Son Haberler
Anasayfa » Eberron

Eberron

eberron-logo

Irklar ve Yaratıklar

Irklar ve Yaratıklar Eberron settingi klasik DnD ırkları üzerine dört yeni ırk ekler: Warforged, Kalashtar, Shifter ve Changeling. Daha sonra Magic of Eberron kitabı ile iki ırk daha eklenmiştir: Psiforged ve Daelkyr Half-Blood. Warforgedlar golemlere benzer “yapı-yaratıklar”dır; fakat golemlerin aksine özgür düşünceye sahiptirler. Warforgedlar 30 yıl kadar önce Ejderha İşaretli Cannith Evi tarafından Son Savaş esnasında icat edilmişlerdir. Önce Canlıodun -Aerenal kıtasından, kesildikten sonra da canlı kalabilen bir çeşit kereste- ile yapıldılar. Warforgedlar ilk kez Cannith Evi’nin kalelerinde bulunan Yaratım Dövenleri’nde yapıldılar. Tahtbölgesi Antlaşması -Son Savaş’ı bitiren antlaşma- sonucu, yeni Warforgedların yapımı yasaklandı ve zaten var olanlar özgürlüklerine kavuşturuldu; lakin Thrane ve Karnath bölgelerinde Warforgedlar “sözleşmeli hizmet”e zorlandı. Eberron üzerindeki en yeni ırktır ve daha Eberron üzerindeki çeşitli ırklar arasındaki yerini tam anlamıyla kazanamamıştır. Sistematik ve iyi düzenlenmiş yaşam tarzlarının kaybından sonra özgür Warforgedlar kendilerine yeni birer hedef aramak zorunda kalmışlardır. Psiforgedlar Warforgedların psişik güçlere sahip yeni bir türüdür. Psi-kristalleri gövdelerine kakılmıştır ve dış iskeletlerine bağlı olarak rahatlıkla görülebilir. Bu kristaller yaşayan her canlıda bulunan psişik güçleri odaklamakta kullanılır. Warforgedlarla aynı ırktan olsalar da üzerlerinde bulunan psi-kritaller nedeniyle Psiforged olarak adnlandırılmışlardır. Shifter nâm-ı diğer “weretouched” ırkı, likantrop ve insanın çiftleşmesi sonucu oluşmuş son derece güçlü ve biraz “hayvansı” bir ırktır. Geçici olarak normalden çok daha hızlı olma, bir doğal silaha sahip olma (pençe veya çene), insan üstü tırmanma yetisine sahip olma gibi özelliklere sahiptirler (varisi oldukları likantropun türüne göre değişir). Elbette ki Shifterlar bu özelliklerini günde belirli miktarlarda ve kısa sürelerle kullanabilirler. Gümüş Alev kilisesi 160 yıl kadar önce likantroplara karşı bir takım akınlar yapmıştır ve bu akınlar esnasında Shifterlar da ırkları nedeniyle zulme uğramışlardır. Gümüş Alev kilisesi önce onları da likantroplar gibi tehlikeli ve doğal olmayan yaratıklar olarak mimlemiş, sonrasında ise hatalarını anlayarak onları Eberron’un farklı ve doğal bir diğer ırkı olarak kabul etmişlerdir. Changeling insan ve doppelganger kırması bir ırktır. Doppelgangerlara ait şekil değiştirme ve telepati yeteneklerine tam olarak sahip olmasalar da, iradelerince küçük çaplı şekil değiştirmelerde bulunarak kendilerini başkaları gibi gösterebilirler. Changelingler kendilerine ait bir kültürden yoksundurlar. Bunun yerine başka insanların arasında yaşayarak ve onların kültürlerine katkıda bulunarak