Son Haberler

Son Haberler

conan-logo

Hyborialılar

  Hyboria insanları 3 milenyum önce kuzeyin tanrısı Bori’nin inanırı barbar soydan gelenlerdir. Bori en kadim imparator olan Acheron’u yok etmiştir. Hyboria ülkeleri; -Nemedia (bir Nemedia efsanesi diye adı geçen yazıyı hatırlarsınız) -Ophir -Aquilonia (Conan’ın daha sonra fethedip, Kralı olduğu ülke) -Hyperboria -Argos -Corinthia -Border Krallığı -Baracha Adaları -Brythunia -Bossonia Sahilleri -Koth -Khauran -Khoraja’dır. Bir kural olarak, Hyboria’lılar kendilerini Hyboryalı olarak değil, uluslarına uyan yerlerin isimleri ile tanımlarlar. Nemedyalı mesela. Kültür: Çoğu Hyboria krallığının kültürleri, gerçek dünyadaki ortaçağ avrupasına benzer. Örneğin, Nemedia, kadim Roma kültürünü barındırır, uluslar feodal sistem içerisindedir. İnanış: Mitra, Hyboria ulusları içerisinde en baskın olanıdır. Özellikler: #Adaptability (Uyumluluk): Bir Hyboriyalı istediği iki yeteneği sınıf yeteneğiymiş gibi seçebilir. Ve bunlarda +2 bonus olır tüm denemelerinde. #Weapon Familiarity (Silah Alışkanlığı): Egzotik silahlardansa, diğer savaş silahlarındansa greatsword’u tercih ederler. #+1 ırksal bonusu Fate (kader)(bunu daha sonra açıklayacağım) puanlarına alırlar. Hyborialılar uyumlu oldukları gibi çokda şanslıdırlar. Irksal Yetenekleri: Oyuncu tarafından seçilecek olan herhangi bir 4 yetenek. Favori Sınıfları: Tüm sınıflar.Bir Hyboriyalı 1., 5. ve 10. seviyede 1 bonus marifet alır. Otomatik Diller: Yaşadıkları Hyboria Krallığı dili. Bu yukarıda saydığım ülkelerden biri olacaktır. Bonus Diller: Stygia, Nemedia, Aquionia, Bossonia, Brythunia dilleri.   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
conan-logo

Wazuliler

  Wazuliler Vendhya dış kuzayine seyahat eden, gecenin tehlikelerini hiçe sayan ilk dağ kabilesidir. Atlarını saatler boyunca karanlık içerisinde sürebilecek belkide tek kabile. Diğer Hilelialı kabile üyeleri gibi serttirler ve genellikle onuru ön planda tutarlar. Kültür ve İsimler: Tıpkı diğer Himelialı kabilelerde olduğu gibidir. Özellikler: Bu özellikler bir wazulide olmalıdır. # Free Fear (Bu bir feat(Marife)’tir): Kedi gözleri. Muhtemelen bu kabile en iyi gece görüşüne sahip olanıdır ve Conan tarafından askeri güçleri başarılı şekilde tuzağa düşürülemeyen tek kabiledir. # +2 durum bonusu tüm Hide, Spot (Farketme) ve Search (Arama) denemelerine özellikle karanlık veya ışıksız yerlerde bulunduklarında. # -1 Gün ışığında saatlerce bulunmaları durumunda tüm saldırı ve yetenek denemelerine alırlar. Favori Sınıfları: Barbar Yasaklı Sınıflar: Noble, Pirate Otomatik Diller: Afghuli Bonus Diller: Vendhyan, Hyrkanian, Iranistani   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
conan-logo

Himelialılar

  Himelialı Kabile Üyesi Vendhya ve Hyrkania arasında kalan batı bölgesindeki halkın çoğunluğudur ve küçük kabileler halinde yaşarlar. Uzun boylu, sert mizaçlı dağ adamlarıdır. Halk standartlarını küçük görürler; iyi huy ve naziklik gibi. Barbarsal code of honour’u taşırlar. Kabileleri; Afghulis, Irakzai, Galzai, Dagozai, Zhaibari ve Khurakzai’lerden oluşur. Kültür: Afgan ve kuzey hindistandaki yaşam stilini andırır. Doğada hayatta kalma savaşı veren başarılı bireyler. İsimler: Arapça, Moğolca, Hunca isimlerin karışımıdır. Modern Afgan isimleri iyi ve egzotik bir ses yapısını sunar Himelialı karakterler için. Örnek; Yar Afzal, Shujah, zemar (Erkekler için); Anahita, Faryaal (bildiğimiz feyal)(kadınlar için). İnanış: Totemcilik önde gitmektedir, hatta onların iyi ve kötülerini barındırırlar. Örneğin; Hanuman, Ape God gibi… Bazısı Asura inanırı olabilir. Özellikler # +2 tüm Hide, Moce Silently, Spot, Survival, Listen denemelerine Circumtance (Durum) bonusu alırlar. # +1 tüm Hide ve move silently denemelerine ırksal bonusları vardır. # +2 başlangıç HP (can puanı)’lerine alırlar. # -2 tüm hipnotizma ve türevlerinin kurtarma atışlarına karşı. Irksal Yetenekleri: Climb (Tırmanma), Hide (gizlenme) ve Move Silently (Sessiz yürüyüş) Favori Sınıfları: Barbar Engelli oldukları sınıf: Noble(Soylu) ve Pirate (Korsan)   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
conan-logo

Cimmerialılar

  Conan RPG kesinlikle insan olmayan türleri oyuncu karakterleri olarak içermez, sadece insanlar içerisindeki çeşitli tipleri oyuncu ırkı olarak belirlemiştir. Hyboryalı Krallıklar Hyboria çağının kuşkusuz en baskın ve güçlü toplumu batı ülkelerinde yaşayan Hiboryalılardır. Hyboria krallıkları; Cimmeryalılar, Shemiteler, Zamorialılar ve Zingaralılardır. 1. Cimmerialılar Kadim atlantisi hepimiz biliriz, Cimmerialılarında buradan kalma olduklarına inanılır. Kara saçlı, mavi veya gri gözlü, tenleri açık koyudur ve genellikle dağları ev olarak benimsemişlerdir. Uzundurlar ve fiziksel olarak çok güçlüdürler. Hyborialıların dünyasında barbar sınıfında en çok yer alan ırk cimmerialılardır. Kültür: Cimmeralı kültürü barbarlık ve hayatta kalma üzerinedir hatta bir anı öbürünü tutmayan azılı dağ adamlarıdır. Hyborialı halkın zayıflık ve nezaketlerini küçümseler çünkü onlar tam bir savaş severdir. İsimler: İsim olarak en iyi benzerlik iskoçların Celtic türü isimler taşırlar; örneğin Conan. İnanış: Conan’ı okuyanlar veya okumamış olsalar bile filmini izleyenler bilirler, bir mağaraya düşmandan kaçarken düştüğünde, bir kılıç bulur, kılıç bulur. Kılıcın olduğu yerde dağ zirvesinki o mağarada kılcıı tutan ölü bir kral vardır Conan buna Crom der. Crom Dağların Lord’udur, mahzun cimmerialıların şef tanrısıdır. Diğer tanrılarda pek popüler olmsada ondan sonra gelirler. Lir (Bilgi Tanrısı), Mannanan (Şiir ve seyahat), Morigan (Savaş tanrıçası), Badb (ateş ve öfke), Macha ve Nemain “Yılan Zehirleri”, bu son söylediğime cimmeralılar pek itibar etmezler hatta etselerde hiç gerçek inanır olmazlar. Crom zayıflığı ve korkaklığı sevmez. Onun inanırı cesur ve çok iyi savaşmalıdır. Zor anlarda yardım etmez, hatta bunu keyifle yerinden izler, dualara kulak vermez, ama büyük bir savaşçı inanırının zaferleri ile gönlü dolup taşar. En iyi örnek yine Conan… Özellikler: # +2 Strength, +2 Intelligent. # +1 Will (irade) kurtarma atışlarına alırlar. # +2 Climb (tırmanma) denemelerine ırksal bonusları vardır. Irksal Yetenekleri: Climb (Tırmanma), Move Silently (Sessiz Yürüyüş) ve Survival (Hayatta Kalma) Favori Sınıfları: Barbar Engelli oldukları sınıflar: Noble (Soylu), Nomad (Göçebe), Pirate (Korsan), Scholar (Tahsilli Birey) Otomatik Bildikleri Diller: Cimmeria dili. Bonus Diller: Nordheimer, Pictish, Aquilonia dili, Hyboria dili.   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
conan-logo

