Haberler

En İyi Canavar Hikayesini Yazın, Monster Kazanın!

monster-laptop

En iyi Canavar hikayesini yazın, Türkiye’nin en iyi oyun bilgisayarı Monster‘ı kazanın!

Frpnet ve Monster işbirliği ile son zamanların en fantastik yarışmalarından birine katılmak ister misiniz? Tek yapmanız gereken kaleminizi çıkartıp, fantastik bir hikaye yazmak.

Yazacağınız hikaye, Türkiye’nin önde gelen fantastik kurgu uzmanı isimler tarafından değerlendirilecek. Sonucunda ise Monster’ın canavar notebooklarından biri olan Monster Abra‘yı kazanma fırsatı yakalayacaksınız. Ayrıca yazdığınız hikayenin yayınlanması da cabası.

Yarışmanın kuralları şu şekilde:

 • Hikaye konusu serbesttir. Herhangi bir fantastik mekanda ve zamanda geçebilir.
 • Hikayenin merkezinde Semruk, Tulpar, Huma, Abra ve Markut olacaktır. Hikayenin merkezinde bu 5 yaratık da olacaktır, sadece 1 tanesi değil.
 • Bu beş canavar, mitolojide bahsedildiği şekillerde geçecektir. (Örneğin; Abra, bir kedi olarak anlatılmayacaktır)
 • Hikayeler en fazla 4000 kelime olacaktır.
 • Yarışmaya katılım süresi 1 aydır. (10 Aralık 2014, son katılım tarihidir)
 • Katılım süresi bittikten 1 ay sonra kazanan hikaye açıklanacaktır. (Ocak ayının ikinci haftası içerisinde)
 • Her katılımcı sadece 1 hikaye ile katılabilir.

Semruk, Tulpar, Huma, Abra ve Markut ne dediğinizi duyar gibiyiz. Bunlar Türk mitolojisinin efsanevi yaratıklarının olmasının yanı sıra Monster firmasının da canavar gibi notebooklarının modellerine ilham kaynağı oluyor. Monster ismindeki bir Türk markasının bu kadar güçlü notebook modellerine de Türk mitolojisinin güçlü ve kudretli yaratıklarının isimlerini vermesi çok doğal.

Semruk, Tulpar, Huma, Abra ve Markut yaratıklarının hepsini barındıran fantastik bir hikaye yazarak yarisma [@] frpnet.net adresine postalayın.

monster-abra-resim1

Yazdığınız hikaye Göktuğ Canbaba, Erbuğ Kaya, Kayra Keri Küpçü, Seçkin Sarpkaya ve Mehmet Berk Yaltırık‘tan oluşan jüri tarafından değerlendirilmeye alınacak. Jüri tarafından birinciliğe layık görülen hikayenin sahibine Monster Abra A5 notebook hediye edilecek.

Kazanan hikaye, küçük bir kitapçık olarak tüm Monster bilgisayarlar ile birlikte hediye edilecektir. Aynı zamanda yabancı dile de çevriltecektir. Kazanan hikaye aynı zamanda FRPNET Dijital Kitaplar‘da e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Hikayenin kullanım ve dağıtım hakkı Frpnet ve Monster Notebook’a ait olacaktır.

Yaratıkların detaylı açıklaması Deniz Karakurt tarafından hazırlanan Türk Söylence Sözlüğü içerisinde de bulunuyor. Sözlükten alıntı yaparak, bu yaratıkların görünümleri, karakterlerini ve özelliklerini sırasıyla paylaşalım.

Semruk / Çift Başlı Kartal

Çift başlı kartal şeklindedir. Güç ve kudretin sembolüdür. Doğunun ve batının hakimiyetini sembolize eder. Çift başlı kartal simgesini de Türkler, Orta Asya kültüründen göçler ve fetihler sayesinde tüm Dünya’ya taşımıştır.

Bakır tırnaklıdır. Sağ kanadı ile Güneş’i, sol kanadı ile Ay’ı kaplar. Yaşam Ağacı’nın tepesinde yaşar. Gökten yıldırımlar indirir. Altın renkli kanatları vardır. Pençeleriyle Ay ve Güneş’i tutar. Göğün kapısını bekler. Gece ve gündüzü, ak ve karayı, aydınlık ve karanlığı, evrendeki çiftliği simgeler. İki kartal, Yer ve Gök’ün tam ortasında evrenin dönüşüne uyarak birbirlerinin etrafında dönmeye başlamışlar ve sonra da birbirleriyle kaynaşıp tek bir varlık olmuşlardır.

Tulpar / Kanatlı At

Eşdeğer: TOLPAR

Uçan At. Kanatları olan genelde beyaz veyâ kara (tek renk) bir at olarak betimlenir. Kuday (Tanrı) tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır. Bunlar Manas destanında, ünlü savaşçıların bindiği, rüzgarı bile geçen efsânevî atlardır. Başkurt inançlarına göre onların kanatlarını hiç kimse göremez çünkü Tulpar kanatlarını yalnızca karanlıkta ve çok uzun mesâfeleri aşarken açar. Eğer birisi Tulpar’ın kanatlarını görürse, onun kaybolacağına inanılır. Moğolya devlet armasında Tulpar motifi yer alır. Ayrıca Kazakya’da bir havayolu şirketinin adı olarak kullanılmaktadır. “Tulpar” adı yalnızca Türk lehçelerinde değil komşu Avar, Lak, Andı, Dargı ve Tabasaran kavimlerinin dillerinde de yer alır. Osetler’de “Tolpar”, Çeçenlerde ise “Turpal” olarak bilinir. Bir Kumuk atasözünde şöyle der:

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar.