kendilerini olabildiğince gizlemeyi tercih ederler. Daelkyr Yarım-Kanlıları Magic of Eberron ekinde betimlenmişlerdir. Bir Daelkyr’e ait böceksi ruhun toprağa hapsedilmesi sonucu ruh etrafa yayılır. O yörede doğmamış olan tüm çocuklar bu ruhtan etkilenerek Daelkyr Yarım-Kanlıları hâlini alırlar. Eneko Secrets of Sarlona ekinde betimlenmiş bir ırktır. Yarı-dev ve ogre kanı taşırlar. Syrkarn isimli Sarlona ulusu arasında çok sık görünürler. Half-Giantlar da Xen’Drik veya Sarlona’dan karakterler olarak oynanabilirler. Kalashtarlar Rüyalar Düzlemi Dal Quor’dan gelen bir quori ile bir insanın ruhsal ve psişik bir bağ kurması sonucu ortaya çıkar. Bu bağ ilk kez binlerce yıl önce kurulmuş ve bambaşka bir ırkın ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Bu ırka ait karakterler dış görünüş olarak insanlara oldukça benzeseler de, psişik güçleri ile insanlardan ayrılırlar: Kalashtarlar psişik güçlere ve ataları ile ortak bir ruha sahiptirler. Ataları ile ortak olarak sahip oldukları bu ruh onlara tüm ırka ait ortak bir hafıza sağlar. Elfler Khorvaire kıtasına yeni yeni geçmişlerdir. Önceleri Xen’Drik’te devlerin kölesi olarak yaşamışlardır. Sonrasında kaçarak Aerenal kıtasında bir elf ulusu kurmuşlardır. Bu elf ulusunun mensupları eski bir inanışa ibadet ederler. Elf ulusuna ait, başarılı ve yararlı elfler öldükten sonra yaşayan ölüler olarak büyüyle tekrar diriltilirler. Bunlar lichlere benzeyen; fakat iyi enerji ile doldurulmuş yaşayan ölülerdir ve bu noktada kötü enerjiye sahip yaşayan ölülerden ayrılırlar. Bu yaşayan ölü elfler, Aerenal’da senatör olarak ikamet ederler. Elfler Khorvaire’de yeni yeni yerlerini kazanmaya başladılar ve burada Valenar isimli elf ulusunu kurdular. Valenar elfleri, Aerenal elflerinden farklı geleneklere ve Xen’Drikli atalarına gurur kaynağı olan bir savaş gerilimine sahiptirler. Cüceler önce Frostfell kıtasında yaşamışlar, sonrasında Mror Salonları’na taşınmışlardır. Elit savaşçılarının yanı sıra, paraya büyük önem verirler. Öyleki cücelerin Ejderha İşaretli Kundarak Evi Khorvaire üstünde bankacılık ile uğraşır. Buçukluklar Talenta Düzlükleri’nde kabileler hâlinde yaşarlar ve dinozorları binek olarak yetiştirir ve kullanırlar. Orclar Eberron settinginde ruh ve doğa güçlerine taparlar. Yeşil Ejderha Vvaraak’tan öğrendikleri druid yetileri ile, goblinoidlerin büyük ve güçlü bir imparatorluk kurdukları zamanlarda (yaklaşık 16000 yıl önce), başarılı topluluklar oluşturmuşlardır. Bu topluluklar 9000 yıl öncesinde gerçekleşen Daelkyr işgalinde büyük yaralar almalarına rağmen, şimdilerde Kapıcılar olarak bilinen orklar tarafından Daelkyrlar kendi düzlemleri olan Xoriat’a geri gönderilmiş ve Xoriat ile Eberron arasındaki bağ mühürlenmiştir. Kapıcı Druidler şimdilerde bile faaliyetlerini tek ve büyük bir topluluk hâlinde sürdürmektedirler. Bu