Son Haberler
Anasayfa » Unutulmuş Diyarlar (sayfa 3)

Unutulmuş Diyarlar

Forgotten Realms Logo

Faerun Irkları

Faerun’da ırk kavramı; Birbirleriyle aynı özellikleri taşıyan zeki yaratıklar topluluğu, olarak algılanır.Hemen hemen bir çok fantastik dünyada bulunan elfler, cüceler, buçukluklar vb ırklar yine hemen hemen benzer özelliklerle Faerun’da da bulunmaktadır.Ancak ırklar bazı etnik gruplara ayrılır ve aralarında bazı farklılıklar gösterebilir.Örneğin Faerun’da ki elfler çok çeşitlidir.Ay elfleri, Güneş elfleri, Kara elfler(Drowlar), Orman elfleri, Vahşi Elfler, Yıldız Elfleri….vb…Netice olarak ele aldığımızda hepsi elftir.Hepsinin soyu aynıdır.Kimileri arasında çok minik farklar söz konusuyken kimileri arasında ise gözle görülür büyük farklar göze çarpabilmektedir. İnatçılıkları,zanaatlardaki ustalıkları,özenle tarayıp uzattıkları sakalları,bira ve güzel etlere duydukları ilgileriyle Faerun’un güzel mi güzel ırklarından biri olan cücelerle başlamak istiyorum. Faerun’da kökleri eskiye dayanan ırklardan olan cüceler dünyaya geldiklerinden itibaren şimdikilerin “çok eskilerde” diye nitelendireceği zamanlarda büyük imparatorluklar kurmuşlar,yükselmişler ve geniş topraklara hükmetmişlerdir. Ancak gerek goblin soylarıyla verdikleri savaşlar gerekse devlerle ve kötü ejderhalarla yaptıkları mücadeleler bu krallıkların çoğunun gücünü tüketti ve birer birer düştüler.Şimdi ki zamanlarda ayakta kalmayı başaran pek az cüce şehri ve krallığı vardır ancak onlarda kuruldukları zaman ki kudret ve güce sahip değillerdir. Yaratılışları hakkında pek çok mit vardır ancak hepsinin özünde Moradin yani cücelerin en kudretli tanrısının cücelerin ruhunu kendinden üflediğine ve cüceleri özenle yarattığı anlatılır. İlk görüldükleri yerler ise Faerun,Kara-tur ve Zakhara kıtaları içerisinde en yüksek dağ olan Yehimal ve çevresi olduğu söylenir.Burada görülen ilk cücelerin şimdi “ Kutup Cüceleri” diye adlandırılan etnik grubu oluşturduğuna inanılıyor. İlk en büyük ve harika krallığın ise Sharr bölgesinde Bharyden adı verilen dev mağaralarda kurulduğu söylentisi vardır.İlk bölünme ise Bharyden’in kuruluşundan on iki bin sene sonra dini görüş ayrılığı yüzünden batıya doğru olan Taark Shanat göçüyle yaşandı.Bu göçmenler şimdi Kalkan cüceleri olarak bilinen etnik grubu oluşturmuştur ve kalkan cüceleri göç ettikleri Amn ,Tethry, Calimshan ve Stream gölü çevresini kaplayan yerlerde Shanatar krallığını kurmuşlardır. Bhaerynden krallığı ise bu sıralarda olan Crown savaşları sırasında düştü ve drowlar tarafından yok edildi.Böylece güneydeki cüceler sürgüne uğradılar.Yüz yıllar sonra yine bir değişim söz konusun oldu.Oryndoll’un Zihin gezenleri(İlithit) buradaki cüceleri köleleri haline getirdiler.Karanlık altına götürüp burada yaşamaya zorladırlar.Bu şekilde gelişen korkunç bir kadere maruz kalan cüceler değiştiler ve şimdi gri cüceler yada duergar olarak bildiğimiz karanlık altında yaşayan cüce ırkının en şereften yoksun ve kötü etnik grubu haline geldiler. Ancak Bhaerynden krallığının yıkılmasından sonra Chult ormanlarına kaçan bir kavim ise buradaki zor yabani şartlarda yaşayarak yabanileştiler yeni bir etnik grup olan yabani cüceler oluştu. İlk drow şehri olan Telantiwar kendi şehir içi savaşıyla kendini zayıflatında bundan yararlanan Bhaeryden’li bazı cüceler Great Rift denilen bölgeye yerleştiler ve krallıklarını kurdular.Günümüzde altın cüceler olan cüceleri oluşturdular. KUTUP CÜCELERİ(Artic Dwarves) Cüce dilinde kendilerine”Inugakailkurit” demektedirler.Bilindikleri yerler sınırlı ve bellidir.Faerun’un kuzeyinde Great Glacier bölgesinde köyleri ve şehirleri vardır.Bunun dışında ki bölgelerde çok nadir görünürler.Koruculuk, barbarlık ve savaşçılık yaparlar ancak bunun yanında büyüyede ilgileri ve merakları vardır.Kutup cüceleri cüce ırkı arasında Bhaeryden krallığıyla bağlantısı olmayan tek cüce türüdür.Onlar her zaman kuzeydeydiler.Ancak yine de gerek kültür, gerek ekonomi, gerekse zanaatta diğer cücelerle pek çok ortak noktaları vardır.Gerçekten uzun sayılabilcek yıllar boyunca Faerun’un kuzeyinde ki o boş bembeyaz soğuk topraklarda yaşamışlardır.(ve hala yaşamaya devam ediyorlar.) Fiziksel olarak kısa boylu, kalın bacaklı ve sağlam yapılıdırlar.Boylarının 3 feeti geçtiği pek az görülmüştür.Gözleri parlak mavi,yanakları elma kırmızısı,derileri beyaz ve açık mavi tonları arasındadır.Saçları ve sakalları beyazdır.Diğer cüce ırklarının tersine erkeklerinde kısa sakal modadır. Karakter özelliği olarak dostani ve dışa dönüktürler.Irk,sınıf ve klan farkıyla neredeyse hiç ilgilenmez ve kimseyi bu özelliklerle değerlendirmezler.Hayatta çok küçük şeylerden zevk alırlar ve genellikle ölmeden küçük bir servet biriktirmeyi adet edinmişlerdir.Bir kutup cücesinin hazinesinin büyüklüğü onu mutlu eden etkenlerin en başında gelebilir.Aslında sadece avlanmanın karınlarının doyurmak ve yaşamlarının sürdükmek için yeterli olduğunu bilmelerine rağmen başka şeyler için değişik mesleklerde de çalışırlar.Kendilerini oyalayacak -dışarından bakıldığında gereksiz görünen ama onların bir parçası olan- güreş,hikaye,oyun vb bir çok şeye bir çok toplumdan daha fazla zaman ayırırlar.Kutup cücelerinden çok az maceracı çıkar.Çoğu köy ve kasabalarında basiretli,sakin ve yavan bir hayatı tercih eder.Ama merak duygularının kuvvetinden dolayı nadirde olsa bu sakin ve “göreceli güzel” hayatlarını arkalarında bırakabilirler.Özellikle başka kültür ve topluluklara çok meraklı ve sıcak yaklaşırlar.Aslında bir çoğunun içinde buzdan evlerini bırakıp dünyayı keşfetmek ve egzotik yerlere gitme düşüncesi bulunsa da çok çok azı bu düşünceyi gerçekleştirmek için birşeyler yapar.Sonuçta eğer yanlışlıkla kendilerini bir maceranın içinde bulurlarsa gittikleri yerleri keşfetmek ve öğrenmek buzdan evlerini onlara unutturabilecek bir etken olabilir. Faerun’da yaşayan hiç bir toplulukta görülmeyen bir türdeşliğe sahiptirler. Inugakailkuritler kan davası ,klan ayırımı ve iç savaşların görülmediği bir toplumdur.Bunun en büyük nedeni diğer kültürlerden uzak bir coğrafyada minimum dışa dönük bir sosyal yapıda yaşamaları olabilir.Diğer cüce toplumlarında ki gibi bireysel başarılar klana veya aileye yüklenmez, kişisel başarının övgüsünü ve saygısını sadece o kişi alır.Nesilden nesile geçirdikleri harika bir zannat yetenekleri vardır.Ayrıca o kadar hırslı ve çok çalışırlar ki: pek az kutup cücesi hayatta kalmayı başarıya tercih eder. Tüm cüceler gibi cüce dili kullanırlar ve Dethek alfabesini kullanırlar. Büyünün sadece gereklilerini kullanırlar o da avlanma vb işlerde yardımcı olması içindir.Ama çoğu büyü kullanıcısı için(özelliklede mistik büyü kullanıcıları) en önemli şey-kullandıkları büyüler sayesinde- gençlere güzel hikayeler anlatabilmektir.Cüce tanrılarına tapmaya başlayıp onların kudretli ilahi büyülerini kullanmaya başladıklarından beri mistik büyüye ilgi gösteren pek azdır.Bazı kutup cüceleri arasında druidlik yolunu seçip doğayla bütünleşmeyi seçenler olmuştur.Bu cüceler genellikle düşmanlarının en çok etkilendiği türden büyüler olan ateş büyüleriyle ilgilenirler.Bu boş gibi görünen soğuk topraklarda bir çok buz devi,buz solucanı ve benzeri korkunç yaratıklar ikamet eder. Büyülü eşya çok az kullanırlar çünkü hem büyücülerinin hem ruhbanlarının güçlerini büyülü eşya yaratmaya harcama gibi adetleri yoktur.Yine de büyüyle uğraşan kişiler bazı görünmez güvenlik sağlayan kolyeler yada hızlarını artıran büyülü botlar kullanmaktadırlar. Great Glacier mağaralarının derinliklerinde “kerrenderit” adı verilen keskin kenarlı mücevherler yetiştirmektedirler.Bu sivri mücevherler okların uçlarına takıldığında harika birer silah olabilmektedir.Bir çoğu tarafından büyülü kabul edilirler. Kullandıkları araç gereçlere gelince…Genellikle küçük,hafif tek elle kullanılan silahları tercih ederler ve bunların yanında savaş baltası,kısa yaylar,kısa mızraklar da kullanırlar.Bir çok kutup cücesi kutup ayılarının postundan yapılmış-çok değerli- kürkler ve deri zırhlar giyerler.Kutubun soğuk ikilimi sık sık kar gözlüğü, kar ayakkabıları ve köpek kızakları gibi eşyalar kullanılmasını gerektirir.Binek olarak yoğun ve derin karda ilerleyebilen kar köpeklerini kullandıkları sıkça görülür.Bu köpekleri genellikle kızakla kullanırlar.Aynı zamanda avlanma için kullandıkları da görülür.Önce avlarının peşine köpeklerinin takıp avlarının yorulmasını sağlar sonrada zıpkın veya benzeri aletlerle avlarını avlarlar. ALTIN CÜCELERİ (Gold Dwarves) Güneyde görülen en sık cüce tipi olan altın cüceler Great Rift bölgesinde yaşamaktadırlar.Great Rift bir bölge olmakla beraber sadece bir dağdan oluştuğundan aynı zamanda dağın adıdır.İşte altın cüceler bu ,bir bölge olarak sayılabilecek büyüklükteki bu, dağın içinde ve altında ki büyük krallıklarında yaşarlar.Zanaattaki ustalıklarının yanında harika savaş güçleriyle de bilinirler.Yer altından ve üzerinden gelen tüm tehlikelere karşı yüzyıllardır Great Rift cücelerin ellindedir. Yaklaşık 4 feet uzunluğunda tüm cüceler gibi tıknazdırlar.Esmer ve kaslılardır.Ciltlerinin rengi açık kahveringine yakındır.Gözleri kahverengi ya da eladır.Hem kadın hem erkeği uzun saçlara sahiptir ve tüm erkekler(bazen kadınları da ) uzun bakımlı sakallara sahiptir.Saçları siyah kahverengi ve gri arasında değişmektedir. Kuzeyli kuzenleri gibi gururlu,kibirli,şerefli ve inatçıdırlar.Diğer cücelerden daha fazla asilzade barındırdıklarına inanırlar.Aristokratlık altın cücelerde fazlaca bilinen bir kavramdır. Klanlarına ,ailelerine ve kurallarına olabildiğince bağlıdırlar.Altın cüceler birbirlerinin değerlerini , sahip oldukları altın ve klan ile ölçerler.Gençlerini çok erken yaşta eğitmeye başlar ve savaşçılığa önem vererek büyük savaşçıları toplumda önemli yerlerde tutarlar.Ancak sınırlı sayıda büyü kullanıcılarına da ihtiyaçları vardır.Yinede bu büyücüler istekleri ve fiziksel yeterlilikleri doğrultusunda büyü ağının şekillendirilmesi üzerine uzmanlaşırlar.Yoksa hiç bir altın cüce çocuklarının baltalar ve kalkanlar yerine kitaplar ve asalar tutmasını istemez.Genellikle doğuştan büyü gücüne sahip cüceler altın cücelerde görülebilir.Çünkü altın cüceler yer yüzüne baktıkları kadar yer altı yani karanlık altıylada uğraşır buradaki varlıklarlada iletişime geçerler.Bu ,bazı ailelerin kanına ejderha kanı karıştığı yönünde söylentileri doğurmuştur. Yönetim şekilleri için meşrutiyet denilebilir.Zengin ve soyluların oluşturdukları konsolun yönetimde büyük söz hakkı vardır ama tahtta oturan tek bir sözde iktidarda bulunmaktadır. Altın cüceler eğlence,oyun vb şeylerle zaman harcamak yerine çalışmayı,üretmeyi ve zenginleşmeyi tercih ederler.Kazançlarını karınlarını doyurmak için değil “zengin” olmak yada zenginlerini korumak için elde etmeye çalışırlar. Büyü konusunda ilahi formatta büyük kudrete sahip olabilirler.Toplum kurallarına duydukları bağlılık kadar din konusunda da bağlılıkları vardır.Ruhbanlar en az savaşçılar kadar saygı gören bir gruptur.Kullanılan büyüler genellikle savaşta kendilerine güç katacak türden yada günlük yapılan işlerde kendilerine yardım edebilecek türden büyüler olur.Kullandıkları büyülü eşyalarda yine bu amaçlara hizmet eder. En büyük tanrı Moradin saygı duyulan ilk tanrıdır.Moradinden sonra Berronar Truesilver adındaki Moradinin Eşi olan tanrıçaya taparlar.Moradin’in dogmasında tüm cüceleri eşit görmek ve goblin soyunun kökünü kurutmak gibi maddeler bulunurken Berronar’ın daha uysal cücelere hitap eden ve ilgi alanlarına şifa,aile,ev gibi konular giren yumuşak ruhlu bir tanrıça olduğuna inanılır.Sonuçta bu çift birbirini tamamlayan ve tüm cücelerin hayatlarını etkileyen bir çifttir. Her ne kadar Moradin cücelerin kayırılmasını ve bölünmesini istemesede altın cüceler bu kısmı yorumlamamıştır.Diğer ırklarla ilişkilerinde kendilerini üstün gördükleri gibi diğer cüce kuzenlerine bile tepeden bakarlar.Elf veya yarım elfleri önemsemezler.Sadece kara elfler onlar için önemli ve nefret edilebilir konumdadır.Zira tarihleri boyunca drowlarla mücadeleler vermiş ve huzura kavuşamamışlardır.Büyük ihtimalle diğer ırklar içinde karşıladıkları en iyi ırk gnomelardır.Derin Gnomeları sevecen bir tavırla konuk edebilirler.Ayrıca bazı gnome topuluklarıylada alışverişte bulunabilirler.Buçukluklardan cesur(Strong Hearth) denilen etnik gruba sıcak bakarlar.Her ne kadar yakın olmasalarda Lurien bölgesinden bu buçukluk türünü bilmekte ve onları kuzenlerine göre daha çalışkan ve samimi bulmaktadırlar.Bu cesur halflinglerin diğer ırkdaşlarından kat kat fazla savaşa önem vermesinden kaynaklanmaktadır.Half orclara hiç güvenmezler ve onları çözebilmiş değillerdir.Asla hoş karşılamazlar.İnsanlar ise bu cüceler için tam bir muammadır.Mümkün olduğunca insanlara güvenmez ve onlardan uzak durmaya çalışırlar. Altın cüceler yaptıkları zanaat işlerine kendilerini adar ve yaptıkları küçük hasır bir sepet dahi olsa onun harika olması için ellerinden geleni yaparlar.Gerçekten altın cüceler tarafından yapılmış en basit eşya bile gerek görsel,gerek kullanışta normal türdeşlerinden açık farkla önde gözükür. Kullanmayı tercih ettikleri silahlar için genel olarak menzili çok geniş olan tüm menzilli silahları ve savaşbaltaları,hafif çekiçleri,balyozları,fırlatmalık baltaları ve savaş çekiçlerini sayabiliriz. Küçük timsah,kertenkele ve şokçu kertenkele olarak bilinen yaratıkları besledikleri sıkça görülür.Rothe denilen hayvanlardan geçimlerini sağlarlar.Binek olarak yer altlarında sürüngenleri yer yüzünde ise midilileri tercih ederler.Gökyüzü muhafızlarının ise griffon denilen efsanevi hayvanları kullandığı bilinmektedir. Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Devamını Oku »
Forgotten Realms Logo