(Tulpar Dünyâ’nın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.)

Huma / Efsanevi Kuş

Eşdeğer: 1. HOMA, HOMAY, HÜMA 2. KUMA, KUMAY

Görünmeden dinlenmeksizin uçan, asla yere inmeyen efsânevî kuş. Bazı kaynaklarda ayakları olmadığı söylenir. Huma kuşunun canlı olarak asla yakalanamayacağı yaygın inançlar arasındadır. Kendini yakarak tükettiği ve küllerinden yeniden doğduğu söylenir. Cennete yaşadığı, çok yükseklerde uçup yedi kat göklerde ve burçları oluşturan takımyıldızlar arasında dolaştığı anlatılır. Hattâ Tanrı’ya kadar gidip gelebilen bir kuş olduğu bile ifâde edilir.

Başına konduğu kimseye mutluluk ve şans getirdiğine inanıldığı için Talih Kuşu veyâ Devlet Kuşu olarak da bilinir. Eski çağlarda bir hâkan ölünce halk bir alanda toplanır ve göğe bir kartal salınırdı, onun omzuna konduğu veyâ bazı uygulamalarda gölgesinin üzerine düştüğü kişi yeni hâkan olarak seçilmiş olurdu. Hümayun kelimesinin krallık veyâ hükümranlık anlamlarını içermesi bu nedenle Huma Kuşu ile alâkalıdır. Onun da “Umay (Humay)” adıyla ilgili olduğu düşünülür. Bu bağlamda tanrıça Umay Ana’nın kuşu olduğu da öne sürülen görüşler arasındadır. Bir Anadolu Halk türküsünde; “Kuma kuşu yükseklerden seslenir,” şeklinde bahsi geçen bu kuş Türk halk edebiyatında erişilemeyecek yüksekliklerin bir simgesidir. Sibirya inançlarında ise Hubay adlı kötü bir ruhun varlığından bahsedilir.

Abra / Yeraltı Yılanıları

Eşdeğer: 1. APRA ve YUTMA 2. ABURA ve UTMA

Yeraltındaki “Büyük Deniz”de (Tengiz/Tingiz’de) yaşayan ve ejdere benzeyen devasa iki yılandır. Timsaha benzer bir görünümleri vardır. Çatal kuyruklu ve dört ayaklıdırlar. Yapılan betimlemelere göre yeşil baldırlı, ak göğüslü, kayık gibi yassı çenelidirler. Erlik’in sarayını korurlar. Bir Yağna’yı (fili) tek lokmada yutabilirler. Gözleri parlak bakır renklidir. Ayakları ise kızıldır. İnanılmaz büyüklüktedirler, onları görenlerin yüreğine korku basar. Çok güçlü çeneleri vardır. Abra ve Yutpa, Erlik Han’ın sarayının bekçileri olarak da söylencelerde yer alırlar. Şaman elbisesinde ve davulunda onları simgeleyen resimler veyâ bez parçalarından yapılmış temsili figürler bulunur. Bu iki yeraltı yaratığı bazı
kaynaklarda Ker Abra ve Ker Yutpa olarak da anılırlar.

AnlamAbra: (Ab/Ap/Av/Az). Suda yüzen veyâ suları yöneten demektir. Abramak fiili, deniz taşıtlarını yönetmek mânâsı taşır. Aparmak kelimesi kapmak, alıp götürmek anlamlarını içerir. Ayrıca ağırlık içeriği kelime kökünde ve sözcük anlamında mevcuttur. Anadolu Türkçesi’nde Abra sözcüğü, tartıya koyulan ağırlık demektir. Ebren/Evren ise ejderha anlamı taşır.

Markut / Efsanevi Kuş

Eşdeğer: MERKÜT

Altay ve Moğol mitolojisindeki efsânevî kartaldır. Şamanları korur ve göğe yaptıkları yolculukta yardımcı olarak ruhlarına kılavuzluk eder. Güçleri tükenince sırtında yeryüzüne indirir. Anadolu’da yörük boyları arasında da rastlanan bir motiftir. Altaylardaki şamanların dualarında bu efsânevî kuşa şöyle seslenildiği kaydedilmiştir: “Sol kanadı Ay’ı örter / Sağ kanadı Güneş’i / Ey dokuz kartalın anası!

Bu İçeriğe Oy Verin

İlginizi Çekebilir  Rol Oyunları Türkiye Kanalını Takibe Alın

İlgili Makaleler

249 Yorum

 1. 4000 kelime azdır hacılar ben hakkını veremem 4000 kelimeyle arttırabiliyor muyuz kelime sayısını? olmazsa yazacağım yine de vakit bulursam. nam olsun kar olmasın.

 2. Hikaye yazma yeteneğim yok ama, ileride oğlum olursa adını semruk koyacağım. Saçma sapan arapça isimler yerine öz türkçe isimler koyalım çocuklarımızın isimlerini.. Bu yazıyı yayınladığınız için de tesekkürler, çok iyi bi fikir verdiniz bana.

 3. Ben katılıyorum. Laptop’um çok eskidi, tuşu kırık vs. :D Monster makineleri de her zaman merak ediyordum Bir yazar ve ufak çapta bir gamer olarak, o 4000 kelime yazılacak diyorum! :)

 4. Büyük çapta bir gamer küçük çapta bir yazar olarak ben de katılmayı düşünüyorum. Bilgisayarım yapabildiği tek işi neden yapmayayım ki :D

 5. Bir şey soracağım ama, canavar hikayesi derken burada listelenmiş yaratıklarla alakalı bir hikaye olacak yoksa kendimiz orjinal bir karakter mi tasarlayacağız yarışma ilgili daha detaylı kurallar listesi yayınlanması mümkün müdür?

