeni yöneticinin isminin açıklamasını umuyordu.
The Simbul Palace1369DR Year of the Gauntlet: Thay, kışın saldırmayı seçmişti. Szass Tam’ın oluşturduğu ölümsüzler ordusu Umber Marshes’dan geçtiler. Ancak Watchwall karşısında hepsi teker teker yıkıldılar.
1370DR Year of the Tankard: Thay ordusu Umber Marshes geri çekilmiş olsa da savaş bitmemişti. Ancak sonbaharın gelip bataklığın yeniden ortaya çıkmasıyla ölümsüz ordusu harap oldu.
1371DR Year of the Unstrung Harp: Thay’ın zulkirleri sonuç vermeyen savaşlardan sıkılıp Simbul’a barış teklifiyle gittiler ve Simbul kabul etti.

Yönetim
1065DR yılında Brindor Olósynne yönetiminindeki yarı-elf ordusu, Kraliçe Indrila Demaz yönetiminindeki insan ordusunuyendiğinden beri; Aglarond, Olósynne hükümdarlığıyla yönetiliyordu.1425 yılında Alassra Shentrara “Simbul”’un ortadan kalkmasıyla yönetim Otuzların Konseyine geçti. Bu konsey, büyük şehirlerden gelen 11,küçük yerleşimlerden gelen 19 konsey üyesinden oluşuyordu. Dahst’ın Fanger şehirleri ve Findar dışında her yerleşim bu konseye katıldı.

Monarşinin yıkılmasıyla beraber yönetime Simbarch Council geçti. Bu konsey de Simbul’den eğitim almış 15 büyücüden oluşur. Simbul’un kaybıyla Simbul’un halefleri bir araya gelip Palace Of the Simbul’un kontrolünü ele aldılar ve hocalarının krallığını yönetmeye başladılar. Simbarch Council’in yönetimi karşı konulmaz değildi; sonunda bir ordu kurdular. Güçlerini büyütmeleriyle beraber Wizard’s Reach’ın üstünde egemenlik kurup, Thay’ın buradaki sürülmüş zulkirlerini yendiler. Sonunda yurdun kontrolünü sağlama aldılar.

Ordu
Aglarond Orduİlk ordu Brindor Olósynne tarafından kurulmuştur. 1368 yılında ordu küçük ancak çok yetenekliydi.  “Foresters” adlı rangerlar oluşan elit bir askeri grup içerir. Ordunun geri kalanı mızraklı, okçu ve az miktarda atlı askerden oluşur. Ordu Emmech(adı daha sonra Undumor olarak değişti) ve Glarondar’da ikamet eder. Ayrıca Glarondar’da gözcü olarak kullanılan az miktarda Griffon-binicileri bulunmaktadır. Bu dönemde ordunun sayısı 6000 civarındadır.

Aglarond halkı geçmişten gelen lokal milislik eğitimi alır. Herhangi bir tehlike karşısında tüm halk mızrak ve kargı kullanabilir. Kısa sürede ordunun sayısı dört katına çıkabilir.

Donanmaları yoktur, ama Foresterlar küçük botlar kullanırlar.

Yakın tarihte Simbarch Council’in yönetimine geçen ordu komşu ülkelerden gelen baskıları ve süregelen Thay tehdidini bastırmak adına çok güçlendirilmiştir.

Önemli Coğrafi Bölgeler

-Veltalar(Başkent, Nüfus 70000)
Eski adı Velprintalar olan başkent, ülkenin yönetim bölgesi ve birincil limanıdır. Spellplague’den sonra Sea of Fallen Stars kıyısındaki eski yerleşimler bırakılmış ve buraya Old Velprintalar denilmiştir(Kenar mahalleden hallicedir.)Korsanlar ve hırsızlar burayı yuva edinmiştir.

** Simbarch Council **
Hepsi büyü kullanıcısı olan on beş simbarch tarafından oluşmuştur. Hepsi eski Palace of the Simbul-parlak yeşil duvarlı şehre yukarıdan bakan harika bir yapıt-‘da bir araya gelmişlerdir. şu anki pozisyonları eski yöneticiden kan bağıyla ani olarak geçtiği için zorlanan konsey, yönetilmeye gönülsüz halkı sakinleştirmek için ilk olarak orduyu sakin bir şekilde kullanmaktadır.