Faerun’da Yaşam

  Faerun’da yaşamdan kastettiğim günlük hayattaki şeyler;mevsimler, haftalar, aylar,, bayramlar, ekonomik durum, para,bitki örtüsü vb benzeri şeyleri dile getireceğim. İlk olarak gündüz ve gece saatlerinden bahsedelim.Gündüz ve gece saatleri kuzey ve güneyde farklılıklar göstermektedir.Güney bölgelerinde her gün ne olursa olsun 12 saat gündüz 12 saat gecedir.Ancak kuzey bölgelerinde kış aylarında 8 saat gündüz 16 saat geceyken yaz ayları 16 saat gündüz ve 8 saat gece olmaktadır.Kuzey veya güneyde gündüz ve gece süresinin toplamı bizim dünyamızdaki gibi 24 saattir. Hafta konusuna gelince;Faerun’da haftalara “10 gün” denir.Bunun nedeni isminden de anlaşılacağı gibi haftaların 10 gün olmasıdır.Hafta içindeki günlerin özel isimleri yoktur(Pazartesi,Perşembe gibi…)onun yerine “birinci gün” “beşinci gün” gibi sayıyla belirtilirler. Her ay 3 haftadan oluşur.Yani bu demektir ki her ay 30 gündür.Ancak dört yılda bir,bir gün artar ve bu günde faerun halkının “Shieldmeet”olarak adlandırdığı bayram kutlanır.Aylar isimleri dışında nerdeyse bizim takvimlerimizdekilerle aynı özellikleri taşımaktadırlar.Bir yıl 12 aydan meydana gelir.Şimdi şu ayların isimlerine bakalım.   1.Ay İsmi:Hammer ,Halk Dilindeki Adı:Derin kış 2.Ay İsmi:Alturiak , Halk Dilindeki Adı:Kışın Pençesi 3.Ay İsmi:Ches , Halk Dilindeki Adı:Günbatımının Pençesi 4. Ay İsmi:Tarsakh Halk Dilindeki Adı:Fırtınaların Pençesi 5.Ay İsmi:Mirtul Halk Dilindeki Adı:Erime 6.Ay İsmi:Kythorn Halk Dilindeki Adı:Çiçeklerin Zamanı 7.Ay İsmi:Flamerule Halk Dilindeki Adı:Yaz Gelgiti 8.Ay İsmi:Eleasis Halk Dilindeki Adı:Yüce Güneş 9.Ay İsmi:Eleint: Halk Dilindeki Adı:Soluş 10.Ay İsmi:Marpenoth Halk Dilindeki Adı:Yaprak Dökümü 11.Ay İsmi:Uktar Halk Dilindeki Adı:Çürüyüş 12.Ay İsmi Nightal Halk Dilindeki Adı:Drawing Down(çevirisini yapamadım)      Festivallere değinecek olursak      Kış Ortası: Soylular ve yöneticiler Hammer ayının sonu ve Alturiak ayının başında kış ortası kutlamalarını yaparlar.İlişkileri ve müttefikleri yenilemek için en iyi gün olarak kabul edilir.Köylü halk ise bu tarihte pek kutlama havasına giremez.Çünkü bu gün zor günlerin kapıda olduğunu sıradan insanlara duyuran gündür.   Yeşil Çimen: Tarsakh ayının son günü kutlanan bu festival kesin olarak gelen ilkbahar havalarını kutlamak içindir.Yerlerde hala erimemiş kar bulunsa bile soylular,ruhbanlar ve zengin halk özel odalarında ve seralarında güzel çiçeklerini yetiştirmeye başlarlar.   Yaz Ortası: Flamerule ayının sonunda kutlanan bu festival isminden de anlaşılacağı gibi yazı kutlamak için düzenlenir.Festivalin düzenlendiği gecenin açık olması ve güzel olması tanrılar tarafından bereketli günlerin ve güneşli yaz günlerinin bahşedildiğine yorumlanır.Ancak gece kapalı, bulutlu hatta yağmurlu olursa uğursuz ve kötü günlerin geleceğine delalet olarak görülür.   Shieldmeet: Her dört yılda bir Yaz ortası şenlikleri kutlanırken Shiledmeet’de çoşku ve sevinçle kutlanır.Faerun takvimine dört yılda bir “ek gün” olarak eklenen bu günde sınıf ayrımlarının her zamankinden daha az görüldüğü,eğlenceli müsabakalar ve turnuvalarla insanların güzel zamanlar geçirdiği, dünyanın dört bir yanından gelen ozanların müzikleriyle insanları coşturdu bir gün yaşanır.Zenginler, paraları olanlar değişik memleketlere tatile giderler.Bu döneme yakın evlilik törenleri için shieldmeet seçilir ve beklenir.Her dört yılda bir kutlandığı yer değişir.Genellikle ekonomileri güçlü olan ülkelerin başkentlerinde olur ve bu zamanlarda bu büyük metropoller dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere açıktır.   Yüce Hasat Gelgiti: Hem sonbaharın gelmesini hem de yazın yetişen ekinlerin toplanması kutlamak amacıyla yapılan,Eleint ayının sonunda kutlanan bir festivaldir. Gezginler, bilgeler, maceracılar bu günün gelmesiyle yolculuklarına ara verir ve bir yere yerleşip geçicide olsa dinlenirler. Faerun’da her yılın bir ismi vardır.Yıl sonlarında bilge konseyleri toplanarak genellikle o yıl içerisinde olmuş olaylar sonucunda yılı isimlendirirler.Böylece olaylar tarih kitaplarına, anı defterlerine rakamdan önce sözel ve güçlü bir ifadeyle geçmiş olur.Örneğin Faerun’un şu anda içinde bulunduğu yılın adı “Vahşi Büyü Zamanı Yılı”’dır. Fauna ve Flora topluluklarına bakalım birazda…Hayvan olarak bizim dünyamızdakinden pek değişik hayvanlar görülmez.Sadece bizim bildiklerimizin daha irileri ve belki de biraz evrimleşmiş halleri olabilir.Ancak bitkiler ve ağaçlarda değişik türler görmek mümkündür.Şimdi şu türlere bir göz atalım:   Maviyaprak: Adından da anlaşılacağı gibi mavi renkli yapraklardan oluşan bu ağaçlar nemli, yağışlı ve soğuk bölgelerde bulunurlar.40 feet(yaklaşık 12 metre) uzunluğuna ulaşırlar ama bundan daha yüksek olmaları pek nadirdir.Kuzey bölgelerinde mavi yapraktan giysi ve kumaş yapılmaktadır.Yaprakları yakıldığı zaman mavi bir ışık vermektedir.Zengin şehirlerin tavernalarında ve eğlence yerlerinde ortalığı renklendirmek ve cümbüş için konmuş meşaleler bu yapraklardan yapılmaktadır.   Miferboynuzu: Bu sarmaşığa benzeyen dikenler genellikle ölü çalıların arasında bulunabilir.Bir insan eli uzunluğunda olan bu dikenler boynuz gibi kıvrık olduğundan bu ismi almıştır.Siyah renkli ve oldukça sivridirler.Dondurulduğunda ve kurutulduğunda şarap yapımı için kullanılabilirler.   Gölgetepesi.Çok yükseklerdeki dev Faerun ormanlarında bulunan bu bitkiler yılda 2 feet uzayarak toplamda 90 feet’i aşmaktadırlar.İsmini üzerinde yetişen bakır renkli birbirine girmiş sarmaşıklardan alırlar.Bu sarmaşıklar topaç halinde gelişip bir süre sonra düşerler.Bu maddeden genellikle ip yapıldığı görülmüştür.Yakıldıkları zamanda ise gerçekten sıcak olurlar ve çok az duman üretirler.Bu yüzdende yemek pişirmek için idealdirler.Gövdesinden ise sopalar ve asalar yapılmaktadır.Faerun’da bulundukları kesin yerler yoktur.Hemen hemen her bölgede bulunabilirler.   Suth: Suth gri gövdesi olan zeytin yeşili yaprakları olan ağaçlardır.Genellikle grup halinde bulunurlar ve beraber yetişirler.Karışık bir şekilde büyüdüklerinden genellikle çözümlenemez sarmaşık yumakları oluştururlar.Yaprakları uzun muntazam ve sivridir.Güzel ve parlak gri gövdesi ise kitap ciltlemelerinde kapak olarak kullanılabilir.Gerçekten sert bir yüzeye sahiptir ve normal bir insanın alet edevat olmadan işlemesi nerdeyse imkansızdır.Tahta kalkan yapımında da ideal bir seçim olarak görülen Suth kabuğu savaştan önce suya batırıldığında asla ama asla alev almaması ve yanmamasıyla ünlüdür.İsim olarak Suth ‘un ne anlama geldiği tam olarak bilinmemektedir ama güney anlamına gelen “South” sözcüğünün zaman içinde değişmesinden oluştuğu söylenmektedir.Bu bitkiler genellikle Faerun’un güneyinde,Shaar’da ve Chondath korusunda bulunmaktadır.   Su Bendi Odunu: Bu bitki Faerun’un her yerinde görülebileceği gibi nesli tükenmek üzere olduğunda dünyanın her yerindeki druidler,korucular,drayadlar ve orman perileri tarafından korunmaktadırlar.Kahverengi ve gümüşi renkte yaprakları olan bu ağaçlar normal ateşle(büyülü olmayan) yanmazlar.(Buna karşı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmaları oldukça garip)Aynı zamanda müzik aletleri yapımında oldukça seçkindirler.Yapıları özellikle üflemeli çalgılar için çok uygundur.   Zalantar: Kuzeyde kara odun olarak da bilinen bu bitki çeşidi siyah bir gövde ve sekizin üzerinde daldan oluşmaktadır.Tek bir kökten doğmasında karşın sekiz veya daha fazla gövdeye ayrılarak büyürler.Yaprakları beyaz renktedir.30 feet ve maksimum 60 feet arasında bir uzunlukları vardır.Oldukça sağlam olduklarından eşya,vagon hatta ev yapımında bile kullanılırlar.Güneyli büyücüler bu siyah odundan etkileyici sopa ve asalar yaparlar.Genellikle güneyde görülürler.Shaar’da ve Chult yarım adasının güney kıyılarında rastlama olasılığı yüksektir. Para konusuna gelecek olursak basit bir para sistemi vardır ve her ülkede aynı para kullanılır.En küçük para birimi bakırdır.10 bakır 1 gümüşe eşittir.10 gümüş ise 1 altına ve son olarak 10 altın bir platin sikkeye denktir.Buna rağmen ensesi kalın bazı kesimler normal boyutlarından büyük altınlar döktürmektedirler.Bunu bazen gösteriş, bazen de almak istediklerini tek bir parçayla almak için yaparlar. Ekonomik sınıflar şu tabloya göre belirlenir;   Kendine Yeten: Ayda 2 altın veya daha azını kazananlar bu gruba girer.Bu ekonomik sınıf içerisinde yaşamanın tek yolu kendin yiyeceğini kendi yetiştirmek,kendi giysilerini kendi yapmak vb zor şartlardan geçer.Bırakın lüks harcamaları hazır yiyecek almak bile bütçeyi sarsabilir.   Yetersiz Bütçe: Ayda ortalama 5 altın kazananlar bu gruba girer.Az yemek ve hiç lüks tüketmemek zorundadırlar.Doğada,sokaklarda yada bir başkasının evinde kalmak gibi şartlarda yaşam sürdürülür.   Yoksul Bütçe: Ayda ortalama 12 altın kazananlar bu gruba girer.Basit işler yapan konforsuz bir evde oturan insanlardır.Genellikte para yüzünden yerleşik bir yaşam sürdürememe gibi bir durum söz konusudur.   Orta Dereceli Bütçe: Ayda ortalama 45 altın kazananlardır.Hanlarda kalabilir,belli bir limitte hazır yemek yiyebilir ve güzel bir bardakta şarap içebilirler.   İyi Bütçeli: Ayda ortalama 100 altın kazananların bulunduğu gruptur.Kendine özel odada kalabilen,iyi kaliteli hazır yemeklerden yiyebilen,istediği gibi giyinebilen bir ekonomik sınıftır.   Aşırı Bütçeli: Aylık ortalama geliri 300 ve üzeri olan insanlardır.En iyi yerlerde kalıp kendilerine ev bile yaptırabilirler.Özel aşçıların yaptığı özel menüleri tadabilir ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri eşyaları satın alabilen kişilerdir.   Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Devamını Oku »
Forgotten Realms Logo

