Rehber

DM Dersleri 8

CLASSES(SINIFLAR)

Bu bölümde, sınıflarımızın oyunlarımızda bize gerekli olan tablolarını bulabileceksiniz. Bu şekilde karakter kağıtlarımızı daha kolay hazırlayacağız.

1.Barbarian(Barbarlar):

Alignment(Yönelim):lawful olmayan (kuralcı) herhangi bir yönelim.

Hit Die(Can zarı): d12.

Class Skills(Sınıf Yetenekleri)

Barbarlar şu yeteneklere yatkındır Climb (Str), Craft (Int), Handle Animal (Cha), Intimidate (Cha), Jump (Str), Listen (Wis), Ride (Dex), Survival (Wis), and Swim (Str). Parantez içindekiler, ilişkili oldukları yeteneklerin kısaltmalarıdır.

Not:Yani mesela Climb(Tırmanma), Str(strength)(güç) ile alakalı olan bir yetenektir ve hesaplanmasında STR modifier (ayar veya bonus)’ının kullanacağımızı söyler bize.Bazı şeyleri anasayfadaki derslerde de söylediğim gibi tekrarlanacak olanları bir kez anlatacağım diğerlerinde açıklamadan siz bunları bileceksiniz zaten.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (4 + Int modifier) x 4.

Her seviye Atladığında: 4 + Int modifier kadar yetenek puanı alır.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

1st

+1

+2

+0

+0

Fast movement, rage 1/dayHiddet 1/gün;Hızlı ilerleme)

2nd

+2

+3

+0

+0

Uncanny dodge(Tekinsiz kaçınma)

3rd

+3

+3

+1

+1

 

4th

+4

+4

+1

+1

Rage 2/day(Hiddet 2/gün)

5th

+5

+4

+1

+1

uncanny dodge(Tekinsiz kaçınma(kuşatılamaz))

6th

+6/+1

+5

+2

+2

 

7th

+7/+2

+5

+2

+2

 

8th

+8/+3

+6

+2

+2

Hiddet 3/gün

9th

+9/+4

+6

+3

+3

 

10th

+10/+5

+7

+3

+3

Tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +1)

11th

+11/+6/+1

+7

+3

+3

Hasar indirimi 1/-

12th

+12/+7/+2

+8

+4

+4

Hiddet 4/gün

13th

+13/+8/+3

+8

+4

+4

Tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +2)

14th

+14/+9/+4

+9

+4

+4

Hasar indirimi 2/-

15th

+15/+10/+5

+9

+5

+5

Güçlü Hiddet

16th

+16/+11/+6/+1

+10

+5

+5

Hiddet 5/gün; Tekinsiz kaçınma(tuzak +3)

17th

+17/+12/+7/+2

+10

+5

+5

Hasar indirimi 3/-

18th

+18/+13/+8/+3

+11

+6

+6

 

19th

+19/+14/+9/+4

+11

+6

+6

Tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +4)

20th

+20/+15/+10/+5

+12

+6

+6

Hiddet 6/gün; Hasar indirimi 4/-

Bu Tabloda;

*Base Attack Bonus(Temel Saldırı Bonusu): Karakterin Herseviyede ki temel saldırı bonusunu göstermektedir. 6. seviyede karakter bir round da 2 saldırı yapabilmektedir.

*Fort/Ref/Will: Bunlarda karakterimizin Saving Throw(Kurtarma Atışı)’larını göstermektedir. Burada böyle göründüğüne bakmayın, karakter kağıdı hazırlarken tek yapmanız gereken hangi seviyeye geçtiyse ilgili değerini karakter kağıdında burada ki değer ile değiştirmek olacaktır.

*Special(Özel):Buda karakterimizin özel olarak yapabildiği hamleleri göstermektedir. Bunları açıklamıyorum belki ileride açıklarım, zira aşırı vakit kaybı ve yer kaybına neden olacaktır.

Yani diyelimki Bizim Barbarımızın İntelligent’ı 17 (Conan gibi:P) dolayısı ile bunu modifierı +3 dür (yani zeka ayarı), Dolayısı ile 1. level da alacağı Skill puanı:

Skill Point=(4+3)x4=28, bu 28 puanı istedği yeteneğe dağıtır. Ama kendi sınıfına ait olmayan bir yeteneğe puan verecekse eğer o yeteneğe 2 katı puan harcar.