Encounter Tablosu

  Hyboria’da gördüğünüz üzere 1d12 ile encounter yapılıyor ve çıkan yada çıkacak yaratıklar ülke ülke ayrılıyor.. Gayet güzel bence… AQUILONIA D12      Notes 1         Bossonian Archers 2         Gunderman Spearmen 3         Thandaran Rangers 4         Black Dragon Elite Troops 5         Black Legion Bodyguards 6         General 7         Priest of Mitra 8         Outposts & Walled Cities 9         Rich Agriculture 10         Organized Trade & Currency 11 12         Internal Disputes ARGOS D12         Notes 1         Peltasts 2         Marines 3         Hoplites 4         Phalanx 5         Warrior 6         Oracle 7 8         Triremes 9         Wine & Olives 10         Sea Trade 11 12         Ghoul haunted Forests ASGARD D12         Notes 1 3         Hunters 4 6         Blonde Haired Fighters 7         Berserker 8         Ice Witch 9 12         Winter Wasteland BARACHA ISLANDS D12         Notes 1 2         Pirates 3         Buccaneers 4         Pirate Captain 5         Sea Hag 6 8         Pirate Ships 9         Piracy 10 12         Treacherous Waters BLACK KINGDOMS D12         Notes 1 4         Savages 5 6         Noble Savages 7         War Chief 8         Witchman 9         Corsairs 10         Slavery 11 12         Jungle BORDER KINGDOM D12         Notes 1 2         Nemedian Tribes 3 4         Virunian Tribes 5 6         Cimmerian Tribes 7         Rogue Hero 8         Warlock 9 12         Bogs & Marshes BRYTHUNIA D12         Notes 1 6         Levied Troops 7         Heavy Cavalry 8         Horseman 9         Elementalist 10         Slave Girls 11 12         Open Plains CIMMERIA D12         Notes 1 3         Raiders 4 5         War Party 6 7         Barbarian 8         Shaman of Crom 9 12         Mountains CORINTHIA D12         Notes 1 3         City Watch 4         City Guard 5         Captain of the Guard 6         Sorcerer 7         City States 8         Road of Kings 9         Trade & Craftsmen 10 12         Rugged & Mountainous DARFAR D12         Notes 1 5         Cannibals 6 7         Demon Worshipers 8         Chaos Warrior 9         Diabolist 10 12         Primitive HIMELIAN MOUNTAINS D12         Notes 1 2         Monks 3 4         Afghulis Rebels 5         Leader 6         Black Seer 7 12         Sheer Cliffs HYPERBOREA D12         Notes 1 3         Guards 4 5         Slave Raiders 6         Assassin 7         White Hand Wizard 8         Ancient Stone Keeps 9         Slavery 10 12         Cold Tundra HYRKANIA D12         Notes 1 4         Kuagir Nomads 5 6         Horse Warriors 7         Khan 8         Priest of Erlik the Yellow God of Death 9         Plunder 10 12         Barren Steppes IRANISTAN D12         Notes 1 4         Foot Soldiers 5 6         Camel Riders 7         Yezmite Assassin 8         Son of Yezm Cultist 9         Exotic Delicacies 10         Galleys 11 12         Deserts KESHAN D12         Notes 1 5         Lesser Caste 6         Servants of Bit Yakin 7         Overlord 8         Priest of the Oracle 9 12         Primitive KHAURAN D12         Notes 1 4         Aboriginal Militia 5         Nobles 6         Steward 7         Red Crescent Witch 8         Prosperous Agriculture 9 12         Small Country KHORAJA D12         Notes 1 4         Standing Army 5         Zaheemi Tribe 6         Guardian 7         Archmagi 8         Taxation of Caravans 9 12         Small Country KHITAI D12         Notes 1 3         Archers 4         Junks 5 6         Giant Sabermen 7         Warrior Monk 8         Priest of Yag Kosha 9         Exquisite Artisanship 10         Great Wall 11 12         Isolationist KOTH D12         Notes 1 4         Infantry 5 6         Cavalry 7         Champion 8         Priest of Ishtar 9         Tunnels & Citadels 10         Central Location 11 12         Active Volcanoes KOZAKI D12         Notes 1 4         Rogue Horsemen 5 6         Raider Band 7         Hetman 8         Pirates of the Vilayet Sea 9 12         Turanian Steppes Outlaws KAMBUJA D12         Notes 1 4         Spearmen 5 6         Armored Warriors 7         Sword Master 8         Spirit Master 9         Silks & Precious Metals 10         Junks 11 12         Internal Warfare KUSH D12         Notes 1 4         Regiments 5 6         Black Spearmen 7         Commander 8         Witchfinder 9         Corsairs 10         Craftsmen & Trademen 11 12         Dry Grasslands NEMEDIA D12         Notes 1 4         Feudal Troops 5 6         Free Companies 7         Adventurer 8         Scholar 9         Great Kingdom 10         Treasure Houses 11 12         Harsh Laws OPHIR D12         Notes 1 3         Bows & Pikes 4 5         Shock Troops 6         Strong Keeps 7         Myrmidon 8         Magician 9 10         Mines of Gold & Gemstones 11 12         Many Wars PICTLAND D12         Notes 1 3         Naked Warriors 4 6         Warband 7         Strong Leader 8         Ligurean Mystic 9         Marauders 10 11         Untracked Wilderness 12         Kill Strangers PUNT D12         Notes 1 3         Arms Bearers 4 5         Emperors Guard 6         Slayer 7         Fire Wizard 8 9         River Gold 10 12         Deserts SHEM D12         Notes 1         Zuagir Nomads 2         Bandits 3         Dervishes 4         Desert Raiders 5         Asshuri Mercenary Cavalry 6         Scourge 7         Black Ring Cultist 8         Sea Robbers 9         Caravans 10 12         Independent Areas STYGIA D12         Notes 1 3         Heavy Infantry 4 5         Scythed Chariots 6         Serpentine General 7         Black Circle Wizard 8         Children of Set 9         Styx Barge 10         Gray Lotus 11 12         Great Evil & Decadence TURAN D12         Notes 1 4         Soldiers 5 6         Imperial Guards 7         Zealot 8         Alchemist 9         Purpled Sailed Ships 10         Great Kingdom 11 12         Internal Intrigues VANAHEIM D12         Notes 1 3         Hunters 4 5         Red Bearded Warriors 6         Pathfinder 7         Shaman of Ymir the Frost Giant 8         Slavers 9 12         Tundra VENDHYA D12         Notes 1 4         War Host 5 6         War Elephants 7         Armsman 8         Hermit of Jelai 9         Good Agriculture 10         Skiffs 11 12         Bureaucracy ZAMORA D12         Notes 1 4         Cut Throats 5 6         Fanatics 7         Rogue 8         Priests of Yezud 9         Crime & Vices 10 12         Intrigue & Despotism ZEMBABWEI D12         Notes 1 5         Tribesmen 6 7         Veterans 8         Warlord 9         Priest of Dagon 10 12         Primitive ZINGARA D12         Notes 1          Soldiers 4 5         Swordsmen 6         Duelist 7         Enchanter 8 9         Freebooters 10         Sea Trade 11 12         Feuds & Civil Wars   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
conan-logo