Halkların Yaratılışı ve Faerun’da Tanrılar

  Selune ve Shar’ın kavgası sırasında diğer boyutlardan gelen tanrıların işe karışması ve çocuklarının da nesiller boyu “iyi ve kötü” savaşını sürdürmesinden sonra Toril ve Faerun’da bazı hayat belirtileri görüldü ve tanrı ve tanrıçalar kendi çıkarları doğrultusunda varlıklar yarattılar.   Faerun üzerindeki modern bilginler yaratıcı yeteneğe sahiplerin beş büyük gruba ayrıldıklarını öne sürerler.Bu gruplardan ilkini sürüngenimsiler kapsamaktadır.Bu gruba birbiriyle alakası bile olmayan ancak aynı aileden geldikleri varsayılan bir çok varlık girer.Örnek olarak nagalar,kertentelehalk vb yaratıklar bu gruba dahil olarak var sayılmaktadırlar.Bu ırktan olanlar ilk yaratıldıklarında yeryüzünde bulunan şimdiki evlerine oranla “modern” denilebilecek şehirler ve bir medeniyet kurmuşlardır.   Yaratabilen ırklar içinde kuşkusuz en kudretli ve güçlüleri Ejderhalardır.Ejderhalar diğer sıradan sürüngenimsilerin yerine büyük yerlere hükmedebilecek kudrete ve tek başına, organize olmadan yaşayacak güce sahiptirler.Zaten kötü ejderhalar sahip oldukları şeyleri kendi ırktaşlarıyla bile paylaşmak istemezler.Ejderhalar dünya üzerinde büyü var olmaya başladığından beri onu en iyi kullanma gücünü kazanmış yaratıklarıdır.Daha diğer yaratıklar “weave” i kullanmaya başlamadan evvel onlar bir çok büyüyü bilir ve yaparlardı.Daha sonradan gelenler büyü yapmayı öğrendi ve bazıları hayatlarını buna adadı yinede ejderhalar hala cüsseleri ve pençelerinden çok ,büyüleri ve keskin zekalarıyla diğerlerine korku salmakta ve kendilerine saygı göstermelerini sağlamaktadırlar.   Diğer bir yaratıcı grup ise daha önceden denizde yaşayan şekil değiştirenler olmuştur.Bir süre sonra hem karada hem suda yaşabildiklerini fark edince yer yüzünde çıkmış ve o sırada sürüngenimsilerin bulunduğu topraklara komşu kendi medeniyetlerini kurmuşlardır.Gittikçe güçlenerek sürüngenimsilerinde medeniyetlerinin yok olmasında katıda bulunmuşlardır.Bu olaylardan sonra sürüngenimsiler başsız bölündüler ve dünyanın her yerinde medeniyetten uzak küçük gruplar halinde yaşadılar.Şekil değiştirenler sürüngenimsileri dağıtmış olmalarına rağmen kendileri de gittikçe barbarlaştılar ve ilk yarattıkları medeniyetten uzak olarak aynı sürüngenimsiler gibi yaşadılar.Bunlardan bir kısmı tekrar geldiği yere su altına döndü ve orada yaşamayı seçti ve bu şekilde evrimleşti.Bu kavime örnek olan ırklar merfolk,triton,sahuagin vb…Bir kısmı ise karada kalmayı seçti,buna göre evrimleşti ve şekil değiştirebilme özelliğini korudu.Bu gruba bir örnek ise Doppelganger’lar dır.Bu kavmin dağılması onların medeniyetlerini kaybetmesindeki en büyük etken olmuştur.   Hakkında en az bilgiye sahip olan yaratıcı bir grup da peri halkıdır.Genellikle orman ve ağaçlık alanlarda yaşamış ve buradaki doğal dengeyi bozmadan organize olmuşlardır. Medeniyetlerinin şeytani ve ejderimsi varlıkların yaratılmasıyla yok olduğuna inanılır.Şimdi ise bu yaratıcı ırklar Faerun’un ormanlarında veya ağaçlık güzel yerlerinde tam bir medeniyet adı altında olmasa da yaşamaktadırlar.Bu ırklara örnek olarak nympler,draydlar, vb ırklar örnek gösterilebilir. Yaratma gücüne sahip son ırk ise şu anda dünyada en baskın güç olarak bulunan insanlardır.Her düşünceye her şekle her yaşama kolayca alışabilen ve adapte olabilen bu ırkın her üyesi birbirinden oldukça farklar göstermektedir.En hızlı öğrenen ve en hızlı yükselen topluluktur .   İşte bu yukarıda bahsettiğim 5 yaratabilen topluluk arasında şu anda medeni olarak yaşayan ve yaratma gücü olan tek topluluk insanlardır.   Diğer ırkların dünyaya gelmesi ise diğer boyutlar aracılığıyla olmuştur.Bazıları başka boyutlardan direkt olarak gelirken bazıları ise başka boyutlarından gelen tanrılar tarafından sonradan yaratılmışlardır.Bu sonradan gelen ırklara örnek olarak elfler buçukluklar gnomelar treantler ilitithler vb ırklar sayılabilir.   Evet dünyadaki varlıkların yaratılışlarını en genel olarak bu şekilde ayırarak ifade ettikten sonra şimdi birazda Faerun’da tanrı kavramından bahsetmek istiyorum.   Toril birden fazla tanrının var olduğu bir dünyadır.Tanrıların buluşma mekanı Cynosure adı verilen sadece ve sadece tanrıların girip çıkabildiği bir yarı düzlemdir.Bu düzlemde yapılan görüşme ve toplantılara Ao başkanlık eder, her tanrı iyi veya kötü kuralcı veya kaosçu her türlü görüşünü saklamadan gösterebilir. Faerun’da tek tanrıya tapmak gerekli değildir.Ruhbanlar bile tanrılarına taparken,taptıkları tanrının görüşlerine ve yönelimine ters düşmeyen başka tanrılara dua edebilir,bu iki yüzlülük olarak algılanmamalıdır.Çünkü savaşa girmeden önce savaş tanrısına dua eden bir savaşçı ticaretle ilgilendiği sırada ticaret tanrısına da dua edebilir.İnsanlar mutlaka tapacakları tanrıyı belirlemeli ve bir yolda dini görüşlerini belli etmelidirler.Hiçbir tanrıya tapmayan veya inanmayan öldüğünde hiçbir tanrının cennet veya cehennemine gidemeyeceğinden boşlukta kalarak büyük sorunlar yaşar.Tanrılar düşük tanrılar orta tanrılar ve kudretli tanrılar olmak üzere 3’e ayrılır.Birde neredeyse tanrılık mertebesine ulaşmış çok güçlü olan ancak resmi olarak Ao tarafından kabul edilmemiş olan kısmen tanrılar vardır.Tanrıların kudretliden düşük mertebeye yada düşükten kudretli mertebesine geçişi mümkündür.Bu dikey geçiş serbestliği tanrının sahip olduğu tapınan sayısına ve adının ne kadar çok anıldığına bağlıdır.   Bazen tanrılar birleşerek mabet denilen toplulukları oluştururlar.Örneğin tüm elf tanrıları birleşerek elf mabedini oluştururlar.Genellikle bu mabetlerdeki tanrıların görüşleri birbirine yakındır.Tatlı rekabet dışında büyük kavgalar yaşanmaz.Bu tanrılar içinde tapınanı ve rütbesi en fazla olan tanrı mabet liderliğini eline alır.   Her tanrının bir ilgi alanı, favori silahı, takma isimi, bulunduğu düzlem ve sembolü vardır.Şimdi burada kudretli mertebesinde bulunan tanrılara kısaca açıklayarak özelliklerimden bahsedeceğim.Daha iler ki yazılarımda düşük ve orta seviyeli genel tanrılardan da bahsedeceğim.   Bane:Kara efendi,kara el,karanlıların efendisi olarak da bilinir.Kullanmayı tercih ettiği silah adı Bane’in kara eli olarak adlandırdığı bir seher yıldızıdır.Bane’in sembolü içinden yeşil ışınlar fışkıran yumruk yapılmış bir siyah eldir.Bane’in ilgi alanları Nefret zorbalık ve korkudur.Bane Faerun’da bulunan tanrılar arasına kötülükte birinci sıradadır.Bir çok daha az güçlü kötü tanrı Bane’in etrafında toplanmışlardır.Eskiden ölümlü olan Bane üç kişiden oılşan grubuyla düşük düzlemlerde kayıp 7 tanrıdan biri olan Jergal’ı öldürmesiyle tanrılık rütbesine ulaşmıştır.Bir çok tahmahkar insan gibi istediği tek şey dünya üzerindeki en korkulan en saygı duyulan varlık olmaktır.Bane diğer tanrılardan farklı olarak kendisine tapanların başka tanrılara dua etmesini veya onlardan medet ummalarını yasaklamıştır.Bane “Kaybolmuş kıyametin boş toprakları” (Barren of doom and despair) denilen düzlemde bulunmaktadır.   Chauntea.Büyük anne,Tahıl tanrıçası,Toprak ana olarak ta bilinir.Geçen ay ki dünyanın yaratılışını anlatırken biraz bahsettiğim Chauntea dünyadaki en eski tanrıçalardandır.Dünyaya hayat veren bitki ağaç ve tüm floraları oluşturmuş, sonra ateş için yalvarmış ve bu vesileyle Selune’un güneşi getirmesini sağlamıştır.Sembolü tahıllar arasından yetişmiş kıpkırmızı bir güldür.İlgi alanları, çiftçiler,yaz,tarım,insan tarafından işlenmiş bitkilerdir.”Doğa evi”(House of nature) denilen düzlemde bulunur.Dogması;” Doğada yetişen ve büyüyen her şey kutsaldır.Her ne nedenle olursa olsun bitki ve tohumlara zarar vermek çok büyük günahtır.”İnananlarından doğal yaşamı korumalarını istemektedir.Favori silahı tahıl şoku adını verdiği bir oraktır.   Cyric:Yalanlar prensi-kara güneş-siyah güneş, olarak ya bilinir.Önceden ölümlü bir insan olan Cyric Dertler Zamanında(1358 Dertler zamanı hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğim) arkadaşları Kelemvor( o da şu anda tanrı) ve Midnight(Helm tarafından öldürülen Mystanın yerine geçti)ile birlikte dertler zamanına neden olan kader tabletlerini aramıştır.Ruhunda yalancılık ve hainlik olmasından dolayı arkadaşlarını bile arkadan vurmuştur.Bu dönemde tanrılar güçlerini kaybettiklerinden bundan faydalanan Cyric o dönemde yok olmuş olan Bane,Myrkul ve Bhall adı verilen tanrıların yerlerine geçti ve bir çok yetkilerini aldı.Cyric in ilgi alanları cinayet,yalan,yanılsama(ilizyon),entrika ve hiledir.Bane’in bir süre ortalarda yok olmasından sonra onun yetkilerini aldığını ilan eden Cyric Bane inananlarını ikiye bölmüş ve bir kısmını kendine inandırmaya bir kısmını da kendine düşman etmiştir.Cyric’e düşman olanlar Cyric’in gerçek yaşamını ilan ederek onun eskinden ölümlü olduğunu ve Bane’in güçsüzlüğünden yararlanarak bu mertebeye geldiği ilan ederler.Cyric hakkında her şeyi ne yazık ki şu anda buraya sığdıramıyorum ancak şu söylenebilir ki Faerun tarihinde en hızlı yükselen en zeki tanrılardan biridir.Kısaca dogmasına da değinecek olursak ;”Cyric’e karşı olan herkesi öldürün güçsüz olanları(Cyric inananı dahi olsa) öldürerek eleyin ve Cyric’in adına leke sürdürmeyin “diye açıklaya biliriz.Sembolü mor-siyah bir güneşin ortasındaki kurukafadır.Cyric in bulunduğu düzlem “Üstün taht”(Supreme Thorn) dır.Favori silahı Razor’un ağzı olarak adlandırdığı bir uzun kılıçtır.     Faerun Tanrıları Hakkında Daha Fazla Bilgi için Bu Dosyayı İndirebilirsiniz…   Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Devamını Oku »
Forgotten Realms Logo

