Fallout

Fallout Tarihçesi – Bölüm 4

 

Fallout Pipboy

2167

İlgili Makaleler
 • 18 Ağustos: Arroyo’nun yapımı tamamlanır.

2174

 • Fallout 1, Master’ın Vault 13’ü keşfetmesiyle sona erer.

2180

 • Mesa Verda’da bulunan köyün kaynakları ve kullanılabilir alanları artar. Birçok kişi göçebe hayat tarzına geçer. Köye sadece gerektiğinde malzeme almak ve kendi ayakları üzerinde durabilecek yaşa gelene kadar çocuk yetiştirmek için gelirler.

2185

 • Yaz: Süper Mutant Marcus ve Brotherhood of Steel Paladini Jacob’ın, Broken Hills’in güney batısında, millerce mesafe uzaklıkta yolları kesişir. Birkaç gün boyunca birbirleriyle yumruklaşırlar ve silahlarını ateşlerler. Zamanla çatışma seslerinin yerini kahkahalar alır. Bu ikili Master ve Brotherhood of Steel doktrinleri hakkında konuşmaya başlarlar. Sonucunda ise iki iyi dost olarak seyahat etmeye karar verirler.
Marcus
Marcus
 • Sonbahar: Marcus ve Jacob, yolculukları sırasında yanlarına aldıkları Ghoullar, insanlar ve Süper Mutantlar ile Broken Hills kasabasını kurdular.

2186

 • Shady Sands’te yaşayan Tandi, babası Aradesh’e yardım ederek, yeni bir topluluk oluşturur. Bu topluluk yıllar sonrasında New California Republic ismini alacak ve çorak topraklara yayılacaktır.
 • Bahar: Jacob, Marcus’a elveda ederek bilinmezliğe doğru yola çıkar.

2188

arroya-elder-fallout

 • 2 Ekim: Vault Dweller’in kızı dünyaya gelir (Fallout 2’de karşımıza çıkan yaşlı kadın).

2189

 • New California Republic beş eyalet ve başkanlarının oylaması sonucu varlığını kabul ettirdi: Shady Sands, Los Angeles, John Maxson, Hub ve Dayglow.
 • Followers of the Apocalypse, New California içerisindeki gücünü artırdı. Vault Dweller’in hareketleri sonucu LA Boneyard’ın kontrolü tamamen bu grubun eline geçti.

2190

 • Vault 70 kapılarını açarak ellerindeki 3 adet G.E.C.K’i kullandı. Sonucunda Salt Lake City’nin yıkıntılarından, Yeni Kudüs (New Jerusalem) adı verilen şehir kuruldu.

2195

 • Chris Avellone, Springfield’ın başkanı olur.

2196

 • Tandi, babası Aradesh’in ölümünün ardından New California Republic konseyi tarafından oy birliği ile başkan seçilir. Beklenildiği üzere inanılmaz bir iş çıkarır.

2197

 • 1 Ocak, 06:29: Fallout Tactics başlar. Warrior’ın önderlik ettiği Brotherhood of Steel mangası, Brahmin Wood kasabasını, yağmacıların elinden kurtarır.

2198

 • Enclave, yeni Power Armor zırhları dahil olmak üzere yeni teknoloji çalışmalarına başladı. Bunların hiçbiri eski yapım Power Armor ötesine geçemedi. Bazıları ise kullanılmayacak kadar kötüydü.
 • Fallout Tactics sonlanır. Warrior’ın önderliğinde BoS mangası, Vault 0 içerisinde bulunan yapay zeka Calculator’ı ve robot ordusunu yok eder.
 • Reservation bölgesindeki Ghoulların yıllar süren “doğal” çalışmaların ardından, ırklarının kısır olduğu kesinleşir. Dr. Willem Clark ve Dr. Sebastian, Ghoulların üremesini sağlayacak bir plan üzerinde çalışmaya başlar.

2200

 • B.O.M.B -002 yörüngesinden çıkarak, Grand Canyon’a çakılır.

2202

 • Owyn Lyons, Lost Hills’de dünyaya geldi.

2208

 • 16 Ocak: Vault Dweller, anılarını yazdıktan sonra Arroyo’dan ayrılarak sırra kadem bastı ve öldü bilindi. Vault Dweller, barınak kostümünü yatağının üzerinde katlanmış bir şekilde bıraktı. Bazıları Vault Dweller’ın ruhlar tarafından alındığını, bazıları ise zamanının geldiği için ayrıldığını düşünür. Arroya sakinleri, köy yaşlılarının köye rehberlik etmesi gerektiğini düşünmeye başlar.
 • 2 Şubat: Vault Dweller’ın gidişinden sonra süren 1 aylık yas dönemi tamamlanır. Köy eski yaşantısına geri döner.
 • 2 Şubat: Vault Dweller’ın kızının, köy yaşlısı olmak için girdiği son sınav başlar. Sınav, zor fiziksel antrenmanlar, bilim ve matematik dersleri ve tabi ki silah eğitimi ile geçer.
  Initiate
  Initiate
 • Fallout: Brotherhood of Steel başlar. Texas araştırma ekibine bağlı Initiate, Rhombus ve Paladinlerini bulmak için Carbon isimli kasabaya gönderilir.
 • Initiate’in Carbon’a varmasının hemen ardından, Vault Dweller buraya gelerek yerleşir.

2209

 • Fallout: Brotherhood of Steel sonlanır. Initiate, Vault Dweller’ın yardımları sayesinde, Church of the Lost tarafından yıkılmış Los şehrini keşfeder. Church of the Lost, şehrin altında bulunan Secret Vault içerisindeki kendini imha etme sistemini çalıştırmış ve monorail’i kullanarak dağların altından kaçmaya karar vermişlerdir. Patlama, Attis Ordusunu, Los şehrini ve Secret Vault’u havaya uçurur. Bu da bölgedeki Brotherhood of Steel’e bağlı Texas araştırma grubunun sonu olur.

2210

 • 31 Ocak: Vault Dweller’in kızı, Hakunin’in bahçesinde yetişen halüsinojenik bitkileri kullanarak mistik teste başlar. Temple of Trials’ın ilk kısmını tabancasının bozulmasının ardından, zekasını ve çevikliğini kullanarak hızlıca geçer. Test bittiğinde, Temple of Trials’da değişiklikler yapılmasına karar verilir.

Not: Bozulan tabanca, Fallout 2’nin açılış filminde masa üzerinde görülebilir.

 • 2 Şubat: Vault Dweller’in kızı, köy yaşlısı kademesine yükselir. Sarsılmaz bir el olarak köyü yönetir ve bilgeliğine saygı duyulur.

2211

 • Frank Horrigan dünyaya gelir.

2215

 • 1 Ağustos: Kongre üyesi Dick Richardson, babası olan Başkan Richardson’ın baskıları sayesinde Enclave içerisindeki gücünü arttırır.
 • Başkan’ın emriyle, Enclave bilim insanları, Power Armor’ın yeni modellerini yapmak üzere çalışmalara başladılar. Bir çok prototip yapıldı ve test edildi.

2220

 • Vic, Vault City’i ziyaret eder. Dokuz ay sonra Valerie doğar.
 • Reservation bölgesi, çeşitli yerlerden insan köleler satın almaya başlar. Ghoullar ticaret amaçlı olarak, yer altında, insanlara silah yaptırırlar. Sağlıklı olanlar Ghoul neslinin devamını sağlayacak deneylerde kullanılırlar. Geri kalanlar ise yorgunluktan ya da bir hastalıktan ölene kadar zorla çalıştırılırlar.
Dick Richardson
Dick Richardson
 • 5 Mart: Kongre üyesi Richard “Dick” Richardson, babasının yaptığı politik yardımlar ve baskılar sayesinde Başkan seçilir.
 • Ekim: Enclave bilim insanları güvenilir bir Power Armor Mark II yapmayı başarırlar. Prototip sonuçları (kazalar… patlamalar… ve tabi ki ölümler) gizlenerek, yeni Başkan’ın moralinin düşmemesi sağlanır.

2226

 • Lone Wanderer’ın babası, James dünyaya geldi.

2227

 • Bay Moriarty, İrlanda topraklarından Amerika’ya geldi. Aynı yıl oğlu Colin Moriarty doğdu.
 • Temmuz: Uzun yıllar süren çalışmalar ve deneylerden sonra Dr. Sebastian, doğal yollardan Ghoul bebek dünyaya getirdi. Kaynak insan (erkek ya da kadın), doğum sırasında ölüyordu.
 • Ağustos: İlk başarılı, doğal yollardan Ghoul bebek doğdu. Ghoullerde bulunan radyoaktif kimya nedeniyle, gençliğine bir ay içerisinde ulaştı. Ağzındaki şişmiş ve büyük bezlerden ötürü Measles adı verildi. Bu yıl ile 2253 yılları arasında sadece 3 tane bebek Ghoul doğdu. Nesil yaratma çalışmasında başarı şansı %2 olduğu anlaşıldı.

2228

 • Başkentteki Ghouller, insanlar ve Super Mutantların saldırgan tavırları yüzünden, Museum of History’e sığındılar. Underworld böylece kurulmuş oldu.

2231

 • Edward Sallot, yetiştirilmesi için Boneyard’da bulunan Followers of the Apocalypse kardeşliğine verildi. Çocuk, bir katip olarak yetiştirildi.
Nellis Air Force Base
Nellis Air Force Base
 • Boomers adı verilen grup Mojave çölünde başı boş dolaşarak, sığınma yeri aramaktaydılar. Nellis Air Force Base’ keşfeden grup, buraya sığınmaya karar verir.
 • Brotherhood of Steel Elder’ı Jeremy Maxson, artık doğuya doğru operasyonların başlaması gerektiği kanaatine vardı. 5 Paladin’i Peterson sığınağını bulmak üzere sefere yolladı. Sefer lideri Andrea Brixley, bunkerın yerini keşfetti ve kapıdaki kilidi kırarak yerleşmek üzere içeri girdi. 10 yıllık bir süre boyunca o ve adamları doğu bölgesini keşfettiler ve yerel halk ile iyi bağlar kurdular.

2232

 • Leonard Boyarsky Vault City’den sürüldü.

2233

 • Birçok kızgın yağmacı, kabile ve saldırgan gruplar New Jerusalem’in tavrına dayanamayarak şehri bastılar. Birçok mormonu öldürdüler.

2235

 • Enclave, Deathclawlar üzerinde, özel bir takım oluşturmak için deneyler ve çalışmalar yaptı.
 • Ufak bir grup Ghoul, sayılarının artmasıyla daha sonra adı Gecko olacak bölgeyi kurdular. Akın olarak gelen Ghouller yanlarında teknoloji ve bilgi getirerek, gelecek yıl çalışır hale gelecek Enerji Santrali’ni yaptılar. Vault City’nin sakinleri bu büyüyen komşularına artan bir endişe ile bakmaya başladılar.
 • Mormonlara kendisini lider olarak kabul ettiren Judah Black, geriye kalanları da yanına alarak Ogden, Utah’a yöneldi. Burada New Canaan adı verilen şehri kurdular.

2236

 • Mormonlar, bölgedeki yerel halk ile beraber çalışarak Jericho Water Plant binasını çalışır duruma getirdiler. Böylece New Canaan şehrinin su şebekesi de çalışır hale geldi.
 • 20 Temmuz: Enclave devriyeleri, Mariposa karargahından geriye kalanları bulurlar. (Fallout 1’de Barınak Sakini tarafından patlatılmıştı).
 • Temmuz-Ağustos: Enclave bilim insanları ve kimya teşkilatı, Mariposa’dan geriye kalanları araştırmaya başlar. Harekat birlikleri, etrafı tarayarak yerleşkelerde bulunan insanları, enkazı kaldırıp geriye kalan FEV tanklarını bulmak üzere köle olarak kullanırlar.
 • Ağustos: Enclave devriyelerine yakalanan Melchior, Mariposa’nın kaldırılmasında kullanılmak üzere köle olarak çalıştırılır.
 • Eylül: Enclave’in inşaat ekibi ve Super Mutantlar, Mariposa’nın kazı işine başlar. FEV virüsünü açığa çıkarırlar ve insanlar mutasyondan etkilenir. Frank Horrigan, FEV ile birebir temasa geçtiği için bilim insanlarının isteği doğrultusunda, üzerinde deney yapılması için Enclave laboratuvarına gönderilir.
 • Ekim: Melchior mutasyona uğramaya başlar. Zekasını korumayı başarır ve dönüşümün farkındalığını anlayarak, diğer Süper Mutantların arasından sıyrılır. Enclave’in FEV virüsü hakkında bilgi toplamak için Super Mutant öldürdüğünü fark eder. Enclave onların icabına bakmadan önce zekasını kullanarak, Super Mutantların kendilerini savunmasını sağlayacak silahları gizler.
Frank Horrigan
Frank Horrigan
 • 2236-2238: Horrigan, FEV virüsü yüzünden aşama aşama değişime uğramaya başlar. Fiziksel olarak güç kazanmaya başlar ama bu onu yavaşlatır. Bunun yanında aptal ve tek yönlü düşünen bir Super Mutant’a dönüşür. Onu sakinleştirmek, onunla çalışmak ve bir şeyler öğretmek gittikçe zorlaşmaya başlar. Kısa süreler için bilinci yerine getirilir. Sonrasında kan dökülmemesi için hemen sakinleştirilir.

2237

 • Ocak: Enclave, elde edilen FEV bilgilerinden sonra ordu karargahını daha fazla mutasyona uğramış, 2. nesil Super Mutantlara, bir şekilde terk eder. Geriye kalanları temizlemek için ufak bir askeri manga bırakılır. Ancak Mutantlar en başından beri sakladıkları silahları ortaya çıkararak, askerlere ağır hasar verirler. Geriye kalan birinci ve ikinci nesil Süper Mutantlar karargahta kalıp yeni bir topluluk kurarlar.
 • Naval Research Institute’ün atıkları, enkaz şeklindeki uçak gemisine yerleşmiş Mirelurk adı verilen yaratıklar kaçırarak, orada Rivet City’nin kurulmasına zemin hazırlar.

2238harold-fallout

 • Harold, Gecko’ya gelir (tabi kafasındaki bir sürü sallanan şey ile birlikte). Nükler Enerji Santrali’ni yürüten Ghoullara, elinden gelen en iyi yardımı yapar.
 • New California Republic, Eagle Rock’ı keşfeder. Hemen fark edilir ki, burası oldukça tehlikeli olmasına rağmen bir tür enerji ve su kaynağıdır. Yıl içerisinde, Cumhuriyet madencileri orayı daha sık ziyaret etmeye ve yerleşmeye başlar. Birçoğu diğer topluluklardan dışlanmış/itilmiş kimselerdir. NCR’ın zengin madencilerinden Trent Burham, burada Burham Springs kasabasını kurar.

2239

 • 23 Ocak: Testler Frank Horrigan’ı bitirip tüketmeye başlar. Saha görevlerinde, yerel nüfuza yapılacak testlerde kullanılması gerektiği ileri sürülür.
 • 27 Mart: Frank Horrigan’a yeni görevine göre imal edilmiş bir Power Armor verilir. Kalıcı bir şekilde içerisine mühürlenir. Dehşet verici şekilde biten birkaç saha görevinden sonra Horrigan, Enclave’in canını sıkan problemlerde kullanacağı yeni çözümü olur.
 • 25 Nisan: Horace Pinkerton, Annette Holmes ve Brad Danvers’den oluşan ilk konsey, Rivet City’nin adına ve yönetim biçimine karar verir.

2240

 • Thomas Moore, Vault City’e gelir ve vatandaşlık hakkı kazanır olur.

2241

 • Junktown, Shady Sands’e bağlı olmak üzere, NCR’ın bir parçası olur.
 • Herbert Dashwood Argyle ile buluşur ve onun kız arkadaşını kaçırır. Olaya kadar bu ikisi çok iyi arkadaştı
 • Megaton, yağmacılar tarafından saldırıya uğrar. Saldırı sırasında Colin Moriarty’nin babası ölür. Colin, başta babasının işlettiği Moriarty’s Saloon olmak üzere tüm mirasın sahibi olur.
 • Kuzey California bölgesi, son zamanların en büyük kuraklık dönemini geçirir. Arroyo ve Modoc’taki ekinler zarar görür, birçok Brahmin ölür.
 • Ocak: Mordino Ailesi, Jet adı verilen uyuşturucunun ilk örnekleri Redding’e sokar.
 • Şubat: Vault City, New Reno’nun Bishop Ailesi ve NCR’ın ayrı ayrı yaptıkları dostluk önerilerini reddeder.
 • Şubat: Anne Palmer’in önderliğindeki Vault 101 gözcü grubu gizlice Springvale ve Megaton’u gözetler.
 • Mart: Vault City’e giden karavanlara, yağmacı saldırıları başlar.
 • 15 Mayıs Fallout 2 Açılış Videosu: Enclave, Vault 13’e belli kod dizileri göndermeye başlar ve merkezi bilgisayara, artık dışarıya çıkmanın uygun olacağını söyler. Leaving the Vault isimli açılış videosunda, bu kişilerin katledilmesini izleriz.
YouTube player
 • 16 Mayıs: 1 günün ardından Vault 13’ün kapıları açılır. Barınak sakinlerini 2 Enclave saldırı takımı karşılar. Saldırı takımı 3 kişiyi öldürür ve geriye kalan tüm Vault 13 sakinlerini ele geçirir.
 • 17 Mayıs: Enclave’in hayvan bakıcıları, Vault 13’ün içerisine akıllı bir deathclaw bırakır. Böylece barınağı araştırmaya gelen kişiler, güvenli mesafeden yok edilebilecek, Enclave’in izine rastlanılmayacaktı. Diğer akıllı deathclawlar da, Vault 13’ün çevresine salındı.
 • 25 Temmuz, 08.24: Fallout 2 başlar. Chosen One, Temple of Trials’daki mistik sınavına başlar.
 • 27 Temmuz: Chosen One, G.E.C.K’i bulmak üzere Arroyo’dan ayrılır.
 • 30 Ağustos: Chosen One, Frank Horrigan ve birkaç insanın yüzleşmelerine rastlar. İnsanlar Horrigan’ın taleplerine karşı gelince, orada infaz edilirler.
 • 23 Ekim: Chosen One, rüyasında ilk defa Hakunin’in imgesini görür.

2242

 • Armitage ve A3-21 adı verilen iki Android, Institute tarafından Commonwealth’de yapılır.
 • Nuclear Nillie adındaki nükleer çekirdekli havan topu atabilen obüs, Rezarvasyon Bölgesinde yapılır. Bu Nükleer Çekirdek, sadece Willem’in düşmanları için kullanılacaktı. Fakat, asansör kablosunun kopmasıyla, obüsü yer altındaki deliğinden çıkartamadılar.
 • Jeremy Maxson, Peterson Bunker’inin ismini, atası olan Roger Maxson olarak değiştirir. Sefere çıkan takıma övgülerini gönderir. Andrea Brixley, Elder unvana yükseltilir ve General yapılır.
 • 21 Ocak: Hakunin, ikinci defa Chosen One’ın rüyasına girer.
 • 21 Nisan: Oyuncunun ilerlemesine bakılmaksızın, Hakunin üçüncü defa Chosen One’ın rüyasına girer.
 • 20 Temmuz: Arroyo köyü, Enclave askerleri tarafından saldırıya uğrar ve köylüleri köle olmak üzere Sondaj Platformu’na (Oil Rig) gönderilir. Chosen One, dördüncü ve son kez Hakunin imgesini görür.
Hakunin
Hakunin
 • Sonbahar: Fallout 2 biter. Chosen One, hasarlı tanker sayesinde Enclave’in karargahı olan Oil Rig’e girer. Tanker, platforma zarar verir. Chosen One Amerikan Başkanı’nı öldürerek, Enclave’in dünya hakimiyet planlarına son verir.
 • Enclave’in yıkımının ardından Arroyo ve Vault 13 mültecileri, G.E.C.K’i kullanarak yeni bir topluluk kurarlar. Vault 13 sakinleri, barınaklarından kilometrelerce uzakta olmalarına karşın, Arroyo yerlileri ile birlikte yaşamaya karar verir. Barınaklıların teknik bilgileri ile köylülerin hayatta kalma konusundaki başarıları yeni bir yerleşkenin kurulmasında fazlasıyla yardımcı olur. Aynı kandan gelen 2 farklı nesil, yeniden bir araya gelmiş olur. Chosen One, Elder unvanına yükseltilir.
 • Arroyo’nun asıl Elder’ı (Vault Dweller’ın kızı olan), Enclave’in saldırısının ardından yıllarca yaşar. Vault 13 ve Vault Dweller’ın yıllar önceki ayrılığının, yeniden bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyar. Elder, huzur içerisinde uykusunda ölür. Arroyo yerlileri, onun göklerdeki barınakta yaşamaya devam ettiğine inanırlar.
 • Slag adı verilen grup ile Modoc yerlileri arasındaki ilişkiler güçlenmeye başlar. Modoc, bölgedeki tarım faaliyetlerinde ön plana çıkan bir topluluk kurar.
 • Metzger’in, Den’de bulunan köle ticareti büyümeye başlar. Metzger, bölgedeki en güçlü adamlardan biri haline gelir. Gezginler, bu haberlerin ardından Den’e yaklaşmadan yolculuk etmeye başlar.
 • Gecko’nun enerji santralinin onarılmasıyla birlikte, Vault City ile olan dostluk ilişkileri artar.
 • Enclave’in yıkımının ardından, Vault City yerinde saymaya başlar. Şehirdeki nüfusun artmasından dolayı, jeneratörler yetersiz kalır. Bu da ilerleyen yıllarda Vault City’nin, NCR’e katılmasına yol açar.
 • Enclave’in yıkımının ardından, New Reno’daki Bishop ailesinin bir çocuğu olur. Çocuğun, aile ile hiç ortak özelliği yoktur. Vaktinin çoğunda çorak toprakları gezer. 13 yaşına geldiğinde, Bishop ailesinin kontrolünü eline geçirir. Aileyi, New Reno’daki diğer ailelerin önüne geçirir. Babasının kim olduğunu bilmeden,73 yaşında uykusunda öldür

NotBu çocuk, Chosen One’ın biyolojik babasıdır. Elbette, oyuncunun Fallout 2 içerisinde verdiği kararlarında da önemi vardır.

 • Wright ailesi, liderleri Richard’ın ölümünden sonra bir türlü toparlanamaz.
 • Myron, Den’de içerken bir jet bağımlısı tarafından bıçaklanır. Jet’in mucidi olan Myron’ın bir bağımlı tarafından öldürülmesi de oldukça ironiktir.
 • Chosen One, zaman zaman Harold hakkında haberler alır. Aldığı son haberlere göre Harold’ın kafasındaki ağaç iyiden iyi büyümüş, hatta meyve vermeye başlamıştır. Ağacın meyvelerinin oldukça sağlam olduğu, çorak topraklarda dikildiği yerde çok güzel ağaçlar yeşillendiği söylenmektedir.deathclaw
 • Broken Hills’deki uranyum cevherleri biter. Yerliler, zenginliklerini de yanlarına alarak yavaşça şehirden ayrılmaya başlarlar. Broken Hills, hayalet kasabaya döner.
 • Chosen One’dan etkilenen, Marcus, doğudaki büyük dağlara doğru, Master’ın ordusundan arta kalan mültecileri bulmak üzere yola çıkar.
 • Vault 13’teki deathclawları öldüren Chosen One, istemeden de olsa bu akıllı türün soyunun tükenmesine yol açar.

2244

 • Mülteciler New Canaan’a ulaşır. Beraberlerinde batıda büyük bir savaşın yaşandığı haberini getirirler.

2245

 • Judah Black, yaşlılıktan dolayı ölür.
 • NCR, ray hattı üzerindeki üretimi durdurur. Çünkü kömürleri azalır ve etrafta birçok Powder Gang oluşmaya başlar.

2246

 • Follower of the Apocalypse kardeşliğinden Sallow ve Bill Calhoun, kabile dilleri üzerinde çalışılması üzerine doğuya gönderilir. Ancak Mormon misyonerlerinden Joshua Graham ile karşılaşırlar.
 • Sallow, seyahatleri sırasında tarihi kitaplar bulur. Bunlar Roma İmpatorluğu hakkında bilgi içermektedir. Hatta aralarında Julius Caesar tarafından yazılmış Commentarii bile vardır. Sallow, Julius Caesar ve onun savaşlarından etkilenmeye başlar.
 • NCR ve BoS, California’nın Core Region olarak bilinen merkez bölgesindeki Enclave tehlikesinden kurtulmak için anlaşma yaparlar. Bu anlaşma daha sonrasında NCR-Enclave Savaşı’na sebebiyet verecektir.

2247

 • Graham, Calhoun ve Sallow, Blackfoot kabilesi tarafından esir alınır. Genç Sallow, zekasını kullanarak kabileyi savaş sanatları konusunda eğitir. Bu hareketleri sonucunda kabilenin lideri haline gelir.
 • Sallow, eski Roma İmparatoru, Caesar’ın ismini alır. Joshua Graham’i ise sağ kolu yapar. Sallow, tarihi Roma İmparatorluğunu temel alarak, tüm kabileleri ortadan kaldıracak tek, monolitik kültür fikri Legion’ı ortaya atar.gehanna-fallout
 • NCR’a bağlı 5. Mühendislik Bölümü, Burham Madenlerini havaya uçurur. Ortaya çıkan alevler ve patlamalar çevreye zarar verir. Patlama o kadar kuvvetlidir ki, kömürün taşa karışmasına sebebiyet verir. Birçok insan ölür. Patlamadan ötürü insanlar Gehenna adı verilen yaratıklara dönüşür. NCR, Burham Springs’ten çekilir ve madenleri kendi kaderine bırakır.
 • Jeremiah Rigdon, yaşadığı yüksek ateşli hastalık sırasında rüyasında melek gördüğünü ve kendisinin tanrının bir elçisi olduğunu iddia eder.

