İncelemeler

Deck of Many Things

deck-of-many-things-banner

Deck of Many Things isimli büyülü nesneyi pek çok FRP oyuncusu duymuştur veya oyunlarında kullanmıştır. Ancak bilmeyenler veya gelecekte bu büyülü nesneyi oyunlarında kullanmak isteyenler için bu incelemeyi ve açıklamaları yapmak istedim.

Öncelikle Deck of Many Things’in tarihçesinden ve ne olduğundan biraz bahsedelim. 

Deck of Many Things Geçmişi

greyhawk-1975Deck of Many Things, “Pek Çok Şey Destesi” gibi bir çeviri ile açıklanmaya çalışılabilir ancak bu çeviri de, nesnenin kendi adı gibi çok şey ifade etmez. Malzemenin isminin böyle olmasının sebebi sürprizlerle dolu olması ve sadece maddi sürprizler değil manevi sürprizler de yaratabilmesi. O nedenle gerçekten de bu büyülü malzemenin kullanımı sonrasında “pek çok şey” olması mümkün.

Deck of Many Things, ilk olarak 1975 yılında çıkan, Dungeons & Dragons’ın da ilk ek kitabı olan Greyhawk kitabında geçiyor. O tarihte bahsedilen destede 18 kart bulunuyor. Oyuncular da 4 türden (kupa, karo, sinek ve maça) Vale, Kız, Papaz, As ve 2 adet Joker kartı kullanıyorlardı. 

1979 yılında çıkan Dungeon Master’s Guide kitabında da Deck of Many Things’e yer verildi ancak ilk versiyondan biraz daha farklıydı. 13 kartlık ve 22 kartlık iki sürüm için kurallar vardı. 13 kartlık sürümde 4 türden sadece Vale, Kız, Papaz ve 1 adet Joker bulunuyordu. 22 kartlık sürümde ise 4 türden 2 (iki), Vale, Kız, Papaz, As ve 2 tane de Joker bulunuyordu.

deck-of-many-things-resim1989 yılında çıkan Dungeon Master’s Guide kitabı ile 1994 yılında yayınlanan Encyclopedia Magica Vol. 1 kitabında bu desteyi tanımlamak için Tarot kartları da eklendi. 22 kartlık Deck of Many Things, 3rd Edition ve 3.5 Edition Dungeons & Dragons kitaplarında da yer buldu ve en çok kullanılan sürüm oldu.

4th Edition sisteminde de 22 kartlık sürüm kullanılmış olsa da Paragon ve Heroic olarak değişik kurallar uygulandı.

Ben de sizlere, 22 kartlık standart sürümün kurallarını ve kartlarını anlatacağım.

Deck of Many Things Nedir?

Deck of Many Things, genellikle bir kutu içerisinde veya deri kese içerisinde bulunur. Bu deste sadece kartlardan değil, fildişi taş veya plakaların üzerine kazınmış sembollerden de oluşabilir. Desteden çekilen karttaki büyü anında meydana gelir ve etkisini gösterir.

Desteden kart çekimi başladığı anda ilk kartı çeken kişi kaç kart çekileceğine karar verir. İlk kişi kart çekimini tamamladıktan sonra diğer kişi de 1 saat içinde kartları çekmek zorundadır. Aksi takdirde rastgele bir kart açılır ve oyuncu, o kartı seçmiş gibi etkilenir. 

Kart çekildikten sonra kartın büyüsü etkili olur ve kart, desteye geri döner. Sadece yeniden kart çekilmesini gerektiren kartlar o an geri dönmez.