Faerun’un Tarihi Kronolojisi

  Faerun’un her bir köşesi ayrı bir olay, ayrı bir mücadele ayrı bir hikaye… Yine de Faerun üzerinde hayat görülmeye başladıktan sonraki önemli olayları genel bir kronoloji şeklinde bulmamız mümkün.Bu yazımda size bunu aktarmaya çalıştım.Bilmediğiniz , duymadığınız gözünüzde canlandırmadığını bir takım yaratık, şehir , ırk veya olay isimleri içerse de bu yazıyı okumak ve en azından genel olarak öğrenmek Forgotten Realms ile ( özellikle tarihiyle ilgili) bir takım başka yazıları okurken size oldukça yardımcı olacaktır.Buyrun efendim : -30,000 Sedarine savaşları başladı.Araushnee Demonweb Pits’e kaçtı ve orada iblis tanrıça Lolth’a dönüştü.Solar Malkizid lekelendi ve Dokuz Cehenneme sürüldü. -20000 :Elf ülkeleri olan Eiellür, Orishaar,Syorpiir ve Thearnytaar  ; Lake of Stream civarında kuruldu.Güneyde Illythiir , kuzey ve batıda ise Aryvandaar ve Illefarn ortaya çıktı. -18,000 Bazı Ilythiiri evleri Ghaunadaur ‘u keşfetti ve gizlice ona tapmaya başladılar.İlerleyen yüz yıllarda Ilythiiri evleri başka şeytanı ilahlara döneceklerdi( Lolth gibi) -17800 Elf ülkesi olan Keltormir , günümüzde Amn ülkesinin topraklarının olduğu yerde bulunan büyük ormanda kuruldu. -17,600 Sundering olayı gerçekleşti.Evermeet yaratıldı. -17,100 Üç Yaprak Savaşı başladı.Ilythiiri casusları ve suikastçileri Syorpiir , Theanytaar ve Eiellur ‘u kışkırttı ve birbirlerine düşürerek birleşmelerini engelledi -15,300 Vyshaan klanı Coronal Ivosaar Vyshaan liderliğindeAryvandaar’da yönetimi ele geçirdiler. -14,700 Miyeritar ve Aryvandaar arasındaki ailevi bağlar fark edildi ve Vyshaanti barışçıl yollarla Miyeritar’ı kendi yönetimine katmaya çalıştı.Miyeritar kabul etmedi. -14000 İnsan barbar kabileleri Keltormir topraklarında dolaşmaya başladı. -13,900 Miyeritar kültürel ve büyüsel yollardan altın çağına ulaştı -13,200 Aryvandaar’lar Miyeritar ülkesine akınlar yapmaya ve ticaretlerini etkilemeye başladılar. -12000 Crown War başladı. Aryvandaar , Miyeritar a saldırdı ve Shantel Othreier’in de eğer sözlerini dinlemezse aynı kaderi paylaşacağını söyledi. -11,800 Aryvandaar güçleri Miyeritar güçlerini etkisiz hale getirdi.Bir grup kara ve slyan elfleri savunmayı sürdürdü.Bir çok Illrfarn elfi Miyeritar’lılar için sığnak sağladı. -11700 İlk elf ejderha avcısı Tethir , Xaxathart’ı katletti.İnsan kabileleri Keltormir yakınlarında ejderhalar yüzünden meydana gelmiş sınırlara ve çayırlara yerleşmeye başladı. İkinci Crown War başladı.Ilythiir , Arycandaar’ın mütteği olan Orishaar’a sürpriz saldırılara başladı. -11,600 Ilythiir, Syorpiir’i yok etti. -11,500 Thearnytaar ve Eiellur ,kuzeyde genişlemesine engel olmak için  Ilythiir’e karşı savaş ilan etti.Lolth Wendonai’yi Ilyhiiri yönetimine peygamber ve yardımcı olarak gönderdi.Lolth kilisesi yükselmeye başladı. -11 450 Thernytaar ve Eiellur , Ilythiir’e saldırdı.Ordularının yarısından fazlası şeytani , kara elflerin kötü büyüleriyle katledildi. -11,400 Eiellur , Ilythiir elfleri ve hain vahşi elfler tarafından dümdüz edildi. -11,300 Miyeritar , Aryvandaar tarafından fethedildi ve ilk Crown War sona erdi. -11,200 Ilythiir ; Eiellür , Orishaar , Syorpiir ve Thearnytaar’ı yıktı.Daha sonra yine aynı tarihte Ilythiir , Keltormir’e akınlar yapmaya başladı. -11,000 Underdark’ın güneyinde, Lake of Stream civarındaki Almraiven dağları altında  cüceler Deep Shanatar imparatorluğunu kurdular. -10,900 Malkizid, düşmüş solar, Vyshaan lordlarının gizli efendisi oldu. Üçüncü Crown War başladı. Aryvandaar artık Vyshaan imparatorluğu olarak bilinmeye başlandı ve Shantel Othreier’e saldırdı. -10,700 Bir orc ordusu Aryvandaar ve Shantel Othreier’in Tanrılar Meydanı Savaşında rol oynadı.Aryvandaar ,zafer kazanıp Othreirer’in kuzeyini işgal edene  kadar yaklaşık 7000 elf hayatını kaybetti. -10,600 Shantel Othreier tamamen Vyshaan imparatorluğu tarafından fethedildi ve üçüncü Crown War sona erdi.Miyeritar ve Shantel Othreier’de direnç hareketleri kıvılcımlandı. -10,500 Dark Disaster denilen felaket Miyeritar adlı elf ülkesini yerle bir etti. -10,450 Keltormir güçlerinin kendi sınırlarına çekilmesi ve savunma durumuna geçmeleri Aryvaandar ve Illythiir ülkelerini birbirine düşürdü. Dördüncü Crown War başladı.Ilythiiri Lolth ve Ghaunadaur gibi kötü ilahlara açık açık tapmaya başladılar. -10,300 Keltormir doğudaki güçlerini çekti ve Highland’s Edge de bir savunma hattı oluşturdu. -10,270 Keltormir’in geri çekilmesiyle ilk defa Ilythiiri ve Vyshaan direk karşı karşıya geldiler. -10,110 Illefarn’ın yüksek büyücü ve ruhbanları çözüm için aramaya başladılar. -10,100 Ilythiir , Shantel Othreier’i yok etti. -10,000 Yüksek rahipler ve büyücüler tarafından kullanılan Corellon’un büyüsü ,  Illythiir elflerini drowlara çevirdi .Daha sonradan Cormanthor adıyla anılacak olan ormanın doğu kesimlerinde Elven Court denilen bölge şekillenmeye başladı. -9900 Vyshaantar imparatorluğu Illefarn’ı kendisine kattı.Yüksek büyücülerine ve güçlü ruhbanlarına eziyet ederek kendisi için tehdit edecek bütün etkenleri elemeye başladı. -9800 Vyshaantar , Evermeet üzerinde kolonileşmeye başladı. -9600 Faerun’un güney kesimlerinde, Underdark’ta ilk drow medeniyeleri kurulmaya başlandı. -9200 Beşinci Crown War Vyshaantar’ın Elven Court’daki hükümlere karşı gelmesiyle başladı. Aryvandaarlı bir çok elf Vyshaantar’a sırtını çevirdi.Malkizid , Vyshaantar’ı terk ederek şeytanı boyutlara döndü. -9000 Crown War sona erdi.High Forest tanrılar tarafından yenilenmesi için terk edildi.Elflerin “Wandering Years “ adıyla andıkları yeniden yerleşik hale gelmeye  çalıştıkları dönem başladı.Bir çok elf Elven Court bölgesine göç etti.Crown War’dan bozulmamış olarak çıkabilen iki imparatorluk sadece Keltormir ve Illefarn oldu. -8600 Eiellur , Miyeritar ve Orishaar imparatorluklarından hayatta kalan elf klanları gizli bir şekilde Evereska şehrini kurdular. -8500 Yangınlar ve bir takım diğer felaketler Keltormir Ormanını 3 orman haline getirdi ve böldü. -8350 Imaskarlı kabileleri daha sonradan Rauvin Çölü olarak anılacak olan yere yerleşmeye başladılar. -8123 Imaskarlı artifactçiler ilk sonsuz ara düzlemi yarattılar.Bu tarz büyülere duymaya başlandıkları hayranlıkla kısa sürede şehirlerini bu büyüsel hayranlıklarına göre dizayn etmeye başladılar. -8100 Sekiz cüce krallığı , Shanatar imparatorluğu altında birleşti. -7975 Imaskar ‘ın en büyük şehri olan Inupras kuruldu.İlk İmaskar imparatoru Umyatin şehri kendine adadı. -7800 Calim adlı Djinn , günümüzde Calimport olarak bilinen şehrin bulunduğu bölgeye gelerek Calim İmparatorluğunu kurdu. -7790 Calimport ejderha akınlarına maruz kaldı.Calim , Marching Dağlarına gitti ve ejderhaları uzaklaştırdı. -7690 Calim , imparatorluğunun güney sınırlarındaki Agis Nehrinin kıylarındaki cüceler ve elflerle iletişime geçti. -6800 Memnon adlı efreeti Agis nehrinin kuzeyine geldi.Memnonnar imparatorluğunu inşaa etme girişimlerine başladı. -6500 Syorpiir ülkesinin yok oluşunda hayatta kalmış bir grup elf günümüzde Chondalwood olarak bilinen ormana yerleştirler. Skyfire çağı başlardı.Calim ve Memnon birbirlerine üstün gelmek için tam 400 yıl boyunca sürecek bir mücadeleye  başladılar..Bu süre içerisinde 22 kıyamete neden olan 22 büyük savaş yaptılar. -6422 Imaskari şehri olan Solon kuruldu. -6100  Skyfire çağı sona erdi.Elflerin güçlü büyüleri Calim ve Memnon’u sonsuz bir mücadele içinde başkalarına zarar veremeyecekleri bir sonsuzluğa hapsetti.Calim Çölü yaratılmış oldu. -6060 İnsanlar cinlerin ülkelerine yerleşti.Burası Coromshan olarak bilinen bir insan ülkesi haline geldi.Calimport ve Keltar yeniden inşa edildi. -5960 High Shanatar , Agis gölünün kıyısı boyuna cüceler tarafından kuruldu. -5800 Chondalwood’un kuzeyinde Jhaamdath kuruldu.Jhaamdathsonunda Coramshan ile tanıştı ve aralarında bu bölgede baskın olmak için yüz yıllarca sürecek bir mücadele başladı. -5005 Jhamdath ve Coramshan arasında ateşkes oldu ve savaş sona erdi.