Simbarchlardan biri, Seriadne elf formunda bir malaugrymdir. Kendi planlarını ilerletmek için uğraşır. Başka bir simbarch olan Ertrel, diğer simbarchların kuyusunu kazmaktadır ve Stone Bears hırsızlarının lideri Ambal’la ittifağı vardır.

** Thieves of Veltalar **
The Stone Bears, acımasız Aglarondlu hırsızlardan oluşan bir topluluktur. Old Velprintalar’da bulunan topluluğu, şehir korumaları durdurmakta çok zorlanmaktadır.

Başlarında Ambal adlı biri bulunmaktır. Çoğu insan Ambal’ın arkasını dayandığı büyük zenginliğin farkında değildir. Büyükbabası sivil savaştan kurtulmuş güçlü bir ticaret adamıdır. Çoğu Aglarondlu simbarchların yönetimini kabul etmiş olsada, bazı zengin lordlar büyü kullanıcıların çöküşünü beklemektedir. Ambal kendini yenilikçi olarak tanımlar. Simbarch yönetimini çökertmek için soylularla güçlü bağlar kurmaya çalışır.

Undumor(Thayan İleri-Karakolu)
Aglarond’un vahşi ordu-şehri Emmech, Thayan baskısına dayanamamış ve Undumor olmuştur. River Umber ağzındaki bu kaledeki evler çeşitli yaratıklar, vampir lorları ve necromancerların emrindeki yürüyen cesetlerle dolmuştur.

Hiç savaşa katılmamış Dantalien gençleri ve silahlanmış halk, ölümsüzleri temizlemek için savaşa katıldılar. Denilene göre Umbar Riverın altından geçen bir tünelden şehre her saniye yüzlerce yürüyen ceset gelmektedir.

-Watchwall(Güney-doğu Savunması)
Etrafı büyülü mühendislik harikası Glarondar’a kadar uzanan 15 millik duvarlarla çevrilidir. Bataklıklarla kaplı güneye doğru akan Umber Marshes’a bakar. Duvar, King Brindor zamanında galeb duhrlar(earth elemental ırkı) tarafından yapılmıştır. Galeb duhrlar ve King Brindor arasındaki anlaşmaya göre, eğer bir gün galeb duhrların başı belaya girerse Aglandor tüm ordusuyla yardıma gidecekti. Uzun yıllar bir çağrı gelmedikten sonra Thayanların gözlerini bu gizli ırka dikmesiyle, Simbul tüm gücüyle yardıma gitmiştir.

Watchwall 30 feet uzunluğunda 10 feet kalınlığındadır. Üzerinde hiçbir kapı veya pencere yoktur.(Climb DC 25)Aglarond tarafında her çeyrek milde bir merdivenler vardır. Ayrıca Watchers olarak bilinen özel birimler acil durumlar için iple inip çıkma eğitimi almışlardır. Bazen ipleri Thayan tarafındaki dostları içeri almak için kullanırlar.

YuirwoodThe Army of the Green Drake, Watchwall ve Glarond Garnizonu arasında yaklaşık 350 tabur bulundurur. Ancak sayıları Thay ve Umber Marshes saldırıları yüzünden belirgin bir biçimde düşmektedir. Undumor’daki olayların artmasıyla buradaki taburların hem sayısı hem de morali düşmektedir.

-Yuirwood (Yarımada Orman)
Aglarond’un sembolü halindeki Yuirwood, birçok tehlike ve saldırgan elf içeren derin bir ormandır. İçerisinde bir zamanlar Feywild’a açılan geçitler bulunur.-şu anda nerelere açıldığı bilinmemektedir.