Karakter Kağıdı Hazırlamak

  Şimdi adım adım bu dünyada nasıl karakter hazırlayacağımızı öğreneceğiz… 1.HouseRules’u Kontrol et Yani isimdir, vs..dir.. Burada bir kaç değişik şunlardır… >>House Rules *Alignment(Yönelim): Karakterler, yaratıklar ve tanrılar’ın alignment’ı yoktur. Zaten Chaotic bir dünyadr Hyboria. Ve örneğin Protection from evil, spell of protection olarak değiştirilmiştir. **Spellcasters(Büyü kullanıcılar):Bunlarda bazı değişiklikler vardır.Bunlar; İki tür büyü sınıfı vardır, Arcane Magic, 2 ye ayrılır; Wizardy ve Sorcery Divine Magic 3 e ayrılır; Cleric, Druid ve shaman(şaman) olarak. Ranger’lar büyü yapamazlar. Bardlar ve paladinler ise Hyborian çağına uygun karakterler değildirler ve oyuncular tarafından seçilmemelidir. Item Creation Feat’i oyunculara açık değildir. Clericler wizardlar tarafından oluşturulan scrolları kullanabilirler, Sorcerer, druid ve shaman ise kullanamaz. ***Başlangıç Yaşı ve Yaşlanma Efektleri: Druid, shaman ve sorcererlar başlangıç yaşlarına 4, Cleric ve Wizardlar ise 6 yaş eklerler. Ve hyboria’da 30 insanalr için orta, 45 yaşlı ve 60 ise hürmet edilen moruk olarak ayrılır:) en fazla 1d20 yaş daha yaşlanabilirler. 2. Ability Score’ları belirleme: Bu hepimizin bildiği gibi standart yani 4d6 yuvarlayarak Str, dex vs.. statlarımızı belirliyoruz… 3.Bir ırk ve sınıf seçin: Hyboria çağında diğer ırklar yazılmamıştır Howard’ın romanları referans alınırsa eğer. O yüzden oyuncularda çeşitlenen insan ırklarından seçerler…Bu yüzden Oyuncuların seçecekleri ırklar(yani insan ırkları) şunlardır.Buradan ırkınıza uygun gelecek sınıfınızı seçin ve artılarınızı gerekli statlara ekleyin. Aesir>> Con +2,+2 ırksal bonus Intimidate ve Wilderness Lore yeteneklerine Uygun sınıflar:Barbarian, Druid, Ranger, Shaman Afghuli>> Dex +2, +2 ırksal bonus Climb ve Hide. Uygun Sınıflar: Fighter, Ranger, Rogue Aquilonian>> Str +1, Cha +1, +2 ırksal bonus Ride ve Diplomacy yeteneklerine. Uygun Sınıflar: Cleric, Fighter, Ranger, Rogue Argossean>> Dex +1, Cha +1. +2 Irksal bonus Profession (sailor) veya Profession (shipwright) yeteneğine, ve +2 bonus Appraise yeteneğine. Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue Brythunian>> Dex +1, Wis +1. +2 ırksal bonus Knowledge (nature) ve Handle Animal. Uygun Sınıflar: Cleric, Fighter, Ranger, Rogue Cimmerian>> Dex +1, Con +1. +2 Irksal bonus Climb ve Intuit Direction yeteneklerine. Uygun Sınıflar: Barbarian, Druid, Ranger, Shaman Corinthian>> Con +1, Wis +1. +2 ırksal bonus Gather Information yeteneğine.Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Ranger, Rogue Hyperborean>> Con +1, Wis +1. +2 ırksal bonus Intimidate ve Knowledge (nature) yeteneklerine. Uygun sınıflar: Druid, Fighter, Ranger, Rogue, Sorcerer, Wizard Hyrkanian>> Dex +2. +2 Irksal bonus Ride ve Spot yeteneklerine. Uygun Sınıflar: Barbarian, Fighter, Monk, Ranger, Rogue Iranistani>> Str +1, Wis +1. +2 Irksal bonus Bluff ve Knowledge (religion) yeteneklerine. Cleric, Fighter, Ranger, Rogue, Sorcerer Khitani>> Dex +1, Int +1. +2 Irksal bonus Concentration ve Tumble yeteneklerine. Uygun Sınıflar: Cleric, Fighter, Monk, Rogue, Shaman, Sorcerer, Wizard Kothian>> Con +2. +1 extra bonus feat. Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue Kushite>> Str +1, Dex +1. +2 ırksal bonus Hide ve Wilderness Lore’a. uygun Sınıflar: Barbarian, Cleric, Druid, Fighter, Ranger, Rogue, Shaman, Sorcerer Nemedian>> Int +1, Wis +1. +2 Irksal bonus Knowledge (tüm)’a.Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue Ophirian>> Int +1, Cha +1. Oyuna %50 fazla başlangıç parası ve/veya ekipmanla başlar.Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue Pictish>> Dex +1, Con +1. +2 Irksal bonus Move Silently ve Wilderness Lore’a .Uygun Sınıflar: Barbarian, Druid, Ranger, Shaman Shemitish>> Con +1, Wis +1. +2 ırksall bonus Diplomacy ve Gather Information yeteneklerine. Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue, Sorcerer, Wizard Stygian>> Int +2. +2 ırksal bonus Knowledge (arcana) veya Knowledge (religion) yeteneğinel, ve +2 Spellcraft’a. Uygun sınıflar:Cleric, Fighter, Rogue, Wizard Turanian>> Dex +1, Int +1. +2 ırksal bonus Appraise ve Diplomacy yet.Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue, Sorcerer, Wizard Vanir>> Str +2. +2 ırksal bonus Ride Swim yet. Uygun sınıflar: Barbarian, Druid, Ranger, Shaman Vendhyan>> Wis +2. +2 ırksal bonus Knowledge (Evrenler) veya Knowledge (religion), ve +2 Sense Motive yeteneğine. Uygun sınıflar:l Cleric, Fighter, Monk, Rogue, Shaman, Sorcerer, Wizard Zamoran>> Int +1, Cha +1. +2 ırksal bonus Knowledge (arcana) ve Move Silently yet. Uygun sınıflar: Cleric, Fighter, Rogue, Sorcerer, Wizard Zingaran>> Cha +2. +2 ırksal bonus Search ve Swim yet. Uygun sınıflar: Fighter, Rogue 4.Skill, Feat ve diller:[/b] Skill ayarlamayı zaten biliyoruz ama yeni eklenen feat’lerimiz var onlarda şunlar: Expert Armor Use(Zırh kullanımında ustalık)>>>Soldier level 1+, Herhangi bir Armor Proficiency Expert Shield Use(Kalkan kullanımında ustalık)>>>Soldier level 1+, Shield Proficiency Favored Beast(Favori yaratık)>> Genel Favored Enemy(favori düşman)>>Genel Diller ise; Acheronean* Ancient Stygian* Aquilonian Argossean Atlantean* Barachan* Kara krallıklar(Old Kushite) Brythunian Cimmerian Himelian-Değişik türleri Meru, Afghulistan ve Ghulistan’da kullanılır Hyperborean Hyrkanian Iranistani Kambujan Keshani Khitani-Kusani de de konuşulur. Kothian-Ophir, Corinthia, Khauran ve Khoraja’da konuşulur Lemurian* Nemedian Nordheimr-Değişik türleri Vanaheim ve Asgard’da kullanılır Pictish Shemitish -Kara krallıkların çoğunun kullandığı dildir. Stygian Tongue of the Serpent Men* Turanian- Hyrkanian’dan elde edildi. Valusian* Vendhyan- Vendhyan’ın bir alt dili Uttara Kuru Kosala’da kullanılan Vilayet (Low Turanian) Zamoran Zembabwan Zhemri* (Ancient Zamoran) Zingaran Zuagir 5.Ekipman Seçimi: Hyboria çağının silahları biraz farklılık göstermektedir. *Taş Devri/Vahşi Kültürler Silahlar:Adze; Axe, stone; Battle axe, Blowgun-barbed dart, needle; Bola; Boomerang; Bow, short-arrow, stone, arrow, flight, club; Dagger, Bone dagger, Stone dagger; Dart, Hand axe, Harpoon-, Bone harpoon; Javelin-, Stone javelin; Knife, Bone knife; Stone knife; Lasso; Machete-, Quarterstaff; Rock; Sling-Sling stone; Spear, Throwing Knife-, War club Zırhlar:Cord armor; Hide armor; Leather; Padded; Studded leather; Wood/Bone Uygulandığı yerler:Darfar, Keshan, Pictland ve Kara Krallıklar *Bronz Çağı/Kadim kültürler Silahlar:Adze; Battle axe; Bow (long bow, short bow, composite short bow)-Arrow, flight; Cestus; Dagger; Dart; Hand/ Throwing axe; Javelin; Lance, light; Mace, footman; Mace, horseman’s; Mace-axe, Pike; Quarterstaff; Spear; Spear, long; Staff sling- stinkpot, stone; Sword (Broad sword, Khopesh, Sapara, Short, Sword-axe; Trident; Two-handed axe; Warhammer; War club Zırhlar:Bronze plate; Cord armor; Hide armor; Leather; Light scale; Padded; Ring mail; Scale; Studded leather; Wood/Bone Uygulandığı Yerler:Stygia, Shem, Zembabwei, Punt, Kush *Roma Devri Kültürleri Silahlar:Battle axe; Bow (long bow, short bow, composite short bow), Arrow (flight, sheaf); Caltrop; Crossbow (Light cross-bow, Pellet bow), (Light quarrel, Pellet); Dagger; Dart; Hand/Throwing axe; Javelin; Lance (light, medium); Mace, footman’s; Mace, horseman’s; Quarterstaff; Spear; Spear, long; Staff sling-stinkpot, stone; Sword (Broad sword, Long sword, Sabre, Short sword); Two-handed axe; Warhammer Zırhlar:Bronze plate; Chain mail; Leather; Light scale; Metal lamellar; Padded; Ring mail; Scale; Studded leather Uygulandığı Yerler:Aquilonia, Nemedia, Brythunia, Zingara, Border Kingdom, Cimmeria, Vanaheim, Asgard, Hyperborea. *OrtaDoğu Kültürleri Silahlar:Ankus; Bagh nakh; Battle axe; Blowgun; Bow (Composite long bow, Composite short bow). Arrow, flight; Chain; Chakram; Crossbow (Hand crossbow, Light crossbow, Pel-let bow), (Hand quarrel, Light quarrel, Pellet); Dagger, Jambiya, Katar; Dart; Flail, footman’s; Flail, horseman’s; Hand/Throwing axe; Javelin; Lance (Light, Medium); Mace, footman’s; Mace, horseman’s; Mancatcher; Pole-arm (Awl pike, Glaive, Halberd, Military fork) Quarterstaff; Spear; Spear, long; Sword (Cutlass, Great scimitar, Long sword, Sabre, Scimitar, Short sword, Tulwar); Trident Zırhlar:Brigandine; Chain mail; Cord; Hide; Improved mail; Leather; Light scale; Metal lamellar; Padded; Scale; Studded leather Uygulandığı Yerler:Zamora, Turan, Hyrkania, Iranistan *Oriantal(Doğulu) Kültürler Silahlar:Ankus; Battle axe; Blowgun; Bo stick; Bow (Composite long bow, Composite short bow, Short bow), Arrow (Flight, Sheaf); Chain; Chakram; Chijikiri; Crossbow (Cho-ku-no; Light crossbow, Pellet bow), (Hand quarrel, Light quarrel, Pellet); Dagger; Dart; Gunsen; Hand axe; Javelin; Jitte; Kama; Kau sin ke; Kawanaga; Kusari-gama; Lance (Light, Medium); Mace, footman’s; Mace, horseman’s; Mancatcher; Nunchaku; Polearm (Awl pike, Lajatang, Nag-imaki, Tetsubo); Sai; Sang kauw; Shuriken; Spear; Spear, long; Swprd (Cutlass, Katana, Ninja-to, No-dachi, Sabre, Short sword, Tulwar, Wakizashi); Trident Zırhlar:Brigandine; Chain mail; Cord; Hide; Leather; Light scale; Padded; Ring mail; Splint mail; Studded leather Uygulandığı Yerler:Kambuja, Khitai, Kosala, Kusan, Meru, Uttara Kuru, Vendhya Ek olarak yeni Cleric Domainleri ise şöyledir; -Bats Bat Domain Spells 1. Animal Friendship: Gains permanent animal companions (bats only). 2. Darkvision: See 60 ft. in total darkness. 3. Fly: Subject flies at speed of 90. 4. Vampiric Touch: Touch deals 1d6/two caster levels; caster gains damage as hp. 5. Insect Plague: Insect horde limits vision, inflicts damage, and weak creatures flee. 6. Harm: Subject loses all but 1d4 hp. 7. Screen: Illusion hides area from vision, scrying. 8. Energy Drain: Subject gains 2d4 negative levels. 9. Wail of the Banshee: Kills one creature/level. -Beast Beast Domain Spells 1. Magic Fang: One natural weapon of subject creature gets +1 bonus to attack and damage. 2. Bull’s Strength: Subject gains 1d4+1 Str for 1 hour/level. 3. Greater Magic Fang: One natural weapon of subject creature gets +1 bonus on attack and damage rolls per 3 caster levels (max +5). 4. Dominate Animal: Subject animal obeys silent mental commands. 5. Charm Monster: Makes monster believe it is your character’s ally. 6. Hold Monster: As hold person, but any creature. 7. Insanity: Subject suffers continuous confusion. 8. Symbol: Triggered runes have array of effects (symbol of discord only). 9. Shapechange: Transforms you into any creature, and change forms once per round (animals, dire animals and beasts only). -Blood 1. Delay Poison: Stops poison from harming subject for 1 hour/level. 2. Death Knell: Kills dying creature; you gain 1d8 temporary hp, +2 Str, and +1 level. 3. Vampiric Touch: Touch deals 1d6/two caster levels; caster gains damage as hp. 4. Neutralize Poison: Detoxifies venom in or on subject. 5. Magic Jar: Enables possession of another creature. 6. Flesh to Stone: Turns subject creature into statue. 7. Regenerate: Subject’s severed limbs grow back. 8. Finger of Death: Kills one subject. 9. Horrid Wilting: Deals 1d8 damage/level within 30 ft. -Darkness Darkness Domain Spells 1. Darkness: 20-ft. radius of supernatural darkness. 2. Blindness/Deafness: Makes subject blind or deaf (blindness only). 3. Deeper Darkness: Object sheds absolute darkness in 60-ft. radius. 4. Phantasmal Killer: Fearsome illusion kills subject or deals 3d6 damage. 5. Nightmare: Sends vision dealing 1d10 damage, fatigue. 6. Solid Darkness*: Creates an area of darkness that slows movement and inflicts negative energy damage. [Nyambe] 7. Shadow Walk: Step into a shadow to travel rapidly. 8. Power Word, Blind: Blinds 200 hp worth of creatures. 9. Weird: As phantasmal killer, but affects all within 30 ft -Fertility Fertility Domain Spells 1. Fertility Charm*: Improves the subject’s ability to have children, and grants use of the Endurance feat. [Nyambe] 2. Make Whole: Repairs an object. 3. Plant Growth: Grows vegetation, improves crops. 4. Create Food and Water: Feeds three humans (or one horse)/level. 5. Minor Creation: Creates one wood or cloth object. 6. Heroes’ Feast: Food for one creature/level cures and blesses. 7. Major Creation: As minor creation, plus stone or metal. 8. Mordenkainen’s Magnificent Mansion: Door leads to extradimensional mansion. 9. Clone: Duplicate awakens when original dies -Guardian Guardian Domain Spells 1. Hold Portal: Holds door shut. 2. Obscure Object: Masks object against divination. 3. Nondetection: Hides subject from divination, scrying. 4. Dimensional Anchor: Bars extradimensional movement. 5. False Vision: Fools scrying with an illusion. 6. Guards and Wards: Array of magic effects protect area. 7. Sequester: Subject is invisible to sight and scrying. 8. Mind Blank: Subject is immune to mental/emotional magic and scrying. 9. Screen: Illusion hides area from vision, scrying. -Illusion Illusion Domain Spells 1. Change Self: Changes your appearance. 2. Hypnotic Pattern: Fascinates 2d4+1 HD/level of creatures. 3. Major Image: As silent image, plus sound, smell and thermal effects. 4. Illusory Wall: Wall, floor, or ceiling looks real, but anything can pass through. 5. Phantasmal Killer: Fearsome illusion kills subject or deals 3d6 damage. 6. Seeming: Changes appearance of one person/two levels. 7. Programmed Image: As major image, plus triggered by event. 8. Simulacrum: Creates partially real double of a creature. 9. Weird: As phantasmal killer, but affects all within 30 ft -Plague Plague Domain Spells 1. Summon Swarm: Summons swarm of small crawling or flying creatures. 2. Contagion: Infects subject with chosen disease. 3. Poison: Touch deals 1d10 Con damage, repeats in 1 minute. 4. Bestow Curse: -6 to an ability; -4 on attacks, saves, and checks; or 50% chance of losing each action. 5. Insect Plague: Insect horde limits vision, inflicts damage, and weak creatures flee. 6. Harm: Subject loses all but 1d4 hp. 7. Antilife Shell: 10-ft. field hedges out living creatures. 8. Creeping Doom: Carpet of insects attacks at your command. 9. Bite of the Plague Rat*: Your touch spreads a highly contagious disease. [Nyambe] -Prophecy Prophecy Domain Spells 1. Identify: Determines single feature of magic item. 2. Augury: Learns whether an action will be good or bad. 3. Tongues: Speak any language. 4. Divination: Provides useful advice for specific proposed actions. 5. Contact Other Plane: Ask question of extraplanar entity. 6. Legend Lore: Learn tales about a person, place, or thing. 7. Vision: As legend lore, but quicker and strenuous. 8. Discern Location: Exact location of creature or object. 9. Foresight: “Sixth sense” warns of impending danger -Seduction Seduction Domain Spells 1. Charm Person: Makes one person your friend. 2. Enthrall: Captivates all within 100 ft. + 10 ft./level. 3. Suggestion: Compels subject to follow stated course of action. 4. Emotion: Arouses strong emotion in subject. 5. Charm Monster: Makes monster believe it is your ally. 6. Mass Suggestion: As suggestion, plus one/level subjects. 7. Eyebite: Charm, fear, sicken or sleep one subject. 8. Mass Charm: As charm monster, but all within 30 ft. 9. Dominate Monster: As dominate person, but any creature -Serpents Serpent Domain Spells 1. Magic Fang: One natural weapon of subject creature gets +1 bonus to attack and damage (reptiles, dragons, and reptilian creatures only). 2. Animal Trance: Fascinates 2d6 HD of animals (reptiles only). 3. Greater Magic Fang: One natural weapon of subject creature gets +1 bonus to attack and damage per three caster levels (max +5) (reptiles, dragons, and reptilian creatures only). 4. Poison: Touch deals 1d10 Con damage, repeats in 1 minute. 5. Animal Growth: One animal/two levels doubles in size, HD (reptiles only). 6. Sticks to Snakes*: Transforms pieces of wood into poisonous serpents. [Nyambe] 7. Snake Staff*: Changes the end of a quarterstaff into the head of a poisonous snake. [Nyambe] 8. Animal Shapes: One ally/level polymorphs into chosen animal (reptiles only). 9. Shapechange: Transforms you into any creature, and change form once per round (reptiles, dragons, and reptilian creatures only). -Spiders Spider Domain Spells 1. Spider Climb: Grants ability to walk on walls and ceilings. 2. Summon Swarm: Summons swarm of small crawling or flying creatures (spiders only). 3. Web: Fills 10-ft. cube/level with sticky spider webs. 4. Poison: Touch deals 1d10 Con damage, repeats in 1 minute. 5. Polymorph Self: You assume a new form (spider only). 6. Animal Growth: One animal/two levels doubles in size, HD (spiders only). 7. Creeping Doom: Carpet of insects attacks at your command (spiders only). 8. Summon Nature’s Ally VIII: Calls creature to fight (spiders only). 9. Weird: As phantasmal killer, but affects all within 30 ft. -Weather 1. Obscuring Mist: Fog surrounds you. 2. Resist Elements: Ignores first 12 damage from one energy type each round. 3. Call Lightning: Directs lightning bolts (1d10/level) during storms. 4. Sleet Storm: Hampers vision and movement. 5. Control Winds: Change wind direction and speed. 6. Ice Storm: Hail deals 5d6 damage in cylinder 40 ft. across. 7. Control Weather: Changes weather in local area. 8. Whirlwind: Cyclone inflicts damage and can pick up creatures. 9. Earthquake: Intense tremor shakes 5-ft./level radius   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
call-of-cthulhu-logo