Deck of Many Things

Deck of Many Things
Plaka Tarot Kartı Oyun Kartı Büyü Etkisi
Balance IX. Adalet Maça İki Karakterin yönelimini (alignment) anında değiştirir.
Comet Kılıç İkilisi Karo İki Sonraki yaratığı öldürüp 1 seviye atlarsın.
Donjon Kılıç Dörtlüsü Maça As Karakter hapsolur!
Euryale Kılıç Onlusu Maça Kız Bu andan itibaren karakter tüm kurtarma zarlarına –1 penaltı alır.
The Fates Kupa Üçlüsü Kupa As Bir kereliğine bir durumdan kurtulursun.
Flames XV. Şeytan Sinek Kız Evren dışı (outsider) bir yaratık ile düşman olursun.
Fool 0. Deli Joker (markalı) 10.000 XP kaybedersin ve yeniden kart çekersin.
Gem Kupa Yedilisi Kupa İki Seçtiğin 25 parça mücevher veya 50 parça ziynet kazanrsın.
Idiot Tılsımların İkilisi Sinek İki Zeka puanı (Intelligence) kaybersin (kalıcı). Yenden kart çekilebilir.
Jester XII. Asılmış Adam Joker (markasız) 10.000 XP kazanırsın ya da 2 kart çekersin.
Key V. Papa Kupa Kız Değerli bir büyülü silah kazanırsın.
Knight Kılıç Şövalyesi Kupa Vale 4. seviye bir savaşçı, senin hizmetkarın olur.
Moon XVIII. Ay Karo Kız 1d4 adet dilek (wish) hakkı kazanırsın.
Rogue Kılıç Beşlisi Maça Vale Bir arkadaşın sana düşman olur.
Ruin XVI. Kule Maça Papaz Anında tüm varlığın ve paran yok olur.
Skull XIII. Ölüm Sinek Vale Ölümcül Wraith’i yoketmelisin yoksa ölürsün.
Star XVII. Yıldız Karo Vale Bir yeteneğine anında +2 doğuştan bonus kazanırsın.
Sun XIX. Güneş Karo Papaz Faydalı bir orta fevkalade malzeme (medium wondrous item) ve 50.000 XP kazanırsın.
Talons Tılsımların Kraliçesi Sinek As Sahip olduğun tüm büyülü eşyalar kalıcı olarak yok olur.
Throne Değnek Dörtlüsü Kupa Papaz Diplomacy zarlarınıza +6 bonus alırsın ve küçük bir kalen olur.
Vizier IX. Yaşlı Adam Karo As Bir sonraki ikileminin cevabını bilirsin.
The Void Kılıç Sekizlisi Sinek Papaz Vücudun çalışır ancak ruhun herhangi bir yerde hapsolur.

Deck of Many Things kartları açıklaması:

deck-of-many-things-knightBalance (Denge): Karakter, yönelimini (alignment) kökten değiştirmek zorundadır. Eğer karakter yeni yönelimine uygun oynamazsa bir seviye kaybeder.

Comet (Göktaşı): Karakter, karşılaşacağı bir sonraki yaratığı veya yaratıkları tek elle öldürmek zorundadır, yoksa kartın etkisi yok olur. Eğer karakter başarılı olursa bir sonraki seviyeye geçecek kadar tecrübe puanı (XP) kazanır.

Donjon: Bu kart, hapsi simgeler. Bu hapis, güçlü bir hapis büyüsü (imprisonment spell) olabileceği gibi güçlü bir yaratığın tutsaklığı da olabilir. Karakterin tüm eşyaları ve büyüleri de kaybolur. Başka kart çekilemez.

Euryale: Bu kartın getirdiği lanet ancak bir Fates (Kader) kartı veya bir tanrı tarafından bozulabilir. Aksi takdirde karakter, tüm kurtarma zarlarına (saving throw) kalıcı olarak -1 penaltı alır.

Fates (Kader): Bu kart; karakterin gerçekliği veya tarihin gidişatını değiştirmeden, istediği bir olayı olmamış hale getirmesini sağlar. Unutmayın ki bir şeyin gelecekte olmasını sağlamaz. Bir olayın olmasını durdurmaya veya geri alınmasına sebep olur. Bu işlem, sadece kartı çeken karakter için geçerlidir. Diğer karakterler, o olayın sonuçlarından etkilenmiş olurlar.

Flames (Alevler): Kıskanç, kibirli ve sinirli bir düşmanınız olur. Evren dışı (outsider) yaratığın düşmanlığı siz veya o ölmeden bitmez. Evren dışı yaratık rasgele belirlenir ve karşılaşma 1d20 gün içerisinde gerçekleşir.

Fool (Aptal): Tecrübe Puanı (XP) kaybı ve yeniden kart çekme mecburidir. Bu kart çekildiği anda Jester (soytarı) dışındaki diğer kartlar gibi desteye dönmez.

Gem (Cevher): Bu kart zenginliği temsil eder. Mücevherler, üzerinde taşlar olan altından oluşur ve her biri 2.000 altın (gp) değerindedir. Ziynetler ise her biri 1.000 altın değerindedir.

Idiot (Salak): Bu kart, karakterin anında 1d4+1 zeka puanı (Intelligence) kaybetmesine sebep olur. Diğer kartı çekmek tamamen isteğe bağlıdır, mecbur değildir.

Jester (Soytarı): Bu kart çekildiği anda desteye geri dönmez. Karakter anında 10.000 XP kazanır veya 2 kart çeker. Diğer kartı çekmek tamamen isteğe bağlıdır, mecbur değildir.

