Rehber

DM Dersleri 7

SINIFLAR:

Açıklama: Bazı olaylar tekrar açıklanmış bazıları ise ilk defa açıklanmıştır. İleriki sınıflarda aynı olan şeyleri açıklamayacağım. O yüzden bu ilk ırktaki bazı açıklamaları lütfen iyi okuyun.

1)BARBARIAN(BARBAR):

Alignment: Lawful(kuralcı) olmayan herhangi bir yönelim. HD (can zarı): d12 (Hit pointini(can puanı) belirlerken atacağımız zar tipi)

Class Skill (sınıf yetenekleri):

–1. level(seviye)’da: (4+zeka ayarı)x4 kadar yetenek puanı alıp bunu yetenekler üzerinde dağıtırlar.
–ve her Level atladıklarında (4+zeka ayarları) kadar puan alırlar.

Yani diyelim ki Bizim Barbarımızın İntelligent’ı 17 (Conan gibi:P) dolayısı ile bunu modifierı +3 dür (yani zeka ayarı), Dolayısı ile 1. level da alacağı Skill puanı:

Skill Point=(4+3)x4=28, bu 28 puanı istediği yeteneğe dağıtır. Ama kendi sınıfına ait olmayan bir yeteneğe puan verecekse eğer o yeteneğe 2 katı puan harcar.

Eğer barbar karakter aşağıda bulunan skill(yetenek)’ler dışında (Cross-class(çapras-sınıf) yani kendi sınıfına ait olmayan yeteneklerden seçerse iki kat puan harcar.

Not1: yeteneklerin açıklaması PHB de vardır. Belki ileride açıklayabilirim.
Not2: Her yeteneğin yanında parantez içinde verilenler hangi Özelliğin ayarını istediğini (Ability Modifier) göstermektedir.

Örneğin: Diyelim ki Karakterimize Craft yeteneğini alacağız, Adamımız Barbar ve Climb da onun sınıfına ait bir yetenek olduğundan 1. level da bu yeteneğimize 4 rütbe (rank) verebiliriz. Climb ability olarak Strength (güç)’in modifier (ayarı)’ını istemektedir. Diyelimki Karakterimizin STR’i 18, bu durumda diğer derslerde verdiğim tabloya bakarsanız Modifier’ının +4 olduğunu görürsünüz.

Netice olarak Barbarımızın Craft’taki toplaman puanı şu şekilde hesaplanacaktır;

Skill Point= Rank+Modifier+Penalty*+Misc**
Yetenek puanı=Rütbe+ayar+Ceza(zırh cezası)+Diğer

Penalty*: Bu karakterinizin ağır zırhlar giymesi durumunda alacağı cezadır. Bunu şimdilik dikkate almayın.
Misc**: Buda varsa diğer durumlardan gelecek olan puandır. Bunu da dikkate almayın

Şİmdi hesabımızı yapalım:

Skill point=4(Rank)*+4(strenght modifier)=+8 —> Climb=+8

Yani diyelim ki karakterimiz düz duvara tırmanacak (hayatı kadınsız geçtiği için:P) ve bunun zorluk derecesi de DM tarafından 15 olarak belirlendi. Ve oyuncudan bu tırmanış için zar atmasını istiyor. Oyuncu 20’lik (20 köşeli zar) zarını atıyor ve 20 geliyor (alkışlıyoruz) ve formulümüz;

Zar sonucu+yetenek=20+8=28

DM’in belirlediği sınır olan 15’i geçtiğinden arkadaşımız fevkalade düz duvara tırmanabilmektedir:P

Rank*: Rank her level 1 artırılır. Yani karakterimiz 2. level olduğunda Rankını 5 yapacağız. Ama birinci levelda kendi sınıfına ait (hangi sınıftan olursa olsun) yeteneklerde bir yeteneğe verebileceği maksimum rütbe puanı 4dür. Bunu yetenekler bölümünde açıkladım. lütfen oradan mutlaka okuyunuz.

Climb(Str)-Tırmanma(güç) (ingilizcesi-türkçesi)
Craft(Int)-Beceri(zeka)
Hadle Animal(Cha)-Hayvan İdaresi(karizma)
Intimidate(Cha)-Sindirme(Karizma)
Intuit Direction(Wis)-Yön tayini(Bilgelik)
Jump(Str)-Zıplama
Listen(Wis)-Dinleme
Ride(dex)-Binicilik(çeviklik)
Swim(Str)-Yüzme
Wilderness Lore(Wis)-Doğa-Çevre Bilgisi(Bilgelik)

Class Features (Sınıf Bilgileri):

Weapon&Armor Proficiency(Silah ve Zırh yeterliliği): Bir barbar tüm basit ve material silahlarda, hafif ve orta zırhlarda ve kalkanlarda yeterliliğe sahiptir. Tabi bu zırhların getireceği cezalar, zırh cezası gerektiren yeteneklerine uygulanır. Yani bu yeteneklerde üzerinden taşıdığı her 5pound için -1 ceza alır.

Barbarian Rage(Barbar Hiddeti):İhtiyaç duyduğunda barbar karakteri dellenebilir, gözünü kan bürür ve geçici olarak +4 str(güç),+4 Con (Dayanıklılık) ve Will(irade) kurtarma atışlarına +2 alır.