Call of Cthulhu Bilgi

  İlk Söz Gotik dehşetin ancak üstü kapalı anlatılabilecek isimsiz sanrıları tüm duyularınızı birbirine karıştıracak yumuşaklıkta üflediğinde gözbebeklerinizin içine; kendinizi tam ortasında bulacağınız, buzlar altında yükselen kükürt dağlarının doruğundaki – altınızda ya da üstünüzde hissedilebilecek hiç bir yolun beyninize gerçekliğin sıradan kokularını ulaştıramayacağı – bir çukurdur Cthulhu… ve sanılanın aksine Cthulhu Evreni’nin, oluş(turul)masıyla günümüze değin geçen süreçte içinde barındırdığı en cezbedici özellik etrafımızı çevreleyen gerçeklikte maddesel bir somutluk içerip içermediğiyle ilgili koparılan bunca gürültü değildir. Cthulhu Çukuru’nun kilit noktası, kendine özgü evreniyle yarattığı sınırlar-ötesi etki ve bu etkinin altında yatan, gerçek ve/veya düşsel (ki bu iki olgunun kuramsal sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorusu hiçbir zaman, tatmin edici biçimde, cevaplandırılamamıştır), tarihi, psikolojik, ulaştığı kitlelerde meydana getirdiği birbirinden fevkalade farklı yankılanmalar nedeniyle biraz da sosyal, oluşumlardır. Bu üç temel sebebe de yer ve zaman elverdiğince değinilecek olmasıyla birlikte, şu anda okumakta olduğunuz yazının esas amacı Cthulhu Çukuru’nun dibini – başlangıç noktası ya da noktalarını – bulmaya çabalamaktır. Şüphesiz, Lovecraft Cthulhu’yu yaratırken – ya da, yalnızca gerçekten olanı yansıtırken , diğer tüm eserlerinde görüldüğü üzere Gotik öykünün temel kuramsal sınırları gereği, olayları bir “bilin(e)mezlik perdesi” ardından anlatmayı tercih etmiştir. Fakat ne yazık ki, yukarıda bahsedilen sınırlar-ötesi etki, Gotik edebiyatın doğası gereği Cthulhu’yu örtmesi gereken bu “bilin(e)mezlik perdesi”ni, bir dereceye kadar, aralamaya çalışmış ve bunun sonucunda da Cthulhu Evreni’nde büyüklü küçüklü pek çok ikincil, ama eşit ölçülerde kutsuz, çukurlar açmıştır. Ne var ki, bu ikincil çukurlar ne kadar ilginç ve cazip olurlarsa olsunlar, ancak doğru biçemde birleştirildiklerinde asıl heybetli Cthulhu Evreni’ni oluşturabilen irili ufaklı pek çok noktanın değişik imgelem sahipleri tarafından, oldukça öznel ve birbirlerinden bağımsız biçimde, yorumlanmasından başka bir şey değillerdir. Tam da bu nedenledir ki, milyon yıllık dehşet çukurunun içine düşebilmek, oradan kurtulmak için çabalamaktan bile, kat be kat daha zordur. BAŞLANGIÇ Lovecraft’ın yazın hayatında Cthulhu ismini başlığında taşıyan ilk ve tek hikaye (The Call of Cthulhu, Cthulhu’nun Çağrısı) 1926 yılında yazılmış/yansıtılmış olsa da, gerçeklikteki tüyler ürpertici dalgalanmaya yol açacak olayların izini yukarıda ismi geçen öyküden çıkartmak neredeyse imkansızdır. Bu izleri bulabilmek için Lovecraft’ın “…giriştiğim en ciddi işi temsil etmekte idi…”1 dediği Delilik Dağları’nda (At The Mountains of Madness, 1931) isimli; ana konusu Antartika’nın insan ayağı değmemiş buzullarında şans eseri ortaya çıkartılmış yabancı bir medeniyetin sahipleri olup, hükümranlıklarının doruğundayken, Lovecraft’ın yarattığı/yansıttığı evrende bulunan genç dünyamız üzerindeki hayatın yaratıcıları ve efendileri olmaları sebebiyle, bu sayfaların yazarının tamamen öznel görüşleri doğrultusunda, Cthulhu’dan daha derin bir uçurum sayılması gereken “Eskiler”in2 henüz oluşumunu tamamlamamış dünyamıza inişleri sonrasındaki kültür, medeniyet, bir bağlamda da “küresel liderlik” açılarından yükselişlerinin ve düşüşlerinin anlatılması olarak – acemice de olsa – özetlenebilecek, kısa romanda Cthulhu’nun yer aldığı bölümlerin gösterilebilecek tüm özenle incelenmesi gerekmektedir. İsmi geçen kısa romanda kesin olarak belirtilmemiş olmasına rağmen, Cthulhu’nun oluşumunu sürdürmekte olan genç dünyamıza inişi, pek de azımsanamayacak bir olasılıkla Trias Dönemi’ne3 rastlar. Bu noktada – biraz ayrıntıya girmek gerekirse – en çok dikkat çekmesi gereken şey, kronoloji gözönünde tutulduğunda Wells’in Dünyalar Savaşı’ndan sonra ortaya konmuş olsa bile, genre’dan bütünüyle farklı bir “uzaylı ziyaretçiler” olgusunun Gotik dehşetin sınırlarını aşarak bilim-kurgu dünyasının zeminini, öyle büyük gürültüler koparmaksızın, oynattığı olmaktadır. “Eskiler”in uzayın bilnmezliğinden kopup gelmeleriyle dünya üstündeki hayatı başlatıp, tarihte bir döneme kadar yönetmiş olması ise, popüler kültürle tanışabilmek için Erich von Daniken’in çabalarına gelinceye kadar uzun ve anlamsız bir süre geçirmiş, hatta kaybetmiş, olan “Tanrı Uzaylılar” kavramının gerçek temsilcisinin belirlenebilmesi açısından büyük değer taşımaktadır. Bu küçük ama şiddetli fenomenler, onları enine boyuna tartışabilmek için yeterli yer ve zamanı gelecekte bulabilme umuduyla, bir kenara bırakıldığında ise; Cthulhu’nun bir yerleşim birimi olarak gördüğü genç dünyamızı istila etme politikasının önünde geçit vermez bir dağ gibi yükselen “Eskiler” medeniyetine, işin doğası gereği, açtığı ezeli ölüm kalım mücadelesinin incelenip, çözümlenmesi sorunu kendini göstermektedir. Burada kısaca, büyük ihtimalle de verimsizce, özetlenmeye çalışılacak olan ama aslında başlı başına sayfalar dolusu bilimsel-edebi analizlerin yazılmasına yol açabilecek bu sorunun temeli, iki türün de geliştirmiş olduğu medeniyet ve iktidar sistemlerine dayanmaktadır. “Eskiler”, insanoğlunun kullandığı terimlerle, biyolojisi gereği amfibyan – bir anlamda kökten değişime bağışıklı – bir toplum ve kültür yaratmıştır ki, bu oluşumda genç dünyamız üzerinde o zamanlar bulunan kara parçalarının oranının suyla kaplı bölgelere kıyasla daha az oluşunun da etkin bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. Cthulhu ise temelde bir kara ırkıdır ve henüz meydana gelmemiş muazzam olaylar silsilesi, ait oldukları türe göre normal sayılabilecek bir yolda ilerleyegelmiş biyolojik evrimlerini tümüyle zıt bir kutba çekene kadar bu özelliklerini sürdüreceklerdir. Şu anda her iki türün de dış görünüşleri konusunda üstünkörü çırpınışlarla aceleye getirilmiş izlenimi uyandırabilcek bir imgelem yaratmaya çalışmak, hem bu işe sayfalarca emek dökmüş Lovecraft’a büyük saygısızlık olacağından, hem de ileride yansıtılmaya çalışılacak ayrıntılı tasvirlere kısır temeller oluşturacağından hayallerin ötesinde bir sorumsuzluk içeriyorsa da, ana nesne durumundaki Cthulhu ırkının, en basit tanımıyla ve yine insanoğlunun algılayış kalıplarına bağlı kalarak, ahtapotları andırdığını söylemek, herhalde, sevimsizlik sınırlarını aşan bir düşüncesizlik sayılmayacaktır. Yukarda özetlenmeye çalışılan gelişmelerden anlaşılacağı üzere, artık, her iki ırkın da genç dünyayı tümüyle elde edebilmek için, yokolma pahasına da olsa, birbirlerine üstünlük sağlama çabalarının Gotik dalgalanmalar içinde yerini alma zamanı gelip çatmış ve üzerinden milyonlarca yıl geçmesine karşın sadece iki ezeli düşmanınkini değil, aynı zamanda ilahi şanssızlıklar sonucu bu ikisinden haberdar olmak bahtsızlığına erecek homo sapiens’in de kozmik kaderini onarılmaz biçimde yolundan saptıracak mücadele, hatta “Eskiler”i “…bir süreliğine tamamen denizlere çekilmek zorunda bırakacak…”4 Tanrıların Savaşı başlamıştır… Notlar: 1- Lovecraft, H. P. 1993. Omnibus 1, H. P. Lovecraft’s Novels by A. Derleth. Glasgow: Caledonian International Book Manufacturing Ltd. 2- Her ne kadar yerine kullanıldığı tamlamayı Türk biçemine uygun olarak yeter ölçüde karşılamasa da, “Old Ones” için kullanılmıştır. 3- Merak edenler, standart bir Jeolojik Zaman Çizelgesine bakarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler. 4- Lovecraft, H. P. 1993. Omnibus 1, At The Mountains of Madness. Glasgow: Caledonian International Book Manufacturing Ltd.   Yazan: Deniz “Argorath” Öygür