Key (Anahtar): Kazanılan büyülü silah, karakterin kullanabileceği bir silah olmalıdır. Silah, bir anda karakterin elinde belirir.

Knight (Şövalye): Bir savaşçı bir anda belirir ve ölene kadar karaktere hizmet eder. Savaşçı, karakter ile aynı ırkta ve cinsiyettedir.

Moon (Ay): Bu kart, bazı durumlarda ayın evresi ile sembolize edilir. Eğer öyle ise dolunay halinde 4, dolunaya yakın halde 3, yarım ay halinde 2, hilal şeklinde 1 dilek hakkı verir. Onun dışında 4 dilek hakkı sağlar. Bu dilek (wish), 9. seviye büyücü büyüsü olan Dilek (Wish) büyüsü gibi çalışır. Karakterin kaç dilek hakkı varsa o kadar dakika içerisinde kullanmak zorundadır, yoksa bir daha kullanamaz.

deck-of-many-things-baldurs-gate-2Rogue (Düzenbaz): Bu kart çekildiğinde karakterin NPC (oyuncu olmayan) tanıdığı veya arkadaşı karaktere düşman olur ve sonsuza kadar öyle kalır. Eğer karakterin hiç arkadaşı yoksa güçlü bir kimsenin veya loncanın düşmanlığını kazanır. Arkadaşının veya güçlü kimsenin düşmanlığı tamamen gizlidir. Karakter, kimin kendisine düşman olduğunu bilmez. Bu olayın sonucu yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Ruin (Harabe): Adından da anlaşılacağı üzere karakterin büyülü olmayan tüm varlığı ve parası yok olur. Evi, arsası gibi şeyler de başkasının olur.

Skull (Kafatası): Ölümcül bir wraith (dread wraith) belirir. Bu nameft (undead) yaratık geri döndürme büyülerine karşı bağışıktır. Karakter, bu yaratıkla tek başına savaşmalıdır. Eğer partinin diğer üyeleri de yardım ederse, onların karşısında da ölümcül wraithler belirir. Eğer karakter ölürse, hiçbir şekilde diriltilemez. Dilek (wish) ve mucizeler de işe yaramaz.

Star (Yıldız): Karakterin seçeceği bir yeteneğe 2 puan eklenir. Bu iki puan, farklı iki yeteneğe bölünerek dağıtılamaz. Bu 2 puanın doğuştan gelen bir özellik olduğu varsayılır.

Sun (Güneş): Orta fevkalade malzeme (medium wondrous item) için zar atılır ve karakterin kullanabileceği bir malzeme seçilir. Karakterin kullanabileceği bir malzeme çıkana kadar zar atılmaya devam edilir.

Talons (Pençeler): Bu kart çekildiğinde karakterin sahip olduğu veya o an dokunduğu tüm büyülü malzemeler geri getirilemeyecek biçimde kaybolurlar.

Throne (Taht): Karakter, insanların gözünde gerçek bir lider olur. Karakterin, istediği bir yerde bir kalesi olur ancak bu yerin kararı 1 saat içerisinde verilmelidir. Aksi takdirde kale varolmaz.

Vizier (Vezir): Bu kart çekildiğinde karakter, karşılaştığı bir sorunun veya ikilemin doğru cevabının bilgeliğini kazanır. Bu sorunun veya ikilemin cevabını 1 sene içerisinde alabilir. 1 sene içerisinde problemin veya ikilemin çözümüne başvurmazsa büyü kaybolur. Bazen sorunun çözümü başka problemler de doğurabilir.

The Void (Boşluk): Karakterin vücudu çalışmaya devam eder, komada gibidir ancak karakterin ruhu başka bir düzlemde (plane) veya başka bir gezegende tutsak halde kalır. Büyük ihtimalle evren dışı güçlü bir yaratık tarafından ruhu esir tutulur. Hiçbir dilek (wish) büyüsü veya mucize bu ruhu geri getiremez ancak bu tür büyüler ile ruhun yeri öğrenilebilir. Başka kart çekilmez.

 

Burada, Dungeons & Dragons sisteminde yer alan Deck of Many Things’i anlattık çünkü bu büyülü malzemenin çıkışı Dungeons and Dragons sistemidir. Başka sistemlerdeki Deck of Many Things nesnesi farklılık gösterebilir. 

Dilerseniz, Deck of Many Things‘in daha yüksek kalite görseline buradaki dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Wizards of the Coast‘un sitesinde yer alan Deck of Many Things yaratma arayüzüne de buradan ulaşabilirsiniz.

Bol şanslar!

İlginizi Çekebilir  Batman: The Killing Joke'un Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu