Ejderha Mızrağı

Ejderha Mızrağı Tarihçesi

Yıldızdoğumu Çağı (Age Of Starbirth)
Başlangıçta, hiçbir şey yoktu. Sonra Yüce Tanrı, Öte’den geldi, yeni bir dünyanın planlarını çizdi ve Kaos’un içine dünyayı yaratmaları için tanrılar çağırdı. Paladine ve Takhisis çağrıldı ve bunu, dünyanın tüm sırlarını içinde barındıran kitabı, Tobril’i alan Gilean izledi. Üç tanrı, kendilerine yardım etmeleri için diğer büyük tanrıları çağırdılar. Reorx gelenlerden biriydi ve dünyayı Kaos’dan şekillendirdi. Sonra tanrılar yaşamı yarattı.

Paladine ve Takhisis, Reorx’dan hayallerindeki çocukları oluşturmasını istediler, ve böylece ejderhalar doğdu. Takhisis ejderhaları sadece kendisine istedi ve onları kandırdı. Paladine, Reorx’dan kendisine yeni çocuklar yapmasını istedi. Böylece, Tüm-Ejderhalar Savaşı başladı.

Savaşın sonunda, tanrılar kendi alemlerine çekildiler ve yıldızlarda yaşayan ruhları keşfettiler. Yıldızlardaki ruhları kimin alacağı konusundaki kargaşa Tüm-Azizler Savaşı’na neden oldu. Yüce Tanrı Öte’den döndü ve savaşı sona erdirdi. Ruhlara üç hediye verildi ve onlar Krynn’i yönetmeleri için dünya üzerine bırakıldılar. Ogreler, elfler ve insanlar yaratıldı ve Krynn’de bir daha savaş olmayacağına kanıt olarak üç ay verildi.

İlgili Makaleler

Rüyalar Çağı (Age Of Dreams)
Zamanın Kuruluşu
A. Ö. 9000-4000

Ogreler, elfler ve insanlar evlerini seçtiler. Elfler ormanları, ogreler dağları ve insanlar da bozkırları seçtiler. İnsanlar çabucak ogreler tarafından köle yapıldı. İki bin yıl sonra Igraine’nin Başkaldırışı sayesinde, insanlar ogre krallarına karşı savaştılar ve sonunda da özgürlüklerini kazandılar. Igraine’nin takipçilerinden Irda ırkı yaratıldı. Ogreler hayvansal içgüdüleriyle savaşırlarken, elf toplumu ise Silvanesti’de gelişti.

Aydınlanma Zamanı
A. Ö. 4000-2000

Elf lideri Silvanos, ilk Sinthal-Elish’e sahip oldu ve Silvanesti ormanındaki birçok elfin yönetici konumuna yükseldi. Vahşi elfler, ya da Kagonestililer, bunun yerine başka bir lider olan Kagonos’u izlediler. Reorx tarafından gnomlar yaratıldı. Kromatik ejderhalar Silvanesti’ye saldırdı ve böylece Birinci Ejderha Savaşı başlamış oldu. Savaş, büyü tanrılarının araya girip ejderha taşlarını kullanarak özlerini tuzağa düşürmesiyle son buldu. Büyü topraklardan sürüldü.

Gritaş, Reorx tarafından dövüldü ve Lunitari’ye saklandı. Fakat bu taş gnomlar tarafından bulundu. Taş dünyaya döndürüldü ve bir insan büyücü olan Gargath tarafından ele geçirildi. Taşı geri almak için yapılan savaşta, gnomlar yanlışlıkla onu harekete geçirdiler: Gritaş yabanî büyüsünü Krynn üzerine saldı ve daha küçük ırklar yarattı.

Cüceler ilk evlerinin, Thorin’in derinliklerini araştırdılar ve ejderha taşlarını buldular. Taşlar dünyanın yüzeyine ulaşınca İkinci Ejderha Savaşı başladı. Üç büyücü ve bir Scion ejderhaları yendi, fakat yabanî büyü bir çok masumu da beraberinde götürdü. Büyücüler, büyünün yollarını öğrenmeleri için, büyü tanrıları tarafından Kayıp Hisar’a alındılar. Geri dönecekler ve Yüksek Büyücülük Tarikatı’nı kuracaklardı.