 6. Yarışma kurallarında belirtilmiş olan 5 yaratık hikayenin merkezinde olmak zorunda. Hikayeyi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. İstersen bir karakter yaratırsınız, isterseniz bir evren. Dilerseniz bu 5 yaratığı kahramanlarınız yaparsınız. Tamamen sizin hayalgücünüze kalmış. :)

 7. Bir zamanlar ormanda küçük bir kulübe vardı. Bu kulübede bir çok insan beraber yaşıyordu. Bu insanlar hoşgörülü, yardımsever insanlardı. Bir gün bu kulübeye saldıran canavar içeriye girmişti. Masadaki yemekleri görünce ağzının suyu akmaya başladı ve yemekleri açlığıyla sömürdü. Saatler sonra içeriye gelen insanlar koydukları yemekleri göremeyince korkmaya başladılar.Günler sonra bu olay yeniden gerçekleşti.Bu duruma dur demek için aralarından gönüllü üç kişi seçtiler ve bu üç kişi saklandılar.En güzel yemekleri masaya koydular canavar bu kokuya yeniden gelmişti.İnsanların arasından Mehmet Bey dolaptan çıkıp bıçakla canavara saldırmaya başladı ama bu işe yaramadı.Bu kez Osman Bey kapının arkasından tabancayla ateş etmeye başladı başarılı olmuştu fakat bu ölmesine değil yaralanmasına sebep oldu.Son kişi Ali Bey ise bu durum için kapanı kullanarak küçük canavarı kapanla tuttu ve canavarın hareket edecek hali kalmamıştı.ve hep beraber diğer arkadaşları ile…

 8. yaratıkların öz geçmişlerine sadık kalınmak zorunlu mu mesela markutun bi şaman’ı değil de bi mage’i koruduğunu söyleyebilir miyiz

 9. Telif hakkı nasıl size ait oluyor ya ayıp bir şey kardeşim . Bir de yazar olacaksınız. Başkasının fikrine konmak nedir. Sizin amacınız yarışma değil sağlam bir kurgu bulup iyi bir hikaye ile biraz para kasmak bunu yapması içinde insanları kullanacaksınız. Ben niye aklıma gelen şeyleri sizin para kazanmanız için zorlayayım ki ? Peh.

 10. Yaptığınız işi gerçekten takdir ediyorum. Türk mitine olan ilgimi bu etkinliğiniz ile pekiştirmek benim açımdan çok sevindirici.
  Tarihimiz hakkında bilgili ve fantastik evrenler içinde dolanan usta kalemlerden başarılı eserler çıkacağına inancım tam. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yazmaya çalışacağım. Araştırmalarımı somuta dökmek ilerde de ”Niye böyle bir şey yapmamışım?” dememek için amatörce de olsa yarışmanıza katılacağım :). Kültürünü ve geçmişini öğrenmek açısından bu yarışma umarım bir çok kişiye yardımcı olur.

 11. Merhabalar, dikkat ederseniz telif hakkı değil dağıtım ve kullanım hakkı yazıyor. Bir yazar, kitabını yayınevine verdiğinde o kitabın da dağıtım ve kullanım hakkı yayınevine ait olur. Telifi için ise belirli bir süreliğine anlaşma imzalanır. Bu hikaye zaten yazarının adıyla yayınlanacak. Kimsenin emeğine konma gibi bir şey yok. Bir eser yayınlandığında telif için bir hak ödenir. Burada da yarışma ödülü olarak bilgisayar veriliyor.

 12. Yaratıkların hikayelerine sadık kalınması iyi olur. Yani mitolojide olduğu gibi kullanılırsa daha iyi olur.

 13. Detay belirtilmemiş ama, bu 4 canavarı yalancı ya da sahte (Oz Büyücüsü gibi mesela) yapmak sorun olur mu?

 14. 4000 Kelime çok az arttırabilirmiyiz ??
  (Az önce okudum bu konuyu dedim başlıyim hikayenin sadece başlangıç kısmında 2.195 kelime yazdım)

 15. Benim bir sorum olacak hikayede bir ana kahraman yapsak yan kahramanlar olarak ise 5 canavarı koysak olur mu

 16. Hikayem hazır nerden size ulaştıracam yarisma [@] frpnet.net bu adresi vermişsinizde bu adres hotmailmi yoksa sitede bize ulaşın kısmımı ayrıca hikayemizi size nasıl atacaz world dosyası şeklindemi yoksa zip e koyarakmı ayrıca zip e koyarak yanında not da gönderebilirmiyiz acil yardım ??

 17. Ortadaki @ işaretinin yanında çizgileri kaldırabilirsiniz, o zaman e-posta adresi ortaya çıkar. İstediğiniz formatta gönderebilirsiniz.

 18. Lütfen cevap verebilir misiniz?Hikâye bitti ama 5500 kelimeymiş.Yarışmaya katılamıyacak mıyım şimdi?

 19. Merhabalar. 4100 kelime kabul edilebilir ancak 5500 kelimeyi değerlendirmeye almak maalesef mümkün değil. Kısaltıp tekrar gönderebilirsiniz.

 20. İyi günler. Yollayacağımız yazıda, acaba birkaç temsili görsel öğe bulunabilirmi? Eğer olursa bunlar kullanacağımız kelime sayısından düşer mi? Zaman ayırıp cevapladığınız için şimdiden teşekkür ederim ^^

 21. Merhabalar, yarışma sadece hikaye yarışması olacak. Görsel belirtebilirsiniz ancak dikkate alınacak şey hikaye olacaktır.