Yuirwood’un yerlileri olan yarı-elfler ve elfler, dışarlıklılara karşı şüpheci yaklaşır. Simbarch Council’in hükümranlığını kabul etmemişlerdir. Konsey ormandakilere güçlerini kabuş ettirmek için küçük çabalarda bulunmuştur. Ancak asıl çabalarını Wizard’s Reach’teki ex-zulkirlerin üzerinde tutmuşlardır.

Yuirwood ormanlığının içindeki birçok hastalıklı bölgeye dikkat edilmesi gerekir. Derinlerde ki birçok eladrin şehir yıkıntıları spellplague yüzünden korkutucu hale bürünmüştür. Özellikle Fey Portalları hale gelmiştir. Bir kaçı Sildeyuir’e açılmaktadır ve birçok eladrin gerçek evlerine geri dönmüşlerdir; ancak diğer geçitler hakkında bir bilgi yoktur.

-Dantalien Kalesi
Simbarchlar, Undumor’un güneyinde hemen Umber River’ın kıyısına kurdukları bu kalenin içini yerli askerler, yetenekli maceracılar ve paralı askerlerle doldurdu.
Kale az eğitim askerlerin Undumor’daki ölümsüzlere saldırmalarını kolaylaştırmak adına kurulmuştur. Ordunun liderliğini 4 ile 6 arasında değişen yetenekli maceracılar üstlenmiştir.

-Altumbel
Çoğu insana göre Aglarondan yarım adası tek bir ülkedir; ancak Altumbel’de yaşayanlar için bu öyle değildir. Yıllar süren savaşın sonunda Aglarond ülkesi kurulmuş bir yarı-elf kralın liderliğinde kurulacak bir konsey tarafından yönetilmesine karar kılınmıştır. Birçok insan bu karardan hoşnut olmamış ve yeni ülkeye katılmayı kabul etmemişlerdir.

Altumbel, yarımadanın daralan burnuna kurulup yakınındaki Thousand Sword takımadalarını da kendine katmıştır. Bu adacıkların bazıları sadece kayalık olduğu gibi bazıları da yeterince büyüktür. Ghevden, adacıkların en büyüğüdür ve üstünde birçok balıkçı ve ticaret adamı yaşamaktadır. Altumbel halkı, adacıkların üstünde dağılmış bir biçimde yaşamaktadır. Korsanlar adalara saldırsa da tüm halk kendini savunmayı bilmektedir.

Altumbel ve takımadaları neredeyse tamamen ağaçtan yoksundur. Halk ağaçları pek umursamazlar çünkü bu onlara Yuirwood elflerini hatırlatır. Çoğunluk geçimini balıkçılıkla kazanır. Kayalık arazi çiftçiliğe uygun olmasa da bol miktarda istiridye sağlar.

Halk, tarihlerinde korsanları her zaman nasıl denize döktükleriyle övünür. Kıyıdaki görünmeyen kayalar, bilmeyen gemiler için yok edici bir etkendir. Nitekim, Spandeliyon, Altumbel’in yönetim bölgesi, City of Pirates(Korsan şehri) olarak bilinir. Simbul zamanında bu isim koyulduğu için sert cezalar alsalar da o zaman başkente uzaklıktan dolayı bazı korkusuzlar bu isimde karar kılmışlardı.

Her şeyin ötesinde Altumbel, tam bir balıkçı cennetidir.

-Dragonjaw Mountains
Bu dağlar kuzeyde Aglarond’u Thesk’den ayırır. Genellikle bu iki ülkenin arası iyidir; ikisi de aralarındaki uzaklıktan memnundur. Aglarond için bu dağlar, Thay ve diğer tehlikelere karşı doğal savunma sağlar. Özellikle River Umber ve Sea Of Dlurg’dan gelenlere karşı önemli bir savunmadır. Kuzey eteklerinde birkaç balıkçı köyü dışında bir şey yoktur.

Sadece Tannath Mountains ve Tannarth Gap, Aglarond’a aitdir. Geri kalan bölüm, Thesk topraklarında bulunur.

-The Fang
The Fang, kuzey sahilinin denize en çok uzanmış diş benzeri bölümüdür. Başkent’e çok yakın olmalarına rağmen, burada yaşayanlar kendilerini Aglarond’a ait hissetmezler. Bu zorlu topraklar iki yerleşim içerir: Findar ve Dhast. İki yerleşimde balıkçılıkla geçinir.