Unutmayın Constitution , Hp(can puanı)’ye etki eder(Bkz: Dersler HP hesabı). Bu da demektir ki dayanıklılıktaki bu artış her seviye (level) için barbarın can puanını 2 arttırır.(hiddet geçici bir durumdur, hiddeti geçtiğinde bu artışlar yok olur).

Hiddetin süresi=3 Round(3 tur)+Con. Modifier (dayanıklılık ayarı verilen artış ile birlikte)

Hiddet sona erdiğinde dinlenene kadar -2 str ve -2 con’a alır ve koşamaz.

Fast Movement(Hızlı İlerleme): Hafif ve Orta zırh giydiğinde +3 m daha fazla ilerleyebilir.(yani 2 kare)

Damage Reduction(Hasar indirimi): 11. level’dan itibaren barbar her 3 level da bir aldığı hasarlardan 1 puan az alır. yani 14 de 2, 17 de 3puan vs..

Illiteracy(Cahillik): Barbarlar konuştukları dili okuyup yazamayan tek sınıftr.

Not:Kimse sanmasın ki Conan Cahildir. Asla böyle bir şey söz konusu değildir zira kendisi köle olmasına rağmen üstün bir eğitim görmüştür. Ki sonunda da Aquilonia’nın kralı olmuştur. Bunu neden mi söylüyorum. Kimse benim olduğum yerde (ki bu bir çok Dm içinde geçerlidir) CONAN’a laf atamaz :)

Uncanny Dodge(tekinsiz kaçınma): 2. leveldan itibaren barbarlar savunmasız (flat-footed) yakalanmazlar. Yani bazı sürpriz bir saldırıya maruz kalırsa karakterler AC’lerine (zırh sınıfı) etki eden Dexterity modifier (çeviklik ayarı) larını kaybederler bir round için. İşte barbarlar bunu kaybetmezler. 5. leveldan itibaren ise kuşatılamazlar.

Barbar

Level | B.A.B.(T. S. B.)*|Fort|Ref |Will | Özel olarak yaptığı
—————————————————————————
1—–| +1—————|+2—| +0 |+0—|Hiddet 1/gün;Hızlı ilerleme
2—–| +2—————|+3—| +0 |+0—|Tekinsiz kaçınma;
3—–| +3—————|+3—| +1 |+1—|
4—–| +4—————|+4—| +1 |+1—|Hiddet 2/gün
5—–| +5—————|+4—| +1 |+1—|Tekinsiz kaçınma(kuşatılamaz)
6—–| +6/+1————|+5—| +2 |+2—|
7—–| +7/+2————|+5—| +2 |+2—|
8—–| +8/+3————|+6—| +2 |+2—|Hiddet 3/gün
9—–| +9/+4————|+6—| +3 |+3—|
10—-| +10/+5———–|+7—| +3 |+3—|Tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +1)
11—-| +11/+6/+1——–|+7—| +3 |+3—|Hasar indirimi 1/-
12—-| +12/+7/+2——–|+8—| +4 |+4—|Hiddet 4/gün
13—-| +13/+8/+3——–|+8—| +4 |+4—|Tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +2)
14—-| +14/+9/+4——–|+9—| +4 |+4—|Hasar indirimi 2/-
15—-| +15/+10/+5——-|+9—| +5 |+5—|Güçlü Hiddet
16—-| +16/+11/+6/+1—-|+10–| +5 |+5—|Hiddet 5/gün; Tekinsiz kaçınma(tuzak +3)
17—-| +17/+12/+7/+2—-|+10–| +5 |+5—|Hasar indirimi 3/-
18—-| +18/+13/+8/+3—-|+11–| +6 |+6—|
19—-| +19/+14/+9/+4—-|+11–| +6 |+6—|Tekinsiz kaçınma(tuzaklara karşı +4)
20—-| +20/+15/+10/+5—|+12–| +6 |+6—|Hiddet 6/gün; Hasar indirimi 4/-

Açıklamalar:

not: burada verilenler base (temel değerlerdir) ve bazı hesaplamalarda istenirler.

Örneğin, bir savaşçının karakter kağıdındaki Attack(saldırı) kısmını doldururken o kısımda şu formül vardır;

Attack= Temel saldırı bonusu+Str ayarı

Diyelim ki karakterimiz 3. level, ve Str’ide 18 (yani ayarı +4 olur), bu karakterimizin Atağına olan artısı şudur.

Atak=+3(tabloda 3. levela denk gelen değer)+4(str modifier)=+7

yani karakterimiz birine vuracağı zaman atacağı 20’lik zara +7 ekleyecektir.

A)B.A.B: Base Attack Bonus (Temel saldırı bonusu)

Bu karakterinizin saldırısına (atacağı zara) aldığı artıdır. a/b yada a/b/c vs.. şeklinde yazılanlar, karakterin 1 turda kaç saldırı yaptığını
göstermektedir. Yani 20. level bir karakter round’da 4 saldırı yapabilmektedir.

B)Fort/ref/will Fortitude(metanet)/Reflex(Refleks)/Will(İrade)

Bu da karakterizin kurtarma atışlarına (Saving Throw) aldığı artıyı göstermektedir.BU saving thorwlar kısmında formulleri ile birlikde
anlatıldı. Lütfen bakınız ve bir karakter kağıdı oluşturunuz.

C)Özel: Buda karakterin belirli seviyelerde yapabildiği özel hamlelerdir. Açıkladım bir zahmet okuyun.

Diğer sınıfları da en kısa zamanda açıklayacağım. şimdilik bu kadar.

 
Yazan: FallenPaladin

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.