 22. Merhaba, öykümü size gönderdim ancak iletildiğine dair bir geri bildirim alamadım. Bu konuyu netleştirir misiniz lütfen? Çok teşekkürler.

 23. bu 5 karakteri de kullanmamız gerekiyor mu? 4000 kelime zaten yeterince az, bi de 5 tane yaratığı da ekleyip kendi yaratığımızı da ekleyeceğiz?

  ayrıca yarattığımız yaratıkların ille de türk mitolojisine göre mi olması gerekiyor? Bi de istenen fantastik kurguda olabilir deniyor -_-

 24. Evet, 5 karakter hikayenin merkezinde olacak. Yaratıklar da mitolojideki gibi geçmesi gerekiyor. Yani yaratık deniz yaratığı iken hikayede uçan bir kuş olarak geçmemeli. Kurgu size kalmış, isterseniz günümüz olur isterseniz bilimkurgu vs…

 25. Benim kastettiğim bu 5 karakteri de ele alırsak, yaratacağımız karakterin türk öğelerine uygun olacağı. Eğer ki amaç buysa ne ala, ancak bu 5 karakteri de kullanıp cermen mitolojisine uygun bir karakter yaratamayız. üstelik 6 tane yaratığı 4000 kelimeye sığdırmak…

 26. İyi ve güzel bir etkinlik yapmışsınız. Ödül güzel. 5 tane yaratığın mutlaka olacağını söylemişsiniz ama 4000 kelime nedir? Biraz düşünseniz 4000 kelime ile 5 tane yaratıkla oluşturulmuş bir hikaye nasıl da komik olur anlardınız. Yani anlamadığım neden 4000 kelime basmak mı zor, uzun olursa okunmaz mı, bu mu yani? 4000 kelime ile o yaratıkları bir kapıdan geçerken tasvir edip yazabiliriz ancak.(!) Tabi okunmaya değer bir şeyler yazacaksak.

 27. Buradaki arkadaşların aksine hikayemi 1700 kelimede bitirdim ben. Kurgum ve olay örgüm oturaklı oldu. Beş canavarı da kullandım. Zorlasam anca 2000’e çıkar yani.
  Kısa olması seçiminizi çok etkiler mi onu merak ediyorum.

 28. Merhaba Abra olarak istediğiniz yaratık sizin dediğiniz gibi Abra ve Yutma olarak 2 yılan şeklinde mi geçecek yoksa sadece tek yılan şeklinde mi geçecek ?

 29. Ya yazdıklarınızın ya da söylediklerinizin farkında değilsiniz. Açıklamada 2 yılan diyor abra ve yutpa şeklinde. Şimdide yorumda ikiside aynı yılan diyorsunuz. Hikayeyi gönderdikten sonra üstelik. Tam bir fiyasko ya

 30. Yanlış anlaşılma olmasın. İkisi de aynı türde yaratık, bir farkı yok demek istedik. Yaratık ismi olarak Abra kullanılacaktır.

 31. Merhaba 4000 kelime demişsiniz kelime sayısının az olması bir etki yaratır mı? Teşekkürler.

 32. Merhaba…Hikayem an itibariyle bitti ancak 4800 kelime ve ben kısaltamam.Yaparsam kurgu alt üst olur.Hikayede bazı kelimeler çok kısa…4800 kelime sayılır mı?Yardım…

 33. Abra ve Yutma yılanlarını ikisinin de yılan olması dolayısıyla sadece abra ismini alacağız sanırım yani tek bir yılan olarak tasvir edeceğiz doğru anlamışım değil mi? Ona göre kurguyu değiştirmek zorundayım?

 34. Hikayeyi gönderdiğimiz mailin gmail,hotmail olması fark eder mi? Ayrıca hikayenin sonuna İsim-Soyisim , Telefon numarası , Adres gibi bilgiler eklemeli miyiz ?

 35. iki veya 3 arkadaş ortak bir hikayeyle katılabilir miyiz birde gerçek sözlerden alıntı yapsak bir sıkıntı çıkar mı(telifte vs.)

 36. Hikayeyi gönderdiğimiz mailin gmail,hotmail olması fark eder mi? Ayrıca
  hikayenin sonuna İsim-Soyisim , Telefon numarası , Adres gibi bilgiler
  eklemeli miyiz ?

 37. Hayır fark etmez. Hikaye bize ulaşsın yeter. Kazanan kişiye e-posta yoluyla ulaşacağız.

 38. Sorun olmaz ama 1 cümle ile geçmesi doğru değil. Yan kahraman dahi olsa hikaye kurgusunda yer edinmeliler.

 39. Beş efsanevi yaratığı hikayede eşit şekilde mi ele almalıyız? Örneğin birini daha çok ön plana çıkarmak ve diğerlerini biraz daha geri planda tutmak gibi?

 40. Merhabalar ben Abra ve Yutpa’yı iki ayrı devasa yılan olarak kullandım, sorun teşkil eder mi bu?

 41. bu 5 ana karakter dışında kendimizde 2-3 karakter ekleyebiliyoruz değilmi? bunda sınır varmı?

 42. hikayede karakterlere isim vererek anlatsak olurmu? örneğin semruk’un ismi; xxx olsun, tulparın ismi yyy olsun. yani diyalog ve cümlelerde onlara verdiğimiz isimlerimi geçireceğiz?

 43. yazacak bu kadar kelimeyi nereden bulduklarına şaşırdım ve 4000 kelimeye gelen arkadaşların hikayelerini inanılmaz merak ettim. Arkadaşlar abartmayın bence limit olarak 4000 çok iyi. Sizden kitap yazmanız istense limitsiz olurdu. hikaye yazacaksınız ve bu 5 mitolojik canavarı kullanarak yazmak oldukça iyi bence.