Eğer barbar karakter yukarıda bulunan skill(yetenek)’ler dışında (Cross-class(çapras-sınıf) yani kendi sınıfna ait omayan yeteneklerden seçerse iki kat puan harcar.

Not:Skill Point hesaplamasını ileride anlatacağım.

2.Bard(Ozanlar):

Yönelimlawful olmayan (kuralcı) herhangi bir yönelim

Hit Die(Can zarı): d6.

Class Skills(Sınıf Yetenekleri)

Appraise (Int), Balance (Dex), Bluff (Cha), Climb (Str), Concentration (Con), Craft (Int), Decipher Script (Int), Diplomacy (Cha), Disguise (Cha), Escape Artist (Dex), Gather Information (Cha), Hide (Dex), Jump (Str), Knowledge (all skills, taken individually) (Int), Listen (Wis), Move Silently (Dex), Perform (Cha), Profession (Wis), Sense Motive (Wis), Sleight of Hand (Dex), Speak Language (n/a), Spellcraft (Int), Swim (Str), Tumble (Dex), and Use Magic Device (Cha).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (6 + Int modifier) x 4.

Her seviye Atladığında: 6 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day(Günlük Yapabildiği büyüler)

0

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

1st

+0

+0

+2

+2

Ozan Müziği, Ozan bilgisi

2

2nd

+1

+0

+3

+3

 

3

0

3rd

+2

+1

+3

+3

 

3

1

4th

+3

+1

+4

+4

 

3

2

0

5th

+3

+1

+4

+4

 

3

3

1

6th

+4

+2

+5

+5

 

3

3

2

7th

+5

+2

+5

+5

 

3

3

2

0

8th

+6/+1

+2

+6

+6

 

3

3

3

1

9th

+6/+1

+3

+6

+6

 

3

3

3

2

10th

+7/+2

+3

+7

+7

 

3

3

3

2

0

11th

+8/+3

+3

+7

+7

 

3

3

3

3

1

12th

+9/+4

+4

+8

+8

 

3

3

3

3

2

13th

+9/+4

+4

+8

+8

 

3

3

3

3

2

0

14th

+10/+5

+4

+9

+9

 

4

3

3

3

3

1

15th

+11/+6/+1

+5

+9

+9

 

4

4

3

3

3

2

16th

+12/+7/+2

+5

+10

+10

 

4

4

4

3

3

2

0

17th

+12/+7/+2

+5

+10

+10

 

4

4

4

4

3

3

1

18th

+13/+8/+3

+6

+11

+11

 

4

4

4

4

4

3

2

19th

+14/+9/+4

+6

+11

+11

 

4

4

4

4

4

4

3

20th

+15/+10/+5

+6

+12

+12

 

4

4

4

4

4

4

4

Ozanların Bildiği Büyüler

 

Spells Known(Bilinen Büyüler)

Level

 0 

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

1st

4

2nd

5

2*

3rd

6

3

4th

6

3

2*

5th

6

4

3

6th

6

4

3

7th

6

4

4

2*

8th

6

4

4

3

9th

6

4

4

3

10th

6

4

4

4

2*

11th

6

4

4

4

3

12th

6

4

4

4

3

13th

6

4

4

4

4

2*

14th

6

4

4

4

4

3

15th

6

4

4

4

4

3

16th

6

5

4

4

4

4

2*

17th

6

5

5

4

4

4

3

18th

6

5

5

5

4

4

3

19th

6

5

5

5

5

4

4

20th

6

5

5

5

5

5

4

*Ozanın bu seviyeden bonusu büyü alacak kadar karizması varsa bu sayıda büyüyü yapabilir.

3.Cleric(Rahip veya Ruhban):

Alignment: Seçtiği tanrının yönelimine göre bir yönelimde olmak zorundadır.

Hit Die(Can zarı): d8.

Class Skills(Sınıf Yetenekleri)

Concentration (Con), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Heal (Wis), Knowledge (arcana/history/religion/the planes) (Int), Profession (Wis), and Spellcraft (Int).

Ruhbanlarda, ruhban büyülerinin yanında seçtikleri kürrelere göre gelenbüyüleride vardır. Tabloda büyülerinde verilen +1 lik bonus  büyüler kürrelerinden gelmektedir. Hangi küreyi seçmişse o seviyede yapabildiği seviyenin büyüsüne +1 de kürre büyüsünü seçerler. İleride anlatılacak dert etmeyin.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (2 + Int modifier) x 4.

