Starcraft

Starcraft Tarihi

Starcraft Logo
 

StarCraft’ın Konusu

Bu yazıda StarCraft evreninin tarihinden bahsedeceğiz.

Bu tarzdaki diğer strateji oyunlarında olduğu gibi StarCraft’ta da oyuncuların bilgisayara karşı oynayabileceği önceden hazırlanmış savaş görevleri bulunmaktadır. Bu görevler genellikle oyuna giriş düzeyinde başlar ve giderek çok daha zorlu bir hale gelir. Bu görevler StarCraft’ın kurgusal evreninde, farklı zaman dilimlerinde, farklı mekânlarda geçer. Bir önceki görevde olan olaylar bir sonraki görevde olacaklara zemin hazırlar. Blizzard Entertainment’ın ilk iki Warcraft oyununun aksine, StarCraft görevleri oyuncunun seçtiği tarafa göre değişen alternatif olaylar zinciri yaratmaz, tek ve çok daha geniş bir tarihin farklı noktalarını oyuncuya sunar. Ayrıca StarCraft’ın öyküsü diğer pek çok video oyunundan çok daha detaylı ve karmaşıktır. İçeriğinde ana karakterlerin kişisel olarak trajik ve destansı öykülerini de barındıran Starcraft’ın hikâyesi, oyuna sinematik bir tat verebilmek adına profesyonel bilimkurgu yazarının katkılarıyla hazırlanmıştır. StarCraft’ın görevleri Star Wars filmleri gibi “bölümler” şeklinde numaralandırılmıştır.

Bunun yanında oyunda görevler video kliplerle, yazılı anlatım ve tanımlamalarla zenginleştirilerek StarCraft evreninin arka planıyla birlikte ete kemiğe bürünmesi sağlanmıştır. Hatta Blizzard bazı serbest yazarların StarCraft oyunlarının ötesini anlatan romanlar yazmalarına izin vermiştir.

StarCraft hayranlarına bunlardan başka görevler ve tarihsel detaylar da sunulmuştur fakat bunlar hikâye kanonunun içinde değerlendirilmediğinden burada yer almayacaktır.

StarCraft’ta üç tane ırk bulunmaktadır: Hain insan ırkı Terranlar, asil ve paranormal ırk Protosslar ve korkunç görünüşe sahip, böceğe benzeyen Zerg ırkı. Öykünün gidişatı bu üç ırkın kaderlerini, liderlerini ve galaksinin uzak kesimlerinde egemenlik için giriştikleri savaşları içerir. Genellikle oyuncunun seçtiği ırk bölüm sonunda galip gelir fakat diğer ırklar üzerinde mutlak bir hâkimiyet sağlamaz.

İlk Dönemler

Xel’naga

Xel’naga galaksiler arası bilim adamlarından oluşan ve nesillerinin tükendiği düşünülen bir ırktır. Dünya-gemileriyle Samanyolu galaksisine gelmişler, kendi hayat döngüleri için önemli olan saf formu ve saf özü yaratmak için pek çok canlı türünü kullanmaya başlamışlardı.

İlk başta Aiur çevresinde buldukları akıllı ve psişik bir yaşam formu olan protossları değişikliğe uğrattılar. Protosslarda hem saf formun hem de özün bulunduğunu keşfettiler. Fakat Xel’naga deneyleri çok fazla arttırarak protossların psişik yeteneklerinin ve saf özlerinin yok olmasına sebebiyet verdi. Protoslar Xel’naganın onları terk etmesiyle deliliğe kapıldı.

Xel’naga, Zerus’un orta kısımlarında başka bir ırk olan Zergleri keşfetti. Bu küçük böceğimsilerde saf özü gözlemlediler. Xel’naga sezgisel istekleri içeren ve onları hivemind ile birbirlerine bağlayan Overmind’ı yarattı. Fakat Overmind, Xel’naga’nın varlığının farkına vardı ve uzayda uçabilen üniteler üreterek adamlarına dünya-gemilere saldırmalarını emretti. Xel’naga ırkının büyük kısmı yok oldu.

Protosslar

Tanrılarından yoksun kalan Protosslar (Xel’naga’yı tanrı olarak görüyorlardı) nesiller süren devasa bir iç savaş olan Büyük Kavga’ya sürüklendiler. Mistik Khas, Khaydarin Kristalleri olarak bilinen Xel’naga kalıntılarındaki gücü kullanarak Protossların psişik bağını tekrar kurdu. Bu bağa Khala adını veren Khas, ırkının yaralarını sarmasına yardım etti. Protossların deliliği böylece son buldu.
Protoss toplumu üç kasta ayrılmıştır: Conclave tarafından yönlendirilen dini liderlerden oluşan Judicator Kastı, halkı koruyan savaşçıların bulunduğu Templar Kastı ve işçi, zanaatkâr ihtiyacını karşılayan Khalai Kastı. Protosslar, Xel’naga teknolojisini bolca kullandı.