 44. tabiki de var burada her konuda uyumlu bir hikaye yazmanız isteniyor ve ardınızda birilerini bırakacaksanız kurallara dikkat etmeniz gerekir.

 45. bence olayları güzelce açıkladıysan ve tadı damakta kaldıysa yeterlidir. güzel yazdıysan ve tüm canavarları kullandıysan o fazla etkilemez

 46. Yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum hikayemi hazırladım ve göndermek istiyorum ancak içimde şöyle bir kuşku var lütfen yanlış anlamayın :) Değerlendirme ne kadar dürüst olacak? Günümüz de insanlar hiç güvenilir değil ve hikayeyi bitirdikten sonra acaba jüri bir tanıdık seçer de diğer fikirleri kendi hikayelerinde kullanmak üzerine alır mı ? :) Malum hepsi fantastik kurgu yazarları? Lütfen kişisel olarak suçlama da bulunmuş gibi anlamayın :)

 47. Hikayeyi gönderdikten sonra kısa bir süre içerisinde “Hikayeniz bize ulaşmıştır.” şeklinde bir geri dönüş yaparsanız herkes adına daha faydalı olacaktır.Zira ufak bir aksilikten dolayı ulaşmayan hikayeler boşuna yazılmış olabilir.Daha geçenlerde bir mailim “gönderildi” olarak gözükürken karşı taraf benim mailimi alamamıştı.Bu tarz şeylerin önüne geçmek gerek.Ayrıca böyle bir bilgilendirme yapılmadığı takdirde de benim gibi obsesif kompulsif bozukluğa sahip bireyler hikayenin iletilememiş olabileceği kafasıyla baya acılar çekecektir haberiniz olsun. :)

 48. Evet bu konuda bir açıklama gelse güzel olur. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmesini herkesin adına istemezdim.

 49. E-postalar, katılım süresi tamamlandıktan kontrol edilecek. Herkese cevap atılacak. Eğer cevap almadıysanız 3 gün daha süre verilecektir.

 50. Merhaba ben hikaye de ilk bir giriş uyguladım ve bu hikayenin hemen hemen 2000 kelime kapsadı geriye kalan yerde yaratıkları devreye soktum acaba bu sorun olur mu? Belli bir kurguya dayanmasını istediğim için böyle yaptım yani direk yaratıkları ortaya çıkartsaydım biraz sorun olurdu gibi hissettim ?

 51. 4000 kelimelik bir fantastik öykü yazmak gerçekten çok güç. Bilgisayarla birlikte kazanan kişinin adı duyurulmalı bence. yarışmaya katılmıyorum ama düşüncem böyle. 5 karakter ile minik bir öykü yazmak pek kolay değildir

 52. Son katılım tarihi 8 Aralıktan 10 Aralığa çıkarılmış.Gözümden kaçmadı :D 9 Aralıkta gönderebilir miyiz?

 53. Yanlış anlamazsanız bişey soracağım bu bilgisayarın tl değeri ne kadar? yani benimde leptopum var ve yenılemek istiyorum. isabet oldu :) fantastık ıle aramda çok iyi. (yarışmayı bugün gördüm.) :(:(:(:(:(

 54. Karakterlerin bütün özelliklerini yazmak zorunda mıyız? 4000 kelimeye sığdırmak hepsini…

 55. Yazılan öykü, verilen adrese, ne şekilde hangi formatta gönderilecek? Gönderilen iletide olması gerekenler nelerdir? 4000 kelimelik öykü dosyası .doc uzantılı olarak, bunun dışında başka işlemler de var mıdır?

 56. Diyaloğa yer vermek sıkıntı yaratır mı? Birde bölüm bölüm yazsak bir problem olur mu? (örn; 1.bölüm… 2.bölüm…) Teşekkürler.

 57. Hikayenin karakterleri yalnızca bu mitolojik varlıklardan oluşmak durumunda değildir umuyorum. Yani merkezinde insanların olduğu ama içinde bahsedilen beş varlığı da ilgili bir şekilde barındıran bir hikaye, format dışı kalmayacaktır değil mi?

 58. Yarışmayı yeni gördüm acaba 10 aralık tarihinde okunmaya başlansa ama yarışma bi 5 gün daha uzatılsa böyle birsey olabilirmi yarışmayı henüz gördüm :/ ?

 59. Merhabalar, yarışma 8 Aralık’ta bitecekti ancak 10 Aralık’a uzattık. Maalesef mümkün değil.

 60. Konu etki eder jürileri? Yani çok değişik, çok fantastik bir konu, diğer basit konulara nazaran daha çok beğeni kazanır mutlaka.

 61. Allah Kahretsin ! iki haftadır uğraşıyorum hikayeyi yazmak için sadece isimleri kullandım ancak allta yorumda yetkili arkadaş yılanı hikayede kuş yapamazsınız yazmış hikayem boşa mı gidecek şimdi ? son 4 gün kala baştan yazamam….

 62. aynen uzatılmasın bir daha uzatılırsa zaten umudu keserim. Böyle birşey artık işi çocuklaştırır

 63. Admin hikayeyi kendi oluşturduğumuz hayali bir dünya üzerinden yürütebilir miyiz? Yoksa bir şart mı koşuyorsunuz? Ayrıca karakterlere sınır koymamanıza sevindim :)

 64. selam, hikayeyi göndermek sorun değil de sanırım alındığına dair bir bilgi gelse fena olmazdı. :)

 65. Selamlar, hikayemi gönderdim, ama bana mailimin gecikmeli gittiğine dair bir bildirim geldi, şu anda emin olamıyorum elinize ulaşıp ulaşmadığından, elinize ulaşan başvurulara geri dönüş yapmanız mümkün mü acaba? Çünkü o kadar emek harcayıp yazdığımız hikayeler elinize ulaşamadığı için boşa giderse yazık olur.