Devamını Oku »
conan-logo

Hyboria Tanrıları

  “Tanrılardan korkar mısın, Conan?” “Onların gölgelerine bile basmam” diye cevapladı Barbar.. Robert E. Howard~”Karasahil’in Kraliçesi” Hyboria Çağı Tanrıları Ymir the Frost Giant Tüm tanrıların lideri, Aesir ve Vanir’in en büyük tanrısı. Ymir, Valhalla’da oturur, savaşçıların savaşlarda düştüğü karlı ve gölgeli yerde. bir kızı vardır ve adı Atalia’dır. Ymir’in domainleri, Chaos, Strength, ve War (Kaos, Güç ve şavaş)dır. CROM Cimmeria bir çok tanrıya sahip olmuştur, Lir (Şiir), Mannanan (Atların tanrısı ve lir’in oğlu), Morrigan (Savaş Tanrıçası), Badb (Savaş gazapçısı), Macha ve Nemain (Zehirli ikili), fakat Crom bunların hepsinin lideri şefidir. Crom, yüksek tepenin amansız, katı güçlü Lord’u. Dev bir dağın zirvesinde yaşar, kötü sonlar ve ölümler göndrecen, içinde küçük bir insanlık barındıran bir tanrı. Cimmeria’lılar ölümden sonra sebepsiz olarak Crom’un gri diyarına gideceklerine inanırlar. Yardım için Crom’a yalvarmak faydasızdır çünkü o karanlık, acımasız ve acizliğe çok kızan bir tanrıdır. Mitra Mitra’nın tapınakları herkese açıktır herkes içindir, Aquilonia, Argos, Ophir, Nemedia ve Zingara’da. Kuzeyin savaşçı ruhlu tanrılarından farklı olarak Mitra tam bir centilmendir, ki melekler ve azizleri yönlendiren, intikama merhamet vaazlarının verilmesini sağlayandır. Birşeyleri kurban etmek Mitra inancında açık olarak yasaktır. Mitranın Domain’leri, Good, Healing, Strength, Protection(İyilik,Şifa, Güç ve koruma)dır.. Ishtar   Mitra’dan çok dafa fazla tensel olan bir tanrıdır ve Koth, Shem, ve Stygia’da tutunmaya çalışır. Fakat bir keresinde Koth misraist olmuştu fakat onu Isthar için devirdi. Kan kurban edilmesinden hoşlanır fakat insan değilde hayvanlarınki sadece…Domainleri Chaos, Good, Protection, ve War. Set, the Old Serpent (Yaşlı yılan)- Resimdeki Set’in rahibesi ve kendini Set’e sunuyor… Bir zamanlar dünyanın bilinen yarısına Set yani Karanlığın tanrısı hakimdi.Fakat o günlerde bile Acheron duruyordu ve Stygia, Shem’in efendisiydi.Hyboryalıların kanun-dışı cult(örgüt)ları Set’i bir kadimşeytan-arch-demon- olarak görürler. Set’in domainleri, Air, Destruction, Evil, Trickery, Darkness, Fear, Murder, ve Undeath (Hava, Yıkım, Şeytanlık, Hilekarlık, Karanlık, Korku, Cinayet, ve ölümsülük)… Bunlar en önemlileri daha bir dünya tanrı var…   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »
conan-logo