Her seviye Atladığında: 2 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day1

0

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

1st

+0

+2

+0

+2

Undead defet veya ikna et

3

1+1

2nd

+1

+3

+0

+3

 

4

2+1

3rd

+2

+3

+1

+3

 

4

2+1

1+1

4th

+3

+4

+1

+4

 

5

3+1

2+1

5th

+3

+4

+1

+4

 

5

3+1

2+1

1+1

6th

+4

+5

+2

+5

 

5

3+1

3+1

2+1

7th

+5

+5

+2

+5

 

6

4+1

3+1

2+1

1+1

8th

+6/+1

+6

+2

+6

 

6

4+1

3+1

3+1

2+1

9th

+6/+1

+6

+3

+6

 

6

4+1

4+1

3+1

2+1

1+1

10th

+7/+2

+7

+3

+7

 

6

4+1

4+1

3+1

3+1

2+1

11th

+8/+3

+7

+3

+7

 

6

5+1

4+1

4+1

3+1

2+1

1+1

12th

+9/+4

+8

+4

+8

 

6

5+1

4+1

4+1

3+1

3+1

2+1

13th

+9/+4

+8

+4

+8

 

6

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

2+1

1+1

14th

+10/+5

+9

+4

+9

 

6

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

3+1

2+1

15th

+11/+6/+1

+9

+5

+9

 

6

5+1

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

2+1

1+1

16th

+12/+7/+2

+10

+5

+10

 

6

5+1

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

3+1

2+1

17th

+12/+7/+2

+10

+5

+10

 

6

5+1

5+1

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

2+1

1+1

18th

+13/+8/+3

+11

+6

+11

 

6

5+1

5+1

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

3+1

2+1

19th

+14/+9/+4

+11

+6

+11

 

6

5+1

5+1

5+1

5+1

5+1

4+1

4+1

3+1

3+1

20th

+15/+10/+5

+12

+6

+12

 

6

5+1

5+1

5+1

5+1

5+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4.Druid(Druid):

Alignment: Neutral good(Nötr iyi), lawful neutral(kuralcı nötr), neutral(nötr), chaotic neutral(kuraltanımaz nötr), veya neutral evil(nötr kötü).>

Hit Die(Can zarı): d8.

Class Skills(Sınıf Yetenekleri)

Concentration (Con), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Handle Animal (Cha), Heal (Wis), Knowledge (nature) (Int), Listen (Wis), Profession (Wis), Ride (Dex), Spellcraft (Int), Spot (Wis), Survival (Wis), and Swim (Str).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (4 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: 4 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day

0

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

1st

+0

+2

+0

+2

Animal companion, nature sense(hayvan yoldaş, tabiat duyusu)

3

1

2nd

+1

+3

+0

+3

Woodland stride(orman geçer)

4

2

3rd

+2

+3

+1

+3

Trackless step(izbırakmayan adım)

4

2

1

4th

+3

+4

+1

+4

Resist nature’s lure(tabiat çağrısına direnç)

5

3

2

5th

+3

+4

+1

+4

Wild shape (1/day)(vahşi suret 1/gün)

5

3

2

1

6th

+4

+5

+2

+5

Wild shape (2/day) (vahşi suret 2/gün)

5

3

3

2

7th

+5

+5

+2

+5

Wild shape (3/day) (vahşi suret 3/gün)

6

4

3

2

1

8th

+6/+1

+6

+2

+6

Wild shape (Large) (vahşi suret -büyük)

6

4

3

3

2

9th

+6/+1

+6

+3

+6

Venom immunity(zehir bağışıklığı)

6

4

4

3

2

1

10th

+7/+2

+7

+3

+7

Wild shape (4/day) (vahşi suret 4/gün)

6

4

4

3

3

2

11th

+8/+3

+7

+3

+7

Wild shape (Tiny) (vahşi suret -küçük)

6

5

4

4

3

2

1

12th

+9/+4

+8

+4

+8

Wild shape (plant)(vahşi suret -meşum)

6

5

4

4

3

3

2

13th

+9/+4

+8

+4

+8

A thousand faces(binbir surat)

6

5

5

4

4

3

2

1

14th

+10/+5

+9

+4

+9

Wild shape (5/day) (vahşi suret 5/gün)

6

5

5

4

4

3

3

2

15th

+11/+6/+1

+9

+5

+9

wild shape (Huge) (vahşi suret -iri)