 66. benim bilgisayarımda .doc veya .pdf uzantıları olmuyor size .rtf ile yollasam ? (zengin metin belgesi)

 67. İyi çalışmalar bende pdf yok dosyamı word formatında göndersem bir sıkıntı olmaz sanırım?

 68. Konudan bugün haberim oldu ve an itibarı ile hikayem hazır. Ancak kullanım ve dağıtım haklarını tamamen elinizde bulunduracağınız kısmı çok bencilce olmuş. Yazmakta olduğum hikayeyi size göndermek yerine blogger’da yayınlayacağım.

 69. Kullanım ve dağıtım hakkı yazarda da olacaktır ancak yazarın bunu izinsiz olarak yayınlatması mümkün olmayacaktır.

 70. Kaeakter siniri derken . Ben be ana karakteri kullandim ve ayrica birkac tanede karater ekledim . Bi sorun olmaz sanirim

 71. %10luk aşmayı yani 4400’e kadar uzatabilceğimizi duydum doğrumudur? Hikayem 4349 kelime..Lütfen cevap verir misiniz? 9 Aralıkta göndermeyi düşünüyorum

 72. Abi adamlar dizüstünü yılan olan bir karaktere göre hazırlamışlar senin için dizüstünü mü değiştirsinler, isteğin tuhaf değil mi sence?

 73. Ulan 6 sözcük ile yazılmış hikaye bile var , Ernest Hemingway tarafından yazılmış. Millet ölüp bitiyor. Bunu da beğenmezsin sen şimdi. 4000 sözcük yetmiyorsa kendi yeteneğinde ara sıkıntıyı.

 74. hikayenin kullanım dağıtım hakları yazardada olacak degılmı? peki haklar sizde kalınca dağıtım yapıyormusunuz? e kıtap dışında bir dağıtım?

 75. Yarışma adresini kopyalayıp yapıştırınca adres tanımlanamıyor. İki boşluğu ve köşeli parantezleri silince mail gönderebildim. Mailin ulaştığına dair bilgi mesajı atarsanız memnun olurum.
  Kolay gelsin.

 76. Evet beğenmiyorum. 4000 kelime bana yetmiyor, iyi bir hikaye için daha fazlası lazım. Yeteneğimle alakalı olabilir çünkü sen bir kaç sözcükle bile kişiliğinle ilgili birçok ipucu vermişsin. Baya yetenekli gibisin; eğer hikaye yazacak olursan muhakkak okuyacağıma emin olabilirsin.

 77. Hikaye neredeyse hazır g-mail olarak gönderebilir miyiz? Ve sonuna telefon,adres,vs.yazacak mıyız? Teşekkürler.

 78. Yukarıda belirtilen adrese e-posta yoluyla gönderilecek. E-posta içerisine bilgilerinizi yazabilirsiniz.

 79. Selamlar,
  Hikayemi hazırladıktan sonra mail olarak gönderdim sizlere. Ancak, üzerinden o kadar fazla geçmeme rağmen, son paragrafta tırnak işareti açıp, kapatmayı unuttuğumu ancak şimdi fark edebiliyorum. Düzeltip tekrar bir mail mi atmalıyım, yoksa bu bir sorun teşkil etmez mi?
  Teşekkürlerimle..

 80. Son bir sorum daha olacak. Hikayede çok fazla ayrıntı yok bu bir sorun oluşturur mu? Rahatsız ediyorsam afedersiniz.

 81. Merhaba hikayeyi bugün oturup yetiştirmeye çalışıyorum kurguyu anca düzenledim ancak 4400 kelime kadar olabilir demişsiniz ve hikayeye tam 3000. kelime de yaratıkları dahil edebildim. Yani bu yaratıkları nasıl desem bir savaş ortamında en başında 5 yaratık vardı diye değilde belli bir kurguya sonradan eklesek sıkıntı çıkar mı?

 82. Kendimi açıklamamda sözcüklerin kifayeti yetmiş bana demek ki.
  Az da olsa bir tanıtmışım kendimi. Ayrıca, sanırım birinin sana eleştiri sunması için önce âlâ olması gerekiyor. Yetenekli olduğuma dair bir şey demedim, yazıldığı üzere. Çocuksu münakaşakârlığın seni böyle bir yanıt vermeye itmiş olmalı. Belki hikayeden ziyade roman sana daha uygun bir alandır?
  Ne yapsınlar istiyorsun ki, sana özel bir kulvar açsınlar da sen orada mı yarışasın?

 83. Anladım ama merkezi derken kastınız nedir tam olarak? Ana karakterler mi yaratıklar olacak yoksa yan karakter olabilir mi? Benim bahsettiğim şey hikayenin gidişatı konusunda çok önemli bir rol versek ve hikaye onlar sayesinde bir sonuca ulaşsa sorun olur mu ?

 84. Yani karakter yolda Tulpar gördü diye 1 cümlede geçmeyecek. Bu karakterler hikayede bir rol oynayacaklar.

 85. Lütfen Cevap Verirseniz Sevinirim Ben Yarışmayı Daha Yeni Öğrendim Ve Yazmaya Başladım Eğer 1 Güne Bitmezse Başka Kısa Bir Süre Verilir Mi ?

 86. Peki Hikayede Bu Yaratıkların Hikayelerinin Aynı Mı Olması Gerekir Yoksa Sadece Özelliklerinin Mi Aynı Olması Gerekir ?