İnsan barbarlar Ackal Ergot tarafından organize edildiler ve sonunda Ergot İmparatorluğu kuruldu. İmparatorluk hızla genişledi ve nihayet Silvanesti sınırlarına kadar dayandı. Sithel,Yızlarların Sözcüsü, bir insan avcı tarafından öldürüldü ve Ergoth İmparatorluğu ve Silvanesti arasında Kardeşkıyımı Savaşı başladı. Kırk senelik kısır bir savaştan sonra, barış sağlandı ve Kılıçkabzası Parşömeni imzalandı. Bazı elfler, batıda yeni elf ülkesi kurmak için Silvanesti’den ayrıldılar. Kith-Kanan tarafından yönlendirilen bu elfler Qualinesti elfleri oldular. Cüceler yeni bir ev kazdılar ve oraya Thorbardin, ya da cüce dilinde “en iyi yeni umut” dediler. Eski evleri olan Thoradin kayboldu.

Şövalyeler Zamanı
A. Ö. 2000-1000

Pax Tharkas kalesi milletler arası bir dostluk sembolü olarak inşa edildi. Ergorh İmparatoru buraya asker gönderdi, kuzey ve güney buna karşı çıktı. Vinas Solamnus orduların kumandanı rütbesine yükseltildi ve imparatorluğun yıkılması için çalışan asileri yok etmek için görevlendirildi. Savaşla geçen bir seneden sonra, Solamnus asilere katıldı ve Daltigoth üzerine yürüdü. Çabalar özgürlükle ödüllendirildi ve Solamniya milletleri, Sancrist ve Istar kuruldu. Minator ulusuna Ansalon’un kuzeydoğusu verildi. Solamnus, Solamniya Şövalyeliği tarikatını kurdu.

Ejderha yumurtaları Thorbardin’e konuldu fakat cüceler tarafından kazıp çıkartıldı. Kromatik ejderhalar doğdu ve Üçüncü Ejderha Savaşı başladı. Solamniya Şövalyeleri, ejderha sürülerinin ilerleyişini Vingaard Kalesi önlerinde durdurdu. Genç bir şövalye, Huma, ve ejderhası, Kalp, ejderhamızraklarını buldular ve Takhisis’i tek bir dövüşte yendiler. Tanrıça ve orduları geri çekildi.

Güç Çağı (Age Of Might)
A. Ö. 1000-0
Istar dünyanın en güçlü ulusu ve ticaretin merkezi oldu. Elfler gittikçe daha fazla kendilerini soyutlamaya başladılar. Istar ve kenderler arasında ticaret savaşları çıktı. Kender toprakları, Istar standartlarından soyutlandı. Silvanesti gemileri, Istar’ın topraklarını genişleterek elf tüccarlar tehdit edildikten sonra Istar limanlarını bloke ettiler. Barışı Solamniya sağladı. Istarlı ticaret kervanlarına saldıran Barbarlar, Şövalyeler tarafından yenilgiye uğratıldı.

Yaklaşık 200 sene barış sürdü, ta ki Istar kıtanın kültür merkezi olana kadar. Istar kendisini dünyanın ahlak merkezi olarak ilan etti ve başa Kralrahip’i getirdi. 100 yıl sonra, Kralrahip, Açık Erdem Beyannamesi’ni yayınlattı. Bu sayede kötü kişiler ya köle olacak ya da öleceklerdi. Tüm “kötülüğün” yok edilmesi emredildi. Halklar Yüksek Büyücülük Kuleleri’ne saldırdılar, fakat Kulelerin patlamasıyla birçoğunun ölmesi sonucunda Kralrahip bunu durdurdu.

Düşünce Kontrolü Fermanı, Kralrahip’in halkta oluşan en ufak kötü isteği fark edebilmesini sağladı. Son günlerde, Kralrahip iyiliğe yükselebilmek için yaptığı hazırlıklarını tamamladı. Kıyamet Günü, gerçek rahiplerin hepsi Krynn üzerinden alındı.

