Son Haberler

dragonlancelogo

Tarafsızlık Tanrıları

Gilean Boşluk Gilean, Tarafsızlık Tanrıları’nın aile reisidir ve içinde tüm bilgilerin ve gerçek isimlerin saklı olduğu Tobril’i koruyan tanrıdır. Sadece Tobril’i korumakla görevli olmayan Gilean ayrıca İyi ve Kötü tanrılar arasındaki dengeyi korumakla da görevlidir. Bunu yaparken diğer Tarafsızlık tanrılarından da yardım alır. Kontrolü altındaki tek alan, her türlü bilgi alanıdır. Sembolü açık duran bir kitaptır. Rengi gridir. Takımyıldızı bir açık kitap şeklindedir ve gökyüzünde Paladine ile Takhisis’in arasında durur. Gilean avatar olarak kendisine orta yaşlı, herhangi bir ırka mensup ya da cinsiyete sahip olan bir kütüphane görevlisidir. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Kitap Gilean, Gri Yolcu, Bilge, Ruhların Geçidi. Sirrion Akan Alev Sirrion, doğal güçlerin ve ateşin tanrısıdır. Parlayan güneşten, küçük bir ışık kaynağına kadar bütün ateşler onun kontrolü altındadırlar. Bir ormanda bulunan yaşlı ağaçların yerini yeni ağaçların alması için orman yangını da çıkartabilir, ateşle oynayan bir çocuğun ateşe saygı göstermesi için elinin yanmasını da sağlayabilir. Kontrolü altındaki alanlar arasında alev, doğal güçler, değişim ve dönüşüm vardır. Sembolü çok renkli bir ateştir. Renkleri parlak kırmızılar ve sarılardır. Takımyıldızı yoktur; gökyüzünde sadece kırmızı-sarı renkte parlayan bir yıldız olarak görünür. Sirrion genellikle alevlerin içinde yüzünü gösterir, ama ateşin değişik renklerinde görünen bir cübbeye sahip insan şeklinde de görünebilir. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Ateşefendisi, Simyacı, Büyücü (Mithas). Reorx Demirci Reorx cücelerin ve onların endüstrilerinin (demircilik) tanrısıdır. Ayrıca çekiciyle Kaos’dan bir parça kopartarak Krynn’in ve gökyüzündeki yıldızların oluşmasını sağlamıştır. Hiddukel’in oynuna gelerek Gritaş’ı yapmıştır. Kontrolü altındaki alanlar arasında cüceler, silahlar ve teknoloji vardır. Sembolleri Döven bir çekiç ya da cüce yapımı bir çekiç (Thorbardin) dir. Renkleri arduvaz grisi ve kırmızıdır. Takımyıldızı yoktur; gökyüzünde bir alev parçası gibi kıpkırmızı parlayan ve Sargonnas’ın takımyıldızının yanında duran bir yıldız olarak görünür gökyüzünde. Reorx avatar olarak genellikle sarhoş ve kumarbaz olan Dougan Redhammer adlı bir cüceyi kendisine seçer. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Örs (Elian), Silahustası (Mithas), Usta Reorx (Gnom), Zanaatkâr Reorx (Kender). Chislev Hayvan Chislev doğanın kendisidir; korkusu sonbaharı, umutsuzluğu kışı, umudu baharı ve eğlenme isteği de yazı yaratmıştır. Müritleri gibi, tüm hayvan ve bitkiler de ona şükran borçludurlar; sabahleyin çiçekler güneşe doğru dönerlerken aynı zamanda Chislev’e doğru da dönmüş olurlar, onu her sabah selamlarlar. Kontrolü altındaki alanlar arasında doğa, yabanıl hayat ve hayvanlar vardır. Sembolü kahverengi, sarı ve yeşil renkli bir tüydür. Renkleri kahverengi, sarı ve yeşildir. Takımyıldızı yoktur; Mishakal’ın takımyıldızı ve Zivilyn’in yıldızına yakın duran ve sarı renginde parlayan bir yıldızı vardır. Chislev avatar olarak kendisine genellikle güzel bir insan ya da elf kadını seçer. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Vahşi Kişi (Mithas), Issız Yer. Zivilyn Hayat Ağacı Tüm bilgeliklerin tanrısı olan Zivilyn’in kendisi kutsal Hayat Ağacı’dır. Gilean bütün bilgileri kendinde tutarken, Zivilyn de bilgelikleri kendisinde tutmaktadır. Bilgelik olmadan bilginin, bilgi olmadan da bilgeliğin bir işe yaramadığını bilen bu iki tanrı hep birlikte hareket etmektedirler. Chislev’in eşidir. Kontrolü altındaki tek alan bilgeliktir. Sembolü yeşil ve altın renklerinde dev gibi bir ağaç ya da bir vallenağacıdır. Renkleri yeşil ve altın rengidir. Takımyıldızı yoktur; Mishakal’ın takımyıldızı ve Chislev’in yıldızı arasında parlayan bir yıldızı vardır. Zivilyn avatar olarak kendisine herhangi birisini seçebilir fakat genellikle yaşlı, bilge bir adam kimliğiyle görünür. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Dünya Ağacı, Hayat Ağacı (Qualinesti, Silvanesti), Bilge Kişi (Mithas). Shinare Kanatlı Zafer Shinare, zenginlik, endüstri ve ticaret tanrısıdır. Tüccarlar, esnaf halk ve benzeri kesimlerden kendi takipçilerini oluşturmuştur. Tembelliğe tölerans gösteremez; tembel tembel dolaşan biri ona, gözleri önünde hızla ölüyor görünür. Ayrıca Sirrion’un eşidir. Kontrolü altındaki alanlar arasında zenginlik, endüstri, özgürlük ve güç vardır. Sembolü bir Griffin kanadıdır. Renkleri altın rengi, gümüş rengi ve kahverengidir. Takımyıldızı yoktur, Habbakuk ve Branchala’nın takımyıldızlarının yakınında gümüş rengi bir yıldızı bulunur. Shinare avatar olarak kendisine zengin, sagı değer bir kişi ya da bir aynı özelliklere sahip bir tüccar seçer. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Kanatlı Kişi (Silvanesti, Qualinesti), Gümüş Efendi (Thorbardin), Yürüyen Özgürlük (Ergoth), Denge (Mithas), Terazi (Mithas). Lunitari Peçeli Bakire Lunitari, Tarafsız büyünün ve illüzyonların tanrısıdır. Büyü aşkı sayesinde Kırmızı Cübbeliler tarikatı kurulmuştur. Birçok büyücü onun tarikatı altında büyü çalışmak ister çümkü büyüde pek bir kısıtlama getirmez. Solinari’yle uzun zamandan beri dostturlar ve çoğu zaman birlikte çalışırlar. Kontrolü altında tarafsız büyü ve ilizyon alanları vardır. Sembolü Kırmızı bir daire ya da küredir. Rengi kırmızı ya da magenta gridir. Takımyıldızı yoktur fakat gökyüzünde kırmızı ay formunda görünür. Lunitari avatar olarak kendisine baştan aşağı kırmızı cübbeler içinde duran kızıl saçlı, güzel bir insan kadını seçer. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Luin (Ergoth), Kırmızı-Göz (Goodlund), Gece Mumu (Thorbardin), İllüzyon Bakiresi (Mithas).   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Işığın Tanrıları