Ülkeler sınırlarını Lake of Steam’in ötesine ulaştırmaya başladılar. -4700 Elfler Eaerlann’ı kurdular. -4400 Drowlar ve duergarlar , Elven Court bölgesi ile cüce ülkesi olan Sarphil’i yok ettiler. -4370 Garip bir hastalık Imaskar şehirlerinde ortaya çıktı. -4366 Imaskari arfitactçıları başka bir dünyaya çift taraflı bir portal açarak yüzlerce insan köle getirdiler.Artificer’lar portala düzlemsel bir bariyer koyup kölelerin öte taraftaki tanrılarıyla iletişime geçmelerini engellediler.Daha sonradan köleler ile Imaskar’ların karışmasıyla Mulan denilen insan ırkı doğmuş oldu. -3983 Elf ülkesi olan Cormanthry doğdu. -3900 Cücelerin Shiled Kingdom olarak nitelendirdikleri Delzoun kuruldu. -3891 Artificer Lord’u Omanond’un emri altında Imaskari Artificer’ları Imaskarvana denilen yedi güçlü artifact yarattılar. Böylece imparatorluğun büyüsel birikimi sonsuza kadar somut bir şekilde kaydedilmiş ve kanıtlanmış olacaktı. -3859 Narrow denizinin kıyısındaki kasabalar ortak müdafaa için toplanıp birleştiler.Bu yeni ülkenin adına Netheril dendi. -3830 Eaerlann’lı elfler Netheril insanlarıyla ilişki kurmaya başladılar.Sonraki on yıl içinde insanlar elflerden büyüyü öğrenmeye başladılar. -3605 Dünyanın Omurgasından orc akınları başladı ancak elfler onları katlederek geldiklere yere gönderdiler.Daha çok genç ve acemi olarak gördükleri Netheril imparatorluğuna yardım ettiler ve onların topraklarını korumalarına aşırı derecede yardım ettiler.Orclar 19 yıl süresinde akınları sürdürmeyi denedi. -3533 Nether Parşomenleri olarak bilinen büyülü öğretiler Aryvaandar imparatorluğunun harabelerinde insanlar tarafından bulundu.İnsanlar kısa sürede kendilerinden geçerek daha fazla güç için Parşomenleri inceleyip çalışmaya başladılar. -3520 Kuzeydeki elfler , Netherlilerin tutsak olarak tuttukları gnome kölelerin güneye ve doğuya kaçmalarını sağladılar. -3419 Netheril’liler Delzoun’lu cücelerle ticaret yapmak amaçlı iletişime geçitiler.Üç yıllık karar verme sürecinden sonra Underdark’ın en güvenli ve gözlenen noktalarından geçen bir ticaret yolu yaptılar. -3234 Methwood içinde Imaskari karakolu olan Metos kuruldu. -3095 Nether Parşomenlerinden bir tanesi Cormanthyt’li elfler tarafından çalındı ve yüksek büyücüleri tarafından saklandı. -3000 Sword Coast’daki insanların avcıları ve balıkçı kasabaları tek bir lider altında birleştiler.İnsanlar bu yeni topluluklarına Illusk adını verdiler. -2954 Netheril’deki ilk uçan şehir yaratıldı. -2637 Chulth yarım adasında Ubtao , Mezro’yu kurdu. -2600 High Shanatar’daki son cüceler Calimshan yöneticisi Tavihr Dynasty ile savaşa başladılar.Cüceler Deep Shanatar’a olan son girişi mühürleyip kapanılar. -2550 Ulutiu , küçük bir deniz tanrısı, kendini Astral Düzleme sürgün etti.Buzdan yapılmış kolyesi Dev Buzul denilen bölgeyi yarattı. -2489 Imaskarların kölelerinin tanrıları büyülü bariyerleri geçip inananlarına ulaşmayı başardılar.Tanrılarının desteklerini almaya başlayınca köleler efendilerine karşı ayaklanma hareketlerine başladılar. -2488 Hours , Imaskar’ın İmparatoru Lord Artificer Yuvaraj’ı öldürdü.Böylece Imaskar İmparatorluğu yok edildi. -2487 Imaskar’ın özgür kalan köleleri batıya doğru ilerlediler ve Alamber Denizinin kıyılarına kadar geldiler.Imaskari mültecileri ise yanlarına üçüncü Imaskarcana’yı da alarak Underdark’a kaçtılar. -2481 Imaskari Lordu , Ilphemon Underdark’taki Earthroot bölgesinde Deep Imaskar adlı şehri kurdu. -2381 Alimir Dağlarındaki beholderlar tehlike yaratmaya başladılar.Calimshan yöneticisi Tavihr Dynasty’i suikasta kurban gitti ve onun devri kapandı. -2135 Kaçan kölelerlerin bazıları Skuld adlı şehri kurdular.Bu şehir Mulhorand imparatorluğunun baş kenti olacaktı.Böylece Mulhorand kuruldu. -2103 Devler ve ogre generaller tarafından komuta  edilen orc birlikleri Illusk’u yerle bir etmeye başladılar. -2087 Kölelerin diğer bir kısmı Unthalass denilen şehri inşa ettiler.Böylece yeni bir ülke olan Unther kuruldu. -1967 İlk Unther – Mulhorand savaşı başladı. -1961 Mulhorand ve Uther  Kılıçlar  Nehri’ni ortak sınır olarak kabul ettiler. -1900 Caltazar Tepeleri Lake of Stream çevresindeki beholderlar tarafından sık sık saldırıya uğramaya başladı. -1838 Yaşlı Kırmızı Ejderha Ylveraasahlisar Calimshan’ı fethetti ve yönetmeye başladı. -1726 Ylveraasahlisar , soylu Cajaan ailesi tarafından katledildi. -1700 Calishite soylu aileleri kuzeydeki ormanlardaki elfleri avlamaya başladılar. -1500 -1570 Sıradan bir balıkçı kasabası olan Zazesspur , kuvvetli bir şehir haline geldi ve Tethry  Emirinin merkezi haline geldi. -1428 Alimirs dağlarından çıkan beholder sürüleri Calimshan ve Iltkaazardaki bütün şehirleri ele geçirdiler. -1402 Drakhon , Rahibe prenses Calimshan’ı yöneterek ülkeyi beholder tehlikesinden kurtardı. -1400 Lake of Stream’deki beholderların , Caltazar Tepelerine yaptıkları saldırılar sona erdi. -1087 Thayd adlı büyücü ve emrindeki diğer büyücüler Unther ve Mulhorand’a karşı ayaklandılar. -1081 Thayd ve takipçileri başarısız oldular.Thayd , Mulhorand ve Unther’in aldığı kararla idam edildi. -1075 Orcgate Savaşları günümüzde Thay olarak bilinen bölgede başladı. -1071 Orc tanrısı Gruumsh , Mulhorand tanrısı Re’yi öldürdü. -1069 Thay’daki orclar yenildi.Bir çoğu kuzeye veya batıya kaçtı. -900 Narfell ve Raumathar ortaya çıktı. -790 Night Savaşları başladı.Drowlar , Calimshan’ın merkezden uzak bölgelerine saldırmaya başladılar. -680 Year of Creeping Thieves:Calimshan , Lake of Stream çevresinde kolonileşmeye başladı. -553 Year of Plentiful Wine: Gölge düzlemi Netheril’li büyücüler tarafından keşfedildi. -530 Year of Meager Means : Calimshan ve drowlar arasındaki Night Savaşları sona erdi. -461 Year of Bold Pioneers: Phaerimms , Anauroch’u oluşturacak büyüleri yapmaya başladı. -425 Year of Ancestral Voices: Netheril’li göçmenler Illusk’u yeniden kurdu .Yönetim sistemini de magocracy yaptı.(Magocracy : Büyü ve büyücü  ile yönetilen ülkelerdeki rejimin adı) -387 Year of Shattered Walls: Calishite’ler tarafından yönetilen Zazesspur , Tethry’li barbarlar tarafından yağmalandı. -354 Year of Many Maws: Sharnlar ve phaerimmler arasında kaydedilen ilk çarpışma yaşandı. -351 Year of Glassharks : Phaerimmlerin var olan güçlerini emip tükettiklerini anlayan bazı Netheril’li büyücüler bulundukları şehirleri terk edip bilinmeyen yerlere gittiler.Halk huzursuzlanmaya başladı. -349 Year of Bold Poachers: Netheril’li büyücü Saldrinar , West Gate’i yöneten ejderha Kisonraathiisar’ı yoketti.Böylece şehrin ilk insan kralı oldu. -339 Year of Sundered Webs: Karsus , Netheril’in çöküşüne sebep oldu.Neredeyse bütün şehirler yere çakılarak yok oldu.Mystryl yok oldu ancak Mystra olarak yeniden doğdu.Anauria , Arsam , Hlondath ( Hayatta kalanlar tarafından kuruldu) -288 Year of Eight Lightnings : Calimshan , Tetryr’in ve halkının bağımsızlığını tanıdı. -286 Year of  Foul Awakenings: West Gate sıradan bir gecede bir vampir olan Orlak ve emirdeki elit savaşçılar  tarafından ele geçirildi. -255 Year of Furious Waves : Jhaamdath’lılar fetihlere çıkma kararı alıp büyük gemiler yapmak için ormanlardaki ağaçları kesmeye başlayınca elflerin nefretleriyle karşılaştılar.Vahşi elflerin yaptığı yüksek elf büyüsü ile dev dalgalar sonucu helak oldular ve fetih planlarını unuttular.Bu dalgalar aynı zamanda Villion Reach’in günümüzdeki şeklini oluşturmuşlardır.Bu felaketten sağ kalan Chondathanlar (Jhaamdath’ı kuran insanların ırkı)  bu günkü Cormry , Sembia ,Dalelands gibi yerlere kaçtılar. -212 Year of High Thrones : Purple Marches savaşı ikinci kez Calishite’leri , Tethyr’lilere teslim olmak durumunda bıraktı.Darrom Ithal Tethyr’in taçlı kralı oldu. -200 Year of Stonerising: Dünyanın en büyük kütüphanesi sayılabilecek Candlekeep kuruldu.Günümüzde kullanılan Hartos takvimi kullanılmaya  başlandı.Dalelands’de ilk insanlar kuzeyden gelerek yerleşmeye başladılar. -160 Year of The Stone Giant.Narfell ve Raumatar yok edildi. -153 Year of the Starry Shroud :Daha sonradan Procampur o zamanlarda Proeskampalar adıyla cüceler tarafından kuruldu.Kısa sürede Westgate’in ticaret partneri oldu. -133 Year of Silent Screams:Dev Denizde oluşan fırtınalar ve gelgitler Tethry’deki Velen kentini yuttu.Bu olay nüfusu önemli ölçüde azalttı. -111 Year of Terible Anger :Illusk yeniden orc akınları yüzünden çöktü. -100 Year of Black Unicorn : Delzoun , phaerimmlerin ve diğer tehlikelerin saldırıları yüzünden düştü. -75 Year of Lether Shileds : Rashemen’in cadıları ilk defa ülkedeki Demir Efendiyi seçti. -68 _ -65 Hin Ghostwars: Birçok lightfoot ve ghostwise halfling , Lurien ‘den ayrıldı. -52 Year of the Choking Spores: Waterdeep bölgesinde ilk yerleşik çiftlikler kurulmaya başlandı. -33 Year of Slowing Sands: Asram’da veda başladı ve hiç kimse hayatta kalmadı. 