Protosslar daha önce xel’naga tarafından kontrol edilen pek çok medeniyeti etkiledi, Dae’uhl düşünce sistemine göre kendilerinden düşük ırkları korudu ve yönettiler. Terranlar Koprulu Sektöre vardıklarında onları da gizliden gizliye korudular.

Büyük Savaştan hemen önce Protosslar, Xel’naga tarafından değiştirilen başka bir ırk olan Zerglerin farkına vardılar. Zergler yavaş yavaş Terran gezegenlerini işgal etmeye başlamışlardı. Templar Kastından Tassadar’a filosunu toplayıp en yoğun şekilde istilaya uğramış gezegen olan Chau Sara’yı tamamen temizlemesi emredildi. Tassadar, Terran Konfederasyonunda paniğe neden olan emirleri yerine getirdi. Bir sonraki görev olan Mar Sara’da ise Terranların Zerglere karşı şanslarının olduğuna inanıp gezegeni temizlemeyi reddetti.

Dark Templar

Büyük Kavgayı takiben Protosslar bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için davranışlarını idare eden bir din ve psişik bir düşünce sistemi olan Khala’ya kendilerini bağladılar.

Haydutlar olarak bilinen bir takım Protoss Khala’ya bağlanmayı reddetti ve Conclave’den saklandı. Sonunda Conclave, Templar Kastının lideri genç Adun’a onları katletmesini emretti. Bunun aksine Adun onlara Conclave’den nasıl kaçılacağını öğretti. Fakat Haydutlar Khala olmadan güçlerini kontrol edemedi ve kaza eseri Aiur üzerinde devasa bir psişik fırtınaya sebebiyet vererek varlıklarını belli ettiler.

Conclave artık kendilerini gizleyemeyen Haydutların Aiur’dan sürülmeleri emrini verdi. Zaman geçtikçe, psişik dokungaçlarını keserek kendilerini Khala’dan ayırmayı gelenek haline getirdikleri için onlara Dark Templar denildi.

Yurtlarından sürüldükten sonra, Dark Templerlar karanlık gezegen Shakuras’a yerleşip Matriarch Raszagal tarafından yönetildiler.

Zergler

Zergler protosslardan sonra biyolojik olarak geliştirilmiş ikinci ırktır. Saf öze sahip olan zergler aslen kurbanlarının genetiğini özümseyen solucanımsı parazit ırkıydı. Xel’naga’nın yaptığı Overmind tarafından kontrol edildiler. Xel’naga ile iletişimi kopan Overmind, Zerg güruhlarını onları yok etmek ve ilimlerini çalmak için yolladı. Zerg Güruhları ölümsüz Overmind’ın üstünlüğünde bir hiyerarşi yarattı. Overmind’ın altında ölümsüz Cerebrateler ve Overlordlar bulunmaktaydı. Modern Zerg Güruhu zorlu şartlara dayanabilen ve çoğu savaşa hazır olan Zerglerden oluşmuştu.

Overmind’ın protosslardan haberi oldu ve onları özümsemeye karar verdi. Terranları keşfettikten sonra ise psişik potansiyellerini sindirerek protossları fethetmede kullanmak istemişlerdir. Zergler Chau Sara’yı ele geçirince Protosslar buna gezegendeki tüm yaşamı yok ederek cevap verdiler. O zamana kadar Zergler pek çok terran gezegenini istila etmişlerdi. Zergler arada terranları sıkıştırarak protosslarla savaşa girdi.

Starcraft Tarihi

Terranlar

Dünyalı insanlar 2229’da United Powers League’in kontrolü altına girdi. Yeni hükümet “insanlığın yüceliği”ne inandı ve genetik müdahalelerle uğraşan ve hayati gerekliliği olmayan sibernetik ekipmana sahip herkesi yok etmeye çalıştı. Ayrıca suçlulara, dindarlara, siyasal aktivistlere ve diğer “muhalif”lere göz açtırmadı.

Yaklaşık 40 sene sonra, Doran Routhe isimli bilim adamı bunlar gibi binlerce tutukluyu kolonileştirme projesi kapsamında süper-taşıyıcılara bindirmiştir. Tutuklular dondurularak ATLAS isimli devrimsel yapay zekâ da dâhil olmak üzere kolonilerin ihtiyaç duyduğu materyaller için tedarik edilmişlerdir. Fakat gemi hızlanarak varacağı gezegeni es geçmiştir.

Yolculuk boyunca ATLAS, tutuklularda psişik güçlerin oluşmasını sağlayan, yüksek düzeylerde mutasyon oranları gözlemleyip bu bilgiyi Routhe’a göndermiştir.

Yolculuğun 30. yılında kayıp gemiler Koprulu Sektöre varmıştır. Yeni terran kolonileri Tarsonis, Moria ve Umoja gezegenlerine yerleşir. Tarsonis’teki koloniler ATLAS’a erişmiş ve bu üç medeniyetin içinde yani Terran Konfederasyonunda en güçlü koloni durumuna gelmişlerdir.

Pek çok Konfederasyon kolonisi ekonomi konusunda hükümetle anlaşmazlığa düşmüş ve isyanlara sebep olmuşlardır. Bu isyanlar genellikle Konfederasyon güçlerince bastırılmıştır.

Konfederasyon, Moria kolonisiyle ve Kel-Moria birlikleriyle madenleri paylaşamadıkları için ekonomik nedenlerden savaşa girmiştir. Büyük Savaştan 10 yıl önce 2485’te bu olay Lonca Savaşlarına yol açmıştır. Konfederasyon zafer ilan edene kadar 4 sene sürmüştür.
Konfederasyon, kolonilerine kötü davranmaktaydı. Sonunda Korhal IV isimli en gelişmiş koloni isyan çıkardı. Konfederasyon isyancı lider Angus Mengsk’i öldürdü. Dahi oğlu Arcturus’un başa gelmesiyle sonuçlanan bu karar büyük bir hataydı. Genç Mengsk bir dizi bombalama ve suikast eylemine karıştı. Mengsk’in, müttefikleri olan Umoja Hamiliğini ziyareti sırasında Konfederasyon Korhal IV’te üzerindeki tüm hayatı yok edecek güçte nükleer bir bomba patlattı. Direnişine Korhal’ın Çocukları ismini veren Mengsk emrinde kalan az sayıda birliğiyle gerilla savaşına devam etti. Korhal’ın Çocuklarının ilk görevinde Mengsk, gizli bir üssü bombalayarak Sarah Kerrigan isimli bir hayaleti kurtardı ve yeni keşfedilen zenomorflar ile ilgili gizli deneyleri öğrendi.

Büyük Savaş

25. yüzyıl yaklaşırken, biyolojik değişime uğramış Zerg Güruhları Sektöre iniş yaptı.

Daha sonraları Terranlar tarafından zenomorf olarak bilinecek olan Zergler Chau Sara’ya geldi ve gezegeni istilaya başladı.

Konfederasyon yaratık istilasını bastırmak için Alpha Squadron birliklerini ve Cerberus saldırı birliğini gönderdi. Konfederasyon zergleri silah geliştirmede ve onlarla ilgili gizli bilgileri öğrenmede kullandı fakat Güruh’un gerçek tehlikesinden haberdar bile değildi.
“Bay Liberty, bırakın açıklayayım. Yeni bir yaratık medeniyeti ile ilk yakınlaşmamızı sağladık. Bu yakınlaşmaya Chau Sara kolonisinin yok olması da dâhildir tabi ki. Koloniyi yakıp yıktılar, yerle bir ettiler.” (Alpha Squadron komutanı Edmund Duke.)

Protosslar da ilgisiz durmadılar. Xel’nagaların oğullarıydılar ve atalarının çırağı olan başka bir ırkın, zerglerin farkına varmışlardı. Protosslar Zerglerdeki potansiyele karşı temkinliydiler. Chau Sara’ya yaptıklarını görünce de onlardan korkmaya başladılar. Hayati bir karar verip gezegendeki tüm canlıları yok ettiler. Fakat Zerglerin diğer Terran gezegenlerinde yayılmalarını durdurmak için ise çok geç kalmışlardı.

Panikleyen Konfederasyon, Mar Sara’nın yakınlarındaki koloniyi korumak için Protossların yolu üzerine bir birlik gönderir. Böylece iki uzaylı ırkıyla birden çift taraflı olarak savaşa sürüklenirler.

Kısa süre içinde Terranlar bu iki düşman ırkla sıcak temas yaşarlar. Böylece Büyük Savaş başlar.  


