Unutulmuş Diyarlar

Time of Troubles

Forgotten Realms Logo

Faerun tarihinde Abeir-Toril’i etkileyen pek çok büyük olay oldu. Yeri geldi Taç Savaşlarıyla elfler dünyayı yerle bir etti; yeri geldi Karsus büyü ağını mahvederek kısa süre de olsa dünyayı (hatta tüm düzlemleri) kaosa sürükledi. Peki gerçek “sıkıntıya” hazır mısınız?

Time of Troubles yani Avatar Krizi, Tanrı-Savaşları ama en çok bilinen haliyle Sıkıntılar Zamanı; Faerun’u ve tüm düzlemleri etkileyen ve hala kapanmamış çok derin yaralar açan bir olaydır. Belki de 1000lerce ölümlü hayatını boşu boşuna kaybetti bu olay yüzünden.

İlgili Makaleler

book-elminster-la-forja-de-mago-Sıkıntılar Zamanı, Diyar Takvimine göre 1358 DR yılında başlamıştır. Faerun’daki tüm tanrıların yaratıcısı olarak bilinen; hatta Abeir-Toril’ide yaratan Tanrıların Tanrısı Lord Ao 1358 DR yılında tüm tanrıları bir toplantıya çağırıyor ve tüm Tanrıların görevlerinin yazdığı Kader Tabletlerinin ( üç adet) aralarından birileri tarafından çalındığını söylüyor. Tabletleri geri istemesine karşın kimseden ses çıkmayınca tüm Tanrılara ders olsun diye hepsini ölümlü bedenler( Avatar) içinde Faerun’a sürüyor.

Pek fazla bir olayı yokmuş iki gün gezerler sonra Lord Ao affeder geçer biter gibi geliyor kulağa…

İlk büyük sorun tüm Tanrıların – good,neutral,evil- bu durumdan memnun olmaması. Çünkü hala tanrı ve ölümsüz olsalar da (yaşlanarak ölmemek) ölümlü bir bedenin içinde yaşadıkları için yemek yeme, uyuma ve tuvalet gibi ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. 1000 lerce yıl boyunca bunlara ihtiyaç duymadan yaşamış olan Tanrılar bu duruma alışamamıştır. Sadece bu durumdan hoşnutsuz oldukları için bile nice canlara kıymışlardır.

İkinci ve en büyük sorun ise büyülerde meydana gelen değişimdir.  Büyücü (wizard) ve sihirbazların (sorcerer) kullandığı Arcane Magic (Mistik Büyü) tamamen kontrolden çıkmıştır.

Tanrıların rahiplerine, korucularına, paladinlerine bahşettikleri İlahi (Divine) büyüler ise kesintiye uğramıştır ancak tamamen sönmemiştir. Bir Tanrı müridi eğer tanrısının avatarına 1.5 kilometreden daha yakın olursa eskiden sahip olduğu tüm ilahi büyülere tekrar kavuşur. Bu menzilden çıkarsa büyülerini kaybeder.

Ama asıl yıkım Arcane Büyü yüzünden meydana gelmiştir. Büyü Ağının ve Tüm Büyülerin Hanımı Tanrıça Mystra yeryüzüne avatar olarak indiğinde kainattaki tüm büyünün kaynağı olan Büyü Ağı da sahipsiz kalmıştır ve gitgide düzensiz bir hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak büyücülerin kullandıkları büyüler ya başarısız olmaya başlamış ya da çok farklı sonuçlar doğurmuştur. Peki sadece Faerun halkı mı etkilendi?

Hayır. Faerun’un tanrılarının da kullandığı büyü doğrudan Büyü Ağı’ndan geldiği için tanrılarda büyü yapamaz duruma gelmiştir. Hatta çok ironik kaçacak ancak Büyü Tanrıçası Mystra bile büyü yapmaya korkar hale gelmiştir zira büyülerin ne gibi sonuçlar doğuracağını kimse kestirememektedir. Büyüdeki değişimlere birkaç örnek vermek gerekirse;

– Ünlü bir maceracı grubunun büyücüsü bir grup orka fireball(alev topu) büyüsü yapar ancak alev-topu elinden hedefine doğru fırlamak yerine önüne düşer ve tüm maceracı grubu alev patlaması içinde ölür.

– Bir büyücü uçma büyüsünü denemiş ve başarılı olmuştur ancak yükselmesini kontrol edemeyerek gözden kaybolana kadar yükselmiştir. Sonra aniden büyü bitmiş ve yere çakılmıştır.

– Başka bir büyücü Polymorph büyüsüyle şekil değiştirerek kuşa dönüşmeye kalkmıştır. Bu büyüyle tüm kemikleri ve organları bir kuşunkine benzeyecektir. Ancak dönüşüm bir kuşa, bir insana olacak şekilde sürekli gitgel yapmış ve en sonunda kemik ve et yığını şeklinde ölmüştür.

– Başka bir büyücü ise etrafında koruma kalkanı oluşturmak üzere bir büyü yapmış ancak oluşturduğu kalkan maddesel bir kalkan olmuştur. Kalkan yok edilemeyince içindeki büyücü havasızlıktan ölmüştür.

Normal halkın durumuna gelince… Eh onların durumu da çok parlak değil. Çünkü yeryüzüne inen tanrılar hiç vakit kaybetmeden irili ufaklı şehirlere gidip oralara yerleşerek tüm şehrin kendilerine tapınmalarına uğraşmışlardır. Tapınaklarını tekrar inşa ettirmişler ve sıradan halkın arasında dolaşarak herkesi “kutsamış”lardır. Tabi bu durum farklı tanrıların hakimiyetinde ki halkları da birbirine düşürmüşlerdir.

Gelelim teknik ve ekonomik meselelere. Forgotten Realms ve Dragonlance evrenleri başta olmak üzere tüm diğer Dungeons and Dragons evrenlerinde ortak olan bir konu vardır. O da o dünyayı değiştirmiş olan büyük bir olayın aslında Dungeons and Dragons oyununu yayınlayan şirketteki değişime bağlı olduğudur.  Advanced Dungeons and Dragons (AD&D) sistemiyle hayatına başlayan Forgotten Realms; Advanced Dungeon and Dragons 2nd Edition yayınlandığında doğal olarak değişecektir. Örneğin 2nd edition’da yeni büyüler gelmiştir ve eski bazı hatalı büyüler yenileriyle değiştirilmiştir. Peki bu değişikliği oyuna nasıl yansıtacaklardır? Bir büyücü normalde bildiği ezbere yapabildiği bir büyüyü sırf şirket yeni bir edition yayınladı diye birden unutacak mıydı? Tabi ki hayır. İşte Time of Troubles gibi büyük olayların çıkma sebeplerinden biri budur. Yeni gelen sistemdeki değişiklikleri o dünyaya uygulayabilmek. Örnek verelim.

– Mystra’nın Faerun’a inmesiyle Büyü Ağında meydana gelen değişimlerden bahsettik. Doğal olarak tüm büyü sistemi değişti. Yani eski büyülerin değişmesi ve yeni büyülerin gelmesi durumunu Büyü Ağının bozulmasına bağlamışlardır. Mantıklı mı evet! Hem de son derece trajik ve müthiş heyecanlı bir olayla.

– Başka bir örnek vermek gerekirse Advanced Dungeons and Dragons 1st Edition’da Assasins yani Suikastçi sınıfı bulunmaktaydı. Ancak AD&D 2nd Edition sisteminde Assasin sınıfı bulunmuyordu. Bu durumu da açıklayabilmek için Time of Troubles sırasında Suikastçiler ve Cinayetler Tanrısı Bhaal öldürülmüştür.

time-of-troubles-mercury-dragon-banner

ÖZET (spoiler)

Faerun üzerinde olan olayları kısaca özetleyelim. Time of Troubles asıl olarak Avatar Üçlemesinde anlatılmaktadır.

Kader Tabletleri Nifak Tanrısı Bane ve yandaşı Ölüm Tanrısı Myrkul tarafından çalınmıştır. Lord Ao “kim çaldıysa geri versin” dese de bunlar ses çıkarmamış ve Lord Ao tanrılara kızarak onlara hem ders olsun hem de ölümlü müritlerini iyice anlasınlar diye dünyaya ölümlü bedenlerle yollamıştır.  En çok güvendiği tanrı olan Muhafız Tanrı Helm’i dünyaya göndermemiş bunun yerine onu tanrıların yaşadığı boyutlara açılan kapıları (Semavi Merdivenler) koruma görevi vermiştir. Yani hiçbir tanrı Helm’i geçmeden kendi boyutuna dönemeyecektir. Sadece tabletleri getirenler geçirilecek, ödüllendirlecek ve Time of Troubles sona erecektir.