Conan Kısa Kısa

  Hepimiz Conan’ı az çok tanırız. Onun kılıç tutan güçlü kolu ve pervasızlığı, bir çoğumuzun çocukluğunun vazgeçilmez kahramanlarından biri olmasını sağlamıştır. Oradan buradan edindiğimiz birkaç çigi roman ya da Conan’a tekrar can veren sinema filmleri sayesinde, hayatı hakkında az çok bilgi sahibi olmuşuzdur. Hiç elinden düşürmediği kılıcı , genç ve güzel kadınlara olan tutkusu ve kendi kurallarını uygar dünyaya kabul ettirmek istercesine barbarlığı, hiç yabancı olduğumuz şeyler değildir. Ama kuşku götürmez birşey vardır ki, bu da onun yaşamı hakkında yalnızca karmakarışık bir sürü bilginin ya da doğru olduğu varsayılan bir sürü söylencenin tarafımızdan biliniyor olduğudur. Bu yazıyı yazmamın amacı buydu; Conan’ın hayatı hakkında sıralı ve belirgin bilgi vermek. Onun hayatını ve başından geçen olayları sıralayan, sayısız zaman çizelgesi yazılmıştır bugüne kadar. Kimisi, yazılan son hikayeye kadar ayrıntılı özetler verirken, kimisi yalnızca olayları tarihsel bir sıralamaya oturtur. Benin buraya yazmaya karar verdiğim ise, 1936 yılında, Robert Ervin Howard’a ölümünden yalnızca birkaç ay önce, o güne kadar yayınlanmış orjinal hikayelerinden yola çıkarak, iki okuyucusu tarafından hazırlanıp gönderilmiş olan ve Howard’ın, üzerinde bazı düzeltmeler yaptıktan sonra geri gönderiiği söylenen, bilinen ilk Conan tarihçesi. P.S.Miller ve John D.Clark tarafından hazırlanan özette, Conan’ın hayatını anlatan hikayeler uygun bir biçimde bölümlere ayrılıp, numaralandırılmıştır. Kronolojik sıra, öykülerden çıkarılan sonuçların, dolambaçlı kanıtların, bazen de daha önceki olaylarla ilgili çelişkili ifadeler içeren tartışmaların sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Conan’ın hayatı hakkında yapılan onlarca kronolojiden yalnızca biri olan bu çalışma, birçok suçlamaya ve eleştiriye hedef olsa da, yalnızca Robert’ın yazdığı hikayelerden yola çıkarak hazırlanmış olduğundan, bir temel niteliğindedir. Robert tarafından onaylandığı ve çeşitli notlarla geri yollandığı söylenen bu tarihçenin içinde de, elbetteki tutarsızlıklar vardır. Yine de, edebiyat çevresi tarafından kabul edilmiş -en eski- kronolojik özet olma özelliğini gözardı etmemek gerekir. “Probable Outline of Conan’s Career” olarak adlandırılan bu çalışma, ardından hazırlanan daha geniş ya da farklı bakış açıları içeren birçok kronolojik özet için çıkış noktası olmuştur. Kesin olarak tek doğru olduğunu düşünmesem de, kabul edilebilir düzeyde olduğu için, “Conan’ın Kariyerinin Olası Özeti” olarak bu çalışmayı buraya aktarmaya ve Conan’ın yaşam öyküsü hakkında bir açıklalma getirmeye karar verdim. Son olarak, özette yer alan hikayelerin hangilerinin ülkemizde yayınlandığını, yazının sonuna ekledim. Şimdilik bu kadar ama, zaman içinde öğrenmek isteyebileceğiniz herşey karşınızda olacak. Önerileriniz ve kafanıza takılanlar için, aşağıdaki yorum kutusuna yazar ve yollarsanız, bu yazı dizisi biraz da sizin isteklerinize göre şekillenir. Hepsi bu..Keyifle… Notlar: 1) Yazı içinde sayılarla başlayan bölümler, ismi geçen hikayede olanları anlatır; harflerle belirtilmiş olanlarsa, ardından gelen hikayeye kadar olan olaylar ya da tahminler üzerinedir. 2) Hikayelerin isimlerini orjinal olarak bırakmayı seçtim çünkü bazı hikayeler, Türkiye’de oldukça farklı isimlerle yayınlandı. En sona eklenmiş listede ise, sayılarla belirtilen hikayelerin hangi isimle yayınlandığını bulacaksınız. Conan’ın Kariyerinin Olası Özeti P.S.Miller ve John D.Clark A. Conan, Kimmerya’nın kuzeybatısında bir bölgeye yerleşmiş olan bir barbar kabilesinde doğdu. Büyükbabası, kan davası yüzünden kendi halkından ayrılmış ve uzun yolculuklar sonunda, kuzeyli insanların arasına sığınmış bir güneyliydi. Conan, kabilesi ve Vanirli saldırganlar arasında yapılan bir çatışma sırasında, savaş meydanında doğmuştu. Daha 15 yaşındayken, Gunderland ve Kimmerya arasında bir sınır şehri olan Venerium’un kuşatmasına katılmış ve ilk savaş deneyimini bu sırada yaşamıştı. Tüm bunlara karşılık, medeni halklara karşı edindiği ilk izlenimleri gösteren hiçbir kayıt yoktur. Bu sıralarda tam olarak olgunluğa erişmemiş olsa da, 1.83m boyunda ve 82kg ağırlığındaydı. Venerium kuşatmasından sonra, kabilesine geri döndü ve birkaç ayını Aesir çetesiyle birlikte, Vanir ve Hyperborialılara karşı savaşarak geçirdi. Hyperborialılar tarafından esir edildi; kaçmayı başardı ve ardından, Hırsızlar Şehri olarak bilinen Arenjun’a gitmek üzere, Zamora Krallığına doğru yola çıktı. Bu sıralarda 17 yaşlarındaydı. Medeniyete karşı tecrübesiz ve yaradılış olarak tamamen kural tanımazdı. Zamora’da ve ardından gittiği batının ekzotik krallıklarının küçük şehir devletlerinde, profesyonel hırsızların -kendisine oldukça uygun olan- yaşamlarını tanıdı. Bu isimsiz devletlerde, kendisini kiralayan Prens Murilo’ya hizmet etti; profesyonel savaşçı olarak kısa süreli bir deneyim kazandı ve bir hırsızın yıkılmaya yüz tutmuş hayatından yorulduğunda, uygar dünyanın geri kalanını, kendine bir fırsat yaratmak için gözden geçirmek üzere yola çıktı. 1. The Tower Of Elephant ( Weird Tales, March 1933 ): Tarihçeye göre, yayınlanan hikayelerin en eskisi ve Conan’ın, Zamora’nın Hırsızlar Şehri’ndeki ilk maceralarından biri. Henüz hırsızlık becerisinden çok cesarete sahip genç bir delikanlıydı ve şimdiden mesleğinin diğer takipçileri arasında bir ün kazanmıştı. 2. Rogues In The House ( Weird Tales, Ocak 1934 ): Conan, bu sıralarda 19-20 yaşlarındaydı. Yaradılış olarak olgun ve daha tecrübeli, güvenilirliği kuşku götürmez bir adamdı. B. Conan, batı sınırındaki Corintia’ya gitti ve başıboş dolaşan generallerin birinin emrinde paralı asker oldu. Hyboria krallıkları arasındaki uygar savaş tekniklerini iyice öğrendi ve bu süreyi zevk içinde yaşayarak geçirdi. Savaşların devam ettiği sıralarda kısa bir süreliğine, anayurdu Kimmerya’ya geri döndü fakat macera aşkı, onu tekrar güneye çekti. Bir asker olarak gelişmeye devam etti; en sonunda Argos’a, yasalara karşı geldikten sonra bir kıyı tüccarının gemisine binerek kaçmak zorunda kaldığı kıyı krallığına, ulaştı. Kush kıyılarının ötesinde, Shemli Dişi Şeytan Belit’in emrindeki kara korsanlar tarafından gemileri yağmalandı. Conan, korsanların grubuna katıldı ve Belit’in eşi olarak kabul edildi. Uzun bir zaman boyunca, Hyboria ve Stygia limanlarını yağmaladılar. Conan, kariyerinin bu bölümünde, sonraki hayatı boyunca –özellikle siyahların arasında- iyi bilinecek ismi olan AMRA’yı -Aslan- kazandı. Köle ve ticaret gemilerine yaptığı yağmalar sayesinde, çok güneydeki Kush krallıklarının çoğunda iyi bilinir olmuştu. En sonunda Belit, kadim zamanlardan kalma bir ırk olan kanatlı adamların, hayatta kalmayı başarmış üyeleri tarafından öldürüldü. Conan, Kush’un güney kıyılarına gitmek üzere ayrıldı. Beli,t her zaman için Conan’ın ilk büyük aşkı olarak kaldı. Conan, Belit’in ölümünden sonra uzun bir süre deniz yolunu kullanmadı. 3. Queen Of The Black Coast ( Weird Tales, Mayıs 1934 ): Conan’ın, Belit’in aşığı ve kara korsanların şefi olarak geçirdiği zamanı kaplayan dönem. Argos’a vardığında 23 yaşlarındaydı ve Belit öldüğünde, 26 ya da 27’ydi. C. Kuzeydeki Kara Krallığa yaptığı ve Amra olarak yayılan ününün son derece yararlı olduğu uzun yolculuklarından sonra parasız kalan Conan, batı ülkelrindeki paralı asker birliğine tekrar girdi ve Nemedialı Almaric’in emrinde yüzbaşı oldu. Almaric tarafından, küçük bir sınır krallığına, Khoraja tacının varisi olan Prenses Yasmela’ya, savaş için kiralandı. Prenses’in erkek kardeşi Kral Khossus, Ophir’in çapulcu kralı Amalrus, Kothlu Strabonus ve Khoraja’yı kendi imparatorluklarına katmak için sabırsızlanan diğer düşmanları tarafından tutsak edilmişti. Conan güneyden gelen hücuma karşı, Yasmela’nın savunmasına liderlik etmek için seçildi ve bu onun, yeniden dirilen Kuthemesli büyücü Thugra Khotan tarafından, saldırı sırasında yapılan güçlü büyüye karşı ilk savaşı oldu. Conan, savaşı da Kraliçe’nin kalbini de kazandı fakat gururu, güçlü bir kadının gölgesinde kalmayı reddetmesine neden oldu ve bir daha ortalarda görünmedi. Kısa bir süreliğine Kimmerya’ya döndü ve aralarında eski düşmanları olan Hyperborialıların da bulunduğu kuzey kabilelerine karşı yapılan hafif çarpışmalara katıldı. 4. Black Colossus (Weird Tales, Haziran 1933): Khoraja bölümü. Conan, bu sıralarda 27 yaşlarındaydı. Tekrar yolculuğa çıkmadan önce, yalnızca kısa bir süre için Kimmerya’da kaldı. D. Conan’ın korsanlık ve paralı askerlikle geçen hayatı, kanındaki dövüşme ve zenginleri yağmalama isteğini harekete geçirdi. Güneydeki savaşı duyunca, Hyboria krallığına geri döndü. Koth’lu asi bir prens, Koth Kralı Strabonus’u tahtından indirmek için savaşıyordu ve Conan, kendisi gibi olan birçok kişiyle birlikte isyancılar ordusuna katıldı. Ne yazıkki Prens, Kral Strabonus’la barış yaptı. Conan ve onu izleyen paralı askereler, işlerini kaybederek bir kanun kaçağından daha iyi ya da daha kötü olmayan bir seviyeye indirildiler. Ardından, kurdukları “Hür Kardeşlik” çetesinde toplanarak ,Koth, Zamora ve Turan sınırlarını yağmaladılar. En sonunda, yıllardan beri sayıları giderek artan ve Kozaklar olarak bilinen zorba çetesinin de bulunduğu, Vilayet Denizi’nin batısındaki steplere çekildiler. Conan, Kozakların lideri oldu ve Turan İmparatorluğu’nun ileri karakollarını yağmaladı; taa ki Turan Kral’ı Yıldız, onları kısa bir süre için bozguna uğratan Şah Amurath’ın komutasında, küçük bir birliği gönderene dek. Conan kaçtı ve bir süreliğine Vilayet korsanlarına katıldı. Kozakları dağıtılmış olarak bulsa da, onlardan ayrılarak batıdaki sınır devletlerine gitti. Bu arada, Turan Kralı Yıldız ölmüş ya da devrilmişti ve halefleri, Turan’ın yeni Kralı olan Yezdigerd’i, dünyanın en büyük imparatorluğunun hükümdarı yapmak üzere, imparatorluk yanlısı bir harekete başlamışlardı. 5. Shadows In The Moonlight ( Weird Tales, 1934 ): Şah Amurath tarafından kozak birliklerinin boguna uğratılması ve dağıtılması arasında geçen ve Conan’ın, Sergius’un korsanlarının başına geçmesinin anlatıldığı, kısa bölüm. Conan bu sıralarda 28 yaşlarındaydı. E. Küçük maceraların ardından Conan, Koth’un doğu ucunda bir sınır krallığı olan Khauran’ın, Krallık Muhafızları’nın Yüzbaşısı oldu. Khauran Kraliçesi Taramis’in tahtı, büyücü kızkardeşi tarafından ele geçirildi ve Conan’ın hayatı, Kozaklar dağıtıldıktan sonra, Zuagir klanın şefi olan eski kozak üyesi Olgerd Vladislov tarafından kurtarıldı. Conan, Olgerd’i devirip yerine geçtikten sonra, Taramis ile yandaşlarını, ayaklanma hareketi için biraraya topladı ve krallığı geri aldı. Fakat, Zuagirlerin şefi olark kalmayı seçti. Bir yıl kadar sonra, çöl yaşamından bıktığında, klandan ayrılarak kıtanın güney ucundaki bir şehre, Yezdigerd’in büyüyen imparatorluğunun en batıdaki ileri karakolu olan Zamboula’ya doğru yola çıktı. Turanlı Satrap Jungir Khan’ı, bir Hanuman rahibinin büyüsünden kurtardı ve satrapın yüzüğünü çalarak, eğer daha iyi bir teklif gelmezse, karşılığında oldukça yüklü bir fidyeyi verecek olan Kraliçe’nin ülkesine, Ophir’e gitmek üzere kuzeybatıya doğru yola çıktı. 6. A Witch Shall Be Born ( Weird Tales, Aralık 1934 ): Khauran’da geçen bir macera. Yezdigerd’in imparatorluğu için çalışanların varlığı, sınır boyunca hala hissediliyordu. Fakat batılı devletler, kendi iç tartşmalarıyla ve tehlikeli entrikalarıyla çok meşgul görünüyorlardı. Conan, Zuagirlere katıldığında 30, onlardan ayrıldığında 31 yaşındaydı. 