İsyan Çığlıkları

Chau Sara Protosslar tarafından halledilmiş olsa da Zergler Mar Sara çevresine çoktan konuşlanmış ve o gezegeni de istilaya başlamışlardı. Mar Sara’nın Hâkim’i çevredeki kolonileri korumakla görevlendirilmişti.  Fakat Chau Sara’da Edmund Duke tarafından yönetilen Konfederasyon birliği kolonileri, korumaktan çok zerglerin sahip olduğu bilgiyi ele geçirmekle uğraştılar.  Hâkim ve Mareşal Jim Raynor zerglere karşı etkin duruşları ndan dolayı Konfederasyon tarafından tutuklandılar. Arcturus Mengsk tarafından yönetilen anti-Konfederasyon grubu Korhal’ın Çocukları tarafından kurtarıldılar. Mar Sara’nın Zerglerin eline düşmesiyle ve Konfederasyonun bölgeyi boşaltmasıyla, isyancılar Konfederasyonun psi-yayıcı denilen gizli cihazlarla kolonileri kışkırtmak için kasten zerglere saldırdıklarını öğrendiler.

Mar Sara önce Zerglere kaptırılmış, sonra da protosslar tarafından temizlenmişti. İsyancılar Konfederasyona karşı insanları galeyana getirme ve destek kazanma amacıyla Antiga Prime’a doğru yol aldı. Burada telekinetik ve eski gizli ajan Sarah Kerrigan, Raynor ve Arcturus ile dost oldu. Mengsk zorla da olsa Alpha Squadron komutanı Edmund Duke’ü kendi tarafına kattı. Konfederasyonun karşı saldırısından önce koloni özgür bırakıldı. Korhal’ın Çocukları psi-yayıcılarla Konfederasyon ablukasındaki zergleri serbest bıraktı ve böylece isyancılar kaçabildi. Protosslar zergleri takip ettiler ve Antiga Prima’yı da temizlediler.

Tarsonis yolu temizdi. Konfederasyon yaratık tehdidiyle boğuşurken Korhal’ın Çocukları başkente saldırdı. Yine de Mengsk düşmana karşı öldürücü darbeyi vuracak kadar güçlü olduğunu düşünmüyordu. Astlarının karşı çıkmasına rağmen psi-yayıcıların kullanılmasını emretti. Birlik halindeki zergler savunmayı delip şehirleri yıkmaya başladılar. Mengsk peşlerinden giden Protosslara karşı Zergleri koruması için Kerrigan’ı yolladı. Böylece Zergler işlerini yapabilecekti. Kerrigan protossları püskürttü fakat akabinde zergler tarafından çevrelendi. Israrlara rağmen Mengsk Kerrigan’ı terk edip gitti. Bu ihanet sonucunda Jim Raynor ve Raynor’ın Savaşçıları birliği Korhal’ın Çocuklarından ayrıldı ve Raynor’un Taarruzcularını kurdu.

Tarsonis’in yıkılmasıyla Konfederasyonun gücü zayıfladı. Korhal’ın Çocukları Mengsk’in imparator olduğu, temeli Korhal’a dayanan Terran Hegemonyası’nı kurdu. Raynor, uğruna savaşılan ideallere ihanet edişlerine üzülerek tanıklık etti.

Starcraft Tarihi

Overmind ve Aiur’un Düşüşü

Zergler xel’naga’nın ikinci mükemmel ürünüydüler ve saf öze sahiptiler. Zergler hivemind ile yeni ırkları içlerinde sindirdiler. Güruhun kontrolü ve kolektif bilinci Overmind tarafından ele geçirilmişti. Galaktik ana yurtlarından Koprulu Sektöre uzanan rotaları Xel’nagalardan zorla elde ettikleri bilgilerle çizilmişti. Protosslar Xel’naga’nın ilk ürünleri olduğundan Overmind mükemmeliyete erişebilmek için protossları def etmek istemekteydi. Fakat protossların anayurdu olan Aiur’un tam yeri bilinmemekteydi. Ayrıca Zergler Protossların sahip oldukları hayranlık uyandıran psişik yeteneklere karşı koyabilecek bir şeylerin arayışı içindeydiler. Buna çözüm olabilecek tek şey Güruhun şans eseri Koprulu Sektörde bulduğu uyku halinde durmakta olan gelişmiş psişik potansiyele sahip terranlardı.

