İncelemeler

Vampire: The Masquerade 5th Edition Playtest İncelemesi

Vampire: The Masquerade 5th Edition‘ın duyurulduğu ilk günden beri merakla ve Mayıs ayında paylaşılan ilk detaylar ile iyice kabaran bir heyecanla beklediğimiz Vampire: The Masquerade 5th Edition’ın ilk playtest kiti geçtiğimiz günlerde White Wolf resmi blogu ve DrivethruRpg üzerinden oyuncularla paylaşıldı. VtM sistemine yeni olan ve sistemde var olup da üzerinde büyük değişiklikler yapılmış belirli kuralların, oyuncuların beğenisine sunulduğu playteste biz de şöyle bir göz attık, Vampire: The Masquerade’in geleceğinde bizleri neler bekliyor inceledik.

Yazıya başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor ki bu incelemede, metaplot üzerinde yapılması planlanan değişikliklere değinmeyeceğim. İncelememiz, büyük ölçüde sisteme odaklanacak.

Basitleştirilmiş Yeni Yapı

Bir saat içinde okuyup bitirebileceğiniz playtest kurallarının kafa karıştırıcı hiçbir yanı yok. Önceki edisyonlara kıyasla V5 ile kurallar, oldukça basitleştirilmiş gibi görünüyor. Tabii ki bunun iyi mi kötü mü olduğu da tartışmaya oldukça açık. Genel hatlarıyla baktığımızda kurallar, one-shot oyunlar için ideal görünse de uzun soluklu ve birçok oturumdan oluşan oyunların kontrolü için yetersiz görünüyorlar. “Basitleştirme” konseptinin yer yer ucunun kaçtığı noktalar da yok değil. Bu sorun ise büyük ölçüde White Wolf’un, bozuk olmayan bir şeyi tamir etme merakından kaynaklanıyor. Yenilenmiş imaj ve ambalaj ile oyuncu kitlesine sunulmak istenen içeriklerin içinin boş kalması, hayal kırıklığı yaratmaktan öteye gidemiyor.

Değişiklikler

Ele almak istediğim ilk değişiklik, Attribute sayısının artık 3 olması ve önceki edisyonlarda Attribute başlığı altında gördüğümüz Strenght, Dexterity, Stamina gibi kolların, Attribute speciality yerine geçmesi. Artık Attribute bölümümüz Physical, Social ve Mental olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. Eski sistemdeki gibi 1-5 dot arası puanladığımız Attribute’larımız için karakterlerimizin uzmanlaştığı alanlara göre birer adet specialization seçebiliyoruz. Seçebileceğimiz specialization listesi ise şu şekilde;

Physical: Strenght, Dexterity, Stamina
Social: Charisma, Manipulation, Appearance
Mental: Perception, Intelligence, Wits

Örneğin; sosyal yönü ağır basan ve bir küratör olan Toreador karakterinizin Social attribute dot değeri 3, Social specialization listesinden de kendine odaklandığı alan olarak Manipulation’ı seçmiş olsun. Specialization seçmenin karakterimize getireceği fayda, Social roll gerektiren ve Manipulation kullanılabilecek durumlarda zar havuzuna +1 bonus zar alacak olması. Attribute sayısındaki düşüş ile karakter yaratımı ve oynanış süreçlerinin hızlanmasının amaçlandığı oldukça açık. Genel olarak kurallarda yapılan değişiklikler ile görüyoruz ki White Wolf, V5 ile oyunculara çok daha hızlı ve pratik bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Yer yer oldukça kullanışlı olan bu değişikliklerin bazı noktalarda maalesef bir rol yapma oyunu değil de vampirleri konu alan bir masaüstü oyun oynuyormuş hissiyatı veriyor.

Bununla birlikte, zar sisteminde de değişikliğe gidilmiş. Artık 1 attığımız zarların 10 gelen zarları götürmesi ve botch gibi durumlar söz konusu değil. 6 ve üzeri gelen her zar başarılı olarak kabul edilirken, bir atışın zorluğunu ise başarılı gelmesi gereken zar sayısı belirliyor.

Aç Kalmak Olmaz

Sisteme yeni dahil olan ve herkesin ya çok beğendiği ya da nefret ettiği Hunger mekanizmasından bahsetmemek olmaz. Vampirlerin hiçbir zaman tam olarak dinmeyen susuzluğunu oyunculara ve hikaye anlatıcılarına daima hatırlatacak bir mekanizmanın, sisteme dahil edilmesi kağıt üzerinde oldukça iyi bir fikir olarak görünüyor. Zira oyunun harareti esnasında beslenme ve açlık gibi detaylar gözden kaçabiliyor. Ne yazık ki uygulamaya geçtiğimizde ise Hunger mekanizmasının açıkları mevcut. 0-5 arası puanlanan; 0 Hunger’ın tokluğu, 5 Hunger’ın ise dayanılamayacak açlığı belirttiği yeni mekanizmada, zar havuzumuzun, Hunger puanımıza eşit olan kısmı kadar zarı, Hunger zarları oluşturuyor.

Örneğin; Küratör Toreador karakterimiz, eşsiz bir tabloyu çalması için anlaştığı Ravnos’un kendisine getirdiği tablonun gerçek mi yoksa basit bir kopya mı olduğu anlamak istiyor. Karakterimizin Mental attribute değeri 3, specialization olarak seçtiği Perception ile +1 bonus alıyor. Tablonun sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için Mental ile birlikte 4 dot değerinde Art statını birleştirerek 3+4+1, yani 8 zarlık bir zar havuzu elde ediyor. Fakat gecenin başından beri beslenmeyen karakterimizin Hunger değeri 3. Dolayısıyla, 8 zarın içinden 3 zarı çıkararak, 3 Hunger zarı ekliyor.

Aç Kalırsanız Dürtüleriniz Sizi Ele Geçirir

Açlığını göz ardı etmek ise artık oldukça tehlikeli. Zira 1 gelen her Hunger zarının, Compulsion adı verilen etkilerine maruz kalıyoruz. Sadece bir adet Hunger zarınız 1 geldiyse, Blood Whisper denilen Compulsion etkisine maruz kalıyorsunuz. Eğer birden fazla Hunger zarınız 1 geldiyse hikaye anlatıcısı, Compulsion tablosundan zar atarak ya da isteğine göre bir etki seçiyor ve bunu, oyun esnasında rolünüze yansıtmanız gerekiyor.

Toreador karakterimiz zarlarını attı ve 6,7,7,9,6,1,1,1 geldi. Karakterimiz, tablonun sahte olduğunu kolaylıkla anlamıştı fakat 1 gelen zarları Hunger zarları idi ve uzun süre reddettiği açlığı ile yüzleşmek zorunda. Karakterimizin sanata olan düşkünlüğünü ve klanını göz önünde bulunduran hikaye anlatıcımız, Compulsion tablosundan, Toreador klanına özel etkilerden biri olan Obsession’ı seçiyor. Karakterimiz, karşısındaki Ravnos’a karşı içinden aniden yükselen nefreti ve öfkeyi kontrol etmek zorunda.

Compulsion’ın yarattığı etkiden kaçmanın yolu ise ya içinizde oluşan dürtü doğrultusunda hareket etmek ya da yeni biz özellik olan Composure dotlarımızdan harcamak. Tıpkı Willpower gibi harcanabilir bir özellik olan Composure, Compulsion’ın yarattığı istenmeyen etkilere karşı koymak için harcayabileceğimiz bir özellik.

Kan kullanmamız gereken her durum (Geceleri uyanmak, Disiplin kullanmak, yaralarımızı iyileştirmek, zayıf kalan bir özelliğimizi kısa bir süreliğine güçlendirmek ve yine kısa bir süre insan gibi görünmek) için sahne sonunda 1d10 atıyoruz. 6 ve üzeri gelmeyen her zar, Hunger puanımıza ekleniyor ve Hunger puanımız 5’e ulaştıysa, Hunger Frenzy check atmamız gerekiyor.

Toreador karakterimiz, Composure harcamaktan çekindiği için Compulsion’ın üzerinde yarattığı etkiye göre hareket etmeye karar veriyor. Kendisine sahte bir sanat eseri gösterme cüretini gösteren Ravnos’a karşı duyduğu öfkesini, hakaret içeren yorumlarıyla dile getirerek rahatlıyor. Sahtecilikle suçlanmayı kendine yediremeyen Ravnos karakterimiz ise Toreador karakterimizin hakaret dolu sözlerine, kemerine takılı olan bıçağı kullanmak konusundaki hünerlerini göstererek karşılık veriyor. Mücadele sırasında Hunger puanı 3 olan Toreador karakterimiz 2 kere özel güçlerini kullanarak kan harcıyor ve Hunger değeri 5’e yükseliyor. Karakterimiz, Hunger Frenzy check atmak zorunda.