Büyü Tanrıçası Mystra’nın diğer tanrılardan büyük bir farkı vardır. O da gücünün sürekli olarak, durdurulamayacak bir şekilde artış göstermesidir. Kainat üzerinde kim en ufak bir büyü yaparsa bu durum Mystra’yı güçlendirmektedir. Sanki kötü bir şeymiş gibi anlattık, değil mi? Çünkü öyle. Bir tanrıçanın bile taşıyabileceği güç miktarı sınırlıdır ve Mystra’nın aşırı yüklenmeyi önlemesi için bu fazla gücü boşaltması gerekmektedir. Mystra bunun için tarih boyunca tanrılık özünün bir kısmını ölümlü varlıklara aktararak onları Seçilmişler’i yapmış ve yeryüzündeki şampiyonları, ajanları olarak iş görmelerini sağlamıştır.

Mystra, Lord Ao’nun tepkisini çok önceden tahmin ettiği için dünyaya sürülmeden önce tanrılık özünün büyük bir kısmını yani ilahlığının büyük bir kısmını en sevdiği seçilmişi olan ve tüm diyarların en güçlü büyücüsü olan Elminster’ın içine aktarmıştır. Olası bir durumda Elminster’ın bu özü oldukça adil ve iyi bir şekilde değerlendireceğini biliyordur. Ama bununla da yetinmemiş ve özünün daha küçük bir kısmını kendisine tapan ve büyüye karşı yeteneği çok fazla olan insan bir büyücü kadının içine gizlemiştir. Asıl adı Ariel Manx olan ancak düşmanları ismini kullanıp ona büyü yapamasın diye Midnight takma ismini kullanan bu kadın ( 20’li yaşlarda) Mystra’nın ilahlığının içinde olduğundan bir haberdir.

Nifak Tanrısı Bane ölümlü bir bedene hapsolsa da kötü planlarını hiç aksatmamıştır ve kendisi gibi ölümlü olmuş diğer tanrıları yok etmek üzere harekete geçmiştir. İlk olarak kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Mystra’yı kaçırmış ancak Mystra kaçmıştır hem de tabletleri Bane ve Myrkul’un çaldığını öğrenerek. Mystra Semavi Merdivenlere çıkmış ve boyutlararası geçitleri koruyan tanrı Helm’in önünde durarak yolundan çekilmesini tabletleri kimin çaldığını bildiğini söyler. Helm ise sadece tabletleri getireni içeri almakla görevlidir. En sonunda iki tanrı birbirine girer ve Mystra Tanrı Helm’in kılıcıyla bin bir parçaya bölünerek patlar yok olur. Günümüzde onun patladığı birkaç yüz metrelik alan hala ölü bölge olarak adlandırılır hiçbir canlı orada yaşamaz ve hiçbir büyü orada çalışmaz.

Midnight kendine yol arkadaşı edindiği iki kişiyle tabletlerin peşine düşer. Bunlardan biri insan bir rogue olan Cyric diğer ise insan bir fighter olan Kelemvor’dur.

Cyric büyülü ve kendi zekası olan bir kılıç ele geçerir. Tanrı-felaketi(Godsbane) adındaki bu kılıç Cyric’in aklına girerek onu tabletleri kendisine almasını ve Lord Ao tarafından ödüllendirileceği şeklinde kandırmaktadır. Cyric bu kılıçla Katiller ve Cinayet Tanrısı Bhaal’ı öldürmüştür.

Midnight Waterdeep ( Derinsu) şehrinde Mystra’nın seçilmişlerinden Khelben Karaasa Arunsun’un kulesinde Ölüm Tanrısı Myrkul’u öldürmüştür.

Tanrı Bane , Adalet ve Muhafızlar Tanrısı Torm tarafından korkunç bir katilam sonucu öldürülmüştür.Torm’da bu savaşta ölmüştür.