faaliyetler, dışardan gelenleri, aberrationları ve diğer doğa üstü yaratıkları Eberron’dan sürmekle ilgilidir. Kesinlikle politikaya bulaşmazlar. Gnomlar genellikle kendi ülkeleri olan Zilargo’da yaşarlar ve mükemmel gemi yapımcıları, elemental bağ ustaları, bilgi arayıcıları ve sosyal idareciler olarak bilinirler. Goblinoidler (Goblin, Hobgoblin ve Bugbearlar) bir zamanlar Khorvaire’e egemen bir imparatorluk hâlinde yaşıyorlardı; fakat daelkyr işgali esnasında yaptıkları güçlü büyüler bir gerileme dönemine sebep oldu. Bu dönemde Sarlona’dan Khorvaire’e yavaş yavaş göç etmeye başlayan insanlar tarafından büyük oranda yok edildiler. Son Savaş’ın Beş Ulus’u zayıflatması üzerine goblinler savaş esnasında yok edilen Cyre Ulusu’nun yerine yeni bir ulus kurabilecek kadar güçlendiler. Drowlar elflerin aksine Xen’Drik’te kalmayı tercih ettiler. Akrep imgesi kullanırlar; fakat Greyhawk ve Forgotten Realms drowlarının örümceklere yaptığı gibi; onları ululaştırmazlar. Keith Baker drowları elflerin bir alt türü olarak görmez, bunun yerine onları farklı bir ırk olarak sayar. Umbragen veya Gölge elfleri olarak bilinen, doğru yoldan sapmış birtakım drowlar da mevcuttur ve bunlar hakkında bilgi Dragon dergisinde ve Dragonshard isimli bilgisayar oyununda açıklanmıştır. Couatl ırkı, ejderhaların da yardımı ile 100.000 yıl önceki İblisler Çağı’nın sonunu getirmiştir. Bazı bilgeler Couatl ırkının kendilerini şimdilerde bir inanış hâlini alan Gümüş Alev ile birleştirmiş olduğuna inanır. Rakshasalar Khorvaire’de bulunan ve Toz Lordları olarak bilinen kötü niyetli bir organizasyona mensupturlar ve Khyber’deki tanrısal üstadlarını (iblisleri) Eberron’a getirmekle uğraşırlar. Bu kötü ruhlu yaratıklar tartışmasız, Eberron üstündeki en güçlü ilüzyon, entrika ve yıkım üstadlarıdır. Ayrıca Khorvaire üstündeki hemen her ulusun politikası üzerinde elleri vardır. Daelkyr ırkı; Delilik Düzlemi Xoriat’a ait son derece güçlü ve kötücül bir ırktır. Bir avuç dolusu Daelkyr Kapıcılar tarafından Khyber’e mühürlenmiştir. Bu yaratıkların her biri kendilerini hapishanelerinden özgür bırakarak Xoriat’a dönme veya Eberron’u yok etme hayalleri kursalar da, hiçbiri henüz bunu başaramamıştır. Sebep ve amaçları kendi subayları tarafından bile tam olarak anlaşılamamaktadır. Köken ve Etkilenimler Keith Baker önceleri VR-1’e ait Kayıp Kıtalar isimli pulp MMORPG üzerinde çalışıyordu. Onu Eberron’u yaratmaya iten ilham da bu proje esnasında geldi. Baker, pulp maceraların ve depresif filmlerin atmosferini bir fantezi dünyasına yansıtarak olacakları görmek istedi. Eberron Campaign Setting kitabı şu filmleri Eberron için ilham kaynağı olarak gösterir: -Kurtların Kardeşliği -Casablanca -From Hell -The Maltese Falcon -Mumya -Gülün Adı -Karayip Korsanları -Raiders of the Lost Arc -Sleepy Hollow   Yazan: Doğancan “Danbereth” Kebude