Afet, Yılbaşı’nın onikinci gününde gerçekleşti, Kralrahip’intanrı olmak isteğini Paladine’a sunduğu zaman. Yanan bir dağ Istar’a fırlatıldı ve onu yeni oluşan Kan Denizi’nin derinliklerine gönderdi. Istar Tapınağı Cehenneme ışınlandı. Ergoth ana kıtadan ayrılarak iki adaya bölündü; Ansalon’un ortası çökerek Yeni Deniz’i oluşturdu; liman şehri Tarsis, Toz Bozkırları diye anılmaya başlayan toprakların ortasına kadar geriledi. Balifor’u sel bastı ve geri çekildiğinde de ardında bir çöl bıraktı.

Umutsuzluk Çağı (Age Of Despair)
Karanlık Zaman
A. S. 1-346

Krynn’in Karanlık Çağları. Şövalyelere, Afet’i durdurmadıklarından dolayı zulmedilmeye başlanır.”Arayanlar” sayesinde yeni tanrılar ortaya çıkar. İnsanlar açlıktan ölür ve tepe cüceleri Thorbardin’e girmek isterler. Cücekapısı Savaşları başlar ve Fistandantilus’un dört güçlü büyü yaparak, kendi ordusunu ve Zhaman kalesini yok etmesiyle sona erer.

Takhisis kromatik ejderhalarını uyandırır ve Kuruluş Taşını, Neraka’daki tapınağına yerleştirir. Taş Berem tarafından bulunur. Metalik ejderhaların yumurtaları, kromatik ejderhalar tarafından çalınır. Metalik ejderhalar çalınan yumurtalarının nerede olduklarını öğrenirler ve henüz doğmamış çocuklarına zarar gelmemesi için yaklaşan savaşa katılmamak için yemin ederler. Kötü yaratıklar Neraka’ya çekilirler; Ejderhaorduları kurulur ve ejderanlar yaratılır.

Mızrak Savaşı & İkinci Afet
A. S. 346-383

Arkadaşlar dünya üzerinde yayılan kötülüğün ne olduğunu bulmak için seyahatlere çıkma sözü verirler.

Ejderhaorduları Nordmaar ve Balifor’u istila ederler, sonra da Silvanesti’ye saldırırlar. Elfler Güney Ergoth’a kaçmak zorunda kalırlar. Yıldızların Sözcüsü Lorac Caladon, istilayı durdurmak için bir ejderha küresi kullanır ama bunun yerine Kabus’un gelmesine neden olur. Solamniya’nın istilası doğudan başlar. Aktaş Konseyi ortaya çıkar ve Ejderhaordularını durduracak bir müttefik grubu oluşturur. Ejderhamızrakları yeniden bulunur ve Yüce Ermişlik Kulesi’ne saldıran Mavi Ejderhaordusu’nu durdurmak için kullanılır. Metalik ejderhalar savaşa katılır. Yüceefendi Ariakas, Tanis Yarımelf tarafından öldürülür.

Mızrak Savaşı sona erer ve Ansalon üzerindeki Ejderhaorduları dağılır. Kalanlar da Aktaş Konseyi tarafından dağıtılır. Gunthar Uth Wistan, Solamniya Şövalyeleri Büyük Efendisi olur. Raistlin Majere, Palanthas’taki Yüksek Büyücülük Kulesi’ne girer. Şehir, savaştan arta kalan Mavi Ejderhaordularını yöneten Kitiara Uth Matar tarafından saldırıya uğratılır. Yenilir, fakat şehri de harap eder.

Solamniya Şövalyeleri, Lord Ariakan serbest bırakır. Ariakan da Takhisis Şövalyelerini kurar. Altınay ve Nehiryeli Que-Shu’yu yeniden kurarlar ve bozkırlıları birleştirirler. Porthios Kanan ve Alhana Yızdızmeltemi evlenir ve elf uluslarını birleştirirler. Tanis Yarımelf ve Caramon Majere Storm’un Kalesine giderler ve Steel Brightblade’le tanışırlar. Geri dönerler ve Takhisis Şövalyeleri’nin varlığından etrafı haberdar ederler.