Fang insanları(alay etmek için Fangers kullanılır) yabancılara karşı Altumbel insanlarından bile fazla şüphecidir. Yarı-elflerden nefret ederler ve bu bölgede doğup büyümemiş birini aralarına katmazlar. Bu topraklar üzerinde hiç han bulunmaz.

The Fang’ın en uzak noktasında gururla parlayan beyaz kulenin adı; Fang Light’dır. Thymar isimli bir wizard(NG, erkek, insan, Wiz 12),kuledeki ışığın başında, lokal resiflerde dolaşanlara yardım etmek için nöbet tutar.

Aslında dünyanın bilmediği şey; Altumbelli korsan Quelzur Neismen’ın(LE, erkek, insan,Rog5/Sor8) kulede hapis tutulduğudur.

-Tannath Mountains
Dragonjaw Dağlarının ve Umber Nehrinin güneyinde bulunan, Tannath Dağları eski Emmerch kalesinden Thay’ın kalbine kadar uzanır. Uzun ve yalçın dağ, Thay’a karşı doğal bir savunma oluşturur. Dağlar, insansılar tarafından geçilemeyecek kadar engindir, özellikle Umbergoth’un zirvesi. Shyvar Past, Umbergoth ve Tannath’ı aynı taraftan birbirine bağlar.

Sarp ve aşırı eğimi, yerleşimi imkânsızlaştırır. Kuşlar ve dağ keçilerinden başka yaşayan yoktur. Tabi ki zirvelerde ki griffon yuvalarını ve Umbergoth’un efsanevi ejderhasını unutmamak gerek.

-The Tannath Gap
Tannath Dağları ve Dragonjaw Dağları arasındaki ormanlık darlıktır. Rüzgarın ve Umber Nehrinin oluşturduğu sarp bir yarık içerir. Geyik, tilki, sincap, porsuk, rakun, su samuru ve kunduz dışında birkaç yaratık da yaşar. Yolcular, Thayanlar ve Aglarondlular tehlikeli türleri soyu tükeninceye kadar avlamışlardır. Sadece istenmediğini anlayacak kadar zeki olan dağ aslanları kalmıştır.

Tabi ki hala yaratıklar burada yaşamaktadır. Dikkatli bir maceracı Tannath dağlarından süzülen griffonları görebilir. Yine de bu yaratıklar toprak bağımlılara yaklaşmayı pek seçmezler.

Umber Nehri, komşularla doğal bir bariyer oluşturduğu gibi eski Emmerch’in ötesindeki diyarlarla da ticareti sağlar.

-Shyvar Pass
Tannath Dağlarına ulaşımı sağlayan Tannath Gap’tan daha zorlu bir geçittir. Genişliği 100 yard ile 10 mil arasında değişir. Thay’ın Red Wizardları için doğal bir saldırı yoludur, yüz yıllarca bu geçidi geçmeye çalışmışlardır. Yüksek duvarlı ve dar geçit çok az bir askerle bile savunulabilir.

Umbergoth-Umbergoth
Aglarond’daki en yüce dağdır. Yakın geçmişte Nartheling, güçlü bir fang ejderha, dağın zirvesine yerleşmiştir. Barış zamanlarında Aglarond ve Thay arasında ki karavanlara saldırırdı. Belli bir taraf seçmese de Thay’dan gelen büyülü eşyaları daha çok sevdiği için onları seçerdi.

Umbergoth o kadar yüksektir ki, en sıcak günde bile zirvesinde hep kar vardır. Griffonlar, hippogriffler ve dev kartallar zirvede uçuş yaptıklarında bir gözleri her zaman Nartheling üzerinde olur.

