Fallout

New California Republic

ncr-asker-gorsel

Fallout serisinde her yerde kaos yok. Fallout 2 ile birlikte devlet düzeni anlayışını getiren ve etrafa dağıtan yeni bir organizasyonla karşılaştık. Aslında NCR için organizasyon kelimesini kullanmak pek uygun olmaz. Çünkü NCR, yayılmacı bir politika izleyerek Kuzey Amerika’daki toprakları kontrol altına almayı amaçlayan bir devlet düzeni.

New California Republic ya da kısaltma hali olarak NCR, merkez olarak California’da kurulmuş bir devlet. Nevada, Oregon, Mexico ve Colorado Nehri’ne kadar uzanmayı başarmış sınırları bulunuyor. NCR, eski devlet düzenini geri getirmeyi amaçlayan, kişisel özgürlüklerin korunmasından yana, demokratik yapıya sahip bir organizasyon. Bunda oldukça da başarılar. Hatta eski devlet düzenini anımsatacak birçok kanunları var.

NCR, demokratik anlayışını yayılmacı politika ile diğer kasaba ve yerleşimlere de sunmaya başlamasıyla dengeler de değişmeye başlar. Haliyle demokrasinin olduğu yerde yozlaşma ve adam kayırmaca gibi eski devlet düzeninden kalan kötü alışkanlıklar da gelecektir.

Tarihi

ncr-bayrak-gorsel

Vault Dweller’ın, Tandi isimli Shady Sans yerlisini kurtarması bir nevi NCR’ın miladı olarak kabul edilir. Aradesh’in kızı olan Tandi, ideallerine kuvvetlice tutunmuş, gerçekçi bir kadındı. İlerleyen yıllarda Tandi’nin fikirleri civar kasabaları da hareketlendirecekti.

2186 yılına geldiğimizde ekonomik olarak kuvvetli bir nokta haline gelen Shady Sands, Hub ve çevresini kontrol altına alarak New California Republic’in kurulmasına olanak sağladı. NCR’ın idealleri kısa sürede tüm çorak topraklara yayıldı. Elbette bu fikirlerden hoşlanmayan topluluklar da bulunuyordu.

2189 yılının sonunda, Shady Sands, Maxson, Hub, Los Angeles ve Dayglow NCR’ın kontrolü altındaydı. Bu da Brotherhood of Steel’in dikkatini çekti ve uzaktan izlemeye başladılar.

2241 yılında Tandi
2241 yılında Tandi

2196 yılı NCR için bir nevi dönüm noktası oldu. NCR’ın başkanı Aradesh öldü. Onun ölümünün ardından NCR konseyi, yeni başkan olarak Aradesh’in kızı Tandi’yi seçti. Tandi’nin önderliğindeki NCR 2241 yılında Junktown kasabasını kanatları altına aldılar.

Junktown’ın önemi bir ticari merkez olması, NCR’ın ekonomik gücünü de ikiye katladı. Brahmin ticaretinde öncü olan NCR yemek, kıyafet gibi diğer ticari konularda San Francisco ve Vault City ile rekabete başladı.

Bu yıllarda NCR New Khans adı verilen bir yağmacı grubuyla sıkıntı yaşamaya başladı. Vault City ise NCR’ın büyümesinden rahatsız oluyor ve bu organizasyona karşı kötüleme propagandaları yapmaya başladı. NCR’ın en büyük sorunu ise atalarının geldiği Vault 15’in bir grup yerli tarafından ele geçirilmesiydi.

Tandi tarafından göreve alınan Chosen One, New Khan yağmacılarını ortadan kaldırdı. Vault 15 bölgesinde yaşayan insanlar da NCR ile anlaşma yapmaya yanaştılar. Böylece NCR’ın toprakları daha da genişledi.

NCR’ın büyümesi sadece Brotherhood of Steel’i ilgilendirmiyordu. Kuzey topraklarında gizlice çalışmalarını sürdüren Enclave de NCR’ın farkına vardı. Enclave Brotherhood of Steel ile ortak düşmanlarıydı. Ancak Brotherhood of Steel, NCR’ın dış politikasında pasif kalmayı tercih ediyordu.

