Anasayfa » Conan » Afgulistan

Afgulistan

conan-logo

“Afgulistan’a tehlikeli bir yol..”

Güneydoğu Himalaya dağ zincirinde bir bölge olan Afgulistan, şeflerinin hükmündeki köylerde göcebe hayatı yaşayan, yasadışı Afguli’lerin yurdudur.

Afguli savaşçılar gibi, saldırgan kabile üyeleri de Hiborya Çağı dönemince bilinen bir atasözüne esin kaynağı olmuştur. “Afgulistan’a tehlikeli bir yol”. Afguli dağlıları, diğer silahlarla birlikte Tulwar ve yaklaşık bir metre uzunluğunda Zhaibar bıçağı kullanırlar. Afgulistan ülkesi, Ghulistan’ın (Bu bölgede kurulu başka bir dağınık krallık) yalnız güneydoğu kısmını kaplar.Oysa Ghulistan Güney Himalaya Dağlarının tamamına hakim dağ oymakları tarafından mesken tutulmuş en geniş bölge olarak bilinir.

Büyük Ghulistan’ın Galzai, Wazuli, Zaibari, ve Khurakzai’yi de içine alan bu diğer boyları, olasılıkla Afguli kökenli başka kollar olarak bilinir. Afgulistan’ın büyük şehirleri yoktur. Ama büyük kabileler vardır. Ülke genelinde dağınık bir şekilde bulunan bu kabileler arasında da kimi zaman iç çatışmalar yaşanmaktaydı.

Nöbet tutan Afguli savaşçılar.

Bölgenin Krallar Yoluna (doğudan-batıya Aquilonia’ya kadar uzanan ticaret yolu) yakınlığı uzun zaman tedirginlik oluşturmuş, ama bölgede Turan krallığının büyük bir devlet haline gelmeye başlamasıyla yolun güvenliği sağlanmıştı. Afguli akınları ve saldırılarıda büyük ölçüde azalmıştı.

İlginizi Çekebilir  Conan, Masaüstünüzü Fethedecek!

Afgulistan bölgesinden çok zorunlu olmadıkça, hiçbir kervan geçmezdi. Özellikle bölgede otori eksikliği çok hissedilmekteydi. Komşuları ile hiçbir ticari ilişki içerisinde olmayan Afguliler geçimlerini genelde hayvancılık ile sağlamaktaydılar. Tarım çok önem taşımasada bazı Afguli boylarınca yapılırdı. Afguliler ülke sınırları dışına pek çıkmamışlardır.