-Umber Marshes

Umber Marshes

İsmini altında bulundurduğu geniş demir madeni ve paslı kahverengi renginden alır. Bir cücenin önerdiği gibi “Eğer suyu boşaltırsak ne de güzel bir madenimiz olur”

Bu ıslak topraklar birçok bataklık içerir ve suları River Lapendrar’a akar, o da Wizard’s Reach’e yavaşça süzülür. İki ülkede gerçekten sahip olunacak bir şey olmadığını bilsede Thay ve Aglarond bölge üstünde hak iddia ederler. İlk karşılaşmalarında o kadar kan dökülmüş ki bölgenin rengi değişmiştir. Bölge için en ideal ordu, Thay’ın ölümsüz ordusudur. Tabi böyle olsa bile bataklıkları iskelet piyadeler, yaşayanlara göre daha rahat geçemezler.

Umber Marshes, birçok tehlikeli yaratığa ev sahipliği yapar. Yaratığımsı böcekler, zehirli yılanlar, hydralar, shambling moundlar ve trollar bölgeyi korkutucu hale getirmektedir. Tabi ki bu yaratıklar bölgeden geçen her canlının kanını emmek için dolaşan böcek dumanlarının yanında hafif tehlikeler kalır. Bu bulutlar rahatsızlıktan çok hastalık kaynağıdır, soylu bir savaşçı bu böceklerden biri tarafından ısırılırsa kötü bir şekilde dünyadan göçebilir.

Shambling Moundlar, önceleri bölgenin güney bölgelerinde Lapendrar Nehri etrafında amaçsızca dolaşırken, şimdi kendilerine bir lider seçmiş ve Watchwall’dan görülecek kadar yakınlara yerleşmişlerdir. Bazı Thay zulkirleri, bu yaratıkların bölgede kaybolan binlerce ölümsüz savaşçılardan meydana geldiğini düşünüyor ve yaratıkların bu şekilde kontrol edebileceklerini umuyorlar.

İşin gerçeği, ölümsüz druid üçlüsü bu yaratıkları yaratıp yönetmektedir.(Umber Council) Bu konsey Umber Marshes’ın kalbinde derin mağaralarda yaşarlar. Konseyin lideri Ysvel The Black(NE, kadın, Lich,Drd18) güçlü bir büyülü eşya tarafından yavaş yavaş delirmekteydi-Ironwood olarak bilinen paslı demir bir asadır-. Yıllar önce bölgede gizli bir yerdeki evinde yaşarken, yardımcılarının hepsini bir gece öldürüp onları juju zombie’ye çevirmiştir. Daha sonra da druidler arasında az rastlanan bir olay olarak kendini lich’e çevirdi. Şu anda shambling moundlardan oluşan koca bir orduyla ne yapacağını kimse bilmese de sonunda iyi bir şey olmayacağı kesindir.

*****The Ironwood*****
Bu 6 foot uzunluğundaki asa, tamamen paslı demirden yapılmış olsa da kaba yontulmuş ağaçtanmış gibi görünür. Birçok uğursuz ve tehlikeli güce hükmeder. Birincil özellik olarak kulacısına şu büyü özelliklerini chargesız olarak verir:
-Fog Cloud
-Soften Earth and Stone
-Spike Stones(DC 16)
-Stone Shape

şu büyü özellikleri için 1 charge harcanır:
-Control Water
-Move Earth
-Transmute Mud to Rock(DC 17)
-Transmute Rock to Mud(DC 17)
-Wall of Stone

şu büyü özellikleri için 2 charge harcanır:
-Create Shambling Mound(Special)
-Command Plants(DC 16)
-Earthquake(DC 22)
-Iron Body

…Create Shambling Mound(Sp): Yeterli büyüklükteki ölü bitki örtüsünü(iki 5-foot küp) bir araya getirerek shambling mound oluşturmak gibi güçlü bir özelliği vardır. Bu özellik için 10 dakika harcamak gerekir. Iroonwood’un kulanıcısı Command Plants büyüsünü kullanarak shambling mound’u kontrol edebilir.