Sonunda 2246 yılında, NCR ve BoS bir araya gelerek Enclave tehlikesini ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu da tarihe NCR-Enclave savaşı olarak geçti. NCR, Navarro’yu ve oradaki birçok gelişmiş teknolojiyi ele geçirdi. Ne yazık ki, NCR’ın bilim insanları ele geçirilen gelişmiş teknolojiyi kullanabilecek kapasitede değildi. NCR, Enclave’in arkasında bıraktığı petrol platformunda ve ana karargahları üzerinde herhangi bir hak iddia etmedi. Çünkü başka sorunları vardı.

NCR, New Khan yağmacılarının ardından birçok saldırıyla boğuştu. Viperlar, Jackallar ve geriye kalan diğer irili-ufaklı yağmacılar, NCR için büyük sıkıntı oluşturuyordu. Enclave ile savaşa yardım eden BoS, yağmacılara karşı NCR ile birlik olmayı kabul etmedi. NCR bu gruplarla mücadele ederek, onları Mojave Çölü’ne kovdu.

mojave-colu

Tandi’nin 2248 yılındaki ölümünün ardından NCR’ın başına Joanna Tibbett geçti. Tibbett, böylece NCR’ın üçüncü başkanı oldu. Geriye kalan Enclave askerleri halen çorak topraklardaydı. NCR bu kişileri yakaladı ve savaş suçlarından dolayı yargıladı. Böylece Enclave’den geriye kalanlar doğuya ve Mojave Çölü’ne sürüldü.

Enclave’den geriye kalanları kovalayan NCR, 2253 yılında Mojave Çölü’ne giriş yaptı. 38 kişilik NCR gözcü grubu, bölgedeki saldırganlar tarafından katledildi. Saldırı sonucunda konsey, oy birliği ile Joanna Tibbett’i başkanlıktan aldı. Yerine Wendell Peterson getirildi.

Peterson ile birlikte NCR’ın, Enclave’e olan düşmanlığı yavaşça ortadan kalktı ve unutuldu. Yeniden eski yayılmacı politikalarına dönmeye karar verdiler. Mojave Çölü’ne giriş yapan NCR, bölgeye 3 asker taburu yollamaya karar verdi. Bölgede kontrolü ele geçirmeye çalışacaklardı. Ancak, Mr. House Securitron adı verilen robotlar ve Three Families adı verilen ailelerin yardımıyla New Vegas’ı yeniden inşa etmekle meşguldü. Mr. House, NCR’ın planlarının farkındaydı ve New Vegas’tan vazgeçmeyi planlamıyordu.

Mojave Çölü Harekatı

NCR, 2253 tarihinde Mojave Çölü’ne resmen giriş yapmıştı. Aynı yıl 38 NCR vatandaşı katledilmişti. NCR, bunu yapanların peşini bırakmak istemiyordu. NCR, bölgeyi daha iyi bir yer haline getirmek amacıyla 2270 yılında, Bulhead City’nin etrafındaki tüm kabileleri ve yağmacıları öldürdü. Böylece kuvvetini herkese göstermiş oldu.ncr-propaganda-poster-004

Bu olayın bir yıl ardından Ranger Unification Treaty anlaşması imzalanarak, daha fazla NCR vatandaşı bölgeye göç etmesine izin verildi. 2272 yılında ise Mojave NCR Karakolu kuruldu.

Tam da bu dönemde Brotherhood of Steel ile olan ipler gerilmeye başladı. Eskiden müttefik olan bu iki grup, yaşanan olaylar neticesinde birbirlerinden şüphe duymaya başladılar. BoS’un elinde gelişmiş teknoloji bulunuyordu ve sayıları azdı. Öte yandan NCR oldukça kalabalık gruplarla saldırı yapabiliyordu.

Bu da ikisinin arasında oluşabilecek büyük bir çaplı savaşı önlüyordu. Çünkü her halükarda, iki taraftan da fazlasıyla zayiat verilebilirdi. Bu yüzden Mojave Çölü’ndeki NCR ve BoS ilişkileri tarafsız olarak devam etti.

Mojave Çölü’nde kalıcı olmak için planlar yapan NCR konseyi, 2273 yılında Caesar’s Legion ile ilk defa karşılaştı. Lejyonerler, Sterling isimli bir NCR askerini ele geçirerek ona işkence ettiler ve sonrasında ölüme terk ettiler. Sterling kurtulmayı başardı ve tehlikeyi daha üst mercilere taşıdı. Ancak NCR konseyi Caesar’s Legion ile ilgilenmiyordu. Tam da bu dönemde Edward Sallow, NCR’ın başına geçti.