2248

 • Başkan Tandi, 103 yaşında hastalanır ve ölür. Yardımcı başkan Joanna Tibbet, yeni başkan olarak yemin eder ve yeni görevine başlar.
 • Caesar, kuzey Arizona, güneybatı Colorado, batı New Mexico ve güneydoğu Utah’ta bulunan kabileleri fethetmeyi amaçlayan seferine başlar.
 • Hannibal Hamlin, 15 yaşında köle olur.
 • On iki cesur insan, Burham Springs’e girerek bölgeyi kurtarmaya karar verirler. 2 yılın sonunda, Phil, Sparky ve Frank LaFrancis haricinde herkes ölür.
 • New Canaan halkının yarısı Jeremiah Rigdon’un gerçek elçi olmadığına inanmaya başlar. Rahip Mordecai önderliğinde şehri terk ederler.
  Porter
  Porter
 • Batıda “370 Akını” (the 370 Raid) başlar. Ustabaşı Porter’ın başını çektiği grup, NCR ambarını ve bankasındaki maaş bordrolarını ele geçirmeye çalışır. NCR tarafından yakalanırlar ve kasayı havaya uçurarak gelecekte oluşacak ödeme problemlerine ön ayak olurlar (bilinmeyen nedenlere göre, Porter ve adamları paralara el sürmemişlerdir. Ancak paralar ortada değildir). Omurgasız Stan Lowery’nin onları satmasıyla yakalanırlar (370 adam içerisinde akına katılmayanlardan biriydi. Çünkü bunu denerken öldürüleceğinden korkuyordu). Porter, ekonomik istikrar şansının geri tepmesinden ötürü hala NCR’ın çöken batı kısmından ötürü kendini suçlu hisseder. Porter ve çetesi yakalanıp, Black Canyon’a mahkum edilir.

2249

 • Porter ve arkadaşları birçok kez kaçmaya çalışırlar. Ancak kaçacak bir yerleri kalmadığından ya yakalanırlar ya da teslim olurlar. Kaçış planlarından biri NCR’da görev alan Teğmen Gov Dodge planlar. Dodge, patlayan kasadaki paranın halen Porter’da olduğunu, eğer kaçmalarına yardım ederse, paranın eski yerine geri döneceğini düşünmüştü. Öte yandan Porter, paranın nerede olduğunu bilmiyordu. 370 kişiden sadece 308 kişi kaçmayı başarır.
 • Ceasar’s Legion ve Blackfoot kabilesi ile arasında köle ticareti kurulur.
 • Yaz: Herbert Dashwood’un favori genelevlerinden Blue Destiny Brothel, kızların kolera salgınından ölmesinden ötürü kapatıldı.

2250

 • Caesar kendisini Roma savaş tanrısı Mars’ın oğlu olduğunu ilan etti.
 • Porter ve geriye kalan 308 kişilik grubu için Denver’da mahkum çalışma izni çıkartılır.
 • Rahip Mordecai ve 5 kişi New Canaan’a geri döner. Burada New Jerusalem’i yeniden kurmaya çalışırlar.
 • Harmon Jurley, Paradise Falls kölecilerinin lideri olur.

2251

 • Herbert Dashwood, Underwold’ın en onurlu Ghoul’u seçilir.
 • Porter ve çetesi Denver’a ulaşır. Oraya vardıklarında, etraftan ne kadar erzak toplayabilirlerse toplayacak ve NCR gözlerinden uzak bir yerde kamp kuracaklardı.
 • Jillian McKinley, ULYSSES’in robotları tarafından tutuklanır. Rusty Hooks, ellerindeki en iyi ve tek mekanik/silah üreticisini kaybetmiş olurlar. Sid, gönüllü olarak McKinley’in yerini alır.

2252

 • Bloomseer Poplar Oasis’e gelir.
 • 15 yaşındaki Scott Wollinski, daha iyi bir hayat yaşamasını isteyen babası tarafından tüccar karavanına satılır. Wollinski satıldığı karavan ile yıllarca yolculuk eder ve onların hizmetçisi olur. Özgürlüğünü satın alıp Canterbury Commons’a yerleşir.
 • 15 Haziran: Kyle “the Hook” ve onun Rusty Hooks ekibi, Bloomfield Space Center’ı keşfederler ve buraya yerleşirler.
Bloomfield Space Center
Bloomfield Space Center
 • 30 Haziran: Sid, alt-reaktörün nasıl çalıştırılacağını anlar. Bloomfield bir kez daha çalışmaya başlar. Ne yazık ki, reaktör sadece %45 verimlilik oranı ile çalışmaktadır.

2253

 • 38 NCR vatandaşı, Mojave yağmacıları tarafından öldürülür. Başkan Joanna Tibbett, çekingen davrandığı gerekçesiyle kongre tarafından oylanarak başkanlıktan alınır. Yerine Wendell Peterson getirilir.
 • Başkan Peterson, NCR ordusuna ait 3 müfreze askeri Mojave çölüne yollarprisoner-van-buren
 • 23 Ekim: Interplay tarafından iptal edilen, Van Buren başlar. Prisoner, Tibbet hapishanesinden kaçar.
 • 23 Ekim: Bloomfield’daki nöbetçi robotlar, yarı-aktif durumdadır. Hareket edemezler. Ancak optik lensleri ve sensörleri çalışmaktadır. Sensörler ile Big MT’den (Big Empty) kaçan mahkumlar takip edilir. Öte yandan robotlar Rusty Hooks’u kaale almazlar.
 • Ekim: Dr. Presper ve onun NCR takipçileri, Bloomfield’daki güvenlik kodlarını aşarak, roketlerin fırlatma şifrelerini ele geçirir. Bloomfield’da yaşayan Kyle ve adamları, Dr. Presper’ın saldırısına dayanamaz. Kendilerini kurtarmak için B.O.M.B. -001 roketi ile uzaya kaçarlar. 4 NCR askeri, ikinci rokete birilerinin binmesini önlemek için geride kalırlar. Rusty Hooks, fırlatma sahasını koruma altında tutar ve kimseyi yaklaştırmaz.

2254

 • Fallout 2, 13 oyun yılı sonrasına kadar programlanmış olduğundan, bu tarihe kadar G.E.C.K’i götürmekte acele etmeyebilirsiniz.
 • Owyn Lyons’ın öncülüğünde BoS ekibi, başkent Washington’a teknoloji araştırması ve olağan Super Mutant hareketleri hakkında rapor yazmaya gönderilir.