1 Year of Sunrise : Cormanrhry elfleri ve Dalelands halkı tarafından “Standing Stone” dikildi ve Vadi Kayıtları başlandı.(DL : DaleReckoning) 10 Year of Dreams : Netheril bölgesine Anauroch denilmeye başlandı. 20 Year of Fallen Fury : İnsanların takvimi Harptos elflerin bayramı Cinnaelos’ Cor( Corellon’un Barış Günü)’u kabul etti ve ismini Shiledmeet olarak değiştirerek o tarihten itibaren 4 yılda bir olmak üzere kutlamaya başladı. 25 Year of Many Runes : Deneir tapınağı kuruldu. 26 Year of Opening Doors: Cormry , Obarskyr ailesi tarafından kuruldu. 27 Year of Shadowed Blades:Calimshan’da Shoon çağı başladı. 37 Year of Dark Venom : 5 gelgit dalgası Calimshan kıyılarına vurarak ülkedeki 5 liman şehrinden üç tanesini yok etti. 75 Year of Clinging Death : Medeni ülkelerde veda salgını başladı.(Calimshan , Lake of Steram , Vilhon Reach ).Kahin Alaundo Candlekeep’e vardı. 111 Year of Fallen Guards: Anauria orc akınları yüzünden yok edildi.Ama aynı zamanda orc ordularını da yok etti.Böylece bu bölgedeki orc birliklerinin sayısı oldukça küçüldü. 112 Year of The Tusk : Cormyrli haritacılar Cormanthor , Cormyr ve Dalelands’in ilk haritalarını yaptılar. 168 Year of Scatted Stars :Halaster’in Kalesi , Waterdeep’deki çiftliklerin yakınına yaptıldı.Halaster , Undermountain olarak bilinen devasa zindanı yaratma hazırlıklarına başladı. 171 Year of Unking Weapons: Cormanthry’li elfler , şu anki Yulash’ın kuzeyindeki ormanda , ayakta kalmış olan Moander tapınağını yok ettiler.Bu tarihten itibaren habis tanrı Moander son tapınağının harabelerinin altında habis kaldı. 241 Year of Hippogirff’s Folly : Eliminster Aumar , Cormanthor şehrine girdi ve kendini Mystra’ya hizmet etmeye adadı. 244 Year of Elf Sands:Everaska ilk defa elf olmayanlar tarafından keşfedildi.Yine de bu sır yüzyıllar boyu Grayclock Tepelerindek insanlar tarafından gizli tutuldu. 261 Year of Soaring Stars: Cormanthor ‘un kalbindeki elf şehri , “Mythal’ın” gücü çevresinde  birleşerek Myth  Drannor adını aldı. 273 Year of Delighted Dwarves : Ammarindar ve Felbarr kalesinden gelen üç klanın yerleşmesiyle ilk cüce göçü Myrh Drannor’a ulaştı. 284 Year of Fallen Flagons: Tethyr ile Myth Drannor arasındaki portallar sayesinde yüzlerce buçukluk göç ederek şehre yerleşti. 324 Year of Freedom’s Friends:Harper adlı organizasyon Elven Court bölgesinde Dathlue Mistwinter( Lady Steel) tarafından şekillenmeye başladı. 329 Year of Clossed Scrooll:Hlondath’ın yeşil düzlükleri Anauroch’un genişlemesiyle yok oldu.Şehir boşaltıldı ve insanlar doğuya (Moonsea bölgesine) veya güneye ( Dalelans ve daha aşağılara) göç etmeye başladılar. 376 Year of Leaping Hare:Valashar’lı Ashar Tornamn Shoon İmparatorluğunun sınırlarını High Moor bölgesine kadar genişletti.Cormry’in resmi kralı 1. Azoun, Shoon güçlerinin yayılmasını engelledi. 379 Year of Seven Sisters: Her okulun uzmanı olan 7 büyücü bütün ırklara açık olan büyü okulunu Myth Drannor’da kurdu. 384 Year of Dreaming Dragons: Silverymoon Köprüsü , Rauvin Nehri üzerine yapıldı. 449 Year of Killing Ice : Silvyr Ithal , Tethyr kralı oldu.Amn ve Tethyr’in asiliği üzerine politika geliştirdi.7. Amahl Shoon  tarafından bir savaş sırasında öldürüldü. 450 Year of Crrie Fist:Tethyr’in prensi Strohm , 7. Amahl Shoon ‘u öldürerek babasının intikamını aldı.Böylece Shoon Devri sona erdi. 480 Year of Winter Sphinix: Beyaz kürklü bir androsphinix olan Lyonarth , Westgate yönetimini ele geçirdi. 482 Year of The Blighted Vine: Unther’in kuzey şehirleri , kopmaya ve bağımsız olmaya başladı. 523 Year of Trials Arcane: Kuzeydeki Three Crowns olarak bilinen Phalorm’un kuruluşu. 574 Year of Gored Griffon:Silverymoon , küçük bir ticaret kasabası olarak şekillendi. 615 Year of Lamia’s Kiss:Westgate’in  yöneticisi Beyaz Kürk , bir lamia tarafından büyülendi.Lamia Nessmara kendisini bir  gynosphinix olarak gösterdi ve ikili şehri beraberce şehri yönetmeye başladılar.Pharlom kuzeyde akınlar sonucu yok edildi. 616 Year of Ensorceled Kings: West Gate’i ziyaret eden bir grup büyücü , lamianın büyülü ilizyonlarını parçaladı.Lamia ve androsphinix birbirini öldürdü. 627 Year of Bloodcrystals:Ecamane Truesilver ve 9 yardımcısı Silverymoon’a geldiler.Burada elf büyüleri öğreten herkese açık bir büyü okulu açtılar. 640 Year of Fanged Beasts:Zhentil Kalesi çevresinde ilk ticaret ve maden çalışmaları başladı. 659 Year of Hunting Ghosts:Bir çok büyücü Silvermoon’a göç etti ve onu Myth Drannor’un kardeş şehri haline getirdiler. 668 Year of Telling Tome: Halastar Blackcloack büyülü yollarla Myth Drannor’daki büyücüleri kaçırmaya başladı. 679 Year of Scarlet Sash:Hillsfar neredeyse batıdaki Beast Marches bölgesinden gelen deepspawn kırması yaratıklar tarafından yok ediliyordu./Unther , Yuirwood ormanının güneyindeki bağımsızlık ilan eden şehirleri tanımak zorunda kaldı. 694 Year of The Ominous Oracle: Kahin Darcassan tarafından Myth Drannor’un yok olacağı ile ilgili ilk kehanet ve uzgörüler orataya konuldu.Bu bilgiler halkın panik yapmaması için halktan uzak tutuldu. 708 Year of Bound Evils: 3 tabur elf büyücüsü , Moander’in yeniden güç kazanan habis yaratıkları ve takipçileriyle , Moander’in düşmüş tapınağının yakınlarında savaştı.Üç iblis , büyülü hapishanelerinden kaçmayı başardı ve orclar , goblinler ve diğer kötü yaratıkların karışımından oluşan bir ordu hazırlamaya başladı. 710 Year of Toppled Throne : Drowlar Cormyr’e saldırdı.Bir çok soylu aile ölmeleri sanılmalarına karşın Underdark’ta köle olarak hayatlarını sürdürdü./Abbys’ten , Westgate’in şatosuna  büyülü bir portal açıldı.Kalabalık tiefling birlikleri etrafı ele geçirdi.Tieflinglerin lideri Iyachtu Xvim Baneson , Westgate yönetimini ele geçirdi. 711 Year of Despairing Elves: Sonbahar aylarının sonlarına doğru Army of Darkness( Büyülü hapislerinden kaçan üç iblisin yönettiği ordu) Moonsea’nin batısındaki madenleri ele geçirdi.Feast of Moon zamanında Wheeping Savaşı başladı.Army of Darkness Cormanthor’daki bir çok elf liderlerine saldırdı ve bir çok kasaba ve clan karakolunu yok etti. 712 Year of Lost Lance :Wheeping Savaşı bütün yıl boyunca devam etti.Bir çoğu harper olmak üzere bir çok kahramanın ölümüne sebep oldu. 713 Year of Firedrake: Savaş Myth Drannor’a da sıçradı.Müttefiklerin yardımıyla iblislerden 2 tanesi bertaraf edildi. 714 Year of Doom:Myth Drannor , Army of Darkness karşısında daha fazla dayanamadı.Sadece 200 elf ve 3000 müttefik durumdan sağ kurtulabildi. 720 Year of Dawn Rose : Dans Yeri’nde yapılan Tanrıların Toplantısı harperların yeniden yapılanması için cesaret verdi.Geçen 10 yılda hayatta kalmış 15 Harper ( Elminster ve Khelben bu gruba dahildi) yeniden organize olmaya başladılar. 734 Year of Splendid Stag: Iyachtu Xvim’in hükümdarlığı Westgate’de terslikle karşılandı ve sözü geçen tüccarlar tarafından şehirden ayrılmaya zorlandı. 756 Year of Leaning Post:Balıkçı bir halk Aglorand’da yerleşmeye başaldı. 796 Year of Gray Mists: Merrydale vampir istilasından sonra Daggerdale olarak ismini değiştirdi. 863 Year of Wondrous Sea:Chultaki şehir Mezro yok oldu. 864 Year of Broken Branch :Calimport’un altında Kara Rysellan lakaplı bir lich kendisi ve kendisi gibi undead büyü kullanıcılarının dünyayı ince planlar ve yalanlarla yönetmelerini sağlayacak Twisted Rune’ı keşfetti. 882 Year of The Curse:İblisler , daha sonraları Hellgate Keep olarak bilinecek Ascalhorn şehrini ele geçirdiler.Earlann böylece düştü. 900 Year of The Thisty Sword: Chondath’da iç savaş başladı.The Vault of the Sages , Silverymoon’da inşa edildi. 902 Year of The Queen’s Tears : Chondath’daki Rotting Savaşı ülkenin büyük bir bölümünü yok etti.Cult of Dragon ilk Dracolichi yarattı. 906 Year of the Plough :Shadowdale kuruldu. 913 Year of The Watching Raven: Sembia kuzgun bayrağı altında kuruldu. 922 Year of Spouting Fish: Thay’da Thazalhar savaşı başladı.Savaşın sonunda Red Wizardlar Thay’ın , Mulhorand’dan bağımsız olduğunu ilan ettiler.İkinci Mulhorand İmparatorluğunun sonu. 929 Year of Flashing Eyes:Chessenta , Unther’e karşı ayaklandı. 