Çatışmalar

NCR keşif kolları, 2274 yılının sonunda Hoover Dam’e olaşarak, bu stratejik noktayı kontrol altına aldılar. NCR’ın bu hamlesi o an için Mojave Çölü’ndeki diğer taraflar için dikkat çekmedi. Ancak Mr. House’un New Vegas projesi için hayati önem taşımaktaydı. Bu yüzden ilerleyen yıllarda Hoover Dam’de büyük bir çatışma yaşanacaktı.

NCR, Hoover Dam’in ardından New Vegas’a ulaştı. Şehir yıkıntı halinde olmasına karşın, Hoover Dam’den sağlanan enerji ile tüm sokakları ışıklandırılmıştı. NCR, Hoover Dam’den sağlanan enerjinin %5’lik kısmını New Vegas’a yollamayı kabul etti. Böylece Mr. House, Three Families ve NCR arasında New Vegas Treaty olarak bilinen anlaşma imzalandı.ncr-propaganda-poster-001

Anlaşmanın hemen ardından, 2275 yılında, NCR tarafından Camp McCarran kuruldu. NCR’ın bu öncü karakolu kurmasıyla beraber, Brotherhood of Steel’in Mojave kolu ile çatışmalar başladı. NCR kuvvetleri, bölgedeki BoS karargahını bulamadı.

Aynı yıl içerisinde BoS askerleri, NCR’ın altın madenlerine saldırmaya başladı. Caeser’s Legion ile olası bir savaşa gireceğinin farkında olan NCR kuvvetleri, öncelikle BoS tehdidini ortadan kaldırmaya karar verdi. 2276 yılında Operation: Sunburst adı verilen harekat ile, BoS’un elindeki HELIOS One güneş çiftliği ele geçirildi. Brotherhood of Steel’in Mojave kolu beklenmedik bir darbe alarak, gizli sığınaklarına çekildiler.

NCR ele geçirdikleri HELIOS One üzerinde bilimsel çalışmalar yapmak istiyordu. Batı sahilindeki müttefikleri Followers of the Apocalypse yeni teknoloji üzerinde yetersiz kaldı. Bu yüzden NCR, Office of Science and Industry birimini açarak, bilimsel çalışmaları kendi yapmaya başladı.

HELIOS One, Mojave Çölü için oldukça önemliydi. NCR bölgedeki iki büyük enerji kaynağını ele geçirmiş oldu. NCR, Mojave Çölü’ndeki en güçlü taraf haline geldi. Ancak bu durum uzun sürmeyecekti.

Operation: Sunburst
Operation: Sunburst

Operation: Sunburst’un bir yıl ardından, Caesar’s Legion’ın ilk saldırısı geldi. NCR ve Caeser’s Legion askerleri, Hoover Dam üzerinde çatışmaya başladı. Bu olay tarihe First Battle of Hoover Dam olarak geçti. Savaş NCR’a pahalıya mal olmuştu ama kazanmayı başardılar. Ancak bu savaşın arkasından bir saldırı daha geleceğinden emindiler.

BoS ile olan savaşları sonucunda altın madenleri yok edilmiş ve NCR parası değer kaybetmişti. Bu yüzden New Vegas ile olan ticari anlaşmalarını gözden geçirdiler. Şehrin Strip bölgesine daha fazla elektrik ve temiz su göndermeye başladılar. Böylece ekonomik olarak bellerini doğrultmayı planlıyorlardı.

NCR bölgede birçok düşman edinmişti. Saldırıyı beklemek yerine ilk hamleyi yapmak istediler. Bölgeye gelmelerine sebep olan Great Khan yağmacılarına karşın geniş çaplı bir harekat düzenlediler. Bitter Springs Katliamı olarak bilinen bu saldırı ile Great Khanların büyük bir kısmı yok edildi. Geriye kalanlar da Red Rock Canyon bölgesine sığındılar.

Beklenmedik Sonuçlar

Nevada (Mojave Çölü) için büyük planları olan NCR, bölgede daha ciddi bir kuvvet olmak istiyordu. İlk zamanlardaki genişleme politikasına geri dönen NCR, çevre bölgeleri topraklarına katmayı planladı. Ancak Legion’ın beklenmedik saldırıları, NCR’ın planlarını da suya düşürdü.