6

5

5

5

4

4

3

2

1

16th

+12/+7/+2

+10

+5

+10

Wild shape (elemental 1/day) (vahşi suret 1/gün- elemental form)

6

5

5

5

4

4

3

3

2

17th

+12/+7/+2

+10

+5

+10

 

6

5

5

5

5

4

4

3

2

1

18th

+13/+8/+3

+11

+6

+11

Wild shape (6/day, elemental 2/day) (vahşi suret 6/gün- elemental 2/gün)

6

5

5

5

5

4

4

3

3

2

19th

+14/+9/+4

+11

+6

+11

 

6

5

5

5

5

5

4

4

3

3

20th

+15/+10/+5

+12

+6

+12

 

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

 

5.Fighter(Savaşçı):

Alignment: herhangi biri

Hit Die(Canzarı): d10.

Class Skills (Sınıf Yetenekleri)

 Climb (Str), Craft (Int), Handle Animal (Cha), Intimidate (Cha), Jump (Str), Ride (Dex), and Swim (Str).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (2 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 2 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

1st

+1

+2

+0

+0

Bonus feat(marifet)

2nd

+2

+3

+0

+0

Bonus feat

3rd

+3

+3

+1

+1

 

4th

+4

+4

+1

+1

Bonus feat

5th

+5

+4

+1

+1

 

6th

+6/+1

+5

+2

+2

Bonus feat

7th

+7/+2

+5

+2

+2

 

8th

+8/+3

+6

+2

+2

Bonus feat

9th

+9/+4

+6

+3

+3

 

10th

+10/+5

+7

+3

+3

Bonus feat

11th

+11/+6/+1

+7

+3

+3

 

12th

+12/+7/+2

+8

+4

+4

Bonus feat

13th

+13/+8/+3

+8

+4

+4

 

14th

+14/+9/+4

+9

+4

+4

Bonus feat

15th

+15/+10/+5

+9

+5

+5

 

16th

+16/+11/+6/+1

+10

+5

+5

Bonus feat

17th

+17/+12/+7/+2

+10

+5

+5

 

18th

+18/+13/+8/+3

+11

+6

+6

Bonus feat

19th

+19/+14/+9/+4

+11

+6

+6

 

20th

+20/+15/+10/+5

+12

+6

+6

Bonus feat

6.Monk(Keşiş):

Alignment: Herhangi bir lawful(kuralcı).

Hit Die(Can Zarı): d8.

Class Skills(Sınıf Yetenekleri)

The monk’s class skills (and the key ability for each skill) are Balance (Dex), Climb (Str), Concentration (Con), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Escape Artist (Dex), Hide (Dex), Jump (Str), Knowledge (arcana/religion) (Int), Listen (Wis), Move Silently (Dex), Perform (Cha), Profession (Wis), Sense Motive (Wis), Spot (Wis), Swim (Str), and Tumble (Dex).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (4 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 4 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Silahsız Saldırı Bonusu

Unarmed
Damage*(Silahsız hasar)

AC
Bonus

Unarmored
Speed Bonus(zırhsız hız bonusu)

1st

+0

+2

+2

+2

(silahsız darbe; bayıltıcı saldırı; sıyırtma)

+0

1d6

+0

9m

2nd

+1

+3

+3

+3

Ok savuşturma

+1

1d6

+0

9m.

3rd

+2

+3

+3

+3

Dingin Us

+2

1d6

+0

12.

4th

+3

+4

+4

+4

Dövüş Yavaşlatma(6m)

+3

1d8

+0

12.

5th

+3

+4

+4

+4

Purity of body(Beden Saflığı)

+3

1d8

+1

12

6th

+4

+5

+5

+5

Dövüş Yavaşlatma(9m), Geliştirilmiş çelme marifeti

+4/+1

1d8

+1

15

7th

+5

+5

+5

+5

Beden bütünlüğü, bulut sıçraması

+5/+2

1d8

+1

15

8th

+6/+1

+6

+6

+6

Dövüş Yavaşlatma (15m)

+6/+3

1d10

+1

15

9th

+6/+1

+6

+6

+6

Geliştirilmiş Sıyırtma

+6/+3

1d10

+1

18

10th

+7/+2

+7

+7

+7

Ki Darbesi(+1)