The Ironwood başka bir büyülü eşyayı yok ederek şarj edilebilir. The Ironwood diğer büyülü eşyaya touch attack yaptığında eşya ve kullanıcısı Will Save atar.(En yüksek hangisiyse o kullanılır)(Will Save 19).Yok edilenin her +1 bonusu için(eşyanın fiyatı da kullanılabilir. Her 10000 gp değer için 1 charge alır) 1 charge alır. Bir eşyadan en fazla 5 charge kazanılabilir. The Ironwood’un kendi charge kapasitesi ise 50 charge’dır.

The Ironwood zekâya sahip NE bir büyülü eşyadır. Intelligence 17, Wisdom 19 ve Charisma 14’dür. Telepati ve konuşarak iletişim kurabilir. Ego 26’dır.

Caster Level: 20th Ağırlık: 12 lb.

-The Wizards’ Reach
Aglarond Yarımadasının güney sahillerinde The Wizard Reach şehirleri uzanmaktadır. Sea of Fallen Stars ve Yuirwood arasında 300 mil uzunluğunda 80 mil genişliğinde geniş ve güneşli topraklar bulunmaktadır. Kuzey sahilinin aksine The Wizards’ Reach’de geniş gel-git bataklıkları ve bariyer adacıkları vardır; bunlarda doğu-batı trafiğini çok zorlaştırır.

The Wizards’ Reach Aglarond krallığına ait değildir, asla da olmamıştır. Denizlerde yıllarca hüküm sürmüş büyülü krallıklardan almıştır. Şehir eski Unther insanları tarafından kurulmuştur; son 10 yüzyıldır Chessantan işgali yüzünden koloniler şeklinde yaşayan halk Thayan işgali sonrasında buraya yerleşmiştir. Gerçekte Red Wizardlar Escalant’ı ellerinde sıkı olarak, Laothkund’u gevşek olarak tutarlar.

Bölge kuzeyli halklardan daha vahşi ve daha az yerleşik olarak yaşar. Son 300 yıldır şehirleri kimse tek elde tutamadığı için bir kaos hakimdir. Yaratıklar Yuirwood kıyısını korurken kıyı bölgelerini tehlikeli alanlara çevirmiştir ve bataklıklar lizardfolklarla doludur. Ticaret ve ulaşım eski yapılarla dolu kıyılardan deniz yoluyla yağılmaktadır.

Aglarond İnsanları
Yuirwood’un elf ve yarı-elfleri dışarlıklı düşmanı bir politika izleseler de, geri kalan halk konukseverdir.

Halk, Thay baskısına karşı her zaman bir ittifak arayışındadır. Tiefling ve dragonbornlar Escalant, Glarondar ve Dentalien Kalesine, genasi ve halflingler de Delthuntle, Veltalar ve Furthinghome şehirlerine yerleşmişlerdir.

Yine Aglarond çoğunluk olarak yarı-elflerden oluşur. Tieflinglere ve Thay’dan kaçanlara karşı peşin hükümleri olsa da halk aralarındaki farklılara bir kenara koyup yaşamayı seçmiştir.

Önemli Noktalar ve Macera Bölgeleri
Laothkund the Drowned
Sea of Fallen Stars’ın yuttuğu şehirde artık balıklar ve tehlikeli su yaratıkları yüzmektedir. Ancak şehrin tüm hazineleri dokunulmadık şekilde batık şehirde durmaktadır.

Tannath Mountains
Dragonjaw Dağının Umber Nehri kıyısı yüksek ve sivri kayalarla doludur. Griffonların, devlerin ve taş ırklarının yaşadığı bölgede eski gümüş madenleri dışında bir şey yoktur. Ama denilene göre büyük bir goblin kabilesi bu madenleri yuva bellemiştir.

The Witchhouse
Efsaneye göre Yuirwood’un batı kıyısındaki bir malikânede 6 kız kardeş yaşarmış. Bir gece kız kardeşler annelerini, babalarını ve erkek kardeşlerini öldürmüşler. Daha 15 yaşındaki kızlara “Velprin Cadıları” denmiş. Foresterlar, malikâneyi bazen görür ancak asla aynı yerde olmazmış. Eğer Aglarond’da biri kaybolursa cadılar aldı denir.

 
Yazan: Ali Can “firebringer” ÜNLÜ

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.