Devamını Oku »
eberron-logo

Ejderha Kristalleri

Ejderha Kristalleri Bu kristaller Eberron’un yaratılış mitlerinde adı geçen üç ejderhanın parçaları olduğu rivayet edilen taş ve kristal parçalarıdır. Siberys, Khyber ve Eberron ismindeki üç ejderhanın her biri farklı görünüş ve büyü etkili ejderha kristalleri yaratırlar. Ejderha kristalleri Eberron’un en değerli kaynakları arasındadır ve bu sebep onları birçok görevin hedefi hâline getirir. Ejderha kristalleri sert, yarı saydam kaya ve kristal parçalarıdır. Ejderha kristallerinin içinde girdap gibi dönüp, nabız gibi atan, renkli damarlar bulunur. Bu damarlar ejderha işaretlerinin şekillerine sahiptirler. Yarı saydam olsalar da, içlerindeki damarlarda dolaşan renk onlara farklı bir görünüş verir (canlıymış gibi dururlar). Siberys kristalleri Eberron’u sarmalayan Siberys Halkası’ndan Eberron’a düşerler. Genellikle Xen’Drik gibi ekvatoral bölgelerde bulunurlar. Damarları altın renklidir. Siberys kristalleri en nadir bulunan kristallerdir ve Ejderha İşaretli evlere en kolay uyum sağlayanlardır. Kıtlık ve güçlü gruplar için önemlerinden dolayı, yeni bulunan Siberys kristalleri yaygın olarak entrika ve hırsızlık odağı olurlar. Ara sıra güneştaşı veya yıldızparçası olarak da anılsalar da; genellikle sadece ejderha kristali olarak anılırlar; zira ejderha işaretli evlerle kolay uyum sağlarlar. Siberys kristalleri ejderha işaretli karakterlerin odaklanmasını kolaylaştırıp güçlerini artırmalarının yanı sıra, psişik güçlere de katkıda bulunurlar. Ejderha işaretli evler Khorvaire kıtası için büyük önem arz ettiklerinden, mucitleri bu kristallerin gücünü artırmak için tüm gereklilik ve olanakların sağlanmasında öncelik sahibidir. Siberys kristallerinin gücünün çoğaltılması, belli ejderha işaretlerinin gücünün artırılmasını sağlayan cihazların icatından, her türlü işareti taşıyanlar için çalışabilen genel cihazların icatına kadar; farklı işlevlerde kullanılabilir. Kalashtar psionları ve Riedra’nın Inspired lordları güçlerini artırmak için Siberys kristallerini vücutlarına yerleştirmekten geçen, acılı ve zahmetli bir yol keşfetmişlerdir. Khyber kristalleri toprağa yakın magma ve sülfür katmanlarında bulunur. Genellikle volkanik mağara duvarlarında boldur. Eberron üzerinde bol bol bulunmalarına rağmen genellikle şeytani hareketlerin yaygın olduğu İblis Toprakları gibi yerlerde özellikle boldurlar. Khyber kristalleri dumanlı bir görünüşe sahiptirler ve damarları gece mavisi ve yağlı siyah tonlarındadır. Gecekristalleri veya iblistaşları olarak da anılırlar. Bağlayıcı büyülere meyillidirler. Sık sık bağlayıcı diyagramların, ruh tuzağı büyülerinin ve benzer büyüler yapan yaratıkların büyülerinin ortak materyali olarak kullanılır. Eberron kristalleri sadece Khorvaire ve Aerenal kıtalarında; toprağın biraz altındaki volkanik boşluklarda kümeler hâlinde bulunurlar. Pembe renklidirler ve damarları kan kırmızı renklidir. Kantaşı olarak da bilinirler. Eberron kristalleri büyüsel ve psişik güçleri, psişik dövmeler gibi içlerinde barındırır ve karakterin istemesi hâlinde serbest bırakırlar. Akıllı büyülü eşyalar genellikle Eberron kristali taşırlar. Siberys ve Khyber kristalleri ile kıyaslandıklarında büyüsel yatkınlıkları daha yüksektir. Büyücüler büyülerinin gücünü artırmak için büyülerini kristale aktararak, büyülerini kristal yolu ile gerçekleştirirler. Ayrıca parşömene yazarak büyü yapmak yerine, kristal kullanırlar. Ejderha krsitalleri eşyalara, yapı-yaratıklara ve binalara eklenebildikleri gibi; ejderha işaretlerinin gücünü artırmak için de kullanırlar. Ejderha kristalli eşyaların gücü, kristalin saflığına göre farklılık gösterir. Çok nadir olarak bir eşyaya eklenecek büyüklüktedirler. Küçük ejderha kristalleri genellikle mücevher olarak kullanılırlar. Daha büyük olanları ise, daha büyük odaklı eşyalara yerleştirilebilirler.   Yazan: Doğancan “Danbereth” Kebude

Devamını Oku »
eberron-logo

Evler ve 13 Sayısı

Ejderha İşaretli Evler Ejderha İşaretli Evler, Khorvaire üzerindeki iş gücünün büyük bir bölümünü sağlayan on üç eve verilen genel isimdir. Evler dahilinde, her neslin küçük bir bölümü, ejderha işareti denilen işaretlere sahiptir ve bu işaretler evlerin bu üyelerine birtakım spell-like abilityler bahşeder. Bu ejderha işaretleri oyuncu karakterlere Least, Lesser veyahut Greater Dragonmark featlerinin alınması; ya da Dragonmark Heir PrC’ına sahip olunması yoluyla sağlanabilir. Eskiden Khorvaire üzerinde on üç ejderha işareti bulunurdu; fakat şimdilerde bu sayı on ikide; zira Ölüm İşareti sahibi tüm üyeler öldürülmüş. Her ev, sadece bir ejderha işaretine sahip olabilir ve her işaret sadece bir, en fazla iki ırk tarafından kullanılabilir. Bunun yanında sadece Player’s Handbook’a dahil edilmiş ırklar bir ejderha işaretinden istifade edebilirler. Bir de Phiarlar evi ve Thuranni evi mevzusu vardır ki; her ikisi de Gölge İşareti’ne sahiptir. Ölüm İşareti’nin yokluğuna rağmen on üç ev olmasının sebebi de budur. Ejderha işaretleri beşe ayrılır: Aberrant, Least, Lesser, Greater ve Siberys işaretler. Aberrant işarete sahip kişilerin ejderha işaretleri korsandır ve bu kişiler Ejderha İşaretli Evler tarafından tanınmazlar. Birçok yerde aberrant işarete sahip kişilerin Khyber tarafından doğru yoldan saptırılmış olduğuna inanılır. Least, Lesser ve Greater işaretlere gerekli featler veyahut Dragonmark Heir PrC’ı yoluyla ulaşılabilir. Siberys ise en üst seviye işarettir ve sadece Heir of Siberys PrC’ı ile elde edilebilir. Siberys işaretine sahip bir karakter aynı zamanda Least, Lesser ve Greater işaretlere de sahip olamaz. Ölüm İşareti’ni taşıyan eski ailenin ismi Vol idi. Vol ailesi ejderhalar ve diğer elfler arasındaki bir anlaşmazlık esnasında yok edildi. Şimdilerde bu ailenin, ejderha işaretini lich olması nedeniyle kullanamayan tek bir üyesi mevcut ve ismi de Erandis d’Vol. Kendileri şu esnalarda Elmas Pençe Yoldaşlığı ve Vol Kanı isimli din yolu ile işareti yeniden yaşatmanın yollarını aramaktadır. Ejderha İşaretli bir evin üyeleri için en ağır ceza “Sıyırma” idir. Sıyrılmış bir üye ile diğer üyelerin irtibat kurması yasalar ile yasaklanmıştır ve herhangi bir üyenin bir Sıyrılmış ile irtibat kurması; diğer üyenin de bir Sıyrılmış olması ile sonuçlanır. Sıyrılmışlar aile işlerine daha fazla katkıda bulunamazlar. Bir ailede Sıyrılmışlar bulunması; o aile için büyük bir utanç kaynağıdır. Sıyrılmışların bu şekilde adlandırılmalarının sebebi, eski zamanlarda Sıyırma cezası alan aile üyelerinin ejderha işaretlerinin derilerinden bir bıçak yolu ile sıyrılmasıdır. Ejderha işareti anında vücudun başka bir yerinde tekrar oluşur; fakat Ejderha İşareti yolu ile kullanılan spell-like abilitylerin kullanımı, kullanana öldüresiye bir acı verir. Tanrılar ve İnanç Sistemleri Eberron dinleri belli bir tanrı etrafında değil; o tanrının bulunduğu pantheon ve tapınak etrafında döner. Bir Paladin Dol Arrah’ın takipçisi olabilir; fakat yine de Aureon’un takipçisi olan bir büyücü ile aynı dine inanmaktadır ve bu din de Mutlak Sahip dinidir. Öte yandan, Gümüş Alev’e tapınan bir başka Paladin, teolojik konularda çok farklı görüşlere sahip olabilir; fakat yine de kurallar ve iyiliğin bir elçisidir. Eberron tanrıları, belli