Paladine Ejderhaların Lordu Paladine, İyiliğin Babası ve Adaletin Ustası’dır. Tüm iyilik tanrıların yöneticisidir ve en yücesidir. Dünya üzerinde tarikat olarak Solamniya Şövalyeleri’nin, özellikle de Gül Tarikatı’nın tanrısıdır. Kontrolü altındaki alanlar arasında düzen, umut, ışık, yöneticilik ve koruyuculuk vardır. Sembolleri gümüş üçgen, çam ağacı (Silvanesti) ya da örs (Thorbardin) tür. Renkleri gümüş ve beyazdır. Takımyıldızı, Platinyum Ejderha takımyıldızıdır. Paladine’ın avatarları şaşkın, yaşlı büyücü Muhteşem Fizban ve bir platinyum ejderhadır. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Draco Paladin (Ergoth), Gökyüzübıçağı (Goodlund), Ejderhalordu (Mithas), E’li (Silvanesti), Çekiç Thak (Thorbardin), Bah’Mut (Istar), Büyük Ejderha (Solamniya), Fizban (Kenderyurdu). Mishakal Şifalı El Mishakal, Krynn üzerinde “Şifacı” adıyla tanınır.Paladine’ın eşi ve Habbakuk, Kiri-Jolith ve Solinari’nin annesidir. Kontrolü altındaki alanlar arasında şifa, bilgi, verimlilik, yaşam, güzellik ve kutsama vardır. Sembolü mavi sonsuzluk işaretidir. Rengi mavinin herhangi bir tonudur. Takımyıldızı, sonsuzluk işareti takımyıldızıdır. Mishakal’ın avatarları arasında en çok kullandığı, eşsiz bir sağlığa ve fiziksel kondisyona sahip güzel bir kadındır. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Ka-Mel-Sha,, Yuvadaki Şifacı (Kharolis/Tarsis), Mesalax (Thorbardin), Meshal (Buzduvarı), Mishas (Ergoth), Quenesti Pah (Silvanesti), Quen Illumini (Qualinesti), Gökyüzühanımı (Goodlund), Mavi Lady (Balifor, Hylo), İmparatoriçe (Mithas), Işığın Kaynağı, Işık Getirici (Solamniya). Majere Zihnin Efendisi Majere organizasyonların ve endüstrinin tanrısıdır. Kontrolü altındaki alanlar arasında meditasyon, kontrol, düşünce, güven, merhamet ve ilham vardır. Sembolleri bakır örümcek, bir tek gül (Qualinesti, Silvanesti) ya da peygamberdevesi (Solamniya) dir. Renkleri bakır rengi ve kırmızıdır. Takımyıldızı, Gül takımyıldızıdır. Majere dünya üzerinde ya öğüt veren güzel, kör bir bayan ya da kel, kambur ama kadim olan bir adam şeklinde görünür. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Manthus (Ergoth), Gül’ün Peygamberdevesi (Qualinesti), Mantheri (Silvanesti), Rüyagönderici Nadir (Mithas). Kiri-Jolith Adaletin Kılıcı Kiri-Jolith zafer, şeref, itaat, adalet ve adaletli savaşımın tanrısıdır. Solamniya Şövalyeleri arasındaki Kılıç Tarikatı’nın tanrısıdır. Kontrolü altındaki alanlar arasında savaş, cesaret ve kahramanlık vardır. Sembolleri Bizon’un boynuzları ya da boynuzlu savaş baltası (Thorbardin, Kharolis) dir. Renkleri kahverengi ve beyazdır. Takımyıldızı, bir bizon kafası şeklindedir. Avatarı büyük bir savaş baltasına sahip dev gibi bir minotaurdur. Diğer isimleriyse bölgelerine göre şunlardır: Corij (Ergoth), Bıçak Kijo (Thorbardin), Jolith (Kharolis/Tarsis), Savaşçı Qu’an (Uigan), İmparator (Mithas). Habbakuk Balıkçı Kral Habbakuk, Kiri-Jolith’in genç ikizidir ve deniz ve toprak üzerindeki tüm hayatı yaratan ve yöneten tanrıdır. Özellikle orman koruyucuları ve denizciler tarafından sevilir. Kontrolü altındaki alanlar arasında hayvan yaşamı, deniz, yaratım ve hırs vardır.Sembolleri mavi kuş ya da mavi phoenix (Ergoth) tir. Renkleri deniz mavisi ve beyazdır. Takımyıldızı bir phoenix şeklindedir. Avatarları çok çeşitlidir; karada büyük mavi bir kuş ya da mavi ateşlerle parlayan bir phoenix, denizdeyse dev, mavi bir yunustur. Diğer isimleriyse, bölgelerine göre şunlardır: Mavi Phoenix (Ergoth, Silvanesti, Qualinesti), Gökyüzülordu (Balifor, Goodlund), Deniz Lordu (Mithas). Branchala Yaşamın Şarkısı Ozan Kralı Branchala, Krynn’de yaşayan yaratıklarının ruhlarını, kendi ölümsüz ruhunun özü olan müziğin yardımıyla oluşturan bir tanrıdır. Kontrolü altındaki alanlar arasında elfler, kenderler, müzik, ormanlar ve güzellik vardır. Sembolleri ozan harbı ya da flüt (Goodlund, Qualinesti, Silvanesti) tür. Renkleri sarı ve yeşildir. Takımyıldızı bir harp şeklindedir. Avatarları bulundukları bölgenin insanlarına benzerler ve halkın arasına karışırmışlardır. Genellikle bir oduncu, orman koruyucusu, bir ozan, hatta bir dinsiz (yalancı) rahip bile olabilir. Diğer isimleriyse, bölgelerine göre şunlardır: Müzikefendisi (Goodlund), Astra (Qualinesti), Astarin (Silvanesti), Bran (Ergoth), Bahçıvan (Mithas), Bardilun (Thorbardin). Solinari Güçlü El Paladine ve Mishakal’ın üçüncü oğlu olan Solinari, Beyaz Cübbelilerin ve iyi büyünün tanrısıdır. Krynn’i oldukça fazla sevmesinden dolayı, onu iyi büyüyle ödüllendirmiştir. Kontrolü altındaki tek alan İyi Büyüdür. Sembolleri beyaz daire ya da beyaz küredir. Takımyıldızı yoktur fakat dünyaya ay olarak görünür – Beyaz ay Solinari olarak. Krynn’e diğer tanrılara göre daha yakın olmasına karşın (ayının yakın olmasından dolayınedeniyle) çok nadiren dünya üzerinde avatar şeklinde görünür.Diğer isimleriyse, bölgelerine göre şunlardır: Solin (Ergoth), Beyaz-göz (Goodlund, Balifor), Tanrı’nın Gözü (Thorbardin), Fildişi Disk (Hylo), Deniz Feneri (Mithas).   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Minotaur Adaları