Zergler Sarah Kerrigan’ı Tarsonis’te yakaladı ve onu zerg/terran melezine dönüştürdüler. Overmind, Kerrigan’ın gelişimini gözlemlemek ve onu korumak için kuluçka düzeyinde bir kontrolcü yaratık olan yeni bir cerebrate yarattı. Melez Kerrigan, protossları özümsemek için gerekli olan sırların açığa çıkarmada anahtar rol taşımaktaydı. Zergler Tarsonis’ten Char’a çekildiler. Terranların saldırılarını savuşturduktan sonra protossları Kerrigan’ın psişik çağrılarıyla kendilerine çektiler. Protoss Tassadar, Dark Templar Zeratul ve Jim Raynor tarafından yönetilen birlikler Char’da başarısızlığa uğrayınca üçlü ittifak kurdular. İşin ironik tarafı ise ittifakın kazandığı zafer Aiur’un bulunduğu yeri Overmind’a açık etti.

Cerebrateler Overmind tarafından ölümden döndürülmüşlerdi. Zeratul’un Cerebrate Zasz’ı kalıcı bir şekilde öldürebilmiş olması tüm Güruh’ta bir şok dalgası yarattı. Böyle bir şeyi yapabilecek güce sadece Dark Templar sahipti. Fakat Zeratul Zasz’ı öldürdüğü an zihni kısa da olsa Overmind ile buluştu. Bu kısacık anda her ikisi de birbirinin aklını okuyabildi. Böylece Overmind Aiur’un bulunduğu yeri Zeratul’dan öğrenmiş oldu.

Aiur hemen kuşatıldı ve Zergler gezegenin yüzeyine konuşlandı. Overmind Char’dan Aiur’un yerini saptamıştı.

Tarsonis’in düşüşünden sonra Tassadar Conclave’in çağrılarını reddetti ve üstlerinin haberi olmadan Char’a doğru yola çıktı. Orada bozguna uğradı. Dark Templar Zeratul ve Raynor’un Taarruzcularıyla müttefik oldu. Böylece Aiur protossları Conclave’in yasakladığı Dark Templar öğretilerini öğrendi. Zergler Aiur’u işgal ettiğinde Tassadar’a hala ulaşılamıyordu. Conclave Tassadar’ın yerine Artanis’i göreve getirdi.

Sonunda Tassadar Aiur ile bağlantı kurdu ve yaptıklarını haber verdi. Eski komutanın bir Dark Templar ile birlik olduğu haberi muhafazakâr Conclave’de büyük olay oldu. Sonunda Conclave Artanis’e ve komutanlık filosuna Tassadar’ı Char’da tutuklama emrini verdi. Conclave zerglerin kazandığını düşünen Conclave, kendi güçlerinin bir kısmını bu görev için ayırmak zorunda kaldı.

Birliklerin kuşatma halindeki anayurttan sadece ideolojik bir sebepten dolayı kendisini tutuklamaya gelmeleri karşısında Tassadar dehşete düştü.

Tassadar, Aiur’a dönüp cezasını çekmek istiyordu fakat aynı zamanda Dark Templar olmaksızın Zergleri yenemeyeceklerini de biliyordu. Artanis anlayışlıydı. Komutanın Filosu, Tassadar ve müttefikleri Dark Templar ve Raynor’un Taarruzcuları ile Aiur’a döndü. Zerglerle olan savaş Conclave’in beceriksizce yönetiminden dolayı gitgide kötüleşiyordu. Conclave’i alaşağı etmeye çalışan Tassadar iç savaşa sebep oldu. Fakat protossun protossa kıymasına dayanamayarak teslim olmak zorunda kaldı. Ardından Dark Templar tarafından idamdan kurtarıldı.  Serbest kalan Tassadar adamlarını Overmind’ın üzerine gönderdi. Taarruz savunmayı geçti ve Overmind’a büyük hasarlar verirken durduruldular. İşler kötüye gittiği sırada yaratık portal açıp kaçmaya yeltendi.  FakatTassadar Dark Templar ve high templar’ı kanalize ederek savaşı sonuçlandırmak istiyordu. Gemisi Gantrithor’u hedefe doğru sürdü. Çarpışmada Overmind da Tassadar da yok oldu.

Köle Tüccarları (Enslaver)

StarCraft’ta kaçakçılık yapan lord Alan Schezar ve zerglerle yaptığı garip ittifakın anlatıldığı 5 bölümlük bir dizi görev bulunmaktadır.

Brood War

Protoss ve Zerglerin Terran Konfederasyonuna saldırılarından sonra, Dünya hükümeti şekil değiştirdi ve United Earth Directorate (Birleşik Dünya Yönetimi) oldu. UED bölgedeki hükümetleri devirmek, zergleri kontrolü altına almak ve protossları yatıştırmak için Koprulu Sektörü kuşattı. Kuşatma Amiral Gerard DuGalle ve Yardımcı Amiral Alexei Stukov tarafından yönetildi.