Porthios Silvanestinin Kabusu’nu sona erdirir, fakat Quelinesti tarafından mevkisinden indirilir ve Alhana ile kaçar. Başa Gilthas Kanan geçer.

Irdalar Grimücevheri kırarlar ve dünyanın varlığını tehdit eden Kaos’u serbest bırakırlar. Takhisis Şövalyeleri Ansalon’u istila ederler ve kıtanın çoğunu ele geçirirler. Kaos’un yaratıkları saldırır. Thorbardin içerden saldırıya uğrar; elfler ve ogreler birlikte savaşarak Blödehelm ve Silvanesti’yi korurlar. Vingaard Dağları oluşur. Turbidus Okyanusu’nda büyük bir yarık açılır; Kaos’un yaratıkları Nordmaar, Estwilde, Kuzey Bozkırları ve Solamniya’ya saldırırlar. Okyanus kaynamaya başlar. Yüce Ermişlik Kulesi saldırıya uğrar; Takhisis Şövalyeleri Mavi Ejderhalara ve Solamniya Şövalyeleri de Gümüş Ejderhalara binerek Kaos’un kendisine saldırırlar. Kaos yenilir. Paladine, dünyanın kurtulmuş olmasına rağmen, tanrıların ve büyünün Kaos’la birlikte ayrılacağını duyurur. Raistlin de onlarla birlikte gider. Yarık’ın yanında oluşan adalara Kaos’un Dişleri Adaları adı verilir.

Ölümlüler Çağı (Age Of Mortals)
Yeni Bir Çağın Şafağı
İkinci Afetten Sonra: 1-34

Son Kahramanlar’ın mezarı Solace dışına inşa edildi. Palanthas’daki Yüksek Büyücülük Kulesi yok edildi ve Kütüphane’nin içindeki tüm bilgiler kayboldu. Kırmızı ejderha Malystyrx Krynn’e geldi. Malys, Balifor’un çevresindeki alanı yok etti. Nehiryeli kenderleri Malys’a karşı örgütledi ve saldırıda öldü. Haberci ortaya çıkar ve Ejderha Tasfiyesi başlar.

Takhisis Şövalyeleri Neraka yakınlarında tekrar örgütlenir ve Sara Dunstan Çelik Lejyonu’nu kurar. Altınay, Kalbin güçlerini keşfeder. Üç tane daha ejderha, Khellendros, Onysablet ve Pyrothraxus gelir ve toprakları paylaşırlar. Palin Majere Konsey’in başı olur ve Işığın Kalesi Altınay ve Jasper tarafından inşa edilir. Silvanesti’nin etrafı büyülü bir bariyerle sarılır.

Caramon ve Tika Majere Son Yuva Hanı’nı yeniden inşa ederler. Bu sırada dokuz tane daha ejderha (Gellidus, Stenndunuus, Iyesta, Fenalysten, Lorrinar, Mohrlex, Cryonisis, Frisindia ve Beryllinthranox) toprakları ele geçirir. Solamniya Yüce Emri’nin isteğiyle Malys’ın Kimsesizlik’ine keşife çıkılır. Gölge Büyücüsü Kimsesizlik’ten büyülü güçlerle çıkar. Qualinesti elfleri kaybolmaya başlar.

Yüce Büyücülük Tarikatları büyücülerin güç için yaptıkları savaşta bir kaosa sürüklenir. Palin Son Konsey’i ele geçirir ve Tarikatları dağıtır. Ezberlemektense hissetmeyi gerektiren yeni büyü yeteneği, Gölge Büyücüsü tarafından insanlara öğretilir. Thorbardin cüceler tarafından mühürlenir ve bazıları da Severus Stonehand’le birlikte dağın dışına çıkarlar. Daha sonraları bu dışarıda kalan cüceler Zhakar’ı ele geçirirler ve burada yeni bir cüce ulusu kurarlar.

Kalp Kahramanları büyük ejderhalara meydan okurlar ve deniz ejderhası Brine’i öldürürler.

 
Yazan: Arda Çakır

Bu İçeriğe Oy Verin

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.