+7/+4/+1

1d10

+2

18

11th

+8/+3

+7

+7

+7

Elmas beden

+8/+5/+2

1d10

+2

18

12th

+9/+4

+8

+8

+8

Uzun Adım

+9/+6/+3

1d12

+2

21

13th

+9/+4

+8

+8

+8

Elmas Ruh, Ki Darbesi(+2)

+9/+6/+3

1d12

+2

21

14th

+10/+5

+9

+9

+9

 

+10/+7/+4/+1

1d12

+2

21

15th

+11/+6/+1

+9

+9

+9

Titreyen El

+11/+8/+5/+2

1d12

+3

24

16th

+12/+7/+2

+10

+10

+10

Ki Darbesi(+3)

+12/+9/+6/+3

1d20

+3

24

17th

+12/+7/+2

+10

+10

+10

Zamansız beden, Güneşin ve Ayın dili

+12/+9/+6/+3

1d20

+3

24

18th

+13/+8/+3

+11

+11

+11

Düşüş Yavaşlatma(tüm mesafeler için)

+13/+10/+7/+4/+1

1d20

+3

27

19th

+14/+9/+4

+11

+11

+11

Boş Beden

+14/+11/+8/+5/+2

1d20

+3

27

20th

+15/+10/+5

+12

+12

+12

Öz Mükemmeliyet

+15/+12/+9/+6/+3

1d20

+4

27

7.Paladin(Paladin):

Alignment: Lawful good.(kuralcı iyi)

Hit Die(Can Zarı): d10.

Class Skills (Sınıf Yetenekleri)

Concentration (Con), Craft (Int), Diplomacy (Cha), Handle Animal (Cha), Heal (Wis), Knowledge (nobility and royalty / religion) (Int), Profession (Wis), Ride (Dex), and Sense Motive (Wis).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (2 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 2 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day

1st

2nd

3rd

4th

1st

+1

+2

+0

+0

Kötülük sezme, Kutsal Lütuf, şifa Dokunuşu, Kutsal Sağlık

 

2nd

+2

+3

+0

+0

Aura of Courage(cesaret haresi), Smite Evil(kötülük ezme)

3rd

+3

+3

+1

+1

Turn undead(Undead defetme)

4th

+4

+4

+1

+1

 

0

5th

+5

+4

+1

+1

Özel Binek

0

6th

+6/+1

+5

+2

+2

Hastalık yoketme(2/hafta)

1

7th

+7/+2

+5

+2

+2

 

1

8th

+8/+3

+6

+2

+2

 

1

0

9th

+9/+4

+6

+3

+3

Remove disease 2/week(Hastalık yoketme 3/hafta)

1

0

10th

+10/+5

+7

+3

+3

Kötülük ezme 3/gün

1

1

11th

+11/+6/+1

+7

+3

+3

 

1

1

0

12th

+12/+7/+2

+8

+4

+4

Remove disease 3/hafta

1

1

1

13th

+13/+8/+3

+8

+4

+4

 

1

1

1

14th

+14/+9/+4

+9

+4

+4

 

2

1

1

0

15th

+15/+10/+5

+9

+5

+5

Remove disease 4/hafta, smite evil 4/gün

2

1

1

1

16th

+16/+11/+6/+1

+10

+5

+5

 

2

2

1

1

17th

+17/+12/+7/+2

+10

+5

+5

 

2

2

2

1

18th

+18/+13/+8/+3

+11

+6

+6

Remove disease 5/hafta

3

2

2

1

19th

+19/+14/+9/+4

+11

+6

+6

 

3

3

3

2

20th

+20/+15/+10/+5

+12

+6

+6

Smite evil 5/gün

3

3

3

3

8.Ranger(Korucu):

Alignment: herhangi biri

Hit Die(Can Zarı): d8.

Class Skills(Sınıf Yetenekleri)

Climb (Str), Concentration (Con), Craft (Int), Handle Animal (Cha), Heal (Wis), Hide (Dex), Jump (Str), Knowledge (dungeoneering/geography/nature) (Int), Listen (Wis), Move Silently (Dex), Profession (Wis), Ride (Dex), Search (Int), Spot (Wis), Survival (Wis), Swim (Str), and Use Rope (Dex).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (6 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 6 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day

1st

2nd

3rd

4th

1st

+1

+2

+2

+0

1st favored enemy, Track, (1 tercihli düşman, iz sürme)

2nd

+2

+3

+3

+0

 