Brood War, Zergler içinde Daggoth’a ve ikinci Overmind’a sadık güçler ile Ele geçirilmiş Kerrigan’a sadık güçler arasında patlak verdi. Hayatta kalmaya çalışan protosslar ve Terran Hükümdarlığı ile zerglere saldıran UED de hikayeye dâhil oldular.

Düşüş

Tassadar’ın kendisini feda etmesiyle, protoss anayurdundaki zergler sayıca fazla olsalar bile kontrolden çıkmışlardı. Protoss mülteciler Aldaris’in itirazlarına rağmen Dark Templar yurdu Shakuras’a sığındılar. Zergler onları Shakuras’a kadar izledi. Protosslar ve Dark Templarlar güçlerini Overmind’ın kontrolünden kurtulduğunu açıklayan Kerrigan’ın zerg kuvvetleriyle Char’da büyüyen yeni Overmind’a karşı birleştirmek zorunda kaldı. Kerrigan, Overkill’in olgunlaşıp kendisini ele geçirmeden önce onu öldürmelerini istedi. Bunun karşılığında dark ve light templar güçlerini içeren iki eski kristali onaracağına, Shakuras’taki zergleri yok etmek için bunları xel’naga tapınağına yerleştireceğine ve bu görevlerde onlara yardım edeceğine söz vermiştir. Aldaris bu ittifaka şiddetle karşı çıkmış fakat Dark Templar reisi Raszagal’a sözünü geçirememiştir.

Görev sırasında karşılarına dev bir UED terran filosu çıktı fakat protosslar kristalleri kurtarmayı başardılar.

“Hain” Dark Templar ile ilişkileri bozulan Aldaris onlardan ayrıldı ve hem Dark Templar’a hem de müttefikleri Artanis’e karşı savaş açtı. Çünkü Aldaris, Kerrigan’ın Raszagal’ın zihnini kontrol ettiğini öğrenmişti. Aldaris yenilince Zeratul ve Artanis iki kristali yerleştirerek xel’naga tağınağını aktif hale getirdi. Enerjileri gezegen boyunca yayılarak Shakura’da gezinen zergleri silip süpürdü.

Jim RaynorUED İstilası

United Earth Directorate’e (Birleşik Dünya Yönetimi) katılan bir komutan bu sektördeki Terran Hâkimiyetindeki gezegenleri yatıştırmakla görevlendirildi. UED, Konfederasyon Direniş Güçleri ile ittifak kurarak ve güçlü bir anti-Zerg silahı elde ederek başarılar kazandı. Fakat despotça davranışlarından ötürü hem zerglerden hem de protoslardan pek çok düşman kazandılar. Mengsk’in Krallığı düşen ilk merkez oldu. Saldırıya uğrayan Kerrigan, Mengsk’i kurtarmak için Jim Raynor’ı ikna etti. “Zerglerin ele geçirdiği bir Terran” kılığındaki ajanları sayesinde UED yeni Overmind’ı yakalayıp zerg güruhlarını kontrol etmeyi başardı.

Güruhun yeniden doğuşu

Ele geçirilen Kerrigan, Zerg güruhları üzerinde kontrolünü arttıran UED filosunun tehdidi altındaydı. Mağduriyetini öne süren Kerrigan, UED’nin ve zerg güçlerinin ittifakın en büyük düşmanları olduğunu açıkladı. Dağılmış terranları, protossları ve Dark Templar güçlerini isteksiz de olsalar aynı çatı altında topladı. UED bozguna uğratılınca, Kerrigan emri altındaki gizemli ünitesinin yardımıyla her bir müttefikine geri dönüşte bulundu. Yeni Overmind öldürülmüş ve Kerrigan da zergleri kontrolü altına almıştı. Gizemli ünitesi ise ortadan kayboldu.

Dark Origin

Zeratul tüm bunların arkasında duran bir sırrı açığa çıkardı. Zerg ve Protoss genlerini birleştirecek gizli bir projeydi bu sır. Zeratul, içinde Zerg/Protoss melezinin olduğu son stasis hücreye yaklaştığında Kerrigan’ın gizemli yaratığının sesini işitti.

Kendisinin aslında Kerrigan’ın uşağı olmadığını, çağımızın en yüksek düzeydeki güç için çalıştığını anlattı. Zeratul’a hücreyi yok etmesinin bir şeyi değiştirmeyeceğini çünkü evrenin pek çok noktasında başka hücreler de olduğunu ve bu şeytani planı durdurmak için zaman kalmadığını söyledi.

Enslavers: Dark Vengeance
Brood War’da köleleştirilen zergler ve kaçak Dark Templarlar Ulrezaj hakkında 5 görev bulunmaktadır.

Interbellum

Stukov Hikayesi

Gizemli bir şekilde dirilen Alexei Stukov ile ilgili 3 adet bonus görevden oluşmaktadır. Görevlerden ikisi (Deception ve Mercenaries II) Blizzard Ayın Haritaları kısmında indirilebilirken, Ressurrection IV StarCraft 64 haritası olarak mevcuttur. Fakat StarCraft hayranları için bu haritanın resmi olmayan sürümleri de mevcuttur.  

Tamsen Cauley’nin Günlüğü

Terran Hükümdarlığında memur olan Tamsen Cauley, kanunsuzlar takımı War Pigs’in de emrinde hazır bulunduğu eski bir Konfederasyon bürokratıdır. Arcturus Mengsk’in Konfederasyonu bozguna uğratmasından korkan Cauley emrindekilere Mengsk’i öldürmesini söyler. Fakat görev başarısız olur. Cauley yeni bir savaşçı bölüğü olan Cerberus Programını hazırlar ve Mengsk’in tarafına katılır. Fakat War Pigs Cerberus’tan kaçar ve Cauley’nin suikast girişimlerini öğrenir.

2502’de Cauley onları öldürtmeyi dener. İlk olarak güçlerini topladığına inandığı Jim Raynor’a suikast düzenlemeleri için görevlendirmek üzere birliğine alır. Ardından Cerberus Programı War Pigs’i yok edecektir.

War Pigs sonunda Cauley’nin ihanetini öğrenir ve Cerberus Programından kaçar. Cauley’ye karşı intikam yemini ederler.

Starcraft GhostStarCraft Ghost

Hikayemiz Brood War’dan 4 sene sonra geçmektedir. İmparator Arcturus Mengsk, Zerglere rağmen Terran Hükümdarlığını ve ordusunu büyük oranda yeniden kurar.

Mengsk ve yeni yardımcısı General Horace Warfield, Shadow Blade isminde yeni ve gizli bir projeye başlarlar. Programda hayaletlerin genetiğini değiştirmek için terazin gazı kullanılır. Bu hayaletler sahiplerinin emrinden asla çıkamayan gölgemsi humanoidler olarak tayflara dönüşürler.

Bu oyun Blizzard tarafından süresiz bir şekilde ertelenmiştir. Hikâyesinin çoğu StarCraft Ghost: Spectres isimli romanda açığa çıkmıştır.

Dark Templar Saga

Savaş yaklaştıkça Koprulu Sektörde daha fazla xel’naga kalıntısı ortaya çıkmaya başlar. Bu olay arkeolog Valerian Mengsk’in ilgisini çeker. Ölü gezegen Nemaka’da ortaya çıkarılan bir tapınağı araştırmak üzere başka bir arkeolog olan Jake Ramsey’i ve koruma olarak R.M. Dahl’ı göreve alır. Ramsey tapınakta Zamara isminde ölmek üzere olan bir protoss gardiyanla kontak kurar. Zamara zihnini Ramsey’e aktarır. Ramsey’e protoss halkını geri getirmek istediğini ve ölümün bile bu görevi engelleyemeyeceğini söyler.  

Ramsey ve Dahl Hükümdarlık Kuvvetleri tarafından tutuklanır ve garip olaylar sonucu serbest kalırlar. Dahl’ın güvendiği tek adam olan suç lideri ve eski paralı asker Ethan Stewart’ın yanına sığınırlar. Ne yazık ki Stewart da bunlara ihanet eder. Sonunda Dahl onu da vurmak zorunda kalır. İki kaçak yolculuklarına devam ederler. Protosslu psişikten elde ettiği yeni gücüyle Ramsey düşmanları kandırır.
Fakat Ramsey’in kullandığı bu güç hem ele geçirilmiş Kerrigan’ın hem de dark archon Ulrezaj’ın dikkatini çeker. Kerrigan adamlarını Stewart’ın eski operasyon merkezine yönlendirir ve Stewart’ı ameliyat olurken bulur. Stewart’ı kaçırıp kendi tarafına çeker. Kerrigan’ın hem savaşçısı hem de yardımcısı durumuna gelen Stewart, Kerrigan’a Ramsey’in zihnine giren gardiyandan bahseder.

Kaçaklar Zamara’nın rehberliği ile gizemli teknolojiyi aramak üzere Aiur’a ulaşır. Orada bulduklarına çok şaşırırlar; Zerg tarafından istila edilmiş bir gezegen ve kendilerine Shel’na Kryhas ve Tal’darim diyen hayatta kalan Protosslar. Shel’na Kryhas kaçaklara barınak sağlarken Ulrezaj’ın uşağı Tal’darim onlara karşı çıkar.

Tal’darim’in sığınaklarında tüplerdeki gizemli psişik yaratıklar gibi bazı karanlık sırları keşfeden iki kaçak ve Shel’na Kryhas kendilerini Ethan Stewart, Valerian Mengsk ve Ulrezaj ile savaşta bulurlar. Bunların üçü de Ramsey’in zihnindeki gardiyanın peşindedir. Kaçaklar portal kapısından geçerek arkalarında ölen dostlarını ve öfkeli düşmanlarını bırakır, Shakuras’a kaçarlar.

Skauras’taki kapı gardiyanları geçitlerin açılmasından dolayı şaşırıp öfkelenir ve kaçakları başka bir yere yönlendirirler. Taldarim’in bir kısmı ve Rosemary Dahl Shakuras’a varsa da Jake Ramsey ve Zamara kendilerini bilmedikleri bir gezegende bulurlar. Zeratul’un yerini saptayıp ondan yardım isteyecekleri sırada onun ruhsal yorgunluk içerisinde olduğu görürler. Ramsey, Zamara  ile bilgi alışverişi karşılığında yorgunluk halinden onu kurtaracaklarını söyler. Zamara onlara xel’naga’nın yaşam döngüsünü anlatırken Zeratul da ona Samir Duran ve melezleri hakkında bildiklerini anlatır. Zamara Duran’ın deneylerinin xel’naga yaşam döngüsünü saptırmaktan ibaret olduğunu ve ortaya çıkan melezlerin xel’naga olmayacaklarını söyler.

Zeratul onları Zamara’nın Ramsey’den ayrılabileceği bir tapınağın yer aldığı Nerazim kutsal ayı Ehlna’ya götürür. Burada onları aramakta olan Dahl ve Komutan Selendis’in kuvvetleriyle karşılaşırlar. Zeratul Pegasus’ta yeni bir xel’naga tapınağı aramaktansa oradan kaçar ve arkasında solucan delikleri bırakan bir enerji yaratığının peşine takılır. Geçitten geçerek gizemli bir gezegene düşer.
Ramsey’i arayan Ethan Stewarts’ın zerglerinden, Ulrezaj’dan ve Valerian Mengsk’in Terran Hükümdarlık askerlerinden oluşan ordular da konuşlanırlar. Böylece büyük bir savaş patlak verir.  Ulrezaj kazanırken bir Khaydarin kristaline yerleşen Zamara , Ulrezaj’ı kendisiyle birlikte kristale hapsetmek için ayın eşsiz enerjisini kullanır. Hükümdarlık savaşı kazanır, Stewart öldürülür. Ramsey’i ve Dahl’ı rehin alan Hükümdarlık ganimetleri de ele geçirerek bölgenin hâkimi olur. Fakat İmparator Arcturus Mengsk güçlerini Valerian’a katar ve adamlarından Ramsey’in zihnindeki bilgileri ele geçirmelerini ister. Ramsey işkenceye maruz kalır. Valerian ve hayalet hizmetkarı Davon Starke Ramsey’İ kurtarmak için plan kurar fakat plan Starke’in katledilmesiyle sonuçlanır.

StarCraft II

StarCraft II, Brood War’dan dört yıl sonra geçmektedir.

Arcturus Mengsk , Kel-Moria birliği ve Umoja Hamiliği ile savaşmaktan kaçınarak oğluyla birlikte imparatorluğu yeniden inşa eder.
Ele geçirilmiş Kerrigan’ın komutası altındaki Zergler Char’a çekilmiş ve dört sene boyunca sessiz kalmışlardır. Kerrigan’ın planlarından kimsenin haberi yoktur.

Oyundaki her bir hikaye birbirinden ayrı olarak satılacaktır.

Wings of Liberty

Raynold’un Taarruzcuları zayıflamış ve moral kaybına uğramışlardı. Para için Möebius Kuruluşu’na kalıntılar toplarken Hükümdarlığa da saldırmışlardır. Zeratul Jim Raynor’ın önüne çıkıp şöyle demiştir: “Kıyametin dalgalarını yanımda getirdim. Xel’naga geri dönecek, döngü sona erecek. Kalıntılar anahtarı oluşturup her şeyi nihayete erdirecek.”

Heart of the Swarm

Zerg görevleri Ele geçirilmiş Kerrigan’ı konu alacaktır.

Legacy of the Void
Protoss görevi Zeratul’a odaklanacak.
 

 
Çeviren: Onur “The Snake” Küçük

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.