 87. Ya Da Şöyle Söyliyim Yaratıkların Özellikleri Hariç Her Şeyini Kendimiz Düzenleyebilirmiyiz ?

 88. 4000 kelime ile sınırlı 5 ana karakterin olduğu bir hikayede ne kadar ayrıntıya yer verilebilir ki zaten :D İnşallah hak eden kazanır.

 89. Peki bu geri dönüş ne zaman yapılacak ve geri dönüş alınamazsa bir tekrar gönderme fırsatımız falan olacak mı?

 90. Son katılım 10 Aralık olarak belirtilmiş, ancak herhangi bir saat yazılmamış. O halde 10 aralık günü saat 23:59’a kadar hikayeleri size gönderebiliriz değil mi :)

 91. Hikayede bu 5 yaratığın hepsini tam merkeze almasak; bazılarının, hikayeyle bağlantılı olarak, tanımına uygun bir anda ve şekilde sadece ismini zikretsek kabul olunur mu?

 92. Hikayenizi bilmediğimiz için nasıl bir şeyden bahsettiğinizi tam bilemiyoruz ancak kurallar yukarıda yazıyor.

 93. Bende bundan bahsetmiştim. Çünkü 5 yaratığı 4000 kelime ile sınırlandırmak, eğer onların üzerinden bir konu çıkartılacak ise bu kelime sınırı ile ancak boşlukları olan bir hikaye olur. Bende başka bir konu üzerinden 3000 kelimelik bir kurgunun üzerine geriye kalan 1400 kelimeyi bu yaratıklara ayırdım. Hikayenin gidişatını değiştirseler de asıl tema da bu yaratıklar yok umarım kabul edilir.

 94. Acaba yarışma 9 Aralığı 10 Aralığa bağlayan gecemi bitecek yoksa 10 Aralığı 11 Aralığa bağlayan gecemi bitecek ?

 95. Hayır, sadece kısıtlamalar yapılırken daha geniş olunmalı; işte ben bunu istiyorum. Sonuçta usta bir yazar burada hikaye yazmaz. Yazacak kişiler daha amatör kişiler.(Bende dahil) İşte bu yüzden kısıtlamaların daha geniş tutulmasından yanayım. Elbette bir çok iyi yazar için 4000 kelime yeterli hatta fazladır bile (sende bunlardan birisin) ama sonuçta yazım deneyimi çok iyi olmayan kişiler için bu kısıtlama çok can sıkıcı. Her neyse bu benim fikrim ve bunu değiştirmeye niyetim yok.

  Not: Ben zaten hikaye değil roman yazıyorum. Ayrıca çocuksu münakaşakârlığım filan yok, öyle cevap verdim çünkü bana “ulan ” gibi seviyesiz ve çocukça bir hitapla seslenen birine ancak öyle bir cevap verilebilirdi. Ardından bana “Bunu da beğenmezsin sen şimdi.” dedin. Burada verilmesi gereken cevap daha farklıydı. Mesela: “Sanane arkadaşım seni ne ilgilendiriyor? Sen kimsin de beni eleştiriyorsun durduk yere?” Yine de saygımdan bir şey demedim. Sonra da kalkmış çocukça münakaşadan bahsediyorsun. Önce kendine bir bakmanı öneririm arkadaşım. Zira seninden dediğin gibi “kendini açıklamanda sözcüklerin kifayeti yetmiş” sana gerçektende.

 96. Yaratıklara fazla dikkat çekmeyen özellikler ekleyebilirmiyiz? Mesela örnek olarak Tulpar’lar meyveleri çok sever gibisinden. Bunlar sorun teşkil eder mi?

 97. Merhabalar, ben Abra ve Yutpa’yı iki farklı karakter olarak hikayeme işleyip göndermiştim. Bu kurallara aykırı değildir değil mi, çünkü bazı kaynaklarda bunlar ayrı yaratıklar olarak geçerken bazılarında tek bir canlıdan söz ediliyor. Teşekkürler.

 98. Merhaba. Bir şey öğrenmek istiyorum. Yazdığım hikayenin asıl metni 4000 kelimeden fazla. Şimdi hikayenin aslını bozmadan revize ederek yeni halini size postalayacağım. Sormak istediğim şu ki; Revize edilmiş haliyle aslını da yollasam mı? Buna gerek var mıdır? Saygılar.

 99. Merhaba ben yanlışlıkla aynı hikayeyi 2 kez farklı hesabım ile gönderdim bir sorun olur mu?

 100. Başka kaynaklara baktım o hariç hepsi 3950 dedi bende gönderdim Ahmet Hatipoğlu olarak hikayeyi okuduktan sonra birde siz kontrol etseniz ?

 101. Başlık dahil ve imlaya dikkat ederek tam 4400 kelime de bitirdim gönderdim umarım sorun olmaz ve eliniz ulaşmıştır..

 102. KeriCromwell Hikayem’de bir kelime eksik kaldı düzeltme olması için bir kelimeyi değiştirerek bir daha göndericeğim.23:20 Saat hala vaktimiz var değil mi? :)

 103. Merhaba 10 dk önce gönderdim ben öykümü. Yani gece 00:01 de internete bağlanmaya çalışırken sorun yaşadım. 2 dk geç kalmak problem olur mu? Kabul edilir mi öyküm?.