2255

 • Caesar, Legion’ın ilk başkentini Flagstaff, Arizona’ya kurar.
 • Başkent’e yolculukları sırasında, kardeşlik Pitt adında çapulcuların bulunduğu bir köye saldırı da bulunur ve köyü yerle bir eder. Bu olay daha sonrasında The Scourge olarak bilinecektir.
 • Owyn Lyons komutası altındaki BoS grubu, başkente ulaşır.
 • Başkent’teki Brotherhood of Steel, Pentagon’un yıkıntıları arasında ana görevleri yürütmek üzere Hisar Citadel adını verdikleri karargahı inşa eder.

citadel-fallout

2256

 • Chosen One’ın çocuğu Angela Bishop sadece 13 yaşındayken, Bishop Ailesinin kontrolünü ele geçirir ve New Reno’daki diğer ailelerin üzerinde güç kazanır.

2257

 • Allistair Tenpenny, Fort Constantine’e saldırmak için Tara Fields, Jeff Strayer, Dave, Dukov ve Crowley’i kiralar.
 • Lone Wanderer’ın bu yılın ekim ayında, anne rahmine düşmüş olması gerekiyor.

2258

 • 13 Temmuz: Fallout 3 başlar. Lone Wanderer, Jefferson Memorial’de, James ve Catherine’ın çocuğu olarak dünyaya gelir. Catherine, Lone Wanderer’ı dünyaya getirirken ölür.
 • Karısının ölümü ile perişan olmuş James Project Purity’i iptal eder. Çocuğunu da yanına alarak, Paladin Cross’un yardımı ile Megaton üzerinden Vault 101’e ulaşır.

2259

 • Madison Li, Rivet City’e gelir ve Pinkerton’un başında bulunduğu şehir laboratuvarının başına geçer. Pinkerton’un bütün elemanları, Li için çalışmaya devam eder. Buna sinirlenen Pinkerton, şehrin altında bulunan Broken Bow’a yerleşir. Herkesten uzakta, yalnızlığıyla beraber çalışmalarına ve deneylerine devam eder.

vault-101-fallout

 • Lone Wanderer’ın babası James, Vault 101’in Overseer’ı Alphonse Almodovar tarafından, Barınak Fizikçisi görevine getirilir.
 • Lone Wanderer’ın ilk doğum günü Vault 101’de kutlanır.

2260

 • Citadel’deki jeneratör aşırı yüklenmesi sonucu, yapay zekaya sahip medikal robot Sawbone’un programlanan zekasının ötesinde bir noktaya ulaşmasını sağlar. Bu da onun insan efendilerinden hoşlanmamasına sebep olur.
 • Amata Almodovar’ın annesi bilinmeyen sebeplerden ötürü ölür.

2264

 • Butch DeLoria, Lone Wanderer’ı rahatsız etmeye başlar.

2265

 • Bannon, Rivet City’e gelir ve buranın başkent topraklarının ticaret merkezi olmasına yardım eder (En azından kendisinin iddiası bu yönde).
 • Little Lamplight’ta yaşayan 7 yaşındaki bir kız çocuğu, kolu uzunluğunda bir bıçakla mole rat öldürür. Kızın bu başarısı sonucunda lakabı Machete olur.

2267

 • Great Khans, Mojave çölüne varır.
 • Regulators, Capital Wasteland’de ortaya çıkar.

2268

 • Vault 101’in teknisyeni, Stanley Armstrong, Dean Electronics’in bir kopyasını kaybeder.
 • 12 Temmuz: Stanley Armstrong, Andy isimli robotun yardımıyla, Vault 101’in su arıtma cihazını (Water Chip) tamir eder.

fallout-3-dogum-gunu

 • 13 Temmuz: Lone Wanderer, Vault 101’deki 10. doğum gününü kutlar. Hediyeleri arasında, Pip-Boy 3000, baseball şapkası, doğum günü şiiri, Barbar Grogbak çizgi romanı, poğaça ve BB gun vardır.

2269

 • Caleb Smith adındaki köle, efendisinden kaçarak yağmacılara katılır.

2270

 • Mojave’nin kontrol altına alınması. General Kimball’ın komutasındaki NCR kuvvetleri, Bullhead City çevresindeki kabileleri yok etti.

2271

 • Hannibal Hamlin adındaki köle, efendisinden kaçar.
 • Ernest “Uncle” Roe’nun kız kardeşi ve aynı zamanda Louis Pacion’un eşi Daisy Roe, karavanına yapılan yağmacı saldırısı sonucunda öldürüldü.
 • NCR ve Desert Rangers arasında Ranger Unification Treaty imzalandı. Anlaşma ile birlikte NCR, New Vegas bölgesine de iyiden iyiye girmiş oldu.

2272

 • Three Dog, BoS koruması altında Galaxy New Radio yayınına yeniden başlar.
 • NCR, Mojave çölünde Mojave Outpost isimli karakolunu kurdu.
 • Johnson Nash ve Ruby Nash, Mojave Express’in ajanları olarak Primm’e yerleştiler.
 • Nova, Megaton’a yerleşti.

2273

 • Reilly, Reilly Rangers birliğini kurar.
 • NCR Ranger birliğinden Onbaşı Sterling, Caesar’s Legion’ın lejyonerleri tarafından yakalandı ve işkence görmeye başladı. Sterling, bir şekilde kaçmayı başararak Colorado Nehrine indi ve Rangerlar tarafından kurtarıldı.
 • Aaron Kimball, ordudan emekli oldu ve Hub’ın valilik ofisini yönetmeye başladı.
 • Wendell Peterson oylama ile başkanlıktan alındı. Yerine politik kariyeri daha yeni başlamış olan Kimball seçildi.