Caesar’s Legion’ın en korkulan isimlerinden biri olan Legate Lanius, etrafına birçok asker topladı. Ordusunu gittikçe büyüten Lanius, NCR ordusuna kafa tutabilecek bir kapasiteye ulaştı. NCR yükselişe geçen Legion tehdidini göz ardı edemezdi. Great Khan ile ateşkes anlaşması imzalamaya yöneldiler. Ayrıca New Vegas’taki nüfuslarını güçlendirmeye başladılar.

NCR Correctional Facility
NCR Correctional Facility

NCR bu yıllarda South Nevada Correctional Facility’i yeniden inşa etmekle meşguldü. Çalışmaları meyve verdiğinde bu hapishaneyi NCR Correctional Facility olarak adlandırdılar. Hapishanedeki suçluları, bölgedeki ray yollarını yeniden inşa etmek üzere çalıştırdılar. Ancak Legion saldırılarının Colorado Nehri’ne ulaşmasıyla hapishanedeki NCR askerleri göreve çağrıldı. Geriye döndüklerinde suçluların hapishaneyi ele geçirdiklerini ve kendilerine Powder Gangers adını verdiklerini keşfettiler.

NCR, hapishanenin çevresindeki kontrolü sağladı. Ancak içeriye girmeye cesaret edemiyorlardı. Bu yüzden Powder Gangers çetesini uzaktan izlemeye başladılar. Tam da bu dönemde Legion’ın saldırıları en üst düzeye ulaştı.

Legion askerleri NCR’a peşi sıra darbe vurmaya başladı. Vulpes Inculta önderliğindeki Legion askerleri önce Nipton kasabasını yok etti. Kasaba yerlilerini çarmıha gerdiler. Ardından Battle of Willow Beach ve Battle of Arizona Spillway savaşları yaşandı. NCR bu iki savaşı da kaybederek, Colorado Nehri’nin doğu yakasındaki nüfuslarını kaybettiler. Legion nehrin batı tarafına geçerek, birçok kasabayı ele geçirdi ya da yok etti.

Bu kayıplar NCR askerlerinde moral düşüklüğüne sebebiyet verdi. NCR’ın New Vegas’ı tamamen ele geçirmek için yaptığı planlar sekteye uğradı. Mr. House fark ettirmeden, şehirdeki gücünü artırdı. Securitron robotları şehrin her yerindeydi. Ayrıca arkasında Three Families vardı. NCR, New Vegas’ı ilhak etse bile, daha sonrasında gelecek Legion saldırılarına karşı ayakta kalamayacaktı.

New California Republic’in Siyasi Yapısı

New California Republic, Great War öncesi Birleşik Devletler’in demokratik federasyon yapısını benimsemişti. NCR 3 farklı bölüme ayrılmıştı: Yasama, Yürütme ve Yargı.

Yasama, kongrenin sorumluluğundaydı. Kongre’de NCR vatandaşları tarafından oylarla seçilen milletvekilleri bulunuyordu. Yürütme ise Cumhuriyet konseyinin elindeydi. Başkan ve Başkan Yardımcısı sorumluluğundaydı. Yargı bölümü ise Great War öncesi Birleşik Devletler tarafından oluşturan kanunları yürüten mahkemelerin sorumluluğundaydı.

Rahatlıkla anlaşılacağı üzere NCR, kıyamet sonrası yıkımın kol gezdiği, hastalıkların fışkırdığı, ölüm kokan çorak topraklarda eski dünya düzenini yürütmeye çalışan bir yapıya sahip. Öte yandan demokrasinin karanlık yüzü, yıllar geçtikçe NCR yönetiminin içerisinde filizlenmeye başladı.

new-california-republic

NCR tarafından kontrol edilen bölgeler, kendi kendilerini yönetmek istiyorlardı. Hub önemli bir ticaret merkeziydi, bu yüzden ekonominin kalbi sayılırdı. Kendisine daha fazla ayrıcalık tanınmasını istiyordu. New Reno, NCR’a katılmasına karşın suçlularla doluydu. Bu da yargı sistemine fazlasıyla sorun çıkartıyordu.