bir ırka özgü değillerdir; fakat Eberron ırkları arasından elfler ve kalashtarların kendilerine özgü, öteki ırklar tarafından rağbet görmeyen dinleri vardır. Düzlemler Tıpkı diğer DnD settingleri gibi; Eberron’da da birkaç farklı düzlem bulunur. Maddesel Düzlem, Semavi Düzlem, Gölge Düzlemi ve Astral Düzlem dışında, sadece Eberron’a ait on üç farklı düzlem daha bulunur. Bu düzlemlere açılan kapı veya portallar gerçekten nadirdir. Bu on üç düzlem Eberron etrafında metafiziksel yörüngelerde dönerler. Bu yörüngelerindeki pozisyonlarına göre dört farklı şekilde incelenirler. *Belirmekte/Solmakta – Düzlem Eberron’a yaklaşmakta veya uzaklaşmaktadır. Düzlemlerarası yolculuklar normal bir şekilde gerçekleşir *Komşu – Düzlem Eberron’a dokunmaktadır. Bu dokunuştan kaynaklı olarak Eberron üzerinde bazı etkiler güçlenir. Bunun yanında Eberron üzerindeki belli bir noktaya gidilerek Eberron’a dokunmakta olan düzleme seyahat edilebilir. Mesela Risia isimli Buz Düzlem’i Eberron ile komşu hâle geçtiğinde bir tipinin içinden yürünerek Risia’ya geçilebilir. On üç düzlem arasından sadece Delilik Düzlemi Xoriat’a Komşu hâldeyken geçilemez; zira bu düzleme giriş çıkışlar Kapıcı Druidler tarafından mühürlenmiştir. *Irak – Düzlem Eberron’dan olabileceği en uzak noktadadır. Bu hâldeyken Eberron’daki bazı etkiler zayıflar. Ayrıca Irak hâldeki bir düzleme geçiş için Düzlem Geçisi (Plane Shift) büyüsü yapmak çok zordur ve oldukça yüksek bir Spellcraft DC’ye sahiptir. Quori ve Xen’Drik devleri arasındaki çatışmalardan dolayı; Dal Quor her zaman için Irak olarak kabul edilir. Bunun yanında Eberron üzerinde birtakım beyan bölgeleri bulunur ki bu bölgelerden direkt olarak o bölge ile bağlantılı olan düzleme geçilebilir. Bu bölgeler, o bölgeye ait düzlemle Komşu hâle geçildiğinde beyan bölgesinde güçlü etkiler belirir; fakat o düzlem ile Komşu hâlde iken Eberron ve o düzlem arasında beyan bölgesinden geçiş sağlanamaz. Eberron’da en iyi bilinen beyan bölgesi Kuleler Şehri Sharn’da bulunur. Bu beyan bölgesi Mavi Gök Syrania’ya açılmaktadır ve levitasyon ile uçuş güçlerini artırdığı gibi; binaların gökyüzüne uzanmasına da izin verir. On Üç Sayısı On üç sayısı Eberron’da önemli bir rol oynamaktadır ve çoğu kez bu rol “On Üç’ten bir eksik” olarak yansıtılmaktadır. Bunun sebebi, bir zamanlar on üç adet olan şeylerin sonrasında on iki adede inmesidir. *13 Düzlem vardır; fakat bunların sadece 12’si Eberron ile doğrudan ilişki hâlindedir. (Delilik Düzlemi Xoriat mühürlenmiştir.) *13 ejderha işareti vardır; fakat bunların sadece 12’si varlığını sürdürmektedir. Benzer bir şekilde; 13 ejderha işaretli ev vardır; fakat bunlara ait ejderha işareti sayısı 12’dir. *13 farklı ulus vardır; fakat bunların biri şimdiki Mournland’de yok olarak bu sayıyı 12’ye indirmiştir. *Eski dev takvimi 13 ay içerirken, yeni takvim 12 ay içermektedir. *Devler Çağı’nda 13 ay olduğu söylenegelir; fakat bunlardan biri ortadan yok olarak, bu sayının 12’ye inmesine neden olmuştur. *Cücelerin Mror Salonları’nda 13 klan vardır; fakat bunların birinin soyu tükenerek geriye 12 klan kalmasına neden olmuştur. 13 sayısı ABD’de “baker’s dozen” olarak bilinmektedir. Eberron’un yaratıcısının adının Keith Baker olması, “baker’s dozen”ın oyunda bol bol kullanılmasına yol açmıştır.   Yazan: Doğancan “Danbereth” Kebude