Aynı zamanda Kan Denizi Adaları olarak da bilinen bu dört ada, deniz barbarları ve minotaurların yaşadıkları adalarıdır. Efsanelerin anlattıklarına göre, yanar dağ Krynn’e çarptığında, Istar’ın suçu konusunda masum olmalarından dolayı bu adalara hiç zarar gelmemiştir. Doğru olansa, bu adaların daha önceden Kuzey Courrain Okyanusu’na sınırları olan ve anakaraya bağlı yerler oldukları ve sadece denizden daha yüksek olduklarından yıkımdan kurtulmalarıdır. Saifhum Bu ada, birçok deniz barbarının evidir ve bundan başka da pek bir şeye sahip değildir. Kayalık dağlık bölgeler herhangi bir canlının burada yaşama şansını oldukça azaltmaktadır; bahsedilecek kadar büyük tek yaşam yeri, başkent Deniz Duvar’dır. Karthay Kuzeydeki en büyük adadır ve hilal ay şekilli bir adadır. Doğu ve batı bölümlerinde kurak bozkırlar olan ada, sadece Worldscap Dağları diye bilinen yüksek dağlar tarafından kesilmektedir. Mithas Mithas, Karthay’ın hemen güneyinde yer almaktadır ve minotaur adalarından biridir. Güney sahilinde, adanın geri kalan yeşil bozkırları karşısında keskin bir tezat oluşturan dört volkanik zirve vardır. Başkent Lacynos (Nethosak) batı sahilinde kalmaktadır. Kothas Kuzey komşusunun volkanik problemlerinin bu adada olmamasına karşın, Kothas’da da onu güzelleştiren bitki örtüsü yoktur. Adayı insan kaptanlarla birlikte minotaurlar yönetmektedir. Başkent Kalpethis’tir. Kothas, Mithas’ın güneyinde kalmaktadır ve Kalpethis de adanın güney batı sahillerinde kalmaktadır.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Istar Kan Denizi

Kan Denizi bir zamanlar büyük Istar şehrini çevreleyen verimli bozkırlardı. Afet sırasında Istar’a çarpan yanan dağ, Sirrion Denizi’nin doldurduğu yüzlerde metre derinliğinde bir krater yarattı. Şehrin yıkıntılarıysa hala bu kraterin dibinde yatmaktadır. Kan Denizi’nin içindeki tüm sularda bir gariplik vardır: kırmızı renklidir. Söylentilere göre bu, Krynn’in en korkunç zamanında hayatını kaybeden birçok kurbanın kanlarının bir sonucudur. Fakat bu aynı zamanda girdabın denizin zemininden kaldırdığı kil de olabilir. Denizin çevresinden dolaşmak, Krynn’in herhangi bir yerinde dolaşmak kadar güvenlidir, fakat denizin ortasında, tam Istar şehrinin yıkıntıları üzerinde dev gibi bir fırtına durmaktadır. Girdapsa, akıntısına kapılacak kadar yaklaşan gemileri içine çeken dev gibi bir burgaçtır.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Buzduvarı

Bu bölge, Toz Bozkırları’nın güneyinde kalmaktadır ve sadece bir şeyiyle önem kazanır: Buzduvarı Buzulu. Dondurucu rüzgarlar ve sert iklim bir çok toplumu bu bölgeden uzaklaştırmıştır. Bu zorlu şartlarda gerçekten rahat yaşayabilenler sadece beyaz ejderhalar ve thanoilerdir. Buzduvarı Buzulu, Zeriak şehrinin hemen güneyinden başlar ve Toz Bozkırları’nın en uzak karakolları arasında sonlanır. Birçok kişi Buzduvar’ın gerçekte kendi başına bir kıta olup olmadığını merak etmektedir. Buzulun altı mağaralarla doludur. Bazı Buz Barbarları bu yeraltı buz mağaralarını araştırmaya çıkmışlardır ancak birkaç kilometre devam eden mağaraların daha da derin yerlerine gitmeye çalışmayan kişiler hariç, geri dönenler olmamıştır.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Toz Bozkırları

Toz Bozkırları, Kharolis Dağları’nın ve cüce krallığı Thorbardin’in güneyi ve doğusunda yer almaktadır. Afet’ten önceki zamanlarda, bölgedeki en büyük şehir olan Tarsis, oldukça işlek bir liman şehriydi. Fakat Afet’ten sonra, Tarsis’in kanatlı gemileri kendilerini toprak zeminde, Buz Dağı Körfezi’nden kilometrelerce uzakta buldular. Tarsis’i çevreleyen bitki örtüsü çimenlik tundrayken, şimdi hepsi ölmüştür.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Goodlund

Goodlund yarımadası, çoğunlukla kenderlere ev sahipliği yapmaktadır; bu ülke aynı zamanda Kenderyurdu olarak da bilinmektedir. Goodlund, Balifor’un doğusunda kalmaktadır; daha doğudaysa, Goodlund ormanı yarımadanın orta kesimini kaplamaktadır. Yarımadanın en doğu tarafında da çorak savanlık alan vardır ve bölge “Gülen Diyar” olarak bilinmektedir.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Balifor

Balifor’un iki ana şehri vardır: Balifor Limanı ve Flotsam. İkinci şehir ismi gemi enkazı anlamına gelmektedir ve bu isim tüm bölge için de geçerlidir aslında: Balifor Limanı—ve adı üstünde Flotsam—kaba tavernalardan ve ahlaksız yöre sakinlerinden oluşmaktadır. Pis olmalarının yanında, bu şehirlerden bahsettirecek diğer bir konu da uğursuz marketlerden yasak malları kolaylıkla temin edilebilmesi ve Balifor Limanı rıhtımının altında her türlü suçun işlendiğidir. Balifor Limanı, Silvanesti’nin kuzeyinde, Balifor Körfezi kıyılarının da doğusunda yer almaktadır. Flotsam yeriyse, biraz daha kuzeyde, Istar Kan Denizi’nin hemen yakınındaki Kan Körfezi’ndedir.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Silvanesti

Silvanesti, ilk olarak burası, Birinci Ejderha Savaşı sırasında sürülen kromatik ejderhaların evi olmuşsa da, elflerin özgün ormanlarıdır. Harika Than-Thalas Nehri (Lord’un Nehri) bu orman ülkesinin içinden akmaktadır ve Güney Courrain okyanusuna dökülmektedir. Başkent Silvanost, Than-Thalas Nehri içindeki bir adada kurulmuştur. Ana karadan bu adaya geçmek isteyen yolcular, dev kaplumbağalar tarafından çekilen salapurgaları kullanırlar. Silvanesti, Toz Bozkırları’nın doğusunda ve Goodlund ve Balifor’un (Kenderyurdu) güney batısında yer almaktadır. Beşinci çağda, Silvanesti gizemli bir şekilde büyülü bir kalkanla çevrelenmiştir. Bu kalkan yüzünden ormanın içindekiler dışarı, dışındakiler de içeri geçememektedir. Kalkan ayrıca bir yeşil ejderhayı, Cyan Bloodbane’i de içeride hapsetmiştir.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Taman Busuk