7. Shadows In Zamboula ( Weird Tales, Kasım 1935 ): Conan, Zuagirler’den yeni ayrılmış, Stygia’nın kuzeydoğu sınırı boyunca, zenci kölelerin kalabalık ve tehlikeli olduğu, güneyin uzak diyarlarına gitmişti. Büyüye ve yamyamlara karşı girdiği birkaç küçük çarpışmanın ardından, bir mücevher ve bir atla birlikte Ophir’e doğru yola çıkmıştı. F. Conan’ın Ophir’ e ulaşıp, mücevher karşılığında fidye alıp almadığı ya da mücevherin, yoldaki hırsızların eline geçip geçmediği hakkında bir kayıt yoktur. Her iki durumda da, kazancı ona uzun süre dayanmamıştı. Büyük olasılıkla, Kimmerya’ya kısa bir ziyaret yapmış, gelişinden duyulan memnuniyet azalmaya başlayınca yola çıkmıştı. Bu sırada, Kozakların eski güç ve canlılıklarını tekrar kazanıp, Yezdiferd’in hayatını mümkün olduğunca çekilmez hale getirdiklerini duydu. Kılıcı dışında birşeyi olmadan aralarına girdiğinde, eskiden liderleri olduğunu hatırlayan birkaç eski dostunu buldu ve bir anlaşmazlık çıkarıp savaşarak, tekrar liderleri oldu. Eski dostları olan korsanlar, Kozaklar’la içli dışlıydılar ve aralarında kalan Yezdigerd’in konumunu oldukça rahatsız hale getirmekteki amaçlarını gerçekleştiriyorlardı. Yezdigerd’in, Conan’ı tuzağa düşürme çabaları boşa çıkmaktaydı. Conan’da, güney uçtaki Vendhya sınırında bir maceraya çıkmaya karar vermeden önce, Kozakların bir hayli heybetli ve ürkütücü bir çete olmasının yollarını buluyordu. Himelianlar’ın şefi olan Conan, Vendhyalıları ve Turan karalının güneydoğu sınırlarında yayılma politikasını sıkı bir şekilde uygulayan, Yezdiger’in sınır birliklerini ciddi olarak kızdırıyordu. Tanrıça olarak adlandırılan Vendhya Prensesi’ni yenilgiye uğratmak için, Turanlar’la bağlantısı olan bir grup büyücünün yaptığı gizli planları bozdu ve prenses, kendisinden özür dilemek zorunda kaldıktan sonra, Kozaklar’a geri dönmek üzere, Afghuliler’den ayrıldı. 8. The Devil In Iron ( Weird Tales, Ağustos 1934 ): Kozakların, ikinci kez güçlerinin doruğuna ulaştıkları bölüm. Uzaklara gitmek için, içinde büyük bir istek hissedip güneye, Vendhya’ya doğru yola çıkmadan önce 32 ya da 33 yaşlarında olan Conan, Kozakları, Kral Yezdigerd’e karşı gerçek bir tehdit haline getirdi. 9. The People Of The Black Circle (Weird Tales, Eylül 1934): Vendhya bölümü. Conan kısa bir sürede, kılıcın dilinden anlayan Afghuliler’in liderliğine yükseldi. Kozaklara tekrar katıldığında ise yaklaşık olarak 34 yaşındaydı. G. Batıda büyük bir savaş vardı. Koth prensi Almuric, gözden düşmüş olan Kral Strabonus’a karşı tekrar isyan çıkardı. Bu süre, geri dönüp bir ordu toplaması için yeterliydi. Conan kendisi gibi, ganimetin kokusunu alıp taraflardan birine katılan birçok Kozak buldu. O da, aynı şekilde hareket ederek, eski patronu Amalrus’a katıldı. Ayaklanma başarısız oldu. Amalrus ve ordusu güneye doğru yol alarak, Shem ve Stygia’dan geçip, çölün güney ucunda birleşen kara adamlarla, Stygia orduları tarafından silinip yok edildikleri Kush çayırlarına geldiler. Bruthunialı hizmetçi Natala’yla birlikte kaçan Conan, çöle doğru yola çıktı ve unutulmuş büyülü şehir Xuthal’da kısa bir süre geçirdikten sonra, eskiden beri tanındığı Kara Krallığın çayırlarına ulaştı. Conan, yolunu denize doğru çevirince, Barachan korsanları tarafından yakalandı ve yaşamak içn tekrar denize döndü. 10. The Slithering Shadow ( Weird Tales, Eylül 1933 ): Amalrus’la yapılan seferden söz edilen Xuthal bölümü. Conan 35’li yaşlarındaydı ve çölün güneyindeki zenci kabilelerin, nispeten fakir ülkesinde vaktini boşa harcamayacak kadar parasız kalmıştı. H. Conan, uzun bir süre Barachan korsanı olarak kaldı fakat çeşitli gruplardan meydana gelen bu örgüt, oldukça başıboştu. Conan, kendisine yüksek bir pozisyon kazandıracak küçük bir fırsat yakalayarak kaçtı ve Zingaralı korsan Zaparavo’nun gemisine çıkana kadar, okyanusun sularında cesurca yüzdü. Zaparavo’nun metresi Sancha’nın ilgisini çeken Conan, Zingaralı’nın gemisi ve adamlarıyla, güneye ve batıya doğru uzun bir yolculuk yaptı. Bu yolculuk sırasında, Zaparavo’nun adamları arasındaki itibarını azalttı. Blinmeyen bir adada, kara büyüye karşı yaptığı istenmeyen bir çarpışmadan sonra Conan, bir süre için oldukça başarılı bir korsan oldu. Taa ki, başka korsan gemileri, onun tüm gücünü kaybetmesine yol açıp, Shem kıyılarında bırakana kadar. Bütün bunların ardından Conan, kıtanın iç tarafındaki ülkelere doğru yola koyuldu. 11. The Pool Of The Black One ( Weird Tales, Ekim 1933 ): Conan’ın, Barachanlar ile birlikte geçirdiği günlerin sonunun ve kariyerine Zingaralı bir korsan olarak başlangıcının anlatıldığı hikaye. Conan, bu sıralarda 37 yaşlarındaydı. I. Stygia sınırlarında devam eden savaşı duyan Conan, Zarallo’nun emrindeki paralı askerlerden oluşan bir birliğe, belirleyici bir adı olmayan Hür Kardeşliğe katıldı ve Stygia ile Darfar arasındaki sınırda yer alan Sukhmet’teki karakola gönderildi. Burada, zenci halktan sıkılmaya başladı ve Kızıl Kardeşliğe katılmış dişi bir korsan olan Valeria’yla birlikte ordugahtan ayrılıp, güneye doğru yelken açtı. Conan, Stygia ve Kush’un güneyindeki uzak kara krallığın içlerine dek Valeria’yla birlikte yolculuk yaptı. Bir orman şehri olan Xuchotl’daki kayıp ırkla yaptıkları bir başka çarpışma, yollarının batısında kalan ve Conan’ın iyi bilindiği, çok tanıdık bir krallığa giderken, onların yabanda karaya oturmaların neden oldu. 12. Red Nails ( Weird Tales, Temmuz 1936 ): Conan’ın korsanlık günlerinin sonu; Valeria’yla birlikte güneye, Xuchotl’a ve onun ejderhalarına ve bilinmeyen bölgelere yaptıkları yolculuğun hikayesi. J. Conan, yolculukları sırasında Valeria’yla yolları ayrıldık sonra, efsanelerde adı geçen ünlü mücevher “Ghawlur’un Dişleri”nin, Keshan’ın kara krallığında bir yerlerde saklı olduğunu işitince, Keshan ordusuna eğitmen olarak katıldı. Mücevherin kayboluşundan sonra, fikrini değiştirerek komşu krallık olan Punt’a, basit bir dolandırıcılıkla ne kadar kazanabileceğini görmek için gitti. Oradanda, Turan ve Hyboria diyarlarının kuzeyine doğru yol alan çeşitli karavanlarla, Zembabwe’deki ticaret merkezine geçti. 13. Jewels of Gwahlur ( Weird Tales, Mart 1935 ): Bu macera Keshan’da geçer. Conan, kariyerinin bu bölümünde 38 yaşının çok az üzerindeydi. K. Kimmerya’ya kısa bir yolculuk yaptıktan sonra Conan, Conajohara ordusuna, iz sürücü paralı asker olarak katıldı. Aquilonia sınırında, piktlerle yapılan vahşi savaş ilerlemekteydi. Aquilonia hükümdarı Numedides, güçsüz bir kraldı; sınır baronları, onun pikt savaşlarında yaptığı adaletsizliklere ve hainliklere karşı ayaklanmıştı. Conan şansını kullandı, Numedides’i tahtında öldürdü ve Aquilonia kralı oldu. 14. Beyond The Black River ( Weird Tales ): Conan, Conajohara’da izcilik yaparak, Pikt büyücüsü Zogar Sag’la savaşmaktaydı. Bu, tahta çıkmadan kısa bir süre önce, yaklaşık 39 yaşlarındayken olmuştu. L. Aquiloni kralı olan Conan, hayatını hareminde geçirmiyordu. Onun ilk mücadelesi, tahta Aquilonilı bir kral geçirme girişimi nedeniyle çıkan, sivil savaşa karşı oldu. Bunu, Ophir Kralı Amalrus ve Koth Kralı Stabonus’un çevirdiği ve ikisininde hayatlarını kaybettiği entrikalar izledi. Tahtı ele geçirmek için yapılan bu savaşların yanında, Poitainli Kont Tracero ve General Prospero, Conan’a sadık kaldılar. Krallığı için en büyük tehtid, Nemedia Krallığı sayesinde, bir süre için tahtından indirildiğinde geldi ve bir büyücü tarafından tutsak edildi. Fakat Conan, büyücüyü yenerek kurtuldu; geri dönerek, krallığını ve halkını yeniden kazandı. 15. The Phoenix On The Sword ( Weird Tales, Aralık 1932 ): Conan’ın hükümdarlığına karşı yapılan ilk ayaklanma. Aquilonia tahtını ele geçirdiği sıralarda 40 ve bu ayaklanma çıktığı sıralarda 41 yaşlarındaydı. 16. The Scarlet Citadel ( Weird Tales, Ocak 1933 ): Aquilonia’nın ayaklanmalar yüzünden zayıfladığı sıralardaki sivil savaştan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan, Koth ve Ophir savaşı. Bu, Conan’ın diğer krallıklarla olan ilk savaşıdır. 17. The Hour of the Dragon ( Weird Tales, 1935 ): Yayınlanan tarihçenin sonu olan bu bölüm, Conan’ın hayatını ve krallığını tamamen kaybetmesine ramak kaldığı, Nemedia Savaşı’nı anlatır. Tek başına bir yıldan biraz daha fazla süren bu bölümün sonunda, Conan tahtını geri kazandığında 45 yaşlarındaydı. Tahta çıkmadan önce sahip olduğu uzun ve macera dolu kariyerine, Aquilonia Kralı ve yeryüzünün bilinmeyen diyarlarına giden bir gezgin olarak devam etti. Zenobia, onun Nemedia’dan kaçmasına yardım eden kız, Conan’ın kraliçesi oldu. Böylece krallığı, birbirlerini yiyen baronlar tarafından bölüşülmeyecek, doğacak varisleri sayesinde, ölümünden sonra da yaşamaya devam edecekti. 1. Fil Kulesi, 2. Rogues In The House, 3. Kara Kıyıların Kraliçesi, 4. Siyah Heykel, 5. Ayışığında Demir Gölge, 6. Bir Cadı Doğuyor, 7. Zamboula Yamyamları, 8. Demir Şeytan, 9. Kara Çember Halkı, 10. Kayan Gölge, 11. Kara Devlerin Havuzu, 12. Kızıl Tırnaklar, 13. Uyuyan Tanrıça, 14. Kara Nehrin Ardında, 15. Kılıçtaki Anka Kuşu, 16. Zincire Vurulmuş Kral, 17. Ejderin Saati Not: “Rogues In The House” adlı öykü dışındaki tüm öyküler, Alfa Yayınları tarafından çıkarılan Conan dizisinde, çizgi roman olarak yayınlandı. Zamboula Yamyamları adlı hikaye ise, ayrıca İthaki Yayınları tarafından piyasaya sürülen, Kılıçların Birinci Kitabı’nda yayınlandı. Ejderin Saati adlı uzun öykü ise, yine İthaki Yayınları tarafından “Fatih Conan” adıyla, kitap şeklinde basıldı. Rogues In The House ise, hiçbir şekilde Türkiye’de yayınlanmadı. Aesir: Aesgaard’ın kuzey ülkelerinde, Nordheim’in doğu bölümünde yaşayan halk. Afghuli: Himelian Dağları’nın güneybatı bölgesindeki, en geniş ve en baskın kabilelerden oluşmuş çete. Barachan Adaları: Baracha da denir. 13 volkanik adadan oluşan ve Batı Okyanusu’nun, Zingara sahillerinde bulunan takımadalar. Korsanların çok fazla bulunduğu bir bölgedir. Darfar: Kush ve Keshan arasında yer alan, sıcak ve nemli bir ormandan meydana gelen zenci krallığı. Hanuman: Zamboula’nın maymun tanrısı. Himelian Dağları: Vendhya’nın kuzeyine yayılmış olarak bulunan, yüksek dağ sırası. Bugünkü Himalaya Dağları’nın eski bir bölümü olarak tasarlanmıştır. Kara kıyı: Kush ve güneyindeki topraklarının genel adı. Zenci halklar ve kabileler bulunur . Kara kıyı, zenci krallıkların en uygar bölgelerinden biridir. Kara Nehir: Kıtanın batısına hayat veren, birincil su kaynağı olarak kullanılan nehir. Kızıl Kardeşlik: Korsanlar tarafından kurulmuş bir birlik. Tüm korsanlar tarafından kabul edilen korsan yasaları, Kızıl Kardeşlik yasaları olarak bilinir. Eğer bir kişi çıkar ve bir korsan gemisinin kaptanını adil bir dövüşte yenerse (ki yenilen daima ölür), yeni kaptan olarak tanınır. Uygulamamanın cezası ölümdür. Kimmerya: Aquilonia’nın kuzeyinde yer alan ve barbar klanlarından oluşan ülke. Kush: Zanci krallıklarının oldukça kuzeyinde bulunan ve Stygia’nın güneyinde yer alan krallık. Kozak: Vilayet Denizi’nin batısında, Turan steplerinde, Turan ve Hyboria’da bulunan kanun kaçaklarının kurduğu kardeşliklerden biri. Hür Kardeşlik çetesiyle birleştiği söylenir. Koth: Hyboria krallıklarından biri. Khoraja. Koth’un güneyinde yer alan, küçük bir krallık. Nemedia: En güçlü ikinci Hyboria Krallığı; birinci Aquilonia’dır. Punt: Bir zenci krallığı. Pikt: Hyboria’nın batı ucunda yaşayan ilkel halk. Poitain: Aquilonia’nın epey güneyinde yeralan bir eyalet. Satrap: İkincil yönetici; vali. Sukhmet: Stygia’nın güney sınırında, Darfar’a yakın bir şehir. Shem: Güneyde bir krallık. Sergius: Koth’lu korsan gemisinin kaptanı. Conan tarafından öldürüldü. Şah Amurath: Turanlı bir soylu. Vanir: Vanaheim halkına verilen isim Xuchotl: Sukhmet ve Darfar’ın güneyindeki ormanın içlerinde bulunan ve en yakın ileri karakola, bir haftalık yürüyüş mesafesinde olan şehir. Xuthal: Kush’un güney çöllerinde bulunan bir vahanın etrafına inşa edilmiş, eski bir şehir. Zamboula: Turan İmparatorluğu’na bağlı bir satrap tarafından yönetilen, büyük ticaret şehri. Zamora: Bir güney krallığı. Zuagir: Doğu çöllerinde yaşayan, kalabalık ve saldırgan Shemli bedevi klanı. Hyboria ülkelerinden gelip, güney ve doğuya giden ticaret karavanlarına saldırırlar   Yazan: Kavel “Wind_Whisperer” Uludoğan