Devamını Oku »
eberron-logo

Kurallar ve Dünya

Kurallar Eberron’da DnD ana kuralları dışında kullanılan yegane kural “Action Point” kuralıdır, ki kendisini daha önce Unearthed Arcana’da da görmüşüzdür. Nedir bu Action Point? Bir karakter bir AP harcayarak 20’lik zar ile yaptığı atışlara +1d6 bonus ekleyebilir. Eberron dahilinde AP ile ilgili bir takım featler vardır. Misal; bunların bir tanesi +1d6 yerine +1d8 eklemenizi sağlarken bir diğeri iki AP harcayarak karakterinize o tur için bir move veyahut standart action daha yapabilme imkanı sağlar. Bunun yanında sınıfsal rage, wild shape, turn undead gibi özellikler iki AP karşılığında aynı gün içinde bir kez fazladan kullanılabilir. Son olarak AP’yi, ölmekte olan bir karakteri stable hâle getirmek için kullanabilirsiniz. Dünya Eberron; genel olarak, bir zamanlar Dhakaan goblinoidleri tarafından kontrol altında tutulmuş bir kıta olan Khorvaire üzerinde geçer. İnsanlar Khorvaire üzerindeki egemen ırktır ve Beş Ulus (Five Nations) olarak bilinen bölgede yaşarlar. Güneydoğu’da elfler tarafından kontrol edilen küçük Aerenal kıtası bulunur. Güneyde bir zamanlar devlerin egemenliğinde bulunan ve sâfi ormandan oluşan Xen’Drik kıtası bulunur. Şimdilerde ise Xen’Drik tamamen vahşi doğadan ibarettir ve yer yer drow kabilelerine rastlanır. Kuzeyde Frostfell isimli, keşfedilmemiş buzdan kıta bulunur. Bu kıtalar dışında Eberron’da iki kıta daha bulunur. Bunların ilki Sarlona’dır ve Rüyalar Diyarı’ndan gelen Quori halkının egemenliğindedir. Öteki ise ejderhaların egemenliğinde bulunan Argonessen kıtasıdır. Eberron’un oniki ayı vardır ve bazı bilgeler bu oniki ayın yanında göze görülmeyen veya kaybolmuş bir onüçüncü ay olduğuna inanır. “Eberron”, aynı zamanda dünya üzerindeki toprakların da ismidir ve Ortadaki Ejder’e verilen isimdir. Yukardaki Ejder olan Siberys, dünyanın düzlemsel kanatlarına verilen isimdir ve Aşağıdaki Ejder olan Khyber, alt dünyanın ismidir; ayrıca öteki settinglerde Underdark olanan bilinen terimin karşılığıdır. Yaradılış hikayesine göre, dünya Ata Ejderlerin kendilerini bu hâle sokması ile var olmuştur. Siberys ejderhaları, Eberron insansıları ve diğer aşağı ırkları, Khyber ise iblisleri yaratmıştır (İblisler Eberron diyarında kelimenin tam anlamı ile iblistirler, klasik DnD’deki outsider demonlardan değildirler). Yaratıcı Keith Baker’a göre tüm Ata Ejderlerin adında ‘ber’ hecesinin varlığının bir sebebi vardır; fakat bu sebep henüz hiçbir yerde belirtilmemiştir. Son Savaş Eberron’daki en önemli olay Son Savaştır. Son Savaş’ın bu şekilde adlandırılmasının sebebi Khorvaire halkının, bu savaşın ırkları savaşmaktan bıktırdığını düşünmeleridir (Tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nın, zamanında ‘Tüm Savaşları Bitirecek Savaş’ olarak adlandırılması gibi). Tesadüfen; Son Savaş’ın bitiş tarihi 11 Aryth idir ve bu tarih Dünya takviminde Almanya’nın 1. Dünya Savaşını bitiren anlaşmayı imzaladığı 11 Kasım günü ile eşdeğerdir. Son Savaş; Galifar ve Beş Ulus’un Krallığını ele geçirmek üzere yapılan 102 yıllık taht savaşlarının genel adıdır. Son Savaş’ın bitiminden iki yıl önce, Cyre Ulusu, Yas Günü olarak da bilinen günde yok olmuştur (2. Dünya Savaşı’ndaki atom bombası olayı ile eşdeğerdir. Benzer bir şekilde Cyre Ulusu’nun eski topraklarındaki fauna ve floralar büyüsel bir radyasyon etkisi ile başkalaşmışlardır). Şimdilerde Cyre bölgesi Mournland (Yas Toprakları) olarak bilinmektedir. Buralarda yaşayan büyüler, ölü bedenler ve bir warforged (Irkları bekleyiniz.) militan mezhebinden başka bir şey bulunmamaktadır. Bu mezhebin başında Bıçakların Efendisi (Lord of Blades) isimli bir warforged bulunur ve amacı kıtayı “kan ve et”ten oluşan insanlardan arındırıp, tam warforged egemenliğini sağlamaktır. Mournland’e girenler ve orada bulunanların yaraları ne doğal, ne de büyüsel yollardan iyileşemediğinden, insansılar oraya girmekten pek hoşlanmazlar. Son Savaş; setting başlangıcından iki yıl öncesinde Tahtbölgesi Antlaşması ile resmi olarak sona ermiştir. Bu savaş sonunda birçok ulusla birlikte Beş Ulus’un her biri de özgürlüğünü kazanmıştır.   Yazan: Doğancan “Danbereth” Kebude