2274

 • NCR gözcüleri Hoover Dam’e ulaştı. Mr. House 3 farklı kabileyi bir araya getirip bunlara Three Families adını verir verir. NCR gözcüleri, Las Vegas’ın yıkıntılarına ulaşmayı beklerken karşılarında çölün ortasında ışıl ışıl parlayan bir şehir bulurlar. Haberler hızlıca yayılır ve New Vegas’a turist akını başlar.

hoover-dam-fallout

 • NCR, isteksizce New Vegas ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte NCR’a Hoover Dam’in kontrolü verildi. Ayrıca Camp McCarran’ın kurulmasına izin verildi. NCR’ın Mr. House ve Three Families’i tanıması ve Strip’in haklı sahipleri olduğunu kabul etmeleri gerekti. Ayrıca Hoover Dam’in enerjisinin %5’lik kısmı Strip’e gönderilecek, geriye kalanı California’ya dağıtılabilecekti.
 • Hoover Dam yeniden çalışmaya başladı. Bu sayede Strip ışıl ışıl parladı. Meraklı NCR vatandaşları, Strip’i keşfetti ve kumar turizmi gelişmeye başladı.
 • MacGready, Little Lamplight’ın başkanı olur.
 • Hannibal Hamlin, Lincoln heykelinin kafasını bulur ve köleciliğe karşı Temple of the Union’ı kurar.
 • 3 Ağustos: Lone Wanderer, G.O.A.T sınavını geçer.

2275

 • NCR’ın Mojave çölündeki karargahı Camp McCarran kurulur. Böylece Brotherhood of Steel ile olan anlaşmazlıklar başlar.
 • NCR hükümeti, Followers of the Apocalypse’e verdiği desteği geri çeker. Bunun yerine, hükümete bağlı Office of Science and Industry bölümünü kurar.
 • Benny, Bingo’yu öldürerek Chairmen grubunun başına geçer. Chairmen, The Tops’u yenilemeye başlar.
 • Maggie’nin ailesi yağmacıların saldırısında ölür. Kız karavan koruyucusu Billy Creel tarafından kurtarılır.
 • Legion gözcüleri, NCR’in Hoover Dam’i kontrol ettiğini ve sağlanan enerji ile Strip’in ışıklarının hiç sönmediğini fark eder. Caeser, NCR’a açacağı savaşın planlarını yapmaya başlar.
 • 2275-2276: Legion kuvvetleri yavaş yavaş Colorado Nehri’nin doğu yakasına yerleşmeye başlar. NCR, bölgeye gönderilen gözcülerin geri gelmemesinden kuşkulanmaya başlar.

2276

 • Henry Casdin ve birkaç Kardeşlik üyesi, Citadel’den ayrılarak Brotherhood of Outcasts’i kurarlar.
 • Mojave çölünde Elder Elijah’ın önderliğindeki BoS ekibi NCR’dan beklenmedik bir darbe alırlar. HELIOS ONE, NCR Operation: Sunburst sırasında NCR kuvvetlerinin eline geçer.
 • 2 Ekim: Navarro’dan ailesi ile ayrılan William Brandice Grayditch’e doğru ilerler.
 • 15 Kasım: Doktor Weston Lesko, Fred Wilks ve onun oğlu Bryan ile Grayditch’e yerleşir. Kendisi bir süre sonra yakınlardaki ufak bir evde inzivaya çekilir.

2277harold-fallout-3

 • Vault 13, deney için bir kez daha açılır (Fallout 2’den kesilmiş sahne).
 • Harold, başkente gelir. Kendisine tapacak birkaç insanla karşılaşır ve bu insanlar Treeminders olarak bilinecek küçük ve gizli tarikatı kurar. Harold’ın geldiği alanda birçok çiçek açmaya başlar ve çevre, çorak toprağa rağmen yeşillenmeye başlar.

Not: Fallout 3’ün ilerleyen safhasında karşımıza çıkan Harold, bize kendisini öldürmesi için bir görev verir. Oasis etrafına yerleşmiş halk çeşitli yöntemler söylerler. Aralarından Harold’a en az acı vericek yöntemi seçersek onu huzura kavuşturmuş oluyoruz. Belki de bundan sonra Harold’ın ağaç bedeni tüm Çorak Topraklara yayılıp eski dünyamızı bize geri getirecek olabilir (Editörün notu).

 • Caesar’s Legion, Mojave içlerine ilerler. Sıradaki operasyonları için Fortification Hill’e yerleşirler.
 • İlk Hoover Dam Savaşı yaşanır. Joshua Graham önderliğindeki Caesar’s Legion kuvvetleri, NCR kontrolündeki Hoover Dam’i ele geçirmek için harekete geçerler. Saldırı başarıya ulaşacakken, Legion kuvvetleri NCR tarafından tuzağa düşürülür. Savaş sırasında Boulder City’nin büyük bir kısmı yıkılır. Caesar, savaşın faturasını Legate Graham’a keser ve onu yakarak, Grand Canyon’dan aşağıya atar.
 • Bir grup yağmacı Megaton’a saldırsa da başarılı olamaz. Liderleri Boppo, kasaba şerifi Lucas Simms tarafından vurulunca, yağmacı grubu kısa sürede dağılır.
 • 17 Ağustos, 09.04 Fallout 3 başlar: James, Vault 101’den kaçar. Oğlu/kızı olan Lone Wanderer, babasını aramak için yeryüzüne, yolculuğa çıkar.
 • Megaton’daki atom bombası Lone Wanderer tarafından silahsızlandırıldı. Lucas Simms, Burke tarafından öldürüldü.

lone-wanderer-fallout-3

 • Wernher isimli köle, halkına yardım bulmak amacıyla bir el arabasıyla The Pitt’ten Capital Wasteland’e gelir. Burada The Pitt’in kaderini değiştirecek ve insanlarına yardım edecek Lone Wanderer ile karşılaşır.
 • Brotherhood Outcasts, Capital Wasteland içerisinde bulunan Virtual Strategic Solutions tesisindeki kıymetli teknolojik aletleri ele geçirmek için yardım aramaktadır. Lone Wanderer, ekibe yardım ederek Anchorage Reclamation simülasyonunun önemli parçalarını elde eder.
 • Lone Wanderer, babasını bulmak amacıyla Megaton’a girer ve Craterside Supply’da Moira Brown ile tanışır. Moira, Lone Wanderer’ın yardımı ile Wasteland Survival Guide kitabını yazmak istemektedir. Kitap bitirildiğinde, ünü tüm kıtayı dolaşır. Kitabın kopyaları 2281 yılında Mojave çölünde bile bulunur.
 • Doctor Weston Lesko, Marigold istasyonunda ilk deneylerine başlar. Radyasyon yüzünden devleşmiş karıncıları küçültmeye çalışırken, yanlışlıkla onları ateş karıncalarına çevirir. Bu olay Grayditch kasabasının yıkımına yol açar.
 • Lone Wanderer’ın babası James, Albay Autumn’ın engellemeye çalıştığı Project Purity için kendisini feda eder. James’in babası sayesinde birçok insan kurtulur.
 • Lone Wanderer, G.E.C.K.’i bulmak için yolculuğa çıkar.
 • Lone Wanderer, John Henry Eden’in arıtma cihazını sabotaj etme isteğini kabul etmez. Bunun yerine Raven Rock’ı yıkar.
 • Fallout 3’ün temel hikayesi sona erer. Lone Wanderer, Enclave’in sabotaj istemini dikkate almayarak Project Purity’i aktif hale getirir. Capital Wasteland bu proje ile tamamen değişir. Adams Air Force Base ya da Citadel yok edilir (Oyuncunun kararlarına göre değişiklik gösterir). Başkentte bulunan BoS ekibi, Capital Wasteland’in su ihtiyacını karşılamaya başlar. Enclave’in Mobile Base Crawler adını verdiği hareketli karargahı yok edilir.