Devamını Oku »
conan-logo

Conan Dünyasına Giriş

  Şunu bilin ki prensim; kabaran okyanusların Atlantis’i ve onun görkemli şehirlerini yutmasından sonra dünyada o güne değin görülmemiş bir çağ başlamıştı! Aryas’ın oğullarının doğduğu bu cağda dünya üzerindeki imparatorluklar gökteki yıldızlar kadar dağınık fakat bir o kadar belirgindi.. İşte bu cağda çelik bakışlı, elinden silahını hiç düşürmeyen Kimmeryalı Conan geldi… Bütün amacı dünya üzerindeki imparatorlukları sandallı ayağının altında ezmekti… “Hyborian çağında sadece bir kahraman bütün hepsinin üstündeydi. Kara saçlı, karanlık bakışlı, devasa hüzünleri ile o Cimmerialı CONAN’dır; Hırsız, Korsan, Yağmacı, Paralı Asker, General ve nihayetinde de ZAMANININ EN BÜYÜK İMPARATORLUĞUNUN KRALIDIR! Conan kendi kabilesi ile kalabalık yağmacı VANIR arasındaki savaş alanında doğmuştur. Safkan bir Cimmerialı olmasına karşın kanında dedesinden dolayı başka asaletlerde vardır. Blacksmithin oğlu Conan, Cimmeria vahşi doğasındaki vahşi hayvanları daha çok genç yaşta avlayarak kuvvetini ve çevikliğini geliştirmiştir. 15 yaşına geldiğinde 180 cm boyunda ve yaklaşık 82 kilo ağırlığında bir çelik gibi kas ve kedi gibi atik vücuda sahipti. O Cimmeria Klanları ile Vanarium ve Aquilonia sınır birliklerinin saldırıları ve tecavüzlerindeki savaşlarda vaftiz oldu. Vanarium yıkımlarını takip eden yıllarda Conan kendisinin ilk yolculuklarını Cimmeria’nın değişik yerlerinde gerçekleştirdi. Aylarca Aesir kabilelerinin ortasında, Vanir ve Hyperborianlar ile savaştı ve hayatının sonuna kadarki nefretini buralarda geliştirdi.” Bu kaydedilmiş CONAN efsanelerinin başlangıcıdır!!! Hyboria çağının kilit insanını göreceğiz, Conan’ı. Ama önce çok üstün körü bir yazar biyografisi vermek istiyorum, yani Conan’ı dünyaya teleport eden büyük şahıs hakkında, Robert E. Howard. Robert, genç yıllarında fantastik dünyaya adımını attı, J.R.R Tolkien ustadan etkilenmiş ve o da öykülemelere başlamıştı. Conan’dan önce bir çok şey yazdı ama pek başarılı olamadı. Amerika’da bir eyaletin bir kasabasında annesi ile yaşıyordu ve annesine olan sevgisi bambaşka idi. Annesi yatalak hasta bir kadındı ve o da oğluna aşırı sevgi besliyordu. Robert bu nedendendir ki, pek fazla gün yüzünü aşina bir insan değildi, arada sırada yazılarını yayın evlerine gönderiyor, kasabada dolaşıp bir kaç yere uğruyordu. Ama bir gün kasabaya taşınan öğretmen bayana aşık oldu. Kadın onun dünyasını keşfetmekte zorlandı ama kabullenmesi hiç de zor olmadı, çünkü Robert’ta onu çeken garip bir yön vardı, tıpkı düşüncelerinde ki gizem gibi. Conan’ı ilk tasarladığı zamanlarda, kız arkadaşına köle savaşçıdan bahsediyor, eh pek doğaldır ki sıkılmasını sağlıyordu. Kız arkadaşı böyle yoğun bir tutkuya anlam veremiyordu, ta ki bir gün Robert’ın evine gittiğinde verandanın oraya gelmişti ki, içeriden bir konuşma sesi duydu, şu şekildeydi içerideki konuşma; “ve barbar Crom’a bir savaş haykırışı ile güçlü kollarının tuttuğu kılıcı havaya kaldırdı……” O anda hayal dünyasını anlayıvermişti. Annesine olan tutkusu da aralarında bir engel oluşturuyordu. Kız arkadaşı başka bir eyalete gideceğini Robert’a da kendisi ile gelmesini söyledi. Ama Robert bunu kabul etmedi, annesini bırakamazdı. Kız çekip gitti, ama çok uzun sürmedi çünkü dayanamayıp geri döndü aylar sonra. Ama geldiği yerde her şey aynı değildi. Bir sabah Robert annesini yatağında ölü olarak bulmuştu. Bu acı onun bedeni için çok ağır bir yüktü. Bir kaç gün bu şekilde, onsuz yani annesi olmadan yaşamaya çalıştı ama başaramadı ve babasının 45’^lik tabancası ile kafasına sıktığı tek kurşun neticesinde evinde ölü bulundu. Bu zamandan sonra Conan çizgi roman severlerin masalarında yerini almaya başlamıştı. Öyle ki Conan dünya çapında çığır açmış, 3 serilik filmleri bile çekilmişti. Kadrosu çok güçlüydü, özellikle Roy Thomas’ın öykülediği, Ernie Chan, John Buschema, Lany Hama grubunun olduğu ciltler kapış kapış gidiyordu. Cimmeria’lı Conan’ın dünyası Mongoose Publish tarafından RPG haline getirildi ve raflarda yerini aldı. Standar D20 sistemi ile çalışan bu dünyayı bende sizlere sunmaktan mutluluk duyacağım. King Conan of Aqulonia   Yazan: FallenPaladin

Devamını Oku »

Son Videolar