Composure değerimiz üzerinden attığımız Frenzy check’ler esnasında bir zar bile 6 ve üzeri gelirse, Frenzy’e girmekten kurtuluyoruz.

Composure değeri 4 olan karakterimizin attığı zarlar 3,3,8,5 geldi. Böylece zor da olsa Frenzy’e girmekten kurtulmuş oldu.

Hunger ve Compulsion mekanizması, rol yapma olanakları açısından oldukça güzel imkanlar sunma potansiyeline sahip olsa da zar bir takım sorunlar teşkil etmiyor değil. Karakterlerin stat bazında sürekli mücadele ettiği bir açlık, rol yapacakları ve oyunun ilerleyeceği sürenin büyük bir kısmını beslenmeye ayırmalarına neden olabilir. Bu yeni mekanizma ile V5, kuralları basitleştirerek hikayeye yönlendirmek istediği oyuncuyu, beklemediği bir şekilde hikayeden uzaklaştırabilir. Hunger, üzerinde çalışılması ve 2018’e kadar birçok defa elden geçirilmesi gereken bir sistem.

Vampirin Canı Mı Olur?

Yeni Health sistemi ile V5’in amaçladığı pratikliğin başarılı bir şekilde yakalandığını düşünüyorum. Superficial Damage ve Aggravated Damage olarak ikiye ayrılan damage sistemi, vampirler ve ölümlüler (ve ileride muhtemelen diğer doğaüstü canlılar için de) farklı işliyor. Aldığımız Superficial hasarı, Health Track üzerinde “/” ile işaretlemeden önce ikiye bölüyoruz. Aggravated Damage’ları ise ikiye bölmeden “X” ile işaretliyoruz. Eğer Health Track’imiz, Superficial Damage ile dolduysa ve hasar almaya devam ediyorsak, bir sonraki hasarı, işaretlediğimiz Superficial Damage’ları sıra ile “X” işaretine dönüştürerek ilerliyoruz. Health Track’i Aggravated Damage ile dolan bir insan ölürken, vampirler ise sonuç Torpor oluyor.

Bir vampir olduğu için kendisine Superficial Damage veren bıçaktan 6 Superficial Damage olan Toreador karakterimiz, hasar değerini ikiye bölerek Health Track’i üzerinde 3 Superficial Damage işaretliyor.

Chronicles of Darkness sisteminden aşina olduğumuz pek çok kavram, V5 sistemi içerisinde de mevcut. Örneğin, Nature ve Demeanor kavramlarının yerine gelen Viceve Virtue. Belirlediğimiz Vice ve Virtue doğrultusunda hareket etmek, harcadığımız Willpower puanlarını yeniliyor. Kullanışlı olmasının yanında hikaye yöneticisi tarafından denge sağlanmazsa oyuncuların kolaylıkla suistimal edebileceği bir sistem.

Karışık görünen ve sisteme yeni getirilen kuralları elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Genele baktığımızda yeni sistem oldukça kolay ve zorluk çekmeden öğrenebileceğiniz kurallardan oluşuyor. Sisteme getirilen yenilikler ile White Wolf’un bir yandan “WoD güzel ama okumak zor ya,” diye yakınan kesimi basitleştirilmiş kurallar ile kendine çekmeyi bir yandan da LARP oyunları sırasında da kolaylıkla uygulanabilecek kurallar ile hem masaüstü hem de LARP oyunları için ortak bir kural sistemi oluşturmayı amaçladığını düşünüyorum. Şuan için bende ne yazık ki Vampire: The Masquerade’i andıran fakat tam da VtM olmayan bir oyun intibası bırakmış olsa da White Wolf’un, gelen eleştirileri dikkate aldığı takdirde ortaya başarılı bir V5 koyabileceğine inanıyorum. V5 konusunda en büyük beklentim ise geliştirici ekibin, basitleştirme uğruna WoD’un derinliğinden ödün vermeyeceği. Playtest üzerinden ön yargı ile yaklaşılmaması gerektiğini düşündüğüm ve her VtM oyuncusunun kendisinin de incelemesi gerektiğine inandığım playtest kite White Wolf resmi blogundan ve DrivethruRpg üzerinden ulaşabilir, görüşlerinizi White Wolf V5 Anketi aracılığı ile belirtebilirsiniz.

Bu İçeriğe Oy Verin

İlginizi Çekebilir  Yeni Bir Dünya Kurulur ve... - Interstellar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.