fallout-3-project-purifier

 • Madison Li, Capital Wasteland’den ayrılarak, Commonwealth’e doğru yola çıkar.
 • Duchess Gambit adındaki buharlı gemi, Potomac Nehri’nden aşağıya devam ederek Alexandria Arms’ın güneydoğusunda demirler. Gemici, gezginlere Point Lookout’a gitme fırsatı tanır. Lone Wanderer, savaş öncesi ganimetleri ele geçirmeyi amaçlasa da, bölgeye ulaştığında 2 farklı grup arasındaki kan davasını çözmesi gerekir.
 • Dünya, Lone Wanderer’ın çalışmaları sonucunda kurtulmuştur. Lone Wanderer, Capital Wasteland’ın kuzeyinde, Zeta isimli uzay gemisi tarafından kaçırılır. Dünya’nın geçmişinden kaçırılan insanların yardımı ile Zeta’nın yakınındaki diğer uzay gemisi yok edilir.

Not: Fallout 3’ün birçok farklı sonu ve 5 farklı DLC’si olduğu için hikayenin gidişatında, oyuncunun yapacağı hareketlere göre değişiklik olabilir. Yukarıda Fallout 3’ün başlangıcı ve bitişi arasında anlatılan olaylar, temel hikaye ele alınarak hazırlanmıştır (Editörün notu).

2278

 • Tabitha, Mariposa Super Mutantlarını toplayarak, Black Mountain’deki Radio kompleksini ele geçirir. Daha sonra burada State of Utobitha’yı kurar.
 • 4 NCR askerinin kaçırılması sonucunda, Red Rock Canyon’da bulunan Great Khan kabilesine saldırı başlatılır. NCR kuvvetleri, kadın, erkek, çocuk demeden düzinelerce insanı katleder. Bu olay NCR tarafından, halka aktarılmaz.

2281

 • New Canaan, Caeser’s Legion’ın gözüne girmeye çalışan White Legs tarafından yok edildi. Hayatta kalanlar, Utah çevresine dağıldı.
 • Benny, Jessup, McMurphy, Chance ve birkaç Great Khan Mojave çölünü aşarak, Platinum Chip’i taşıyan Courier’e saldırır.

goodspring-cemetary-fallout-new-vegas

 • 11 Ekim – Fallout: New Vegas açılış: Courier, Benny tarafından pusuya düşürülerek kafasından vuruldu. Goodsprings mezarlığında, sığ ve işaretsiz bir mezara gömüldü. Victor adlı robot Courier’i bularak, onu Doktor Mitchell’in güvenli kollarına emanet etti.
 • 19 Ekim, 08:00 – Fallout: New Vegas başlar: Courier’in bilinci yerine gelmeye başlar. Mitchell’in Goodsprings’deki evinden ayrılarak, intikam için Benny’nin peşine düşer.
 • Courier, Sierra Madre’de gala olacağını yayınlayan bir radyo mesajı yakalar. Bu mesaj onu artık kullanılmayan Brotherhood of Steel sığınağına götürür. Burada Dog tarafından yakalanarak Sierra Madre’ye götürülür. Sierra Madre içerisindeki diğer hayatta kalanlarla, Elijah’ın kurallarına uymak zorundadır. Courier, kontrolü Elijah’ın elinden alarak Mojave çölüne dönmenin bir yolunu bulur.
 • New Canaan için Jed Masterson’ın önderliğinde yola çıkan Happy Trails Caravan Company, Zion Canyon’dan geçmekteyken Courier’i de yanına alır. Zion Canyon içerisine girdiklerinde, Courier haricindeki herkes
  Big Empty
  Big Empty

  öldürülür. Courier, Zion’da bölgedeki kabilelerin tarihini öğrenir ve dengeyi bozmadan oradan çıkmaya çalışır.

 • Garip bir uydu Mojave Drive-in’e çakılır. Courier bölgeye ulaştığında, uyduyu incelemeye karar verir. Gece uyduyu incelerken, üzerindeki bir ışınlanma cihazını aktif hale getirir ve kendisini Big MT’de (Big Empty) bulur. Courier, Big MT içerisindeyken ters giden bir deney sonucunda Cyborg’a dönüşür. Beyni, kalbi ve omurgası gelişmiş teknolojik parçalarla değiştirilir. Courier, eski Big MT çalışanları tarafından oluşturulmuş Think Tank ekibi ile tanışır. Ekip, Mobius’tan kurtulunması halinde Courier’e yardım edeceklerini söyler. Courier, yapay zekayı devre dışı bırakarak, eski bedenine geri döner.
 • Ulysses, Courier ile Divide’da buluşur. İki kurye, kadim bir bayrağın altında, dünyanın sonunda savaşırlar.
 • Fallout: New Vegas sona erer. Birçok farklı sona sahip olan oyun, Courier’in kararlarına göre şekillenir.

2297

 • 10 Eylül: Moira Brown, Lone Wanderer’in 2277 yılında başından geçenleri bir anı defteri olarak hazırlamaya başlar. Brown aynı tarihte, Lone Wanderer’in biyografisini yazmaya çalışır.

2316

 • New Reno’daki Bishop ailesinin lideri, Chosen One’ın çocuğu, gerçek babasını bilmeden hayata gözlerini yumar.

2377

 • Vault 101 PA System’in hesaplamalarına göre bu yıl içerisinde Kuzey Amerika kıtası yeniden yaşanabilir bir hale gelir.

2910

 • Big MT, sonik saldırıya uğrar. Saldırı Blind Diode Jefferson tarafından önlenir.

Hazırlayan: Özay Şen

Bu İçeriğe Oy Verin

İlginizi Çekebilir  Brotherhood of Steel

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Fallout 3’de “Harold”a yardım edilebiliyor. Köklerindeki kalbini güçlendirip büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak bir formül var. Google’a bakabilirsiniz.

 2. buraya fallout 4 ün hikayeside eklense harika olur. müthiş bir kaynak olmuş. teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.