SONUÇ

Cyric-time-of-troublesCyric yol arkadaşı olan Kelemvor’u öldürmüş ve Kader Tabletlerini eline geçirmiştir. Midnight’ında canına kıymak üzereyken Lord Ao gelir ve çabaları için Midnight ve Cyric’i ödüllendirir.

Cyric Sıkıntılar Zamanı sırasında ölmüş olan üç tanrının tüm portfolyolarıyla ( tanrılık hakları) ödüllendirilmiştir. Yani Nifak, Ölüm ve Katiller tanrısı olmuştur. Bu üç tanrıya tapan herkes doğrudan Cyric’e tapmaya devam etmiştir. Cyric Greater Deity seviyesine çıkmıştır.

Midnight ise zaten bir süredir yapmaya cesaret bile edemeyeceği ( yani levelinin yetmeyeceği) büyüleri yaşam enerjisi karşılığında kolayca yapabildiğini fark etmiştir. Yani Mystra’nın kendisine verdiği tanrılık özünü kullanmıştır. Lord Ao’da bunu göz önünde bulundurarak Midnight’ı yeni Büyü Tanrıçası ilan etmiştir. Midnight tanrıça olarak Mystra adını kullanmaya devam etmiştir. Greater Deity seviyesine çıkmıştır.

Midnight Büyü Tanrıçası olup Büyü Ağının başına dönünce, Faerun üzerindeki büyü kullanımı da normale dönmüştür.

Ek Bilgi: Tanrılık Seviyeleri

Büyükten küçüğe: Greater Deity >Intermediate Deity>Lesser Deity>Demigod>Exarch     ( Büyük Tanrı > Orta Tanrı> Küçük Tanrı> Yarı Tanrı> Yardımcı Tanrı) Yardımcı Tanrılar genellikle Orta ve Büyük tanrılar tarafından kendilerine yardımcı olarak yaratılan mini-boy tanrılardır. Ölümsüzdürler ve kendilerine adanmış az sayıda da olsa tapınakları mevcuttur.

Time of Troubles sonunda Unutulmuş Diyarlarda değişen başka bir olay ise tanrılık seviyeleridir. Time of Troubles öncesine kadar bir tanrı hangi seviyedeyse o seviyede kalmaya devam ediyordu. Yani söz gelimi Intermediate Deity ise normal yollarla tanrılık seviyesini arttırmasının bir yolu yoktu.

Ancak Lord Ao adil ve mantıklı bir kararla bu sisteme bir son vermiştir. Artık bir tanrının seviyesi kendisine tapan, inanan ve dua eden ölümlülerin sayısına göre belirlenecektir. Yani bir tanrı Lesser Deity iken kendisine tapan ölümlü sayısı büyük bir miktarda artarsa Intermediate Deity seviyesine yükseliyor ve daha güçlü oluyor. Aynı şekilde seviye düşmesi de yaşayabilir.

ÖLÜMLER VE DİRİLİŞLER

 – Nifak Tanrısı Bane bir demigod olan Torm tarafından Tantras şehrinin dışında öldürülmüştür. Torm’da bu savaşta can vermiştir.

– Intermediate Seviyesindeki Katiller Tanrısı Bhaal Cyric tarafından büyülü kılıç Godsbane ile öldürülmüştür. Ancak Bhaal ölmesi durumunu göz önünde bulundurarak Faerun üzerindeki pek çok farklı ırklardan ölümlü kadınlarla ilişkiye girmiş ve çocukları olmuştur. İnsan,elf, kara elf vs. Bu çocukları aracılığıyla tekrar doğmayı planlamaktadır. Bhaal’ın bu çabaları Baldur’s Gate bilgisayar ve playstation oyunlarında biz oyuncular tarafından engellenmiştir.

– Unther diyarının hem kralı hem de demigodı Gilgeam; Kötü Ejderhalar Kraliçesi demigod Tiamat tarafından öldürülmüştür.

– Mağaraların Tanrısı lesser deity Ibrandul; Karanlığın hanımı greater deity Shar tarafından öldürülmüştür. Shar mağaralar tanrılığını da kendi portfolyosuna eklemiştir. Bu durum Örümcek Kraliçe Lolth’un öfkesini çekmiştir çünkü Lolth o portfolioyu kendisine istemektedir.