Devamını Oku »
eberron-logo

Eberron Genel Bilgi

Eberron Eberron, Khorvaire kıtası üzerinde yaşanan büyük ve yıkıcı bir savaş sonrasında şekillenen bir DnD settingidir. Eberron DnD element ve ırklarını, Dark Adventure ve Pulp soslu bir yarı teknolojik (büyüyle çalışan trenler, gök gemileri ve daha birçok mekanik varlık) evrende buluşturur. Eberron, 2002 yılında WotC tarafından başlatılan DnD için fantastik setting yarışması için oyun tasarımcısı ve yazar Keith Baker tarafından tasarlanmıştır. Eberron 11000 setting arasından birinci gelmiş ve Haziran 2004’te Eberron Campaign Setting olarak kitap hâlinde ilk kez basılmıştır. Kitap Keith Baker, Bill Slavicsek ve James Wyatt tarafından yazılmıştır. Haziran 2005’te Eberron Campaign Setting “2004’ün En İyi Rol Yapma Eki” dalında Origins Ödülü almıştır. Karakteristik Eberron ve Jenerik DnD arasındaki en açık farklardan biri büyü seviyeleri arasındaki farktır. Ressurrection dahil yüksek seviye büyüler öteki settinglerin büyük bir kısmına göre daha az yaygındır. Buna karşın, ejderha işaretli (Dragonmarked) evler tarafından sağlanan büyüler başta olmak üzere, düşük seviye büyüler çok daha yaygındır. Birçok şehrin, sokakları aydınlatan büyülü fenerleri vardır. Tüm kıtaya yayılan, büyülü “yıldırım rayı” yüksek hızda ulaşımı sağlar. Yönelim olayı DnD’dekine göre biraz daha değişiktir. Kötü ırktan iyi, iyi ırktan kötü karakter çıkması normaldir, uygundur. Fakat elbette ki Yönelim tanımları DnD’dekinin aynısıdır. Ayrıca, kötü ve iyi karakterlerin karşı karşıya geldiği, çıkar ilişkisine dayalı partyler normaldir ve benzer bir şekilde zıt yönelimli karakterler casusluk ve gözetim görevlerini yerine getirdikleri organizasyonlarda da sırt sırta çalışabilirler. Din de öteki settinglerdeki gibi şeffaf değildir. Pantheon üyeleri kendilerini her yerde bilinir hâle getirmezler. Divine büyülerin varlığı tanrıların varlığına delalet etmez, mesela bir din yerine bir yolu veyahut inanış sistemini benimseyen rahipler de divine büyü yapabilirler. Bir rahip kendi tapınağına karşı durabilir ve buna rağmen divine büyülerini koruyabilir. Sonuç olarak, din daha çok bir inanç işidir. Bir çok DnD settinginde olanın aksine rahiplerin inandıkları tanrının yönelimine uzaklıkları birer adımla sınırlı değildir ve yönelimlerinden dolayı bazı büyülere girişleri engellenmez. Setting ile birlikte gelen bir de artificer core class’ı vardır ki (bilen bilir) dadından yinmez. Artificerlar büyülü alet yaratımı üzerine uzmanlaşmış büyü kullanıcılarıdır. Artificer infusionları, alet edevatlara büyü gücü yüklemek üzere kullanılan büyülerdir. Misal bir artificer Bull’s Strength büyüsünü bir karaktere yapmak yerine, bir kemere yaparak geçici olarak bir Belt of Bull’s Strength yaratır. Bunun yanında artificerlar bir Craft Point havuzuna sahiplerdir. Bu craft pointler, bir alet yaratımı esnasında ödenmesi gereken XP’nin yerine kullanılır. Carft point havuzu, boşaldığı takdirde yeni bir seviyede tekrar dolabilir veyahut artificer’ın bir âleti bozması ile doldurulabilir. Eberron’un oyunculara sunduğu bir de Magewright NPC sınıfı vardır ki, düşük seviye büyülerinin Eberron’daki yaygınlığının sebebidir bu arkadaşlar. Sadece düşük seviye büyüleri ile uzmanlaşmışlardır ve bu büyüleri sık sık kullanmaktan çekinmezler.   Yazan: Doğancan “Danbereth” Kebude

Devamını Oku »

Eberron Nedir?

Eberron, Khorvaire kıtası üzerinde yaşanan büyük ve yıkıcı bir savaş sonrasında şekillenen bir DnD settingidir. Eberron DnD element ve ırklarını, Dark Adventure ve Pulp soslu bir yarı teknolojik (büyüyle çalışan trenler, gök gemileri ve daha birçok mekanik varlık) evrende buluşturur. Eberron, 2002 yılında WotC tarafından başlatılan DnD için fantastik setting yarışması için oyun tasarımcısı ve yazar Keith Baker tarafından tasarlanmıştır. Eberron 11000 setting arasından birinci gelmiş ve Haziran 2004’te Eberron Campaign Setting olarak kitap hâlinde ilk kez basılmıştır. Kitap Keith Baker, Bill Slavicsek ve James Wyatt tarafından yazılmıştır. Haziran 2005’te Eberron Campaign Setting “2004’ün En İyi Rol Yapma Eki” dalında Origins Ödülü almıştır.

Devamını Oku »