Taman Busuk, Ansalon’un tüm ‘kötü’ ırklarının yetiştikleri yerdir. Bu bölgenin en önemli karanlık’ şehirleri şunlardır: Sanction ve Neraka. Taman Busuk, kuzeyde Estwilde ve Kern ile, güneydeyse Zhakar ile sınırlanır. Taman Busuk bölgesi çoğunlukla dağlarla kaplıdır ve tek istisna güneydeki kıraç topraklardır. Sanction Sanction normalde bir insan şehridir, fakat orada bulunan yerli insanlar Mavi Ejderhaordusu tarafından zorla kovulmuşlardır. Şehir ayrıca volkanik dağlarla çevrilmiş (bu dağlara hala lav kusan üç volkandan oluşan Kıyamet Lordu da dahildir) bir liman şehridir. Takhisis Tapınağı da bu dağların eteklerindedir. Neraka Neraka, Karanlık Kraliçe’nin Karanlıklar Tapınağı’nın yuvasıdır. Şehir Takhisis’in uşaklarının yaşadıkları yerden başka birşey değildir. Mızrak Savaşı sırasında Neraka etrafında toplanan ejderhaorduları için inşa edilmiş kışlalar da bu bölgede bulunmaktadır. Tanrılarevi (Godshome) Bu bölgenin oluşumu açıkça kutsal bir kaynağa dayanmaktadır: bölge dağın zirvesinde duran kase şekilli bir çöküntüdür ve içinde gizemli, parlak, kara bir taş vardır. İsminden de anlaşılacağı üzere, burası Krynn üzerindeki tanrıların evidir.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Ejderha Adaları

Ejderha Adaları, Nordmaar Burnu’nun yaklaşık 13 km kuzeyindedir. Bu adalar hakkında çok az şey bilinmektedir çünkü büyüyle korunmaktadırlar ve bu da onlara ulaşabilmeyi imkansızlaştırmaktadır. Doğudan batıya doğru adaların isimleri şunlardır: Alarm, Zeka, Puslu Ada, Kalp, Berann, Kanatlı Majeste ve Tayol. Tüm adalar ortalama büyüklüktedir; en büyüğü 16 km çaplıdır. Üzerlerinde bulunan akla gelebilecek herhangi bir şeyi geri yansıtmaktadırlar. Bu adalar Krynn’in merkezindedirler. Adaların – en azından – birinde Irda’lar yaşamaktadır. Ayrıca haklarında çok az şey bilinmesine rağmen, iyi ejderhaların da Puslu Ada’nın başkenti olan Altın Şehir’de yaşadıkları bilinmektedir.   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »
dragonlancelogo

Sancrist

Sancrist adası Ergoth’un batısındadır ve iki parça halindedir: dağlık kuzeydoğu ve basık güneybatı. Sancrist Sirrion Denizi’nin içinde yeralır ve küçük kardeşi Cristyne ise güneyinde kalır. Adadaki ticari ilişkiler tamamen batıdaki topraklarladır. Sancrist’in dağlık kesiminde gnomların evi olan Boşver Dağı vardır. İnsanlar adaya vardıklarında ve gnomlara dağın adını sorup da oldukça uzun bir cevap aldıklarında, gnomların sözünü yarıda kesip olayı kısaca özetleyerek ‘boşver’ demişlerdir. İnsanların zekalarına hayran kalan gnomlar da dağın adını bunun üzerine hemen değiştirmişlerdir. Güneybatı ormanları ve bozkırları Solamniya Şövalyeleri tarafından (özellikle Sir Gunthar Uth Wistan tarafından) kullanılmaktadır. Ayrıca Aktaş Çimenliği, yani Vinas Solamnus’un Paladine’ı gördüğü efsanevi yer de burada bulunmaktadır..   Yazan: Arda Çakır

Devamını Oku »

Son Videolar