Myrkul-time-of-troubles– Çürüme Tanrısı demigod Moander; insan bir ozan olan Finder Wyvernspur tarafından öldürülmüştür. Finder, Moander’in tanrılık özünü alıp Demigod olmuştur.

– Ölüm Tanrısı Myrkul, Midnight tarafından öldürülmüştür.

– Mystra Helm tarafından öldürülmüştür.

– Savaş ve Fırtına tanrısı lesser deity Ramman; Exarch tanrı olan Hoar tarafından öldürülmüş ancak portfoliosu Tanrı Anhur tarafından çalınmıştır.

– Demigod Torm, Bane ile yaptığı savaşta öldükten sonra Lord Ao tarafından tekrar diriltilmiştir. Lesser Deity olarak diritilse de kısa sürede Intermediate Deity seviyesine ulaşmıştır ve sonra Adalet Tanrısı Tyr 1385 DR yılında tüm tanrılığını ve gücünü Torm’a bırakmıştır ve Torm Greater Deity seviyesine yükselmiştir.

– Zenginlik Tanrıçası lesser deity Waukeen, Demon Lord Graz’zt tarafından Abyss katmanına hapsedilmiştir. Time of Troubles bittikten 10 yıl sonra kendisine tapan bir grup maceracı tarafından kurtarılmış ve eski tanrılığına geri dönmüştür

– Tanrı Bane öldükten sonra tüm hakları Cyric’e geçse de Bane kimseye duyurmadan bir çocuk yapmıştır. Iyachtu Xvim adındaki bu çocuk, Bane ölünce Bane’in tanrılığının bir kısmını almıştır ve küçük bir tanrı olmuştur. 1372 DR yılında Bane oğlunun içinde giderek benliğini kazanmış ve en sonunda oğlunu yok ederek tekrar doğmuştur. Eski tanrılık portfolyolarının çoğunu almasıyla birlikte pek çok goblin tanrılarını da kendine köle ederek hepsinin tarikatlarının kendisine tapınmalarını sağlamıştır. Cyric’e inananların bile bir kısmını geri kazanmıştır. Aynı şeylerin tanrıları olsalar da Cyric ve Bane’in tarikatları arasında çok büyük bir savaş vardır. Dungeons and Dragons: Daggerdale oyununda bu savaşa güzel görsel efektlerle şahit olmaktayız.

– Myrkul öldüğünde özünün bir kısmı daha önce bir Netheril Büyücüsü tarafından yaratılan ve Myrkul tarafından lanetlenen Crown of Horns’un içine girmiştir. Ancak şu an her hangi bir yeniden doğuş vakası olmamıştır hala ölü olarak bilinmektedir.

– Godsbane olarak bilinen Tanrı-Felaketi isimli Cyric’in kullandığı kılıç aslında Aldatmacalar Tanrısı Mask’ın avatar formudur. Cyric kılıçla yol arkadaşı Kelemvor’u öldürdüğünde Mask Kelemvor’un ruhunu kılıcın içine hapsetmiştir. Time of Troubles bittikten sonra Mask, Kelemvorun ruhunu destekleyerek Ölüler Şehrinde yani Cyric’in yaşadığı düzlemde bir ayaklanma başlatmıştır. Mask’ın yardımıyla Kelemvor üstün gelmiş ve Cyric pes etmek zorunda kalmış ve Ölüm Tanrılığı portfoliosunu Kelemvor’a bırakarak orayı terk etmiştir. Kelemvor şimdi Greater Deity seviyesinde Ölüm Tanrısıdır. Myrkul’un aksine Lawful Neutral bir yönelim benimsemiş ve Ölüler Şehrine gelen ateist ruhları cezalandırmak yerine adilce yargılamaya başlamıştır.

 

Tanrı olmadan önce Midnight, Kelemvor ve Cyric’in FRP kartları.

Midnight
Irk İnsan
Sınıf Wizard 7
Yönelim Lawful Neutral
Oyun Sistemi           AD&D 2nd Edition

 

Kelemvor Lyonsbane
Irk İnsan
Sınıf Fighter 5
Yönelim Lawful Neutral
Oyun Sistemi           AD&D 2nd Edition

 

Cyric
Irk İnsan
Sınıf Rogue 6
Yönelim Chaotic Evil
Oyun Sistemi           AD&D 2nd Edition

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.