934 Year of  Fell Wizardry : İlk defa Thay , Rashemen’e akın yaptı. 937 Year of Turning Wheel:Theks , Golden Way üzerinde kuruldu. 974 Year of Haunting Harpy: Waterdeep kalesi inşa edildi. 975 Year of The Bent Coin: Telflamm , soylu şehir devleti olarak kuruldu. 976 Year of The Slaying Spells: Mulhorandi’nin Thay’a yaptığı akınlar geri püskürtüldü. 1018 Year of The Dracorage :Tchazzar’ın ölümüyle Chessenta birleşti.Mavi Sapphiraktar Calim Çölüne geldi ve Calimport ile Keltar’ı yok etti. 1021 Year of The Howling Axe:Thay Harperlara saldırdı.Harperlar ortalıktan kayboldu. 1022 Year of Wandering Wyvern : Harperlar yeniden toparlandılar. 1030 Year of Warlords:Zulkirler Thay’ın yöneticileri olarak kabul edidiler. 1032 Year od The Nightmadiens: Kuzeyin güçlü büyücülerinden Ahgharion Waterdeep’i kurtardı ve Waterdeep Lordlarını yarattı.Şehir kuzeye doğru daha da büyüdü. 1038 Year of Spreading Spring:Buzullar çekildi.Narfell , Vaasa ve Damara ‘da buzlar yok oldu.Dışarıdan bir çok göçmen buraya gelmeye başladı.Aencar kendini Dalelands’in kralı ilan etti. 1065 Year of Watching Wood:Aglorand’daki elfler ve insanlar barış yaptılar.İlk krallarını bir yarı elf olan Brindor olarak seçtiler. 1074 Year of Tightening Fist :Zulkir’ler gittikçe daha sert olmaya ve bütün asileri yok ederek ülkeyi yönetmeye devam ettiler. 1090 Year of Slaughter :Kemikler Savaşı yapıldı.Malar’ın takipçileri “Büyük Av”a başladı. 1095 Year of Dawndance: Imphras , Impiltur’u birleştirdi. 1097 Year of The Gleaming Crown : Imphras , Impiltur’un kralı oldu. 1099 Year of The Restless: Yeni ticaret yolları yapıldı.Kara-Tur ve Zakhara ile ilk modern bağlantılar kuruldu. 1117 Year of The Twelverule: Chessenta 1154’e kadar eyalet şehirlerine bölündü. 1150 Year of The Scourge: Sword Coast boyunca bir hastalık yayıldı.Loviatar ve Talona’ya tapınma sayısı arttı.Khelben Arasun Waterdeep’e geldi. 1164 Year of Long Shadows:Yenilmez lakaplı korsan Immurk , Procampur’dan gelen bir gemiden  , Cormry’in o zaman için yeni kralı 1. Palaghard’ın taç töreninde giyeceği tacı çaldı.Bu durum Inner Sea’de korsanlık olaylarının artmasına sebep olmuştur.Inner Sea bölgesindeki ülkeler korsanlığa karşı kendi savaş gemilerini yapmaya ve tüccarlarını korsanlara karşı koruma girişimlerine başlamışlardır. 1179 Year of The Stalking Satyr:Malaugrymler ,Arasun’un kulesine saldırdılar.Ancak Khelben , Elminster ve diğer Waterdeep büyücülerinin yardımıyla durduruldular ve geri gönderildiler. 1182 Year of Sinking Shileds:Malaugrymler Faerun’u keşfettiler.Harpstar Savaşı başladı. 1194 Year of The Bloody Wave:Singing Sands savaşı yaşandı.Aglorand , Thay’ı yendi. 1197 Year of Sundered Shileds:Brokenheads savaşı yapıldı.Aglorand yeniden Thay’ı yendi. 1209 Year of The Blazing Banners:Korsanlara karşı Sembia , Cormyr ve Impiltur ittifak yaptılar. 1222 Year of the Horn: Harpstar savaşı Harper King’in ölümüyle sona erdi. 1232 Year of The Weeping Wives:Sessrendale , Archendale tarafından yok edildi. 1235 Year of The Black Horde:Faerun tarihindeki en büyük orc ordusu ortaya çıktı.Kuzeyi , Sword Coast’u yerle bir etti.Waterdeep kuşatıldı.Bir çok Calishite soylusu öldü. 1237 Year of The Grotto:Thesk ve Aglorand müttefik oldu. 1241 Year of The Lost Lady: Çok hürmet edilen bir Tethyrian soylusu kadın orclar tarafından yakalandı ve öldürüldü. 1242 Year of Yellow Rose:Yellow Rose Manastırı Damara’da kuruldu.Saygıdeğer bir ejderha olan Anaglathos Turmish’e geldi. 1245 Year of Pain:Loviatar’a tapanların sayısı oldukça arttı.Kuzeyde bir çok modern tapınağı kuruldu. 1247 Year of The Purple Basillik: Anaglathos çıkan bir isyan ile Turmish tahtından inmek durumunda kaldı ve maceracılar tarafından öldürüldü. 1260 Year of The Broken Blade: Bir çok barış antlaşması bu tarihte imzalandı.Aglorand’lı Halacar ve kız kardeşi Ilione zehirlendi.Simbul’un özel öğretmeni tahta geçti. 1261 Year of Bright Dreams:Manshoon , Zhent konseyinde kendine bir türbe edindi.Aynı zamanda bu bölgede Zhentarim adında gizli bir organizasyon kurdu. 1280 Year of The Manticore:Thay , yaptığı bir akında Mulhorand’ı neredeyse işgal ediyordu. 1298 Year of Pointed Bone: Waterdeep’in Maskeli Lady’lerinden biri olan Lhestyn , Shadow Thieves organizasyonunun içine sızıp organizasyonu açığa çıkardı.1 hafta süren kanlı bir haftadan sonra hırsızlar ölerek veya kaçarak Waterdeep’i terk ettiler. 1306 Year of Thunder: Moonsea savaşı…Mulmaster diğer şehirlerin birleşmesiyle yenildi.Cormry’deki Vanderdahast War Wizards ‘ kurdu.Moradin’in Thunder Blessing’i başladı.Cüce sayısı ikiye katlandı. 1307 Year of the Mace:4 . Azoun doğdu. 1312 Year of The Griffon : Darkhold , Black Network( Zhentarim) tarafından ele geçirildi.Manshoon Lich Queeni öldürdü.Dragonmere bölgesinde Teziir kuruldu. 1316 Year of Gulagoar:Tesendale , Zhent diyarının bir parçası oldu. 1317 Year of The Wandering Wyrm: Innersea bölgesinde büyük bir hastalık baş gösterdi.Bu hastalığa aynı zamanda Dragon Hastalığı dendi. 1320 Year of Watching Cold:Simbul , Aglorand’un kraliçesi oldu. 1321 Year of Chains:Harper’lar Berdusk’da kurulan Twillight Hall’da yeniden organize oldular. 1323 Year of Dreamwebs:Thay’lı büyücüler diğerlerinin rüyalarını kontrol etmeyi planladılar ancak planları engellendi. 1333 Year of The Striking Falcon :Amn’da ticaret savaşı başladı.Council of Six’in kurulmasıyla birlik sağlandı. 1336 Year of The Hightmantle :4 .Azoun Cormyr’de tahta geçti.Zhentarim , Daggerdale’i işgal etti. 1340 Year of The Lion: Featherdale’de Sembia ve Cult of Dragon arasında River Raising savaşı yapıldı. 1344 Year of Moonfall: Elflerin Cormanthor’u terk etmeleri başladı. 1345 Year of Saddle: Sword Coast’un bir çok liman kentine güneyde Baldurs Gate’e varana değin hastalık bulaştı. 1347 Year of The Bright Blade: Zhengyi denilen Cadı Kral Vaasa’da ortaya çıktı.4. Alemander Tethyr’de öldü.Tethyrde iç savaş başladı. 1350 Year of Morning Star: Elminster , Shadowdale’e çekildi. 1352 Year of The Dragon: Ride’daki barbarlar , Glister yolundaki Zhentleri yok ettiler. 1353 Year of The Arch: Night Masklar Westgate’in gizli yöneticileri haline geldiler. 1355 Year of The Harp.Zhentil Keep , Citiadel of the Raven ‘ı kendisine aldı.Cormanthor elflerinin gidişi zirveye ulaştı.Yulash’da iç savaş başladı.Hillsfar ve Zhentil Keep askerlerini Yulash’a yönlendirdiler. 1356 Year of the Worm: Scardale’li Lashan , bütün Daleland’ı yönetimi almaya çalıştı ancak başarısız oldu.Cormry’liler Tilvertoon’u kurdu.Moonsea ve Dales’e ejderha akınları olmaya başladı.Shadow Dale’li Sylune  öldü.Mitral Hall yeniden ele geçirildi. 1357 Year of The Prince : Damara kralı Virdin ,Zhengeyi (Cadı Kral ) ile yapılan bir savaş sırasında öldü.3. Horustep (11 yaşında) Mulhorand tahtına geçti.Bozulma tanrısı Moander yanlışlıkla yattığı uykudan uyandırıldı.Kovulmadan önce çokça hasara sebep oldu. 1358 Year of Shadows: Time of Troubles dönemi.Tanrılar Toril’de yürüdü.Bane, Bhaal,Gilgeam, Ibrandul ,Myrkul, ve diğer tanrılar yok oldu.Mystra ve Cyric’in üstünlük dönemi.Wild ve dead magic bölgelerinin ortaya çıkışı. 1359 Year of The Serpent:Cadı Kral Zhengyi yok edildi.Damara , Gareth Dragonsbane tarafından toparlandı.Tuigan Ordusu Yamun Khahan tarafından toplandı.Tuigan Ordusu Thay’a saldırdı.Szass Tam orduyu ikna ederek Rashemen üzerine gönderdi.Cadılar akını durdurdular. 1360 Year of The Turret: Tuigan Orduları Faerun’a akınlar düzenlemeye devam ettiler.Tuiganlara karşı birlik oluşuturuldu.4 .Azoun, Yamun Khahan’ı öldürdü. 1361 Year of Madiens: Zhentil Keepde Bane’in ölümü yüzünden dini savaş çıktı.Buna birinci Banedeath dendi.Eski Bane inananları Cyric inananları tarafından kovuldular.Amn’li kaşifçiler Maztica’yı keşfetti. 1363 Year of The Wyvern : Mezro yeniden ortaya çıktı. 1367 Year of The Shiled:Tethyr’s Reclamation Savaşı başladı. 1368 Year of The Banner:Cyricçiler ikinci Banedeath’e başladılar.Zhentil Keep yok edildi.Hellgate Keep yok edildi. Son yıllar üzerinde pek durmak istemedim. Şu an Fr’ın 1374. senesindeyiz.Ancak yılbaşı yaklaşıyor 1375 ‘e geçilmesi an meselesi.Umarım bu bilgiler size yardımcı olabilmiştir.   Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Devamını Oku »
Forgotten Realms Logo