 104. Abi öncelikle böyle bir yarışma düzenlediğiniz için teşekkür ederim sayenizde mitolojimizi öğrendik katılan neredeyse herkes amatör avaba kazanamayanlarada şöyle yapsaydınız daha iyi olur du şeklinde geri bildirim yapsanız olur mu içimizden gerçekten yazar olmayı arzu edenler vardır(mesela ben) geri bildiriminiz çok daha iyi bir yazar olmamızı sağlayacaktır en azından eksiklerimizi görürüz

 105. Ben yetiştiremedim. Kaynakları yanıma aldım, öylece duruyorlar. Beklenmedik gelişmeler oldu, o yazılacak hikaye yazılamadı…

 106. Merhaba, aklıma şu an takıldı da ben e-postada hikayeyi ekte bir Word dosyası olarak yolladım, umarım sorun olmamıştır, niyeyse bu takıldı aklıma :D

 107. Merhaba,anca burdan ulaşabildim ben 10aralık saat 10:20 de gonderdim bana delay(gecimeli cevabini verdi sistem anlamamistim) ve dün akşam mesajın iletilmediği yanıtı geldi yapabilecek bir şeyimiz yok mudur. Hotmailiniz olsa sslerini gonderebilirdim

 108. Yeraltındaki “Büyük Deniz”de (Tengiz/Tingiz’de) yaşayan ve ejdere benzeyen devasa iki yılandır ?

 109. Evet yahu, ne oldu yarışma? Ne zaman belli olur tahminen, tamam kazanmayacağım ama okumak istiyorum kazananı. :D

 110. Bildiğim kadarıyla yarışmaya çok fazla hikayenin gönderilmesi, sonuçların açıklanmasını ocak ayının son haftasına erteletti.

 111. “Harbi mi diyon qnq” diyesim geldi… Ne kadar da alçak gönüllüsün öyle :D

 112. Bir tek heyecanlanan ben değilim güzel kardeşim, buraya ekle fotoğrafı herkes görsün.

 113. Konuya açıklık getirdiğiniz için teşekkürler, sanırım oldukça genç bir arkadaşın gazabına uğradım :)

 114. Hocam en azından 5 kişilik jüriden. Okumalarını bitiren jüri üyeleri en beğendiklerini kendi nezdilerinde açıklasınlar olmaz mı?

 115. En azından 1. 2. 3. vs gibi bir derecelendirme yapacaklarını düşünüyorum. Pat diye hadi bu birinci oldu diğerleri çizildi denmez sanırım. İlk ona-on beşe girenler vs ayrılır tekrar degerlendirilir. Dediğim ilk 10 uda açıklarlar sanırım o kadar da değil :)

 116. DERECE ISTIYORUZ. PAT DIYE BIRINCI ACIKLANIRSA BUTUN KATILAN ARKADASLARI UZER. 1.2.3 SIRALAMASK YAPMANIZI ISTIYORUZ. EN AZINDAN KATILANLARIN ‘HAKKI’ VERILMIS OLSUN. LUTFEN BUNU DIKKATE ALIN SAYIN ADMIN…

 117. Bence de açıklanırken direk 1.’yi açıklamanız,kendi nezdinizde diğer 1.’liğe yaklaşabilen hikayeler için biraz saygısızlık gibi olacaktır.Diğer arkadaşlarımızın da dediği gibi derecelendirme yapıp en azından birçok hikaye arasından ilk 10’a giren hikayeleri sıralayarak güzel ve yaratıcı hikayelere hakkını vermiş olursunuz. Teşekkürler. :)

 118. Bekliyoruz ancak tek bir haber yapmayı dahi layık görmüyorlar. Site günde 4-5 kez güncellenmesine rağmen yorumlara kulak tıkanmış durumdalar.

 119. Gönderilen hikâyede imla ne kadar önemli?Yarışma bitmeden göndermiştim, çok fazla hatamın olduğunu fark ettim tekrar göndericektim fakat iptal olur diye göndermedim.:/ Katılan herkeze başarılar merakla beklenen gün çok yakında …

 120. ARKADASLAR UNUTMAYINKI BIR TANE BIRINCI CIKACAK BU SIZDE OLMAYABILIRSINIZ. BARI DERECE YAPSINLAR BRLKI ISMINIZI ILK 10 DA GORURSUNUZ. BU BILE HEPIMIZI SEVINDIRIR. BU YONDE YORUMLAR ATINKI JURILER SESIMIZI DUYSUN HERKESE BASARILAR…

 121. yarışma haziran ayının sonunda açıklanacakmış bir iki günde değerlendirme yanlış olur. Çünkü günü güne attık yetişmiyor :)

  not: yılı henüz belli değil

 122. Atalarımızın bir lafı vardır , Akıl yaşta değil baştadır. Öldüyseniz Dünya’ya bir iyilik yapmış oldum :)

 123. Arkadaşlar belkide yorumları dikkate alıp direkt 1.yi açıklamamak için sıralama yapmaya çalışıyorlardır? Belki de bu yüzden biraz gecikti? olabilir mi?

 124. Sevgili katılımcılar,

  Biliyoruz, sonuçları görmek için çok heyecanlısınız. Bizler de sonuçları açıklamak için bize ulaşan 200’e yakın hikayeyi hiçbir haksızlık olmasın diye ince ince değerlendiriyoruz. Size söz verdiğimiz gibi ay sonuna yaklaştık ancak açıklamayı muhtemelen 1 Şubat’ta yapacağız. Jüriler olarak adil bir değerlendirme yapmak için son bir toplantı yapıp net bir değerlendirme yapacağız. Sizleri de kırmayıp sadece birinci olanı değil ilk 3 veya 5’i açıklayacağız. Affınıza sığınıyoruz ve sabrınızı diliyoruz. Teşekkür ederiz. İlk fırsatta sonuçları açıklayacağız.

 125. hayatımda ilk kez bir yarışmaya katıldım ve çok heyecanlıyım anasayfam bu sayfa oldu resmen :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.