3rd

+3

+3

+3

+1

 

4th

+4

+4

+4

+1

 

0

5th

+5

+4

+4

+1

2. tercihli düşman

0

6th

+6/+1

+5

+5

+2

 

1

7th

+7/+2

+5

+5

+2

 

1

8th

+8/+3

+6

+6

+2

 

1

0

9th

+9/+4

+6

+6

+3

 

1

0

10th

+10/+5

+7

+7

+3

3. tercihli düşman

1

1

11th

+11/+6/+1

+7

+7

+3

 

1

1

0

12th

+12/+7/+2

+8

+8

+4

 

1

1

1

13th

+13/+8/+3

+8

+8

+4

 

1

1

1

14th

+14/+9/+4

+9

+9

+4

 

2

1

1

0

15th

+15/+10/+5

+9

+9

+5

4. tercihli düşman

2

1

1

1

16th

+16/+11/+6/+1

+10

+10

+5

 

2

2

1

1

17th

+17/+12/+7/+2

+10

+10

+5

 

2

2

2

1

18th

+18/+13/+8/+3

+11

+11

+6

 

3

2

2

1

19th

+19/+14/+9/+4

+11

+11

+6

 

3

3

3

2

20th

+20/+15/+10/+5

+12

+12

+6

5. tercihli düşman

3

3

3

3

9.Rogue(Düzenbaz):

Alignment: Herhangi biri

Hit Die: d6.

Class Skills

Appraise (Int), Balance (Dex), Bluff (Cha), Climb (Str), Craft (Int), Decipher Script (Int), Diplomacy (Cha), Disable Device (Int), Disguise (Cha), Escape Artist (Dex), Forgery (Int), Gather Information (Cha), Hide (Dex), Intimidate (Cha), Jump (Str), Knowledge (local) (Int), Listen (Wis), Move Silently (Dex), Open Lock (Dex), Perform (Cha), Profession (Wis), Search (Int), Sense Motive (Wis), Sleight of Hand (Dex), Spot (Wis), Swim (Str), Tumble (Dex), Use Magic Device (Cha), and Use Rope (Dex).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (8 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 8 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

1st

+0

+0

+2

+0

Sneak attack +1d6(Sinsi Saldırı)

2nd

+1

+0

+3

+0

Evasion(sıyırtma)

3rd

+2

+1

+3

+1

Sneak attack +2d6, Uncanny dodge (Tekinsiz kaçınma(Dex. Bonusu AC’ye eklenir))

4th

+3

+1

+4

+1

 

5th

+3

+1

+4

+1

Sneak attack +3d6

6th

+4

+2

+5

+2

Tekinsiz Kaçınma(kuşatılamaz)

7th

+5

+2

+5

+2

Sneak attack +4d6

8th

+6/+1

+2

+6

+2

 

9th

+6/+1

+3

+6

+3

Sneak attack +5d6, trap sense +3

10th

+7/+2

+3

+7

+3

Özel güç

11th

+8/+3

+3

+7

+3

Sneak attack +6d6, tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +1)

12th

+9/+4

+4

+8

+4

 

13th

+9/+4

+4

+8

+4

Sneak attack +7d6, özel güç

14th

+10/+5

+4

+9

+4

tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +2)

15th

+11/+6/+1

+5

+9

+5

Sneak attack +8d6

16th

+12/+7/+2

+5

+10

+5

Özel güç

17th

+12/+7/+2

+5

+10

+5

Sneak attack +9d6, tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +3)

18th

+13/+8/+3

+6

+11

+6

 

19th

+14/+9/+4

+6

+11

+6

Sneak attack +10d6, özel güç

20th

+15/+10/+5

+6

+12

+6

tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +4)

10.Sorcerer(Sihirbaz):

Alignment: Herhangi biri

Hit Die: d4.

Class Skills

Bluff (Cha), Concentration (Con), Craft (Int), Knowledge (arcana) (Int), Profession (Wis), and Spellcraft (Int).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı: (2 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 2 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day(Günlük Büyüleri)

0

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

1st

+0

+0

+0

+2

Summon familiar(Evcil çıkarma)

5

3

2nd

+1

+0

+0

+3

 

6

4

3rd

+1

+1

+1

+3

 

6

5

4th

+2

+1

+1

+4

 

6

6

3

5th

+2

+1

+1

+4

 

6

6

4

6th

+3

+2

+2

+5

 

6

6

5

3

7th

+3

+2

+2

+5

 

6

6

6

4

8th

+4

+2

+2

+6

 

6

6

6

5

3

9th

+4

+3

+3

+6

 

6

6

6

6

4

10th

+5

+3

+3

+7

 

6

6

6

6

5

3

11th

+5

+3

+3

+7

 

6

6

6

6

6

4

12th

+6/+1

+4

+4

+8

 

6

6

6

6

6

5

3

13th

+6/+1

+4

+4

+8

 

6

6

6

6

6

6

4

14th

+7/+2

+4

+4

+9

 

6

6

6

6

6

6

5

3

15th

+7/+2

+5

+5

+9

 

6

6

6

6

6

6

6

4

16th

+8/+3

+5

+5

+10

 

6

6

6

6

6

6

6

5

3

17th

+8/+3

+5

+5

+10

 

6

6

6

6

6

6

6

6

4

18th

+9/+4

+6

+6

+11

 

6

6

6

6

6

6

6

6

5

3

19th

+9/+4

+6

+6

+11

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

20th

+10/+5

+6

+6

+12

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sihirbazın bildiği büyüler

 

Spells Known

Level

0

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

1st

4

2

2nd

5

2

3rd

5

3

4th

6

3

1

5th

6

4

2

6th

7

4

2

1

7th

7

5

3

2

8th

8

5

3

2

1

9th

8

5

4

3

2

10th

9

5

4

3

2

1

11th

9

5

5

4

3

2

12th

9

5

5

4

3

2

1

13th

9

5

5

4

4

3

2

14th

9

5

5

4

4

3

2

1

15th

9

5

5

4

4

4

3

2

16th

9

5

5

4

4

4

3

2

1

17th

9

5

5

4

4

4

3

3

2

18th

9

5

5

4

4

4

3

3

2

1

19th

9

5

5

4

4

4

3

3

3

2

20th

9

5

5

4

4

4

3

3

3

3

11.Wizard(Büyücü):

Alignment: Herhangi biri

Hit Die: d4.

Class Skills

Concentration (Con), Craft (Int), Decipher Script (Int), Knowledge (all skills, taken individually) (Int), Profession (Wis), and Spellcraft (Int).

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı) Hesabı :(2 + Int modifier) x 4.

1. level(seviye)’de Skill Point(yetenek puanı): 2 + Int modifier.

Level

Base
Attack Bonus

Fort
Save

Ref
Save

Will
Save

Special

Spells per Day

0

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

1st

+0

+0

+0

+2

Summon familiar, Scribe Scroll(Evcil çıkarma, scroll yazma)

3

1

2nd

+1

+0

+0

+3

 

4

2

3rd

+1

+1

+1

+3

 

4

2

1

4th

+2

+1

+1

+4

 

4

3

2

5th

+2

+1

+1

+4

Bonus feat(marifet)

4

3

2

1

6th

+3

+2

+2

+5

 

4

3

3

2

7th

+3

+2

+2

+5

 

4

4

3

2

1

8th

+4

+2

+2

+6

 

4

4

3

3

2

9th

+4

+3

+3

+6

 

4

4

4

3

2

1

10th

+5

+3

+3

+7

Bonus feat

4

4

4

3

3

2

11th

+5

+3

+3

+7

 

4

4

4

4

3

2

1

12th

+6/+1

+4

+4

+8

 

4

4

4

4

3

3

2

13th

+6/+1

+4

+4

+8

 

4

4

4

4

4

3

2

1

14th

+7/+2

+4

+4

+9

 

4

4

4

4

4

3

3

2

15th

+7/+2

+5

+5

+9

Bonus feat

4

4

4

4

4

4

3

2

1

16th

+8/+3

+5

+5

+10

 

4

4

4

4

4

4

3

3

2

17th

+8/+3

+5

+5

+10

 

4

4

4

4

4

4

4

3

2

1

18th

+9/+4

+6

+6

+11

 

4

4

4

4

4

4

4

3

3

2

19th

+9/+4

+6

+6

+11

 

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

20th

+10/+5

+6

+6

+12

Bonus feat

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Hepsi Bu kadar arkadaşlar. Henüz detaya girmedik, biraz uzun sürdü, ileriki derslerde merak etmeyin;) yolumuz uzun ama zor değil çok çokkk basit…

 

 
Yazan: FallenPaladin

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.