Faerun’a Giriş ve Dünyanın Yaratılışı

  Unutulmuş Diyarlar, Faerun, Toril….Bu adlar hemen hemen fantastik edebiyatla ilgilenen herkese tanıdık geliyordur. Unutulmuş Diyarlar; hakkında yüzlerce romanın yazıldığı, rol yapma oyunlarına sayısızca ek kitap kazandıran, milyonlarca kişinin bildiği, sevdiği, ilgilendiği bir dünyayı anlatan sözcük grubudur. Peki Faerun nedir? Faerun’u açıklamak için öncelikle Toril’i açıklamam gerekli. Toril, Faerun de dahil olmak üzere pek çok kıtayı üzerinde barındıran bir dünyadır. Unutulmuş diyarlar ise sadece Faerunu kapsar. Evrende her şeyden ve herkes den önce olan efendi Ao’nun -yani tanrıların ve yaratıcıların yaratıcısının, en büyük varlığın- Toril’in yaratıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Ao, Torili yarattığında yüzyıllar boyunca üzerinde bir canlı bile barındırmayan boş, sisli ve kasvetli topraklar olarak süregeldi. Bu boşluktan ikiz kız kardeşler doğdu. Bu kız kardeşlerin biri gölgenin ta kendisi ve yıkımın hanımıydı, diğer kız kardeş ise kardeşinin gölgesini yaratan ışıkları meydana getiren yaratımın hanımıydı. Bu iki kız kardeş cennete beden vererek Chauntea’yı yani doğa anne olarak da bilinen en eski tanrıçalardan birini yarattılar. Kız kardeşler birbirleriyle yıllar süren amansız mücadeleler ederken hastalık,ölüm,mutsuzluk,açlık gibi olgular oluştu. Bunun yanında güzel şeylerde doğdu, Chauntea ilk flora(bitki) topluluklarını yarattı ve Toril üzerinde tanrılar dışında başka canlılar oluştu. Işığın kız kardeşi yani Selune kardeşi ile mücadelesi sırasında Toril’in ötesine ateş elementi boyutuna ulaştı ve buradan getirdiği parlak ışığı Torilin tepesine dikti.Daha sonradan dünyada yaşamaya başlayacak canlıların güneş diye isimlendireceği bu saf ateş topu, Torili ve Chauntea’nın bitkilerini ısıttı, onların yetişmesini sağladı. Ayrıca kötü kız kardeş olan Shar’ın gölgelerini azaltarak onun sinirini üzerine çekti. Bu olaylar üzerine Shar dünyadaki tüm ışık ve sıcaklığı yok etmek için uğraşmaya başladı.Umutsuzluğa kapılan ve iyice zayıflamış olan Selune içerisinde kalmış son gücü,yani, öz büyü gücünü biriktirerek kötü kız kardeşine fırlattı. Birikmiş enerji Shar’ın biçimini aldı. Selune’un göz yaşları olarak bilinen gök taşları bu olay esnasında meydana geldi. Ortaya çıkan bu saf enerji Mystryl’e yani büyünün hanımına dönüştü.Mystryl daha sonra dünyada dolaşacak olan varlıkların büyü yapmalarını sağlayacak “dokuma (weave)” denilen büyü ağınında yaratıcısıydı. Mystryl annesinin (yani Selune’un) safında yer almaya karar verince kız kardeşlerin savaşında bir güç eşitliği meydana geldi. Daha sonradan olan kızları ve oğulları da savaşlara katıldı ve kimi kötünün kimi iyinin yanında savaşmaya devam etti. Hatta başka boyutlardan gelen tanrılar bile oldu. Torilin şimdiki günlerinde bile bu savaşlar sürmektedir. Toril’i coğrafi olarak inceleyecek olursak, bizim dünyamıza ne kadar benzediğini görürüz. Üzerinde bulunan pek çok kıtadan biri Faerun’dur. Faerun’un doğusunda Kara-tur adı verilen, daha çok uzak doğu dediğimiz kültürün izlerini taşıyan bir kıta vardır. Faerun ile Kara-tur arasında zaman zamam kılıç,ipek,büyülü eşya ticareti yapılmaktadır. Bu da en önemli ticaret yollarından olan Altın yol (Golden way) ile sağlanır. Faerun’un güneyinde ise Zakhara adı verilen kıtanın çöllerin ,cinlerin ve saklı harikaların olduğu kıta diye tanımlandığını görürüz. Faerun’un en güneyindeki ülkesi Halruua’nın kıyılarından Zakhara’nın göründüğü söylenir. Faerun’un batsında okyanusun ötesinde başka büyük bir kara parçasıyla karşılaşırız. Burası 1362 yılında Amn adı verilen ülkenin meraklı denizcileri tarafından bulunan Maztica’dır. Maztica yeni keşfedilen bir yer olduğundan hakkında fazla bir bilgi yoktur ama bilinen bir şey var ki oda Maztica’nın üzerinde bulunduğu kıtanın her yerine henüz gidilmemiş olmasıdır. Onun dışında Toril’in medeni kıtalarına uzak yerlerinde birileri tarafından keşfedilmeyi bekleyen adalar ve kıtalar henüz bilinmeyen diyarlar adıyla beklemektedir. Toril dışına çıkacak olursak, uzay adını verdiğimiz bu boşlukta ilk olarak göze çarapan en büyük şey Selune’un kendisidir. Asıl olarak bu Selune bizim bildiğimiz tanrıça Selune değildir fakat Selune tarafından yaratılmış olduğundan öyle bilinir. Ayrıca yakınlarında Selune’un göz yaşları diye bilinen dünyanın yaratılış yıllarında meydana gelmiş gök taşları bulunmaktadır. Faerun’un şimdiki zamanlarında birkaç tanesi dünyaya düşmüş ve Selune tapınanları tarafından saygıyla saklanmaktadır. Yine Selune’un dünyanın yaratılışı sırasında ateş elementi boyutundan çalarak oluşturduğu güneşte tüm bunların ortasında merkez gibi durmaktadır. Bunların dışında Faerun üzerinde uzayla ilgilenen kişiler tarafından yılda belirli aralıklarla geçen gezegen veya göktaşlarına rastlandığı söylenmektedir.   Yazan: Berker “Hamatula” Berki

Devamını Oku »
Forgotten Realms Logo

Unutulmuş Diyarlar Nedir?

Unutulmuş Diyarlar (İngilizce: Forgotten Realms) Zindanlar ve Ejderhalar oyunu için Kanadalı yazar ve oyun tasarımcısı Ed Greenwood tarafından yaratılmış hayali bir ortamdır. Genelde sadece Diyarlar olarak bilinen bu ortam, 1990’lı yıllarda en popüler Zindanlar ve Ejderhalar ortamı haline geldi. Özellikle yazar R.A. Salvatore‘un yarattığı Drizzt Do’urden karakteri ve Baldur’s Gate, Neverwinter Nights oyunları ile popülerleşti. 1980 sonlarından bu yana üretilen aksesuarlar oyunlar ve romanlarla, karakterleri, olayları ve yerleri son derece detaylı ve gelişmiş bir fantezi dünyasıdır. Eberron ile birlikte Wizards of the Coast’un hala materyel sağladığı iki rol yapma oyunu ortamından biridir. Ülkemizde de gittikçe yaygınlaşan FRPlerin en ünlülerinden biri haline gelmiştir.

Devamını Oku »