Büyük ticaret baronları NCR ile iyi geçiniyordu. Böylece birçok noktada söz hakkına sahip oluyorlardı. Öte yandan küçük işletmeler, yüksek vergiler yüzünden rekabete giremiyor ve yok olmaya mahkum bırakılıyordu. Sistem her ne kadar dengeli gibi gözükse de, NCR’ın sınırları genişledikçe bir çok sorun oluşmaya başladı.

Tandi başkanlığındaki NCR, hem politik hem de ekonomik açıdan zirvede bulunuyordu. Great War öncesindeki devlet düzeni, yeniden çorak topraklara giriş yapmıştı. Eski teknoloji yeniden ulaşılabilir hale getirilmişti. Ancak Aaron Kimball’ın başkanlığındaki NCR, daha yayılmacı ve kapitalist bir yapıya büründü.

Dış Dünya İle İlişkiler

Irkçılık ve cinsiyetçilik NCR topraklarında oldukça nadirdi. NCR daha çok insanların yaşadığı bölgelerle ilgileniyordu. Super Mutant ve Ghoullar ile bir alıp veremedikleri yoktu. Hatta ilerleyen yıllarda birçok Ghoul, NCR Rangers biriminde askerlik yapmaya başladı.ncr-propaganda-poster-002

NCR din konusunu, devlet işlerine sokmama kararı almıştı. Batı sahilinde birçok farklı kilise ve dini inanış bulunuyordu. NCR, insan kurban etme gibi sapkınlıkları olmayan tüm dinlerin çalışmalarına izin verdi. Uzun yıllar boyunca Followers of the Apocalypse ile işbirliği yaparak, ellerindeki teknolojiyi daha iyi bir hale getirmeye çalıştılar.

Dışarıdakilerin NCR’a bakış açısı ise oldukça farklılık göstermekteydi. Anarşinin gezdiği Çorak Topraklar’ın yönetime ihtiyaç duymadığını hissedenler de mevcuttu. Bu yüzden NCR’ın yayılmacı ve kontrolcü politikasından haz etmeyenler oldu. Öte yandan kasabalarının yeterli olduğunu kanıtlamaya çalışan ve NCR’ın kanatları altına girmek isteyenlerden de bolca bulunuyordu.

Teknoloji

NCR kurulduğu ilk yıllardan itibaren teknoloji konusunda kendisini geliştirmeye çalıştı. Great War öncesinden kalma teknolojileri toplayarak, kullanılabilir hale getirdiler. Ancak altyapıları, ele geçirdikleri tüm teknolojiyi desteklemiyordu. Bu yüzden sıklıkla sorunlarla karşılaştılar.

NCR tarafından kullanılan Power Armor.
NCR tarafından kullanılan Power Armor.

Tandi başkanlığı süresince teknoloji, vatandaşların iyiliği için kullanıldı. Onun ölümünün ardından, teknolojik ekipmanların büyük bir kısmı NCR askerlerine hibe edildi. Brotherhood of Steel ile özdeşleşmiş Power Armor parçaları toplanarak, askerlere giydirildi. Ne yazık ki, bu teknoloji tam anlamıyla çözülemediği için tam randımanla performans alınamadı.

NCR ayrıca New Vegas’ta keşfettiği monorail ile ulaşımı daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyordu. Camp McCarran’dan başlayan tren yolunun, California’ya bağlanması planlanmıştı. Ancak tren yolunun çalışmasında kullanılan mahkumların isyan ederek, Powder Gangers adı verilen çeteyi oluşturması bu planı suya düşürdü.

Sonuç

Kökenleri Vault 15’e dayanan New California Republic, iyi bir amaçla yola çıkmıştı. Ancak geçen yılların yorgunluğu ile yozlaşmaya başladı. Ekonomik olarak tam bağımsızlığı yakalayan NCR, kendi para birimini bile bastı. Ancak altın madenlerinin BoS askerleri tarafından yok edilmesinin ardından, NCR Dolar’ının değeri düştü.

Kurulduğu ilk günden bu yana çevresiyle dostane ilişkiler geliştiren NCR, yayılmacı politikasının kurbanı oldu ve Mojave Çölü’nde büyük bir darbe aldı. Bu darbe elbette merkezi etkilemedi. Ancak kongrenin geleceğe yönelik planlarının da değişmesine yol açtı.

Bu İçeriğe Oy Verin

İlginizi Çekebilir  Türk Yapımı NO70: Eye of Basir'in Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.